BULLO TIDENDE

Tanker, meninger og sånn Nå! 5 år (2015-2020)

Folkets Korona-kommisjon: Covid-19 er et bedrageri – viruset er ikke isolert – testen er juks

Endringer i smittevernloven?

b19

Høring sept 2021 2Folkets koronakommisjon har skrevet et nytt høringsvar og virker å avdekke kjernen i korona-pandemien. 
Er det virkelig så ille?
Står vi overfor tidenes bedrageri satt i scene av verdens eliter for å redde finansystemet og kontrollere den enkelte?

Høringen er følgelig meningsløs og bør trekkes tilbake

Smittevernloven er underlagt Grunnloven – og dermed kan tiltakene ikke gjennomføres uansett

Regjeringen kan være inhabil i og med sitt samarbeid, finansiering og oppbygging av CEPI

Høringssvar


Vedrørende:

Høring av endringer i smittevernloven: Forlengelse av midlertidige forskriftshjemler om koronasertifikat, oppholdssted under innreisekarantene, samt isolering og begrensninger i bevegelsesfrihet for å forebygge eller motvirke overføring av SARS-CoV-2

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-av-endringer-i-smittevernloven-forlengelse-av-midlertidige-forskriftshjemler-om-koronasertifikat-oppholdssted-under-innreisekarantene-samt-isolering-og-begrensninger-i-bevegelsesfrihet-for-a/id2870921/?expand=horingsnotater

Covid-19, eller koronavirussykdom, er definert som en pandemi av Verdens helseorganisasjon (WHO). Det er en viral luftveisinfeksjon forårsaket av SARS-CoV-2, en type koronavirus. Første gang sykdommen ble påvist var under koronavirus-utbruddet i Wuhan i Kina desember 2019.

Dette er offisielle fakta (Wikipedia).

Strenge smitteverntiltak verden over hele verden fulgte. Vårt land ble nedstengt 12. mars 2020, og siden har ulike smitteverntiltak vært med oss og leder fram til denne høringen.

Men vi har undersøkt pandemien med utstrakt bruk av uavhengig kilder. Konklusjonen er entydig:

Vi står overfor et bedrageri.

Straffeloven definerer det blant annet slik: «fremkaller, styrker eller utnytter en villfarelse og derved rettsstridig forleder noen til å gjøre eller unnlate noe som volder tap eller fare for tap for noen, eller

 1. b) bruker uriktig eller ufullstendig opplysning…»

Om en vil kan en definere det som en falsk flagg-operasjon, definert som:

En fordekt operasjon designet for å lure; bedra eller skape inntrykk av at en bestemt person, gruppe eller nasjon blir ansvarlig for en hendelse eller aktivitet, for å skjule den faktiske kilden for ansvar.

https://no.wikipedia.org/wiki/Falsk_flagg

Vi viser dessuten til psykologisk krigføring (også kalt psyops). Det er å benytte seg av propaganda og andre psykologiske virkemidler for å påvirke fiendens (befolkningens) meninger, følelser, holdninger og adferd slik at den støtter egen nasjons (gruppes) interesser i krigssituasjoner og/eller i fredstid.

Psykologisk krigføring brukes dessuten til å bearbeide folkeopinionen i sitt eget land og internasjonalt dvs. venne folket til noe uunngåelig for at de skal sette seg mindre til motstand overfor en eventuell opptrapping av konflikten (innføring genetisk modifisering, av myndighetene kalt vaksiner). Det virker å kunne gå på en kommende innesperring, som fysiske fartshumper og bom på veien – og det digitale definert som 5G eller «Smart Grid» og Internet of Things.

Men her dreier det seg om et virus eller pandemi som skal gi inntrykk av å skape sykdom og død – men faktisk er virkeligheten annerledes. Det kan bli vaksinene som vil forårsake lidelsene – selv om et nøyaktig bilde vedrørende dette er ikke mulig per nå. En opplysning som kan nevnes er at uavhengige forskere har funnet grafenoksid i vaksinene, det skal være magnetisk og lede strøm, i så fall passer det inn i helheten.

Vi erkjenner dog at mediene har rapportert om store ødeleggelser og at helsemyndighetene er sikre i sin sak, viruset er ødeleggende. Men ved nærmere gjennomgang av fakta blir bildet noe helt annet.

Vi trekker her fram punkter som viser kjernen i bedrageriet knyttet til at SARS-CoV-2 som angivelig gir koronavirussykdom.

Ønsker myndighetene mer informasjon vedrørende dette, ta kontakt.

Hvis myndighetene kan bevise at vi tar feil, ber vi dere omgående si i fra.

 1. Viruset (SARS-CoV-2) eksisterer ikke

Fakta om viruset som er knyttet til covid-19, det er ikke isolert, det eksisterer ikke:

Klikk for å få tilgang til Statement-of-Virus-Isolation-SOVI-by-Morell-Cowan-and-Kaufman.pdf

Påstander om at viruset er skapt av et dataprogram:

Revealed: COVID19 is really a CDC Computer-Generated ‘Virus’

ive.blog/worldnews/@francesleader/email-exchange-with-uk-mhra-exposing-the-genomic-sequence-of-sarscov2

 1. PCR-testen er juks

Fakta PCR-testen, svindel eller korrumpert vitenskap:

Smoking gun: Fauci states COVID PCR test has fatal flaw; confession from the “beloved” expert of experts

PCR-testen og Covid-19-smitte – hva forteller testen oss egentlig?

USA: CDC trekker den midlertidige godkjenninga av PCR-testen

https://blog.nomorefakenews.com/tag/pcr/

COVID19 PCR Tests are Scientifically Meaningless

Domstol i Portugal: PCR-testene er upålitelige

Vanlige influensasymptomer og falsk positiv test = koronapandemi: https://benwilliamslibrary.com/blog/?p=9481

 1. Datamanipulasjon skapte pandemien

https://undercurrents723949620.wordpress.com/2021/04/19/data-manipulation-created-covid-19-pandemic/

 1. Ekstrem finanspolitikk med verdens største investeringsfond trengte en krise – covid-19

I 2019 la BlackRock fram planen for den kommende krisa: – En finansiell operasjon uten sidestykke

A Self-Fulfilling Prophecy: Systemic Collapse and Pandemic Simulation

 1. En planlagt pandemi – eliten trengte flere kontrollverktøy som portforbud og karantene

Gravende journalist Harry Fox i 2014: https://www.youtube.com/watch?v=Mtp3kgj2PRo

 1. Virus er ikke årsak til sykdom – virus er exosomer som celler produserer for å fjerne gift

Bok: «Myten og smitte. Hvorfor virus (inkludert coronavirus) ikke er årsaken til sykdom av Thomas S. Cowan MD og Sally Fallon Morell

http://www.nyhetsspeilet.no/2021/09/myten-om-smitte-dr-thomas-cowan/

 1. WHO styrer norsk helsepolitikk – bryter med Grunnloven

WHO insider blows whistle on Gates and GAVI global health dictatorship

 1. Pandemidefinisjon endret av WHO – en korrupt organisasjon

Klikk for å få tilgang til JIMT-2378-1343-02-0004.pdf

 1. Korona-sertifikat er apartheid og bryter med EU-charteret

https://www.euronews.com/2021/07/13/french-mep-criticised-for-comparing-covid-19-certificate-with-apartheid

Folkets Koronakommisjon ber EU, regjeringen og stortinget stoppe vaksine-apartheid!

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012P/TXT&from=EN

 1. CEPI vil stimulere vaksineutvikling, strenge tiltak oppmuntrer, Norge inhabil

https://no.wikipedia.org/wiki/Coalition_for_Epidemic_Preparedness_Innovations

 1. Korrupsjon og juks en del av legevitenskapen

https://www.thenation.com/article/archive/big-pharma-bad-science/

 1. Grunnloven og menneskerettighetene står over smittevernloven

Bevegelsesfrihet er en menneskerettighet. Norge skal respektere dette jfr. Grunnloven paragraf 92.

KILDER

Rapporter som peker på at covid-19 var en nøye planlagt hendelse:

WHOs Global Preparedness Monitoring Board: «A World At Risk. Annual report on global preparedness for healt emergencies». Utgitt 19. September 2019

Klikk for å få tilgang til GPMB_annualreport_2019.pdf

BlackRock:

Coronavirus calls for coordinated policy action

<Info nettsiden BlackRock,sept 2021>

Central banks have started cutting interest rates to mitigate coronavirus concerns, but we see more to come. Our latest episode of the BlackRock Bottom Line explains why.

<Info nettsiden BlackRock, sept. 2021>

August 2019 – ‘The Going direct reset’ was presented at the central bankers’ meeting in Jackson Hole, it was a plan for a global financial coup devised by BlackRock

Klikk for å få tilgang til bii-macro-perspectives-august-2019.pdf

Who Owns Big Pharma + Big Media? You’ll Never Guess.

https://www.suerf.org/policynotes/8209/dealing-with-the-next-downturn-from-unconventional-monetary-policy-to-unprecedented-policy-coordination

I 2019 la BlackRock fram planen for den kommende krisa: – En finansiell operasjon uten sidestykke

CEPI:

Klikk for å få tilgang til CEPI-Preliminary-Business-Plan-061216_0.pdf

http://www.nyhetsspeilet.no/2021/01/virus-folkehelseinstituttet-og-cepi-pa-torshov/

Rockefeller Foundation:

https://archive.org/details/the-annotated-rockefeller-foundation-lockstep-2010/mode/2up

Klikk for å få tilgang til lockstep2.pdf

Kilder som viser hvordan bedrageriet er bygget opp:

Proof that the pandemic was planned with a purpose

http://stateofthenation.co/?p=30117

Essensiell informasjon fra Stop World Control:

** Hundrevis av leger i Tyskland, Spania og USA: Covid-19 er svindel og global kriminalitet

** I 2017 og 2018 ble hundrevis av millioner tester for covid-19 distribuert over hele verden

** Verdensbanken viser covid-19 er et prosjekt ment å vare til mars 2025

** Prominent helseleder USA; Fauci, sa i 2017 at om to år kom det «surprise outbreak»

** I 2018 uttalte Bill Gates at en global pandemi ville drepe 30 millioner mennesker i løpet av neste tiår

** Event 201 var en «coronavirus pandemic» øvelse, to-tre måneder før pandemien startet

**Konklusjonen på Event 201: Hele menneskeheten må vaksineres

** Musiker skrev sangen Pandemic i 2013 – hadde lest at en pandemi kom 2020-2030

** September 2019 rapport «A World At Risk” og “deliberate release of a lethal respiratory pathogen”

** I 2018 video laget som viste influensavirus som oppstod i Wuhan i Kina

** En ekspert mener viruset kommer fra biovåpen-laboratoriet i Wuhan

** «Predictive programming» i forkant med flere filmer og en tegneseriebok

** OL-åpning i 2012 i London, pandemi-teater ble framført på scenen

**Bok i 2008 spådde det ville komme en global nedstenging, hensikt: en ny verden med autoritær kontroll

** Rockefeller Foundation: 1. Rapport LockStep, pandemi 2010 2. Håndbok fra global kontroll (digital app osv)

** Bill Gates: Bare de som er vaksinert mot covid-19 får reise, gå på skole og arbeid, digital vaksine ID osv

**2014-journalist: de vil slippe ut menneskeskapt virus, vaksinen vil gjøre dem til hybrid, de slutter å tenke selv

**Kvinnelig lege: vaksine mot covid-19 også koble oss på kunstig intelligens vis digital vaksine-ID

** Hemmelig samfunn som kontrollerer regjeringene har som mål: færre mennesker

**Guidestones Georgia: Holde menneskeheten under en halv milliard individer

** Bill Gates: med nye vaksiner redusere verdens befolkning med 10-15 prosent

**Vaksinene vil ta knekken på millioner, om ikke milliarder

** Sensur av alternative doktor

b8

Folkets Koronakommisjon:

Kontaktperson:

Sven-Inge Johansen

epost: folketskoronakommisjon@gmx.com

Se gjerne også:

Folkets koronakommisjon har skrevet til politikere før valget!

Folkets Koronakommisjon ber EU, regjeringen og stortinget stoppe vaksine-apartheid!

Pressemelding fra Folkets koronakommisjon 21.4.2021

Bullo Tidende 2

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Informasjon

Dette innlegget ble postet den september 26, 2021 av .
%d bloggere liker dette: