BULLO TIDENDE

Tanker, meninger og sånn Nå! 5 år (2015-2020)

Folkets korona-kommisjon ber EU stå opp for friheten og stoppe korona-passet!

a6Folkets koronakommisjon ber EU stå opp for friheten og stoppe korona-passet!

Befolkningen i Europa utsettes for dette apartheid-tiltaket, og norske kommuner varsler at dette vil bli benyttet framover.

Har Norge glemt Grunnloven og menneskerettighetene? La oss tro at EU kan ta til fornuften.

Sent: Saturday, November 13, 2021 at 9:07 AM
From: folketskoronakommisjon@gmx.com
To: just-citizenship@ec.europa.eu, eric.mamer@ec.europa.eu

Vil EU stå opp for friheten for oss vanlige borgere ved å si nei til korona-sertifikat?

Til

European Commission

Directorate-General for Justice and Consumers

Directorate D: Equality and Union citizenship

Unit D.3: Union citizenship rights and free movement

Deputy Head of Unit

Kopi: EU-parlamentet, folkevalgte i Sverige og Danmark og Litauen, Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, Barneombudet, Helsekomiteen på Stortinget, Høyre, Fremskrittspartiet, LO, NHO, Partiet De kristne, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet, Rødt, norske kommuner, politikere, NRK, Aftonbladet, Voltaire Network, Baltic Times, KS

Kjære dere. Europa og Norges frihet er nå i fare på grunn av COVID-sertifikatet (korona-sertifikat) – vi ber dere igjen om å følge:

«The Charter of Fundamental Rights of the European Union brings together the most important personal freedoms and rights enjoyed by citizens of the EU into one legally binding document.

Det heter her:

The peoples of Europe, in creating an ever closer union among them, are resolved to share a peaceful future based on common values. Conscious of its spiritual and moral heritage, the Union is founded on the indivisible, universal values of human dignity, freedom, equality and solidarity; it is based on the principles of democracy and the rule of law. It places the individual at the heart of its activities, by establishing the citizenship of the Union and by creating an area of freedom, security and justice.

Og vi takker for deres brev datert 30. august i 2021 – på bakgrunn av vårt brev til dere i mai 2021.

Vi viser til meldingen fra ulike land i Europa som for tiden har en politikk med Covid-sertifikater, som Danmark. Det er også meldinger i Norge om at myndighetene her vil følge etter.

Dere skriver i brevet til oss i august at vi hevder at EUs digitale Covid-sertifikat vil føre til obligatorisk vaksinasjon, det er ikke riktig. Men det utfordrer prinsipper som rett til frihet og

menneskerettigheter – og altså EUs eget: «DEN EUROPÆISKE UNIONS CHARTER OM GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER».

Samtidig er det klart at et Covid-sertifikat vil føre til et press om vaksinasjon, pluss hyppige tester med mer.

I brevet peker dere på at restriksjoner av fri bevegelse er satt for å begrense spredningen av COVID-19, medlemslandene kan pålegge tiltak som begrenser den frie bevegelsen grunnet pandemien.

For det første: Hvilket vedtak ligger til grunn for dette?

For det andre: I hvilke del av charteret står det at den frie bevegelsen skal ta hensyn til pandemier og påfølgende PCR-test eller pandemi-definisjoner fra WHO?

Det er fint om dere kan forklare oss nøyaktig hvorfor fundamentet til EU, fri bevegelse, skal hemmes av en pandemi eller en definert pandemi – og av en PCR-test eller andre tester.

Vi viser i vårt forrige brev til at det vitenskapelige grunnlaget for å hevde at vi har et farlig virus ikke virker å være tilstede:

«Vi stiller spørsmål ved selve testen – og ved det vitenskapelige grunnlaget for covid-19-viruset: Det skal ikke være isolert etter strenge vitenskapelige metoder. Dermed: Eksisterer viruset i det hele tatt? Nummer to: Hvis viruset eksisterer – er det egentlig exosomer? Følgelig har det medisinske miljø snudd virkeligheten oppned? Viruset er der for å opprette balansen i cellene – ikke for å bryte ned?»

Fritt Vaksinevalg i Norge påpeker dessuten to viktig ting: 1. Vaksinene stopper ikke smittespredning 2. Vaksinene er høyst eksperimentelle.

Vi oppfordrer EU å sette i gang med objektive undersøkelser uavhengige av andre organ.

Kan det tenkes at covid-19 faktisk bare er en psykologisk operasjon?

Økonomiske giganter vs. innbyggernes rettigheter

Slik vi forstår det har EU gjort seg avhengig av WHOs vurderinger som har Bill Gates og hans stiftelse som største bidragsyter. Bill Gates er mannen som vil vaksinere alle på kloden og dermed gi seg selv og støttespillerne enorme inntekter. Vi forstår ikke at EU ikke ser utfordringen som ligger her, knyttet til habilitet, økonomiske interesser til gigantselskaper som fort kan gå imot innbyggernes rettigheter og behov for beskyttelse.

For å tjene stort er det lett å se for seg at Bill Gates og WHO krisemaksimerer. At Gates også har kommet med utsagn som tyder på et ønske om å redusere befolkningen på jorda, gjør det heller ikke bedre.

Avhengig av det faktiske innholdet i vaksinene, kan det ikke utelukkes at de kan bidra til svekkede sjelsevner eller egenvilje hos de vaksinerte (DNA-forandring), slik at de kan kontrolleres lettere av multinasjonale selskaper og deres investorer med stater på slep.

Er EU opptatt av å beskytte innbyggerne i Europa mot et medisinsk oligarki/autoritetssystem (som Kina), er det flott om dere sier det i klartekst. Eller EU forvandlet til en” State of Infection prevention and control “ på vegne av WHO/Bill Gates?

Se også på rapportene som kommer fra Litauen på bakgrunn av Covid-passet. EU bør ta sitt ansvar og gjøre noe med situasjon. Dere må også kunne veilede Norge via EØS. Grunnloven settes til side, er vårt syn, for å følge det norske myndigheter oppfatter som EU-politikk.

Det hele gjør oss svært urolige, og hvis ikke EU griper inn og kjemper for friheten – og faktisk følger sitt eget charter – vil tanken på en helt ny europeisk union for den vanlige mann og kvinne bli lokkende.

Dermed ber vi dere om å stoppe bruken av Covid-sertifikatene i hele Europa. Friheten må beskyttes.

b19

Med vennlig hilsen Folkets koronakommisjon, Norge

Kontakt: folketskoronakommisjon@gmx.com

Kontaktperson: Sven-Inge Johansen                                                                                                       13.11.2021

 

Linker:

Charter EUs fundamentale rettigheter:

https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf

Danmark innfører covid-pass:

https://www.dr.dk/nyheder/politik/fra-paa-fredag-skal-du-finde-coronapasset-frem-igen

Norge vurderer å innføre eller innfører covid-sertifikat/koronapass:

https://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/bG44xg/europa-strammer-inn-med-coronapass-slik-brukes-det

https://www.nrk.no/tromsogfinnmark/koronapass-innfores-i-tromso-1.15727652

 

Vårt første brev til EU gjengitt her:

https://bullotidende.wordpress.com/2021/06/07/folkets-koronakommisjon-ber-eu-stortinget-og-regjeringen-stoppe-vaksine-apartheid/

Fritt vaksinevalg informerer:

https://www.frittvaksinevalg.com/stopper-ikke-smittespredningen

Bill Gates og 7 milliarder vaksiner:

https://www.geekwire.com/2020/bill-gates-says-world-will-need-7-billion-doses-covid-19-vaccine-stop-pandemic/

Covid-sertifikat-regler i Litauen, et mareritt:

https://www.naturalnews.com/2021-11-11-vaccine-passports-transform-society-into-a-dystopian-nightmare-forcing-unvaxxed-to-live-like-fugitives.html

Vaccine passports turn every society into a dystopian nightmare, forcing unvaccinated people to live like fugitives, unable to buy groceries, fuel, medicine or even clothing, due to being banned from almost every retail establishment. They are also banned from banks, libraries and universities, denied access to financial services and higher education. A shocking eyewitness account of life in Lithuania — under covid passport rules — has now surfaced thanks to a courageous individual reporting there. It reveals a medical police state gone completely mad. Governments have become terrorists, doctors have become murderers, and vaccine advocates have become death cult worshipers. Importantly, the spike protein injections eat their higher brain function, turning them into animalistic «reptilian» zombies who are incapable of empathy or compassion. The zombie apocalypse has literally begun…

https://steigan.no/2021/11/litauen-et-koronahelvete/

https://steigan.no/2021/04/graver-det-tok-mindre-enn-ett-ar-rettsstaten-er-underordnet-smittevernstaten/

Bibelen: https://www.bible.com/no/bible/102/JHN.8.32.NB

 EUs svar til Folkets koronakommisjon i brev 30. august følger:

Dear Madam, dear Sir,

Please find enclosed a letter to your attention.

With regards

JUST D3

European Commission

Directorate-General for Justice and Consumers

Interinstitutional and international coordination

Brussels  JUST.D.3/JD

To: The People’s Corona

Commission

E-mail:

folketskoronakommisjon@gmx.co

Dear Madam, dear Sir,

I  write  in  relation  to  your  e-mail  of  28  May  2021,  registered  under  Ares(2021)3565421

(please quote this reference in any further correspondence). As the Deputy  Head of the

unit  responsible  for  free  movement,  I  have  been  asked  to  reply  to  your  e-mail.  Please

accept my apologies for the delay in replying to you.

In your e-mail, you raise concerns about the EU Digital COVID Certificate1. In

particular,  you  refer  to  the  EU  Charter  on  Fundamental  Rights,  and  claim  that  the  EU

Digital  COVID  Certificate  would  lead  to  mandatory  vaccination,  and  would  violate,

among others, the right to liberty, the right to privacy, freedom of religion, and freedom

of assembly. I can provide you with the following information.

The right to move and reside freely within the territory of the Member States is enshrined

in Article 21(1) of the Treaty on the Functioning of the European Union. Any restrictions

to  the  free  movement  of  persons  within  the  Union  put  in  place  to  limit  the  spread  of

COVID-19  must  be  based  on  specific  and  limited  public  interest  grounds,  including,  in

particular, the protection of public health.

This means that the Member States can impose measures limiting the free movement of

persons within the EU in response to the pandemic. At the same time, the measures taken

may not go beyond what is strictly necessary or discriminate between travellers based on

their  nationality.  The  Commission  monitors  Member  States’  compliance  with  these

principles.

To  allow  for  a  gradual  lifting  of  restrictions  to  free  movement  put  in  place  to  limit  the

spread  of  COVID-19,  the  European  Parliament  and  the  Council  adopted,  on  14  June

2021,  the  Regulation  on  the  EU  Digital  COVID  Certificate.  It  consists  of  a  common

http://data.europa.eu/eli/reg/2021/953/oj

framework  for  the  issuance,  verification  and  acceptance  of  interoperable  certificates  for

COVID-19 vaccination, test or recovery certificates to facilitate free movement.

The  EU  Digital  COVID  Certificate  Regulation  is  an  important  contribution  to  getting

Europe moving again, providing a much needed boost to the economy and, in particular,

the  tourism  sector.  Freedom  of  movement  is  one  of  the  EU  citizen’s most cherished

rights,  and  the  Regulation  provides  Member  States  with  the  tools  necessary  to  facilitate

the lifting of restrictions currently in place across most of the EU.

To ensure that there is no discrimination against individuals who are not vaccinated, the

EU Digital COVID Certificate does not only include an interoperable vaccination

certificate,  but  also  COVID-19  test  certificates  and  certificates  for  persons  who  have

recovered  from  COVID-19.  That  way,  all  EU  citizens  can  benefit  from  the  EU  Digital

COVID Certificate system.

The Regulation further clearly states that vaccination is not a pre-condition for exercising

free  movement  rights,  and  that  the  Regulation  cannot  be  interpreted  as  establishing  an

obligation to be vaccinated.

I  also  want  to  stress  that  the  responsibility  for  vaccination  policies,  programmes  and

services lies with Member States. This also applies to legislation on vaccination,

including  whether  this  should  be  mandatory  or  not.  Any  queries  regarding  Member

States’  policies  in  this  regard  should  thus  be  addressed  to  the  responsible  national

authorities.

It  is  also  important  to  underline  that  Regulation  (EU)  2021/953  on  the  EU  Digital

COVID  Certificate  is  based  on  Article  21(2)  of  the  Treaty  on  the  Functioning  of  the

European  Union  and  aims  to  facilitate  this  right  to  free  movement  within  the  European

Union.  The  domestic  use  of  COVID-19  certificates  for  other  purposes  than  facilitating

the right to free movement within the European Union, does not fall within the scope of

the Regulation.

It is up to Member States to determine which health protection measures

they consider most appropriated for access to e.g. public transport or restaurants.  In this

context, Member States may indeed use the EU Digital COVID Certificate for domestic

purposes, but are required to provide for a legal  basis in national law that must comply,

among others, with data protection requirements.

Where  this  is  the  case,  the  European  Commission  indeed  encourages  Member  States  to

ensure that the EU Digital COVID Certificate is also fully accepted in a non-

discriminatory  manner.  This  is  to  make  sure  that  travellers  going  to  another  Member

State do not have to obtain an additional national certificate.

I  can  also  confirm  that  a  very  high  level  of  data  protection  is  ensured  in  the  EU  Digital

COVID Certificate Framework.

The EU Digital COVID Certificate uses a decentralised system, which does not require a

central EU database or the exchange of personal data among authorities. In addition, the

data accessed for verifications must not be kept by the verifier following the check (e.g.

when boarding a flight). The issuer (e.g. vaccination centre) may keep data for no longer

than  is  necessary  for  its  purpose  and  in  no  case  longer  than  the  period  for  which  the

certificates may be used to exercise the right to free movement.

In designing the system, great care was taken to minimise the amount of personal data in

  1. For example, the list of data categories is shorter than what is in the WHO “yellow

booklet” used in some Member States to document vaccinations. Data protection by

design is also important for the technical implementation. For example, the guidelines on

technical specifications require that the verifier interface show the result of the

verification  in  such  a  way  that  only  the  minimum  required  information  is  displayed.

In case of successful verification, the information should be limited to the indication that the

certificate has been verified successfully, and minimum personal details necessary to link

the  certificate  to  the  holder.  In  case  of  a  failed  verification,  the  interface  should  only

display the reason for the failure, including details that prevent the successful

verification.

I trust you will find this information useful. I wish you and those dear to you the best of

health during this difficult period.

Yours faithfully,

Monika MOSSHAMMER

Contact: just-citzenship@ec.europa.eu

Electronically signed

SVARET TIL EU OVERSATT TIL ENGELSK – COMPUTER:

Will the EU stand up for the freedom by saying no to the corona certificate?

European Commission

Directorate-General for Justice and Consumers

Directorate D: Equality and Union citizenship

Unit D.3: Union citizenship rights and free movement

Deputy Head of Unit

Kopi: EU-parlamentet, folkevalgte i Sverige og Danmark og Litauen, Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, Barneombudet, Helsekomiteen på Stortinget, Høyre, Fremskrittspartiet, LO, NHO, Partiet De kristne, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet, Rødt, norske kommuner, politikere, NRK, Aftonbladet, Voltaire Network, Baltic Times

Dear You. Europe and Norway’s freedom is now in danger due to the COVID certificate (corona certificate) – we ask you again to follow:

«The Charter of Fundamental Rights of the European Union brings together the most important personal freedoms and rights enjoyed by citizens of the EU into one legally binding document.

The peoples of Europe, in creating an ever closer union among them, are resolved to share a peaceful future based on common values. Conscious of its spiritual and moral heritage, the Union is founded on the indivisible, universal values of human dignity, freedom, equality and solidarity; it is based on the principles of democracy and the rule of law. It places the individual at the heart of its activities, by establishing the citizenship of the Union and by creating an area of freedom, security and justice.

And thank you for your letter dated August 30, 2021 – based on our letter to you in May 2021.

We refer to the message from various countries in Europe that currently have a policy with Covid certificates, such as Denmark. There are also reports in Norway that the authorities here will follow suit.

You write in the letter to us in August that we claim that the EU’s digital Covid certificate will lead to mandatory vaccination, that is not correct. But it challenges principles such as the right to freedom and human rights – and thus the EU’s own: «THE EUROPEAN UNION CHARTER ON FUNDAMENTAL RIGHTS».

At the same time, it is clear that a Covid certificate will lead to pressure for vaccination, plus frequent tests and more.

In the letter, you point out that restrictions on free movement are set to limit the spread of COVID-19, the member states can impose measures that restrict free movement due to the pandemic.

Firstly: What decision is the basis for this?

Secondly: In which part of the charter does it say that free movement should take into account pandemics and subsequent PCR tests or pandemic definitions from the WHO?

It’s good if you can explain to us exactly why the foundation of the EU, free movement, should be inhibited by a pandemic or a defined pandemic – and by a PCR test or other tests.

We point out in our previous letter that the scientific basis for claiming that we have a dangerous virus does not seem to be present:

«We question the test itself – and the scientific basis of the covid-19 virus: It should not be isolated by strict scientific methods. Thus: Does the virus exist at all? Number two: If the virus exists – are it really exosomes? «Consequently, the medical environment has turned reality upside down? The virus is there to create balance in the cells – not to break down?»

Free choice of vaccine in Norway also points out two important things: 1. The vaccines do not stop the spread of infection 2. The vaccines are highly experimental.

We urge the EU to launch objective investigations independent of other bodies.

Is it conceivable that covid-19 is actually just a psychological operation?

Economic giants vs. citizens’ rights
As we understand it, the EU has become dependent on the WHO’s assessments, which have Bill Gates and his foundation as the largest contributor. Bill Gates is the man who wants to vaccinate everyone on the planet and thus give himself and his supporters huge income. We do not understand that the EU does not see the challenge that lies here, related to impartiality, financial interests of giant companies that can quickly go against the rights of citizens and the need for protection.

To make a big profit, it is easy to imagine that Bill Gates and the WHO maximize the crisis. The fact that Gates has also made statements that indicate a desire to reduce the population on earth does not make it any better either.

Depending on the actual content of the vaccines, it can not be ruled out that they may contribute to the impaired mental capacity or self-will of the vaccinated (DNA change), so that they can be more easily controlled by multinational companies and their investors with states in tow.

If the EU is concerned with protecting the citizens of Europe from a medical oligarchy / system of authority (such as China), it would be great if you say so in plain language. Or the EU transformed into a «State of Infection prevention and control» on behalf of WHO / Bill Gates?

Also look at the reports coming from Lithuania on the basis of the Covid passport. The EU should take its responsibility and do something about the situation. You must also be able to guide Norway via the EEA. The constitution is set aside, is our view, to follow what the Norwegian authorities perceive as EU policy.

It all makes us very uneasy, and if the EU does not intervene and fight for freedom – and in fact follows its own charter – the idea of ​​a completely new European Union for the ordinary man and woman will be enticing.

We therefore ask you to stop using Covid certificates throughout Europe. Freedom must be protected.

Sincerely, The People’s Corona Commission, Norway

Contact: folketskoronakommisjon@gmx.com

Contact person: Sven-Inge Johansen 13.11.2021

a6

Bullo Tidende 2

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Informasjon

Dette innlegget ble postet den november 26, 2021 av .
%d bloggere liker dette: