BULLO TIDENDE

Tanker, meninger og sånn Nå! 5 år (2015-2020)

Folkets koronakommisjon har skrevet til politikere før valget!

Frihet vs. korona-fascisme?
 
Folkets koronakommisjon har skrevet til politikere før valget.
 
IMG_0240
 
Se nedenfor
 
 
Frihet vs. korona-fascisme

Spørsmål til politikere og organisasjoner inn mot valget 2021 – vil du kjempe for friheten?

Stadig flere reagerer på vaksineringen som pågår. I juli gikk en fylkespolitiker for eksempel ut i VG og ba om en pause i denne. Smittetallene er basert på en test mange mener ikke gir et korrekt bilde av situasjonen, følgelig er påfølgende tiltak ikke basert på objektive fakta.

Vi har studert covid-19-pandemien nøye siden den oppstod, og vår forståelse av denne per nå er at vi i praksis står overfor et globalt statskupp, basert på manipulert vitenskap. Dette har resultert i en voldsom propagandakampanje som har skremt små og store. Fra historien vet vi at en slik kampanje kan resultere i en negativ utvikling, jfr. Nazi-Tyskland eller krigen mot Irak i 2003.

Målet med covid-19 er å innføre et autoritært samfunn med vaksinepass og andre sosiale kontrollsystemer. Blant de som virker å stå bak er mektige aktører som FN, World Economic Forum, Rockefeller Foundation, deler av EU-systemet, CEPI, Bill Gates og hans selskaper. 

Vår oppfatning er at Høyre og Arbeiderpartiet har mange globalister som støtter dette, og flere av disse politikerne i landet vårt går med FN-nål på sine klær. Regjeringen skriver selv: «2030-agendaen med bærekraftsmålene utgjør den politiske overbygningen for regjeringens arbeid nasjonalt og internasjonalt.»

FNs Agenda 2030 kan sees på som en fortsettelse av Agenda 21, et prosjekt som av flere framstår som et ønske om kontroll over alle ressurser, i slekt med kommunisme/fascisme.

Det framstår som at Verdens helseorganisasjon (WHO) faktisk styrer Norges helsepolitikk når det gjelder covid-19 korona-krisa og vaksinering, i så fall et brudd på Grunnloven.

Det betyr at innbyggernes frihet er i fare, og det bør være en sak i valgkampen.

Spørsmål til deg som politiker:

1. Hva mener du om vaksineringen som skjer i Norge nå?

2. Hva er din oppfatning av koronasertifikat – nødvendig eller vaksine-apartheid som utfordrer prinsippet om frihet og menneskerettighetenes bevegelsesfrihet?

3. Er du opptatt av innbyggernes frihet og rettigheter og vil ta det opp i valgkampen?

Er det noe du vil legge til, gjør gjerne det. Svar sender vi fortløpende ut til velgerne.

Med vennlig hilsen Folkets koronakommisjon

Kontakt: folketskoronakommisjon@gmx.com

Kontaktperson: Sven-Inge Johansen

b19

Vedlegg:

Fylkespolitiker vil ha vaksinestans:

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/zgRgdv/mdg-politiker-ber-norge-pause-vaksineringen

 

Fakta PCR-testen, svindel eller korrumpert vitenskap:

https://steigan.no/2020/12/pcr-testen-og-covid-19-smitte-hva-forteller-testen-oss-egentlig/

https://steigan.no/2021/07/usa-cdc-trekker-den-midlertidige-godkjenninga-av-pcr-testen/

https://blog.nomorefakenews.com/tag/pcr/

 

Fakta om viruset som er knyttet til covid-19, det er ikke isolert, det eksisterer ikke:

https://andrewkaufmanmd.com/wp-content/uploads/2021/02/Statement-of-Virus-Isolation-SOVI-by-Morell-Cowan-and-Kaufman.pdf

 

Vår rapport som kom 12.3.2021:

https://bullotidende.wordpress.com/2021/03/12/folkets-koronakommisjon-leverer-sin-forste-rapport/

 

Regjeringen om bærekraftmål og Agenda 2030: https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/utviklingssamarbeid/bkm_agenda2030/id2510974/

 

Om FN-nålen: https://www.faktisk.no/artikler/0g47g/motstanden-mot-fn-nalen-startet-i-ytterliggaende-miljoer

 

Om Agenda 2030: https://www.henrymakow.com/2020/10/un-agenda-30-is-literally-agen.html

World Economic Forum: The Great Reset: https://www.weforum.org/focus/the-great-reset

 

Rockefeller Foundation: Rapport + Lock Step:

https://www.rockefellerfoundation.org/national-covid-19-testing-action-plan/

https://archive.org/details/the-annotated-rockefeller-foundation-lockstep-2010/mode/2up

 

Fakta peker på at covid-19 er mer propaganda enn vitenskap?

1. Ifølge de siste immunologiske studiene er den totale dødeligheten av Covid-19 (IFR) omtrent 0,1% til 0,3% og dermed i området alvorlig influensa (influensa).

2. For personer med høy risiko eller høy eksponering (inkludert helsearbeidere) er tidlig eller profylaktisk behandling avgjørende for å forhindre sykdomsprogresjon.

3. I land som USA, Storbritannia og også Sverige (uten lockdown) er den totale dødeligheten siden begynnelsen av året i størrelsen på en sterk influensasesong; i land som Tyskland og Sveits ligger den totale dødeligheten så langt på en mild influensasesong.

4. De fleste steder er dødsrisikoen for den generelle befolkningen i skole og yrkesaktiv alder i området med en daglig biltur til jobb. Risikoen ble først overvurdert fordi mange mennesker med bare milde eller ingen symptomer ikke ble tatt i betraktning.

5. Opptil 80% av alle testpositive personer forblir symptomfrie. Selv blant 70-79 åringer forblir omtrent 60% symptomfrie. Omtrent 95% av alle mennesker utvikler mest moderate symptomer.

6. Opptil 60% av alle personer kan allerede ha en viss cellulær bakgrunnsimmunitet mot det nye koronaviruset på grunn av kontakt med tidligere koronavirus (dvs. kalde virus). Den første antagelsen om at det ikke var immunitet mot det nye koronaviruset var ikke riktig.

7. Medianalderen til den avdøde i de fleste land (inkludert Italia) er over 80 år (f.eks. 86 år i Sverige) og bare om lag 4% av den avdøde hadde ingen alvorlige forutsetninger. Alder og risikoprofil for dødsfall tilsvarer dermed i hovedsak normal dødelighet.

8. I mange land skjedde opptil to tredjedeler av alle ekstra dødsfall på sykehjem, som ikke har fordel av en generell lockdown. I mange tilfeller er det dessuten ikke klart om disse menneskene virkelig døde av Covid-19 eller av uker med ekstremt stress og isolasjon.

9. Opptil 30% av alle andre dødsfall kan ha blitt forårsaket ikke av Covid-19, men av virkningene av lockdown, panikk og frykt. For eksempel reduserte behandlingen av hjerteinfarkt og slag med opptil 60% fordi mange pasienter ikke lenger våget å gå til sykehus.

10. Selv ved såkalte «Covid-19 dødsfall» er det ofte ikke klart om de døde av eller med koronavirus (dvs. fra underliggende sykdommer) eller om de ble regnet som «antatte tilfeller» og ikke ble testet i det hele tatt. Imidlertid gjenspeiler offisielle tall vanligvis ikke dette skillet.

11. Mange medieoppslag om unge og friske mennesker som døde av Covid-19 viste seg å være falske: mange av disse ungdommene døde enten ikke av Covid-19, de hadde allerede vært alvorlig syke (f.eks. Fra udiagnostisert leukemi), eller de var faktisk 109 i stedet for 9 år gamle. Den påståtte økningen i Kawasakis sykdom hos barn viste seg også å være overdrevet.

12. De fleste Covid-19-symptomene kan også være forårsaket av alvorlig influensa (inkludert lungebetennelse, trombose og midlertidig tap av luktesansen), men med alvorlig Covid-19 er disse symptomene faktisk hyppigere og mer uttalt.

13. Sterke økninger i regional dødelighet kan oppstå hvis det er et kollaps i omsorgen for eldre og syke som følge av infeksjon eller panikk, eller hvis det er ytterligere risikofaktorer som alvorlig luftforurensning. Tvilsomme regler for behandling av avdøde førte noen ganger til ytterligere flaskehalser i begravelses- eller kremasjonstjenester.

14. I land som Italia og Spania, og til en viss grad Storbritannia og USA, er overbelastning av sykehus på grunn av sterke influensabølger ikke uvanlig. Dessuten ble opptil 15% av helsearbeiderne i år satt i karantene, selv om de ikke utviklet symptomer.

15. De ofte viste eksponentielle kurvene for «korona -tilfeller» er misvisende, ettersom antallet tester også økte eksponentielt. I de fleste land forble forholdet mellom positive tester og tester generelt (dvs. positivitetsraten) konstant på 5% til 20% eller økte bare litt. I mange land var toppen av spredningen allerede nådd i god tid før lockdown.

16. Land uten lockdowns, som Japan, Sør -Korea, Hviterussland og Sverige, har ikke opplevd et mer negativt hendelsesforløp enn mange andre land. Sverige ble til og med rost av WHO og nyter nå av høyere immunitet sammenlignet med lockdown -land. 75% av de svenske dødsfallene skjedde på sykepleier som ikke ble beskyttet raskt nok.

17. Frykten for mangel på respiratorer var uberettiget. Ifølge lungespesialister er invasiv ventilasjon (intubasjon) av Covid-19-pasienter, som delvis er gjort av frykt for å spre viruset, faktisk ofte kontraproduktiv og skadelig for lungene.

18. Ulike studier har vist at hovedveiene for overføring av viruset verken er langtrekkende aerosoler (dvs. små partikler som flyter i luften) eller smøreinfeksjoner (dvs. på overflater), men direkte kontakt og dråper som dannes når man snakker eller hoster. I noen tilfeller ser det imidlertid ut til at innendørs aerosoloverføring er mulig.

19. Det er fremdeles lite eller ingen vitenskapelig bevis for effektiviteten av ansiktsmasker av klut hos friske og asymptomatiske individer. Eksperter advarer om at slike masker kan forstyrre normal pust og kan bli «bakteriebærere» hvis de brukes gjentatte ganger.

20. Mange klinikker i Europa og USA forble sterkt underutnyttet eller nesten tomme under nedleggelser og måtte i noen tilfeller sende personalet hjem. Millioner av operasjoner og behandlinger er kansellert, inkludert mange kreftscreeninger og organtransplantasjoner.

21. Flere medier ble tatt for å prøve å dramatisere situasjonen på sykehus, noen ganger til og med manipulerende bilder og videoer. Generelt maksimerte uprofesjonell rapportering av mange medier frykt og panikk i befolkningen.

22. Virustestene som brukes internasjonalt, er utsatt for feil og kan gi falske positive og falske negative resultater. Dessuten ble den offisielle virustesten ikke klinisk validert på grunn av tidspress og kan noen ganger reagere positivt på andre vanlige koronavirus.

23. Mange internasjonalt anerkjente eksperter innen virologi, immunologi og epidemiologi anser tiltakene som truffet som kontraproduktive og anbefaler rask naturlig immunisering av befolkningen generelt og beskyttelse av risikogrupper.

24. Det var aldri en medisinsk årsak til nedleggelse av skoler, ettersom risikoen for sykdom og smitte hos barn er ekstremt lav. Det er heller ingen medisinsk grunn for små klasser, masker eller regler for sosial distansering på skolene.

25. Flere medisinske eksperter beskrev ekspressvaksiner mot koronavirus som unødvendige eller til og med farlige. Faktisk førte for eksempel vaksinen mot den såkalte svineinfluensaen i 2009 til tilfeller av alvorlig nevrologisk skade og søksmål i millionklassen. Også ved testing av nye koronavirusvaksiner er det rapportert om alvorlige komplikasjoner og feil.

26. En global respiratorisk sykdomspandemi kan faktisk strekke seg over flere sesonger, men mange studier av en «andre bølge» er basert på svært urealistiske antagelser, for eksempel en konstant risiko for sykdom og død på tvers av alle aldersgrupper.

27. Flere steder beskrev sykepleiere en ofte dødelig medisinsk feilbehandling av Covid -pasienter på grunn av tvilsomme økonomiske insentiver og upassende medisinske protokoller.

28. Antall mennesker som lider av arbeidsledighet, depresjon og vold i hjemmet som følge av tiltakene har nådd historiske rekordnivåer. Flere eksperter spår at tiltakene vil kreve langt flere liv enn selve viruset. Ifølge FN er 1,6 milliarder mennesker over hele verden i umiddelbar fare for å miste levebrødet.

29. NSA -varsleren Edward Snowden advarte om at «koronakrisen» kan brukes til permanent utvidelse av global overvåking. I flere deler av verden overvåkes befolkningen av droner og står overfor alvorlig politiovergrep under lockdowns.

30. En WHO -studie fra 2019 om tiltak mot pandemisk influensa fant at fra et medisinsk perspektiv er «kontaktsporing» under ingen omstendigheter anbefalt «. Likevel har kontaktsporingsapper allerede blitt delvis obligatorisk i flere land. I noen land utføres slik «kontaktsporing» direkte av den hemmelige tjenesten.

Kilde:

Facts about Covid-19:

https://wsau.com/2020/08/19/facts-that-destroy-the-covid-19-pandemic-hoax/

Bullo Tidende 2

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Informasjon

Dette innlegget ble postet den september 7, 2021 av .
%d bloggere liker dette: