BULLO TIDENDE

Tanker, meninger og sånn

Kan man stole på rettsvesenet i Tønsberg?!

Undertegnede har opplevd mye ugreit i forbindelse med varaordfører i Tønsberg, Bent Moldvær som også er leder av forliksrådet, entreprenør Olav Skuggedal og dommer Ketil Folkvard Aune Sondresen. Hvor langt skulle denne saken egentlig gå? Det er tøft å gå til anmeldelse av disse godt plasserte gutta i Tønsberg. Det er ikke noe jeg gjerne ønsker, men jeg gjør det for at ikke jeg eller andre skal oppleve et forliksråd/ et rettsvesen som svikter når det gjelder oss helt vanlige folk. Saken er dermed sendt til etterforskning.

Se en del av grunnlaget for anmeldelsen her: 

Liten gravemaskin SkuggedalOlav Skuggedal som er entreprenør i sitt enkeltmannsforetak Haakon Skuggedal driver med allslags graving og asfaltering.

Etter ufullendt arbeid ønsket Olav Skuggedal fullt betalt. Ikke bare betalt, men svært godt betalt for en 50 meter lang grøft hvor noen elektriske kabler skulle legges ned i bakken. Vi, naboen og undertegnede, var villige til å betale nærmere 160 000 kr for arbeidet, dette inkludert kabler fra Skagerak Energi. Gravingen skulle i begynnelsen kun koste nærmere 30 000 kr, men endte med en pris på over 120 000 kr før arbeidet skulle begynne.

Tidligere på min vei rundt de store utfordringene som i bunn og grunn dreide som ElektroStress fikk jeg testet ut skolevesenet, helsevesenet, strålevernet, helsedirektører, kommuneoverleger, Skagerak Energi, datatilsynet og ulike aviser og andre medier.

Felles for de alle var at de sviktet i saker som var av stor betydning !

Det er ikke sånn det skal være…

Natt til 1.juledag 2011 forsto jeg virkelig at jeg var rammet av ElektroStress. Det var få plasser i mitt eget hus hvor jeg hadde mulighet til å sove i mitt eget hus. Det brant og sved i ansiktet og “kokte” inne i hodet mitt og vondter flyttet seg rundt i kroppen min. Det ble bedre når jeg fjernet meg fra de enkelte elektriske-apparatene. Til slutt fant jeg ut at det var et sted som var bedre enn de andre stedene i boligen min. Det var innerst i en krok i kjelleren.

MåleapparaterMed enkle måleapparater forsto jeg raskt at det var enorme mengder med forskjellige typer stråling rundt meg i huset. Denne strålingen hadde tydeligvis stresset mitt immunforsvar og det gav meg de utroligste symptomer, smerter og plager rundt omkring på og i hele kroppen.

Denne følsomheten for elektrisitet i alle sine former hadde da rammet meg svært hardt. Det var stråling fra vanlig elektrisitet, WiFi, Bluetooth, smartmålere og alt av ujordede ledninger.

Tok først kontakt med min fastlege, men han viste ikke noe om dette, men rådet meg til å sjekke dette på internettet. Det var bare det at jeg tålte ikke elektrisitet og det å være i rom med datamaskiner som hadde sterke elektromagnetiske felter.

Folkets strålevern logoFikk etter hvert samboeren min til å sjekke opp dette opp for meg på nettet og fikk snart vite at det var svært mange som var rammet av elektrostress. Det var to frivillige organisasjoner som hadde over to tusen medlemmer til sammen. Allikevel var ikke elektrostress/El-følsomhet noe godkjent diagnose…

Foreningen FELO

Liabakken husSnart forsto jeg at det var ledninger som hang alt for nærme huset mitt og at de gav alt for høye magnetfelt inne i min bolig. Magnetfeltet var 6 ganger så høyt som tiltaksgrensen i kommunen, og dette inne på mitt soverom. I barnehager og skoler er grensen 400 Nano/Tesla da magnetfelt over dette har vist å kunne gi leukemi blant barn, inne på mitt soverom var det nærmest konstant 2400 Nano/Tesla på vinteren.

Tok sporenstreks kontakt med Skagerak Energi for å få gjort noe endringer, men uansett hva jeg forsøkte å få dem til å gjøre av forskjellige tiltak til forbedringer nektet de å utføre det, dette ville bli alt for dyrt, fordi det var så mange andre som hadde tilsvarende ledninger slik som meg, og hvis de gjorde det for meg måtte de gjøre det for mange andre også. Fikk høre at jeg kunne selge huset, det var ikke sikkert at andre reagerte slik som meg…

Statens strålevern2Så tok jeg kontakt med Statens Strålevern og deres representant Lars Klæbo. Da fikk jeg mitt første virkelige sjokk. Til tross for at det sto på deres hjemmesider at det var vist en overhyppighet for leukemi ved magnetfelt over 400 nano/Tesla for barn var det slik at dette ikke gjaldt for eldre hus… Flere barn og voksne i mitt hus hadde fått den ene rare sykdommen etter hverandre. Jeg fortalte Klæbo at jeg ønsket å gå til sak mot Skagerak Energi på grunn av disse ALT for høye magnetfeltene i min bolig. Da svarte Klæbo at Statens Strålevern kom til stå på Skagerak Energi sin side som sakkyndige i en eventuell slik sak .

Allikevel forsøkte jeg å finne en advokat som ville ta saken min sak mot Skagerak Energi, men fikk ikke napp hos noen, tross at flere av advokatene var mine bekjente og i mitt eget nettverk. Det er ingen som vinner mot energiselskapene ble det sagt, det var bortkastet tid og penger. Det var blitt prøvd tidligere.

Forsøket med å få tak i advokat toppet seg helt når en ledende advokat i byen, som jeg regnet som venn, fortalte meg at han representerte Skagerak Energi i forskjellige saker, også i slike saker som dette, bare på andre siden av bordet i forhold til meg.

Jeg forsto snart at denne saken kom til å bli svært vanskelig og komplisert, tross at jeg hadde alle bevisene på min side.

Sånn skulle det ikke være, synes jeg.

Universitetet USN

Universitet i Sørøst-Norge

Under denne samme perioden hadde jeg forsøkt å gjennomføre en master i samfunnsvitenskap.

Min oppgave skulle dreie seg om hvorfor denne mangel på forståelse over for dette fenomenet elektrostress?

Men min oppgave ble stanset av universitet med alle mulige unnskyldninger om at dette var umulig å forske på. Det viste seg noe senere at denne professoren som hadde en høy stjerne på mitt fakultet hadde skrevet historien til Skagerak Energi og andre energiselskaper…

Master oppgave om el-følsomhet stanset av Statnett og Skagerak Energi ?

Etter hvert fikk jeg muligheten til å ta opp saken med helsedirektøren i byen og kommuneoverlegen i Tønsberg, men ble på nytt skuffet og lei meg. Tross mine bevis og min sykdom, ønsket de ikke å hjelpe meg. Igjen fikk jeg høre at jeg burde selge huset, det er jo ikke sikkert andre blir syke slik som meg…

Og slik som dette fortsatte det hos datatilsynet, aviser, andre medier og andre steder som jeg forsøkte å få hjelp og forståelse.

Det var en helt uvirkelig verden for meg, men ikke mer uvirkelig enn at min far hadde fortalte meg om denne virkeligheten da jeg vokste opp. Min fars virkelighet hadde jeg nektet å tro på. Vi lærte jo på skolen at vi levde i et velfungerende samfunn hvor demokrati, rettferdighet, likhet og brorskap var det som gjaldt.

 

Så tilbake til entreprenør Olav Skuggedal som ikke hadde fullført jobben sin, og allikevel ønsket full betaling…

 

Ledning igjen i luften

Den nederste ledningen som er igjen er strømførende.

Det hadde blitt betalt inn halvparten av det totale beløpet for oppdraget for denne gravingen, men det viste seg å henge en strømførende kabel igjen i luften når gata var gravd igjen. Det var den elektriske kabelen til gatelyset som Tønsberg kommune eide.

Skuggedal hadde hatt all kommunikasjon med kommunen under hele oppdraget og i tillegg også tatt betalt for det. Vi som var oppdragsgiverne, naboen og meg, ønsket selvfølgelig at alle de strømførende ledningene skulle graves ned. Det å påstå noe annet vil virke tåpelig, spesielt når vi var villig til å benytte 160 000 kr på dette prosjektet.

Odd-erik og asfaltering

Tønsbergs blad

Når naboen og jeg ønsket å få den siste kabelen også ned i bakken før det betales ytterligere, så stoppet alt samarbeid. I tillegg asfalterte han igjen gaten før vi fikk muligheter til å kontakte andre entreprenører.

 

Olav Skuggedal møtte ikke en gang opp til befaring av sitt utførte arbeid med oss oppdragsgivere, men sender heller kravet til inkasso, og nekter å treffe undertegnede for å diskutere saken videre.

 

Det var nærmest slik at han virket å vite at han ville få viljen sin igjennom uten å diskutere saken med undertegnede.

Bent Moldvær

Bent Moldvær, varaordfører i Tønsberg og leder av forliksrådet.

Saken kommer så opp i forliksrådet hvor varaordfører Moldvær er leder, «han forstår ikke at han er inhabil», enda uenigheten dreier seg om en av kommunens ledninger og at entreprenør Olav Skuggedal har egen rammeavtale for Tønsberg kommune.

SE mer: Ugreit at varaordfører Moldvær leder forliksrådet i Tønsberg?

Så fortsetter det hele til Tønsberg Tingrett og Olav Skuggedal ønsker fortsatt ikke å møte undertegnede til forhandlinger, og får fritak av dommer Ketil Folkevard Aune Sondresen uten at undertegnede får noe beskjed, ikke før  saken starter. Les mer: Olav Skuggedal møtte ikke opp i retten da saken skulle avgjøres!

Det synes at Dommer Sondresen skulle vite bedre enn å føre undertegnede bak lyset på denne måten. Denne artikkelen skrev han når han jobbet for Tenden advokatbyrå dette også i Tønsberg kommune.Ketil Aune Sondresen

Se gjerne artikkelen her:

Ketil Aune Sondresen og lovlig kundepleie?

Alt i alt ser det ut til at dommer Sondresen ikke har vært redelig og at Olav Skuggedal har benyttet seg av det.

Så da kommer spørsmålet:  Burde det i det hele tatt være mulig at man kan være dommer på samme sted som man tidligere har utført advokat gjerninger?

Når jeg har blitt tvunget til å være min egen advokat i en slik verden av habilitetsutfordringer og mulig korrupsjon, er det ikke lett å vinne frem med min sak.

IMG_1928

Tinghuset i Tønsberg

Undertegnede ble pålagt et gebyr av Tønsberg Tingrett på nærmere 30 000 kr hvis jeg ønsket å ta saken videre til Agder Lagmannsrett. Jeg valgte å stoppe i rettsystemet da det tydeligvis ikke fungerer for alle, noe som allikevel er helt ugreit. Se allikevel:  Odd-Erik mot Olav Skuggedal til Agder Lagmannsrett!?

Etter å ha påpekt alle disse utfordringene, mulige habilitetsutfordringer og annet i flere måneder for Tønsberg Byrett fikk jeg vite i desember 2018 at det finnes en klageinstans som heter Tilsynsutvalget for dommere, men at det gjelder en 3 måneders frist…

Dette utvalget kan allikevel ta opp saken hvis de synes det er rett og riktig. Undertegnede sender inn en skarp klage på Ketil Folkevard Aune Sondresen, og det virker som de ønsker å ta opp saken, men ute i mars måned 2019 får jeg allikevel beskjed om at fristen var gått ut og at den ikke tas opp til dom.

Hva er det egentlig som skjer?

Men undertegnede får vite at det er en mulighet til å ta denne avgjørelsen videre, men da må jeg gå til søksmål igjen.

Det velger jeg å gjøre den 9.mai 2019, fortsatt har jeg ingen advokat og allikevel skriver jeg mitt eget søksmål, dette søksmålet sender jeg så til Moss Tingrett rekommandert.  Se her: Sak til Moss Tingrett

Nå i disse dager får jeg vite av Namsmannen i Tønsberg at Olav Skuggedal ønsker å få «sine penger» for sitt ufullendte arbeide, dette på tross av at han ikke har vært med på noe forhandlinger på noen som helst stadier i vår uenigheten. Skuggedal har kun skjøvet andre folk foran seg hele tiden, det synes noe merkelig da hans firma Haakon Skuggedal er et enkeltpersonforetak og at han har et personlig ansvar for firmaet.

Beløpet Skuggedal nå mener å ha krav på er inklusiv graving, asfaltering, advokat honorar og noe annet er pålydende 92 957,79 kr.

Olav Skuggedal har altså ikke ønsket å komme på befaring på stedet, heller ikke i forhandlinger eller å møte undertegnede til noe som helst dialog underveis. Han utøver en total mangel på forståelse for undertegnedes krav og viser stor mangel oppriktighet, dette utnytter han igjennom et sviktende rettssystem.

Er det sånn at habilitets-utfordringer og generelle vennepleie innenfor yrkene politi, advokater, dommere, kommuneadministrasjoner og i de større selskapene er et stort problem for samfunnet?

Blir det på denne måten nærmest umulig for folk uten funksjonelle nettverk i disse kretser å vinne frem med saker i rettsystemet, selv om sakene er helt opplagte og full av beviser?

Gla

 

 

 

Odd-Erik Helgesen

Redaktør Bullo Tidende

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Informasjon

Dette innlegget ble postet den august 29, 2019 av .
%d bloggere like this: