BULLO TIDENDE

Tanker, meninger og sånn Nå! 5 år (2015-2020)

Toårs-rapporten fra Folkets korona-kommisjon!

Er covid-19 det største bedrageri i historien?
Vår rapport går i den retning.
Kan vi ta feil?

Grovt sett er det to muligheter:

1. Den offisielle covid-19 forklaringen er riktig – et smittsomt virus oppstod i Kina og spredte seg over hele verden og tok livet av millioner av mennesker.
2. Vår forklaring – et bedrageri ledet av finanseliten for mer kontroll av den enkelte, et nytt finanssystem og et samfunn styrt av kunstig intelligens.
Les rapporten, men undersøk selv, be myndigheter og selskaper gjøre det – og organisasjoner og folk du kjenner.
Sannheten skal frigjøre.
God innsiktsfull lesning.

Folkets koronakommisjon 11.3.2022

17

Korona-pandemien er et bedrageri

* Viruset har aldri vært isolert etter en nøyaktig vitenskapelig metode – det er ikke bevist at det eksisterer – en juksetest hjelper ikke

* Handler om kontroll, teknokrati og et nytt finanssystem

* Folk blir syke, men årsak kan være bl.a. influensa eller stråling i forbindelse med 5G

* Vaksinene inneholder grafenoksid og nanoteknologi, viser uavhengige rapporter

* At den norske stat med kommuner kjører pandemi-tiltak med vaksinering uten dypere kunnskap er skremmende

* Korona-sertifikat er ikke et smittevern – men et kontrolltiltak

En rapport fra Folkets koronakommisjon

Om viruset, om testingen, om vaksinene, om nedstenging, om tiltakene, om elite-planen

                                                    12.3.2020 til 12.3.2022 

Norge 12. mars 2022

Kjernepunkter i korona-pandemien

 1. Covid-19 er et bedrageri
 1. Bedrageri er basert på juksetester som ikke måler aktive virus
 1. Virus virker å være exosomer som dannes når kroppen skal fjerne giftstoffer fra cellene
 1. Essensen er mer makt og ønske om et nytt økonomisk- og operativsystem
 1. Bedrageri/pandemien er planlagt i mange år, jfr. «Lock Step» – Rockefeller Foundation
 1. Vaksinene er genmodifisering som ikke stopper smitte – men fører til lidelse og død
 1. Covid-19-tiltakene har fått Norge til å bryte grunnlov og menneskerettigheter
 1. Tiltakene har ført til spiseforstyrrelser og mentale forstyrrelser blant barn og unge
 1. I 2021 var det overdødelighet – vaksinene/genmodifiseringen kan være en årsak
 1. Tiltakene må stoppes og demokratiet må gjenopprettes

Anbefalinger…

…fra ulike medlemmer av Folkets koronakommisjon til norske og internasjonale myndigheter – gjelder situasjonen i dag og framover:

«Alle tiltak må avskaffes. Folket må få lov til å leve vanlige liv.»

«Stopp alle tiltak, restriksjoner og testing. Det koster mer enn det smaker. Alle kort må på bordet som avtaler med WHO, Pfizer, World Economic Forum.»

«Framover må myndighetene innrømme sine feil, trekke tilbake alle tiltak og utbetal oljefondet til befolkningen for tort og svie.»

«Strålingsforurensning, som 5G, må fjernes. Myndighetene må følge loven.»

«Storting og regjering må skiftes ut, og vi må få til en folkeavstemning. Vi folket må få tilbake makten.»

«Straffe de som ikke har fulgt lover og regler fra myndighetenes side.»

«Hele det politiske systemet må reformeres. Offentlig sektor må reduseres til 1/5 av dagens, og ingen må få lov til å ha politiske verv i mer enn fire år. «

«Alle utfordringene som rammer oss er krenkende og må forbys da de krenker norsk lov».

«Dette er også en spirituell kamp. Vi må søke mer kontakt med Gud.»

«Avslutt alle tiltak. Legg ned NRK. Straff de skyldige i folkerettssaker.»

«Redaktører i de større medieorganer bør straffes som landssvikerne etter andre verdenskrig».

«Vi må etablere selvstendige samfunn. Fjern myndighetene».

b73

Erfaring og vurdering

Medlemmer av kommisjonen svarer:

To år med koronatiltak er bak oss, kan du kort oppsummere din erfaring?

«Folk har oppført seg som sauer, og ingen spørsmål har vært stilt til statens mer og mer drakoniske tiltak.»

«En lei periode, mye frykt. Tiltak som har virket overdrevne. En ting er virus, en annen ting er strenge tiltak. Til tider panisk. Spesielt barn og virker å være rammet, f.eks økning i spiseforstyrrelser.»

«Krisemaksimering. Ensidig fokus på vaksiner. Nedstenging og oppstenging. Først ikke anbefalt munnbind – så anbefalt munnbind. Skaper forvirring og fortvilelse.»

«Ingen ting av myndighetenes spådommer og løfter har stemt. Hemmelighold tiltak, ingen effekt av vaksinene. Propaganda full av løgn.»

«Full kontroll over folk og et ønske å redusere antall mennesker i verden, en ny verdensorden.»

«Min erfaring er at tiltakene er ute av proporsjoner. Sentrale myndigheter og lokale myndigheter påtvinger samfunnet mye problemer, som er helt unødvendige.»

«Covid er i utgangspunktet en mer eller mindre vanlig influensa-epidemi, som myndigheter og ikke minst media bruker for å svekke folks evne til å bestemme over egne liv.»

Vurdering av myndighetenes innsats under pandemien?

«Myndighetene har gjort en elendig og ensidig jobb.»

«Myndighetene har ikke vært våkne eller oppgaven voksen.»

«Myndighetene har gjort en svært dårlig jobb og har tvangsinnført en eksperimentell farlig behandling som ikke er vaksine.»

«Slett arbeid fra myndighetenes side. Lite jobb for vanlige folk, mest for de rike».

«All fokus har vært på å unngå andre mennesker. Et helt år med pushing av unødvendige og eksperimentelle medisin som ikke virker».

«Myndighetene her gjort en elendig jobb for samfunnet, mange av dem bør straffes.»

«Vi har blitt ført bak lyset av helsemyndighetene.»

Hva er etter ditt syn kjernen i korona-pandemien?

«Det handler om maktmisbruk, penger og umyndiggjøring av voksne mennesker og barn.»

«Makt og innføring av teknokrati, inkludert korona-pass, pluss nytt økonomisk system forkledd som ei helsekrise.»

«Det er ingen pandemi, den tilfredsstiller ikke den normale beskrivelse av en pandemi.»

«Den må være: For å ha makt over hele verdens befolkning».

«Kjernen i covid-19 er maktpolitikk.»

«Maktovergrep og vaksine.»

17

Smittebølgene 2020-2022

 1. desember 2021 kom TV2 med meldingen om at den femte smittebølgen skylder over Europa, flere land med nye smitterekorder. For Norges del var 4702 registrert med koronasmitte.

Når kom de andre bølgene med smitte?

Det ser ut til at dette har vært smittebølgene fra mars 2020 og fram til mars 2022:

Den første smittebølgen kom i mars 2020.

Wikipedia: Det første bekreftede smittetilfellet i Norge var en kvinne i Tromsø 26. februar 2020. I dagene etter ble det registrert nye tilfeller over hele landet, og mange tilfeller kunne spores til nordmenn som hadde vært på ferie i berørte områder i Nord-Italia og Østerrike. 11. mars omdefinerte WHO sykdomsutbruddet fra en epidemi til en pandemi, et utbrudd som er internasjonalt og ute av kontroll. 26. mars 2020 passerte antall bekreftede tilfeller i Norge 3 000.

Da pandemien nådde Norge i første halvdel av mars 2020, innførte regjeringen de strengeste og mest omfattende tiltakene i Norge siden andre verdenskrig

Den andre smittebølgen kom høsten 2020.

Den tredje smittebølgen var omkring mars 2021, da ble det på toppen av bølgen registrert 1107 nye smittetilfeller i løpet av ett døgn.

Den fjerde smittebølge, ifølge assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad, var etablert august 2021. I slutten av måneden ble det en dag registrert 1093 nye smittetilfeller.

Kilder:

https://www.tv2.no/a/14458179/

https://no.wikipedia.org/wiki/Norge_under_koronapandemien

Videre oversikt 2020-2022

Torsdag 12. mars 2020 kom korona-pandemien til Norge i form av en nedstenging av landet. Det hang sammen med at dagen før hadde Verdens helseorganisasjon (WHO) definert sykdomsutbrudd basert på korona-virus som nettopp en pandemi.

Første bekreftede smittetilfelle i Norge ble altså registrert 26. februar 2020.

En epidemi er et utbrudd av smittsom sykdom som spre seg raskt mellom mennesker, når den spres over store deler av verden kalles den en pandemi.

Statsminister Erna Solberg uttalte: – Scenarioene viser at flere mennesker vil dø av koronaviruset i Norge.

Det stod i VG som også informerte om at flere ville få sine operasjoner utsatt og la til at statsministeren mante til en dugnad for å begrense smitte.

Flere vil oppleve å få operasjoner utsatt, skrev VG 13. mars og la til at statsministeren mante til en dugnad for å begrense smitte.

– Det skal vi gjøre i solidaritet med eldre, kronisk syke og andre som er spesielt utsatte for å utvikle alvorlig sykdom. Vi må beskytte oss selv for å beskytte andre.

– I dag kommer regjeringen med de sterkeste og mest inngripende tiltakene vi har hatt i Norge i fredstid.

Tiltakene var blant annet:

Stenging av: Barnehager, skoler, universiteter

Videre stenging av: Serveringsbransjen – restauranter, bar, pub og uteliv

Forbud mot: Kulturarrangementer, idrettsarrangementer, svømmehaller, treningssentre, frisør, hudpleie, massasje, tatovering og kroppspleie.

Oppfordring om å unngå offentlig transport ble gitt.

Restriksjoner på besøkende til landets helseinstitusjoner

Alle som har vært i land utenfor Norden skal i hjemmekarantene.

I første omgang skulle tiltakene gjelder fra 12. mars til 26. mars, men så enkelt skulle det ikke bli.

 1. april 2020 kom meldingen om at pandemien var under kontroll, basert på tall for Folkehelseinstituttet: Hver koronasmittet i vårt land ville sannsynligvis smitte 0,7 andre personer i gjennomsnitt.

Flere av inngripende tiltak ble fjernet vår og sommer. Nær normalt på forsommer.

Høsten 2020 og vinter med vår 2021 ble det en større sosial nedstenging, for smittetallene steg. Mange bedrifter og utesteder måtte stenge ned, og hjemmekontor ble utbredt.

Da sommeren 2021 banket på døra, og i sommermånedene, sank smittetallene, og 25. september erklærte regjeringen at landet gikk tilbake til normal hverdag med økte beredskap.

I desember kom Omikron-varianten, noen uker senere var regjeringen tilbake med ytterligere tiltak.

 1. februar 2022 (dagen etter at korona-sertifikat-forlengelse ble lagt ut på høring) kom dette i en pressemelding:

«Regjeringen fjerner alle forskriftsfestede tiltak mot covid-19, inkludert krav om munnbind, en meter avstand og plikt til isolasjon ved sykdom.»

Kilder:

Kilde: https://no.wikipedia.org/wiki/Norge_under_koronaviruspandemien

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/2GeXaq/dette-er-tiltakene-til-erna-solberg-vi-staar-i-en-vanskelig-tid

Folkets koronakommisjon – rapport fra mars 2021

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/smitteverntiltakene-oppheves/id2900873/

Nøkkeltall for korona-pandemien i Norge

Fra VG, per 27. februar 2022:

Antall døde totalt for hele pandemien: 1598

Antall innleggelser uke 7 i 2022, hovedsak covid-19: 417 – høyest i løpet av årene pandemien vart (annen hovedårsak 389)

Uke 11 i 2020, hovedårsak covid-19: 50 (annen årsak 28)

Testet nye 24. februar 2022: 6927

Testet nye 1. april 2020: 3934

Antall positive (prosent):

 1. februar 2022 – nye positive 61,4 prosent (tester 6927)
 2. desember 2021 – 15,8 prosent nye positive (tester 23 379)
 3. juli 2021 – 2,3 prosent nye positiv (tester 7538)
 4. juli 2020 – 0,3 prosent (tester 1397)
 5. april 2020 – 5,6 prosent (tester 3559)

Antall vaksinerte – tall fra Folkehelseinstituttet:

 1. februar 2022:

Antall vaksinerte med 3. dose: 2,8 millioner

Antall vaksinerte med 2. dose: 4 millioner

Antall vaksinerte med 1. dose: 4,3 millioner

Kilder:

https://www.vg.no/spesial/corona/

https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/koronavaksinasjonsstatistikk/

Den offisielle versjonen: Oppdagelsen av viruset

«Sykdomsutbrudd ble først oppdaget i byen Wuhan i provinsen Hubei i Kina sent i desember 2019 som en klynge med tilfeller av lungebetennelse», forklarer Store norske leksikon.

Og videre:

«Tidlig i januar 2020 opplyste kinesiske myndigheter at et nytt koronavirus var påvist som årsak til sykdommen. Dette har siden fått navnet sars-CoV-2, og sykdommen det forårsaker kalles covid-19. Som navnet antyder, er sars-CoV-2 beslektet med sarsviruset, som forårsaket en global epidemi i 2002–2003.

De første sykdomstilfellene ble påvist blant personer som hadde oppholdt seg på et marked som selger levende dyr i byen Wuhan i Kina. Infeksjonen ble derfor først oppfattet som en zoonose, det vil si en sykdom som smitter fra dyr til mennesker.

Viruset smitter også mellom mennesker. Viruset smitter både ved dråpesmitte, luftbåren smitte (luftsmitte) og ved kontaktsmitte. Dråpesmitte vil si at man utsettes for små dråper med virus fra hosting eller spytting fra en smittet person.

Luftsmitte skjer gjennom virusholdige partikler av spytt eller luftveisekret, mindre enn omtrent 100 mikrometer. Av denne grunn kan de bli svevende i luften, fra titalls sekunder til timer. De smitter ved å bli inhalert gjennom nese eller munn, eller (mindre sannsynlig) ved avsetning på øynene. Avhengig av størrelse holder de seg lenger i luften, og når også forskjellige deler av menneskets luftveier. Kontaktsmitte vil si at viruset overføres gjennom fysisk kontakt, enten direkte (person til person) eller indirekte (person til person via for eksempel dørhåndtak).

Det første dødsfallet hos en person med covid-19 ble kjent fra Wuhan 11. januar 2020. Smitten spredte seg raskt i byen. 23. januar stengte kinesiske myndigheter mye av trafikken ut og inn av Wuhan, og kollektivtransport innenfor byen, i et forsøk på å begrense spredningen.

Allerede 20. januar 2020 kom de første rapportene om smittede personer utenfor Kina, i flere asiatiske land. Dagen etter ble det første tilfellet meldt fra USA. I løpet av ukene som fulgte opplevde en rekke land utbrudd der smitten begynte å spre seg lokalt. Land som hadde tidlige, alvorlige utbrudd omfattet Italia, Iran og Sør-Korea.

I Europa kom det første omfattende utbruddet i Nord-Italia i andre halvdel av februar 2020.»

Kilde: https://sml.snl.no/koronapandemien

Wikipedia: Døde som følge av korona-pandemien:

«Viruset hadde ifølge Verdens helseorganisasjon per 12. januar 2022 smittet 312 173 462 personer, hvorav 5 501 000 er bekreftet døde pr. 12. januar 2022. Barn blir i svært liten grad syke, men det var ved inngangen av mars 2020 uklart om det er fordi de ikke smittes, eller fordi de ikke blir syke av viruset. Ingen barn i Kina var i mars 2020 rapportert døde som følge av viruset.

Financial Times sammenlignet dødstall i områder hvor viruset ble spredd med dødstall for samme måneder i et normalår. For Lombardia var det 13 000 eller 155 % flere døde enn et normalt år og Bergamo hadde 464 % over normalen noe som er det høyeste i verden. New York hadde 200 % over normalen og den nest høyeste økte dødeligheten i verden etter Bergamo. Avisen anslår en underrapportering av dødstall på rundt 50 % noe som innebærer at det til midten av april var 318 000 døde, og ikke 201 000 døde slik de enkelte lands myndigheter til sammen har rapportert. The Economist anslo i midten av mai at Sverige, Frankrike, Spania og Belgia hadde registret dødsfall av covid-19 på 90-100 % av antall dødsfall over det normale for årstiden. Mens Italia hadde en underrapportering ved at omkring 50 % de unormale dødsfallene i perioden ble relatert til viruset. Istanbul hadde i april omtrent 40 % av tilfellene i Tyrkia og de 1 900 registrerte døde i Istanbul per slutten av mai anslås å være halvparten av det reelle tallet.  I midten av juni anslo The Economist at Storbritannia og Spania hadde størst antall unormale dødsfall (excess deaths) med nær 1000 flere døde per 1 million innbyggere enn normalt (regnet fra det tidspunktet der de første 50 døde var registrert). Italia over 700, Sverige hadde 400 flere døde, USA nær 400, Tyskland under 100 og Danmark rundt 50 flere døde per 1 million innbyggere.[30]

Ifølge analyser gjengitt i The Economist har pandemier de foregående 60 årene vært mindre dødelig i demokratiske land enn i andre land. Dødeligheten av covid-19 (regnet som døde per 1 000 smittede) i perioden mars–mai har vært klart høyere i demokratiske land (som USA) og The Economist mistenker at mindre demokratiske land (som Kina og Saudi-Arabia) har manipulert statistikken. I mai 2021 anslo The Economist at det for verden under ett har vært 7 til 12 millioner flere dødsfall enn normalt. Dette er omtrent tre ganger så mange som bekreftet døde i offisielle tall. Underrapporteringen skyldes blant annet at det kreves en positiv test på viruset for å regnes med i de offisielle tallene. Sør-Afrika har offisielt nær 100 døde per 100.000 innbyggere, det høyeste sør for Sahara, The Economist tror også dette tallet er klart lavere enn realiteten. The Economist anslo 2. september 2021 de samlede dødstallene så langt til 15 millioner, noe som er minst 3 ganger flere enn offisielle tallene. The Economist anslår at det riktige tallet med 95 % sikkerhet ligger mellom 9 og 18 millioner.

I 2020 går covid-19 trolig forbi brystkreft og malaria som dødsårsak globalt. I april 2020 var covid-19 vanligere dødsårsak enn diabetes og trafikkulykker, og var blant de hyppigste dødsårsakene i verden. På det meste var covid-19 bare forbigått av lungebetennelse som dødsårsak globalt.

Tyskland har et velfungerende statsapparat og offentlig administrasjon og lyktes i stor grad med å bremse spredning av viruset. Den 17. april ble det erklært at viruset var under kontroll (seks uker etter det første dødsfallet). Landet tok tidlig i bruk smittesporing for å hindre spredning av viruset og hadde noen av Europas minst strenge restriksjoner under epidemien (skoler og restauranter ble stengt, forsamlinger ble forbudt, mens fabrikker og annet næringsliv fortsatte som normalt). Helseministeren satte tidlig i gang tiltak ved å utsette alle ikke-akutte behandlinger og utvide intensivkapasiteten (som allerede var stor) på sykehusene. Omfattende testing (opp til 360 000 hver uke) gjorde at syke ble identifisert og innlagt i en tidlig fase av sykdommen. Hver enkelt smittet person ble fulgt opp av en kontaktperson i lokaladministrasjonen. De første tilfellene ble registrert på Webastos hovedkontor nær München og ble raskt sporet til en kinesisk medarbeider som hadde deltatt på seminar der. En annen medarbeider hos Webasto ble trolig smittet da en syk kollega sendte ham en saltbøsse. Sør i Bayern kom det inn smitte med personer som hadde vært på skiferie i Tirol, og en tredagers ølfestival tidlig i mars var en effektiv virusspreder.

Forventet levealder gikk ned i de fleste rike land under pandemien, unntatt i Norge og Danmark der den gikk litt opp.

I USA var 13 % dødsfall over 65 år relatert til covid-smitte, som dødsårsak bare overgått av kreft og hjertesykdom. Blant personer over 65 døde 1 av 100 av epidemien, totalt 600.000 dødsfall. Høsten 2021 var det rundt 1000 dødsfall daglig i USA.»

Kilde: https://no.wikipedia.org/wiki/Koronapandemien

16

Aftenposten avdekker: Norge nedstengt på feilaktig grunnlag

Det har ikke vært ofte de to siste årene at de store mediene har vært kritiske til smitteverntiltak og bakgrunnen for dem. Aftenposten gjorde et unntak 1.2.2022 og skrev blant annet dette:

«FHI-regnestykkene bidro til at Norge ble holdt stengt. Men de bommet kraftig gang på gang».

Aftenposten og tall som stengte Norge 1-2-2022

«Forskerne har brukt kunstig intelligens, mobildata fra Telenor og kraftige datamaskiner. Enorme mengder data legges inn».

 1. januar fra FHI fram en modellrapport: «Hovedkonklusjon var at antallet innlagte ville øke kraftig hvis regjeringen fjernet tiltakene».

Det het: «100 til 400 nye pasienter ville bli innlagt – hver dag.»

«Scenariene viste 240 simuleringer. Alle skjøt langt over mål. De siste dagene har mellom 15 og 30 blitt langt inn på sykehus i Norge på grunn av omikron. Det er langt unna scenariene om minst 100 nye pasienter hver dag».

«Men forskerne bommet ikke bare én gang – de bommet mange ganger».

«I risikorapporten publisert 12. januar, forutså FHI en «vinterbølge» som ville gi «økt sykdomsbyrde, økt sykefravær i samfunnet og økt belastning på helsetjenestene».

Og dermed hadde en argumenter for hjemmekontor, det at restaurantgjester må gå hjem klokka 23.00 og ikke flere enn 200 publikummere samtidig.

For ikke å snakke om de flere hundre tusen som har sittet i karantene de siste ukene.

Kommentar fra Folkets koronakommisjon:

Hvordan kan vi godta et slikt system?

Har massepsykosen ødelagt den kritiske sans og sunne fornuft?

Det er lett å få tanker om hva som ligger bak. Verdens eliter som World Economic Forum, Verdens helseorganisasjon (WHO), Bill Gates og de som kontrollerer finanssystemet og investeringsselskaper vil ha mer makt og flere vaksiner/eksperimentell genterapi inn den enkelte. Stikkord: Fortjeneste og kontroll.

Hvordan får de til det? Ved å skremme befolkningen og presse de enkelte regjeringer til å innføre en politikk som skremmer befolkningen.

Og dette er basert løgnaktighet og krisemaksimering, slik Aftenposten avslører.

Kilder:

Aftenposten 1.2. 2022, papirutgaven

https://www.aftenposten.no/norge/i/ALWwEj/her-er-regnestykkene-som-holdt-norge-stengt-enda-lenger

Rapport fra en demonstrasjon

Det har siden oktober 2020 jevnlig i Norge, spesielt i Oslo, vært demonstrasjoner og markeringer for frihet og mot korona-restriksjoner og korona-nedstengninger.

Her er en liten rapport fra World Wide Freedom Rally (arrangert over hele verden) i Oslo 22. januar 2022:

«I norske skoler blir elever lokket til å vaksinere seg uten foreldrenes samtykke – nekter de testing henges de ut foran hele klassen»

«Korona-pass vil bety kontrollpunkter over hele landet – tyranniet da et faktum i Norge»

«Nei til ren ondskap»

Tusenvis demonstrerte over hele verden lørdag – for frihet og mot korona-pass

WORLD WIDE DEMONSTRATION FOR FREEDOM 6.0 🌎

Også i Oslo gikk tusenvis i gatene denne dagen:

United with more than 40 countries and 150 cities around the world.

https://www.instagram.com/freedomrally.world/
https://worldwidedemonstration.com
https://worldwidedemonstration.com/telegram/

Visstnok i 150 byer i mer enn 40 land

I Oslo møtte cirka 500 små og store fram utenfor Oslo sentralbanestasjon klokken 15.00, og det økte kraftig på med demonstranter etter hvert. Arrangementet varte til cirka klokka 17 og da ble det fakkeltog gjennom hovedgatene med flere tusen deltakere.

Antall politibiler: 2 stk. (motsetning til tidligere arrangementer der opptil 12 politibiler og 30 politibetjenter har vært til stede)

Noen vektere var der også.

Ingen fra de sentrale mediene ble registrert, med unntak av en kameramann fra NRK (om han ikke drev med overvåkning) – ikke innslag på NRK så langt – ei heller andre store medier i Norge. Document.no har en sak fra Sverige.

Ingen politikere har stilt spørsmål ved hvorfor mediene ikke dekker frihetsultne nordmenn og motstandere av vaksine-apartheid og forsvar for Grunnloven og de demokratiske verdier.

Ingen politikere snakker om sensuren som skjer på de digitale plattformer. Ei heller de store mediene (de mener altså at sensur er ok).

Ny verdensomspennende demo allerede den 19. mars 2022 kl. 14.00, 8 steder i Norge og mange mange flere i hele verden. Bli med!

Ny invitasjon 19.mars 2022 2

Les mer: World Wide Rally For Freedom 7.0

Bildene vedlagt her kan dere bruke vederlagsfritt om dere trenger, og info selvsagt.

Påskrift plakater: «Ja til frihet», «Nei til koronapass» og «5G – vet vi alt?»

(Rykter gikk om at Oslo kommune hadde slått seg vrange og tvunget demonstrantene til å flytte seg rett i forkant og heller ikke få lov til å ha storskjerm på stedet.)

Dette ble blant annet sagt under frihetsarrangementet:

* Vaksinehysteriet handler om å robotisere menneske jfr transhumanismen, Internet of Things og FNs Agenda 2030

* I praksis er vi styrt av en global mafia

* I norske skoler blir elever lokket til å vaksinere seg uten foreldrenes samtykke – nekter de testing henges de ut foran hele klassen

* Korona-pass vil bety kontrollpunkter over hele landet – tyranniet vil bli et faktum i Norge»

* Østerrike vil gi bøter på mange tusen kroner til de som ikke er vaksinert, tyranniet er tilbake i Europa

* 11-åring: Utfordret kong Harald til å bli den første leder på toppnivå til å si nei + Mr. Global taper + nei til ren ondskap

* Spørsmål: Hvem bestemmer over våre kropper? Hvem skal bestemme hvor vi skal reise? Svar fra mengden: – Det skal vi!!

* Kan vi godta dette tyranniet? Svar fra mengden: – Nei!!

* De store mediene driver propaganda – derfor sliter mange med brukertall

* Mange er ensomme i denne tiden – det er viktig at vi møtes og er sosiale

* Vær ikke redde

* I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.

* Jeg kom hit for å leve, for Guds skyld (ung kvinne)

* Sykepleier: Ingen har rett til å tvinge deg til noe, du har fødselsrettigheter, kosthold: c-vitaminer, d-vitaminer osv

* Har vi virkelig demokrati: De såkalte demokratiet har ikke beskyttet oss i to år mot den globale mafia.

* Dette handler om Agenda 2030, eliten styrer – resten er slaver.

* Kriser handler om den globale overtagelsen, som covid-19 og bråket mellom Russland og vestlige land

* Strømprisene ruinerer oss, inngår i samme elitepolitikk, knekk den vanlige mann og kvinne

* Organisasjon er nå dannet for å hjelpe folk som sliter med korona-tiltak

* Noen som trodde på åpningen 24.9.? Kun en bløff.

Document.no:

I Stockholm demonstrerte titusenvis. Under slagordet «Nej till vaccinpass – ja till frihet!», marsjerte tusenvis av mennesker gjennom Stockholm sentrum lørdag. Merk mediene mener det var en samling høyreekstreme.

https://www.document.no/2022/01/22/stockholm-titusenvis-demonstrerte-mot-vaksinepass/

Mer info:

Arrangementet er døpt:

World Wide Rally for Freedom

Vi tar et standpunkt for 5 viktige friheter:

 • Ytringsfrihet.
 • Bevegelsesfrihet.
 • Frihet til å velge.
 • Forsamlingsfrihet.
 • Frihet til helse

Vi tar til orde for 5 viktige mål:

 • Avslutt nedstenging: Opprette og vedta lovgivning som forbyr bruk av lockdowns, som folkehelsepolitikk, inkludert men ikke begrenset til individuelle bevegelsesavstandsbegrensninger, bedriftsnedleggelser, eller spesifikasjon av akseptable grunner til å forlate hjemmet.
 • Slutt med masker: Opprette og vedta lovgivning som forbyr bruk av masker som folkehelsepolitikk.
 • Forhindre vaksinepass og vaksinetvang: Opprette og vedta lovgivning å forby innføring av vaksinekrav, lovlig betingelser basert på vaksinasjonsstatus, eller pålegg om Vaksinasjonsstatusdokumentasjon («vaksinepass») som en krav til enhver aktivitet.
 • Gå tilbake til standard internasjonale og innenlandsreiser: Aktiver internasjonale og innenlandske flyreiser og reiser uten karantene krav, reiserestriksjoner eller grensestenginger som ikke gjorde det eksisterer før januar 2020.
 • Avslutt alle nødstilstandserklæringer: Deaktiver alle tilstander/nøderklæringer som eksisterer som svar på koronavirus og tilbakekalle alle ytterligere utøvende fullmakter som er under brukt av regjeringer for å implementere den ovennevnte totalitære restriksjoner på befolkningskontroll.

Kilder:

https://worldwidedemonstration.com/wp-content/uploads/2021/09/WorldWideDemonstrationPlatform.pdf

Invitasjon på Facebook:

OSLO! Velkommen til demonstrasjon, 22. Januar klokken 15:00 sparker vi løs runde 6 av World Wide Rally for Freedom💫 En verdensomspennende demonstrasjon mot koronarestriksjonene, med mere enn 155 byer på samme dag.

Første time vil bli holdt på engelsk, med appeller og musikalsk innslag (15:00-16:00).

Andre time vil bli på norsk, med norske appeller og musikalsk innslag (16:00-17:00).

Klokken 17:00 går vi i fakkeltog med en rute som ender på Eidsvollplass!

Oslo 22.1.2022. World Wide Freedom Rally.

Oslo 22.1.2022. World Wide Freedom Rally.

Henvendelse om covid-19-bedrageriet

Denne ble sendt i januar 2022, to andre som følger i november og desember 2021, så langt ikke et svar fra norske myndigheter, bare EU har svart (lenger ned)

Til

Politiet i Tønsberg, Justisdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Helse- og omsorgskomiteen Stortinget, Den internasjonale straffedomstolen, EU-parlamentet, FN

Kopi til:

KS, Legeforeningen, Norsk sykepleierforbund, helseforetak, partier, politikere

Covid-19 og korona-pandemien framstår for flere av oss innbyggere som et bedrageri

Vi ber dere foreta en vurdering og eventuelt starte etterforskning – innbyggernes liv, helse og frihet er i fare

Vi viser til Romavedtektene (Den internasjonale straffedomstolen), EU charter, Grunnloven i Norge, den norske straffeloven og straffeprosessloven pluss menneskerettighetene

Covid-19

Som kjent er dette Covid-19, kortversjon:

Covid-19 (coronavirus disease 2019, «koronavirussykdom») er en viral luftveisinfeksjon forårsaket av SARS-CoV-2, en type koronavirus i familie med sars. Sykdommen ble første gang påvist under koronavirusutbruddet i Wuhan i Kina i desember 2019. Den raske, verdensomspennende spredningen førte til koronaviruspandemien som de fleste vestlige land begynte å ta alvorlig i mars 2020 i form av strenge smitteverntiltak, også i Norge. (Kilde: Wikipedia).Ikke bare har det vært strenge smitteverntiltak, det er også i en rekke land gjort vedtak om benyttelse av korona-sertifikater som hemmer innbyggernes frihet.

Vaksiner, eller genmodifisiering via sprøyter, er innført med en rekke bivirkninger, fra hjerteplager til død.

Innbyggerne over hele kloden er berørt.

Men ved nærmere gjennomgang viser det seg at vi står overfor et bedrageri – eller at vi kan stå overfor et bedrageri. Dette bør undersøkes av ulike instanser på vegne av alle barn, unge, voksne og eldre.

Vi viser til straffeprosessloven, inkludert:

 • 224.

Etterforsking foretas når det som følge av anmeldelse eller andre omstendigheter er rimelig grunn til å undersøke om det foreligger straffbart forhold som forfølges av det offentlige.

Vi viser til «andre omstendigheter», men politiet kan naturligvis også selv gå til anmeldelse.

Politiloven er dessuten relevant:

 • 1. Ansvar og mål

Staten skal sørge for den polititjeneste som samfunnet har behov for. Polititjenesten utføres av politi- og lensmannsetaten.

Politiet skal gjennom forebyggende, håndhevende og hjelpende virksomhet være et ledd i samfunnets samlede innsats for å fremme og befeste borgernes rettssikkerhet, trygghet og alminnelige velferd for øvrig.

Den internasjonale straffedomstolen dekker blant annet dette feltet (dataoversatt fra engelsk)

Artikkel 7

Forbrytelser mot menneskeheten

 1. For formålet med denne vedtekten betyr «forbrytelse mot menneskeheten» noe av det følgende handler når det begås som en del av et utbredt eller systematisk angrep rettet mot evt. sivilbefolkning, med kunnskap om angrepet:

(a) mord;

(b) utryddelse;

(c) slaveri;

(d) Deportasjon eller tvangsoverføring av befolkning;

(e) Fengsling eller annen alvorlig fysisk frihetsberøvelse i strid med grunnleggende folkerettslige regler;

(f) tortur;

(g) Voldtekt, seksuelt slaveri, tvangsprostitusjon, tvangsgraviditet, håndhevet

sterilisering eller annen form for seksuell vold av tilsvarende alvorlighet;

(h) Forfølgelse mot enhver identifiserbar gruppe eller kollektivitet på politisk, rasemessig,

nasjonal, etnisk, kulturell, religiøs, kjønn som definert i paragraf 3, eller annet

grunner som er universelt anerkjent som utillatelige under internasjonale

lov, i forbindelse med enhver handling nevnt i denne paragrafen eller enhver forbrytelse

innenfor domstolens jurisdiksjon;

(i) Tvangsmessig forsvinning av personer;

(j) Forbrytelsen apartheid;

(k) Andre umenneskelige handlinger av lignende karakter som med vilje forårsaker store

lidelse eller alvorlig skade på kropp eller psykisk eller fysisk helse.

Slik Covid-19 framstår etter to år står vi overfor punkter a, c, e, h, j og k.

Eksempel a: En rekke dør av vaksinene

Eksempel c: Karantener, begrensing på sosiale sammenkomster innenfor familien, begrensning på uteliv og kulturarrangementer med mer

Eksempel e: Tvungne opphold på hoteller eller andre installasjoner på bakgrunn av reisevirksomhet med mer

Eksempel h: Forfølgelse av de uvaksinerte som blir gjort til syndebukker da vaksinene ikke ser ut til å virke, innvandrere opplever det samme

Eksempel j: Korona-sertifikater gir tilgang til ulike arrangementer som andre ikke får være med på, gir vaksinepress med mer

Eksempel k: Myndighetenes ensidig fokus på testing og smittetall fører til mentale lidelser spesielt på de unge, flere får spiseforstyrrelser med mer

Etterforskning kan åpnes under tre omstendigheter, slik vi forstår det – vi viser til det tredje punktet:

når en situasjon blir henvist til ham eller henne av en statspart;

når en situasjon blir henvist til ham eller henne av FNs sikkerhetsråd, som handler for å adressere en trussel mot internasjonal fred og sikkerhet; eller

når forundersøkelseskammeret gir ham eller henne fullmakt til å åpne etterforskning på grunnlag av informasjon mottatt fra andre kilder, for eksempel enkeltpersoner eller frivillige organisasjoner.

Kjernen i et bedrageri eller et mulig bedrageri

Men vi har undersøkt pandemien med utstrakt bruk av uavhengig kilder. Konklusjonen er entydig:

Vi står overfor et bedrageri.

Dette er kjernen i covid-19-bedrageriet, slik vi forstår det – men dette regner vi med at en grundig etterforskning vil avdekke eller avvise:

 1. Viruset (SARS-CoV-2) eksisterer ikke

Fakta om viruset som er knyttet til covid-19, det er ikke isolert, det eksisterer ikke:

Statement-of-Virus-Isolation-SOVI-by-Morell-Cowan-and-Kaufman.pdf

Viruset er skapt av et dataprogram:

ive.blog/worldnews/@francesleader/email-exchange-with-uk-mhra-exposing-the-genomic-sequence-of-sarscov2

 1. Testen er juks eller gir for høye tall

Som Dr. Mercola påpeker:

Hver positiv COVID-19-test regnes som et tilfelle, men dette er to helt forskjellige ting, siden du kan teste positivt uten å være syk.

Det var faresignaler i pandemien fra starten. Fordi symptomene på covid-19 overlapper så mange andre sykdommer, er den eneste måten å vite at du har den å teste for det.

Polymerasekjedereaksjonstestene (PCR) brukt for covid-19 bruker en kraftig amplifikasjonsprosess som gjør dem så følsomme at de til og med kan oppdage restene av et dødt virus lenge etter infeksjon. Men selv utover det regnes hver positiv COVID-19-test som et «tilfelle» – og der ligger et stort problem.

Dr. Wolfgang Wodarg, en indremedisiner og tidligere helsesjef ved Europarådet, er blant dem som omtalte COVID-19-pandemien som en «testpandemi» på grunn av PCR-testen.

«Det ble akseptert av WHO, og de sa at når testen er positiv, har vi et tilfelle av covid-19. Og det var slik de begynte å telle sakene. Det de regnet var testaktiviteten. Og jo mer de testet, desto flere tilfeller fant de.»

Når laboratorier bruker for høye syklusterskler, ender du opp med et grovt overvurdert antall positive tester, noe som fører til en «kademisk» — en epidemi av falske positive.

Wodarg sier at COVID-19 «var en «test»-pandemi. Det var ikke en viruspandemi» fordi PCR-tester kan gi et positivt resultat når den oppdager koronavirus som har eksistert i 20 år.

Vi viser også til boka «The Contagion Myth». Why Viruses (inkluding «Coronavirus») Are Not the cause of Disease».

 1. Datamanipulasjon skapte pandemien

https://undercurrents723949620.wordpress.com/2021/04/19/data-manipulation-created-covid-19-pandemic/

ive.blog/worldnews/@francesleader/email-exchange-with-uk-mhra-exposing-the-genomic-sequence-of-sarscov2

 1. Ekstrem finanspolitikk med verdens største investeringsfond trengte ei krise – covid-19

https://steigan.no/2021/09/i-2019-la-blackrock-fram-planen-for-den-kommende-krisa-en-finansiell-operasjon-uten-sidestykke/

https://thephilosophicalsalon.com/a-self-fulfilling-prophecy-systemic-collapse-and-pandemic-simulation/

 1. Pandemien er planlagt mange år i forkant

Rockefellers «Lock Step» fra 2010 peker på det, eliten ønsket seg flere kontrollverktøy som portforbud og karantene

https://libertynow.com/wp-content/uploads/2021/07/Operation-Lockstep-Rockefeller-Foundation.pdf

https://ia800908.us.archive.org/28/items/pdfy-ernpJ8k6RZoygIm3/2010%20Rockefeller%20Foundation%20Document%20Envisions%20Pandemic%20Police%20State%20Scenario.pdf

Gravende journalist Harry Fox i 2014: https://www.youtube.com/watch?v=Mtp3kgj2PRo

Øvelse Event 201 oktober 2019: https://www.centerforhealthsecurity.org/event201/about

Patenter før pandemien, viruset er ikke nytt: https://www.citizensjournal.us/patents-prove-sars-cov-2-is-a-manufactured-virus/

 1. Virus er ikke årsak til sykdom – virus er exosomer som celler produserer for å fjerne gift

Bok: «Myten og smitte. Hvorfor virus (inkludert coronavirus) ikke er årsaken til sykdom av Thomas S. Cowan MD og Sally Fallon Morell

http://www.nyhetsspeilet.no/2021/09/myten-om-smitte-dr-thomas-cowan/

 1. WHO endret pandemi-definisjon – framstår som en korrupt organisasjon

https://hemali.no/siste/visste-du-at-definisjonen-pa-pandemi-ble-endret-av-who/

https://www.avensonline.org/wp-content/uploads/JIMT-2378-1343-02-0004.pdf

 1. Korona-sertifikat er apartheid og bryter med EU-charteret og menneskerettighetene

https://www.euronews.com/2021/07/13/french-mep-criticised-for-comparing-covid-19-certificate-with-apartheid

 1. Korrupsjon og juks en del av legevitenskapen

https://www.thenation.com/article/archive/big-pharma-bad-science/

 1. Covid-19-patenter på plass i 2015 og 2017

https://rightsfreedoms.wordpress.com/2021/04/18/atomic-bombshell-rothschilds-patented-covid-19-biometric-tests-in-2015-and-2017/

(The whole Covidiocracy is a masquerade and a simulation long prepared by The World Bank / IMF / The Rothschilds and their lemmings, with Rockefeller partnership.)

https://healthimpactnews.com/2021/the-new-covid-variant-scam-was-simulated-in-israel-weeks-before-it-was-discovered/

 1. Folk dør som vanlig – omdøpt til covid-19-dødsfall

https://lettreelectronique.wordpress.com/2022/01/06/covid-if-there-is-no-virus-why-are-people-dying-jon-rappoport/

https://circleofthedolphins.wordpress.com/2021/12/20/jon-rappoport-us-hospitals-fraud-murder-cash-assassination

 1. Historien viser at eliter/oligarkier iverksetter kriser for å oppnå maktgevinst

I forbindelse med Nazi-Tyskland i 1930- og 1940-tallet – startet opp av økonomisk kriser som i 1929 – og den russiske revolusjonen i 1917 – utløst av krig og matmangel osv – vet vi at disse ble støttet av internasjonale selskaper og finans, eksempelvis knyttet til rike amerikanske familier og Wall Street. Det nazistiske og det kommunistiske styresett førte til storkriger og enorm lidelse for menneskeheten. Kanskje døde så mange som 200 millioner mennesker som en følge, og makten ble forskjøvet til de om trakk i trådene. Dette er historiske fakta. Det er naturlig å tenke seg at det er dette covid-19 handler om, som da konkret gir slike resultater:

En overføring fra demokrati til teknokrati

Vestens land blir mer lik Kina via korona-sertifikat og et sosialt belønningssystem

Den enkelte innbygger blir en del av Internett of Things ved at vaksinene/genmodifisering åpner den enkeltes kropp som blir en form for operativsystem (se info Moderna): https://www.modernatx.com/mrna-technology/mrna-platform-enabling-drug-discovery-development

Økonomiske midler går fra det offentlige inn i finanssystemet

Den vanlige mann eier til slutt ingenting – selskaper eier alt (stakeholder-kapitalisme + Great Reset + own nothing): https://www.weforum.org/great-reset/

Kristendom og Islam forsvinner til fordel for FN-teosofi-kabbala-religion: http://international.theoservice.org/news/TS%20and%20UN.pdf

The Holy Bible:

Finally, be strong in the Lord and in his mighty power. Put on the full armor of God, so that you can take your stand against the devil’s schemes. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. https://www.o-bible.com/kjv.html

Definisjon bedrageri – falsk flagg – psykologisk operasjon

Videre vil vi trekke frem:

Straffeloven i Norge definerer bedrageri: «fremkaller, styrker eller utnytter en villfarelse og derved rettsstridig forleder noen til å gjøre eller unnlate noe som volder tap eller fare for tap for noen, eller b) bruker uriktig eller ufullstendig opplysning…»

Paragrafene 371 og 372 i straffeloven er relevante, og politiet kan bruke disse som et utgangspunkt for etterforskning.

Om en vil kan en definere covid-19 som en falsk flagg-operasjon, definert som:

En fordekt operasjon designet for å lure; bedra eller skape inntrykk av at en bestemt person, gruppe eller nasjon blir ansvarlig for en hendelse eller aktivitet, for å skjule den faktiske kilden for ansvar.

https://no.wikipedia.org/wiki/Falsk_flagg

Vi viser dessuten til psykologisk krigføring (også kalt psyops). Det er å benytte seg av propaganda og andre psykologiske virkemidler for å påvirke fiendens (befolkningens) meninger, følelser, holdninger og adferd slik at den støtter egen nasjons (gruppes) interesser i krigssituasjoner og/eller i fredstid.

Psykologisk krigføring brukes dessuten til å bearbeide folkeopinionen i sitt eget land og internasjonalt dvs. venne folket til noe uunngåelig for at de skal sette seg mindre til motstand overfor en eventuell opptrapping av konflikten (innføring genetisk modifisering, av myndighetene kalt vaksiner). Det virker å kunne gå på en kommende innesperring, som fysiske fartshumper og bom på veien – og det digitale definert som 5G eller «Smart Grid» og Internet of Things.

Konkret i dette tilfelle dreier det seg om et virus eller pandemi som skal gi inntrykk av å skape sykdom og død – men faktisk er virkeligheten annerledes. Det kan bli vaksinene som vil forårsake lidelsene – selv om et nøyaktig bilde vedrørende dette er ikke mulig per nå. En opplysning som kan nevnes er at uavhengige forskere har funnet grafenoksid i vaksinene, det skal være magnetisk og lede strøm, i så fall passer det inn i helheten.

Vi erkjenner dog at mediene har rapportert om store ødeleggelser og at helsemyndighetene er sikre i sin sak, viruset er ødeleggende. Men ved nærmere gjennomgang av fakta blir bildet noe helt annet, altså et bedrageri.

Vi ber dere derfor så samvittighetsfullt som mulig om omgående å undersøke og etterforske saken – i Norge og ellers i verden.

7,9 milliarder menneskers liv og helse står på spill.

Ønsker myndighetene mer informasjon vedrørende dette, ta kontakt.

Med vennlig hilsen Folkets koronakommisjon, Norge                                           13.1.2022

FLERE FAKTA:

EU Charter: https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf

Rome Statute of the International Criminal Court

Klikk for å få tilgang til rs-eng.pdf

Videre punkter fra State of the Nation:

http://stateofthenation.co/?p=30117

Essensiell informasjon fra Stop World Control:

** Hundrevis av leger i Tyskland, Spania og USA: Covid-19 er svindel og global kriminalitet

** I 2017 og 2018 ble hundrevis av millioner tester for covid-19 distribuert over hele verden

** Verdensbanken viser covid-19 er et prosjekt ment å vare til mars 2025

** Prominent helseleder USA; Fauci, sa i 2017 at om to år kom det «surprise outbreak»

** I 2018 uttalte Bill Gates at en global pandemi ville drepe 30 millioner mennesker i løpet av neste tiår

** Event 201 var en «coronavirus pandemic» øvelse, to-tre måneder før pandemien startet

**Konklusjonen på Event 201: Hele menneskeheten må vaksineres

** Musiker skrev sangen Pandemic i 2013 – hadde lest at en pandemi kom 2020-2030

** September 2019 rapport «A World At Risk” og “deliberate release of a lethal respiratory pathogen”

** I 2018 video laget som viste influensavirus som oppstod i Wuhan i Kina

** En ekspert mener viruset kommer fra biovåpen-laboratoriet i Wuhan

** «Predictive programming» i forkant med flere filmer og en tegneseriebok

** OL-åpning i 2012 i London, pandemi-teater ble framført på scenen

**Bok i 2008 spådde det ville komme en global nedstenging, hensikt: en ny verden med autoritær kontroll

** Rockefeller Foundation: 1. Rapport LockStep, pandemi 2010 2. Håndbok fra global kontroll (digital app osv)

** Bill Gates: Bare de som er vaksinert mot covid-19 får reise, gå på skole og arbeid, digital vaksine ID osv

**2014-journalist: de vil slippe ut menneskeskapt virus, vaksinen vil gjøre dem til hybrid, de slutter å tenke selv

**Kvinnelig lege: vaksine mot covid-19 også koble oss på kunstig intelligens vis digital vaksine-ID

** Hemmelig samfunn som kontrollerer regjeringene har som mål: færre mennesker

**Guidestones Georgia: Holde menneskeheten under en halv milliard individer

** Bill Gates: med nye vaksiner redusere verdens befolkning med 10-15 prosent

**Vaksinene vil ta knekken på millioner, om ikke milliarder

** Sensur av alternative doktor

Henvendelse til politiet om testen

Testingen for korona er et bedrageri?

«Testen er ikke en test for virus.»

«PCR er ikke en test. Det er et produksjonsstempel.»

Til politiet, Sør-Øst politidistrikt Postboks 2073, 3103 Tønsberg

Til helsemyndighetene, Helse- og omsorgsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, Statsforvaltere, Stortinget, KS, kommunene

Kopi: LO, NHO, TV2, Nettavisen, Document.no, Forskerforum, Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen, NTNU, Legeforeningen, Sykepleierforbundet, politiske partier

Vi ber helsemyndighetene og kommunene vurdere å stanse covid-19-testingen – den gir et feilaktig grunnlag for tiltak som korona-sertifikat

Vi ber politiet vurdere om vi står overfor et bedrageri jfr. straffelovens paragrafer

Det vises til informasjon omkring smittetall som framkommer i mediene, spesielt i VG.

 1. desember var antall smittede 4191 (antall testet dagen før 6529). 15. oktober var det oppgitt å være 423 smittet (antall testet dagen før 7813), 3. juli var 112 oppgitt smittet (testet 17 841 den 1. juli).

I tillegg er det oppgitt en betydelig økning i positive utslag hos de som er testet fra juni til slutten av november – en økning fra 0,9 prosent til 19,1 prosent (første tall fra 11. juni, andre tall 27. november). Kilde: VG.no

At stadig flere av de testede oppgis å være positive er så sin sak – og det kan være fristende å se dette i sammenheng med at influensasesongen sannsynligvis har startet, men utviklingen viser at smittetallet stiger, følgelig blir myndighetene motivert til flere tiltak som rammer innbyggerne og næringslivet.

Hva er kjernen i framkomsten av smittetallene, det er PCR-testen, som også danner fundamentet for hurtigtestene som etter hvert har kommet på markedet.

Men vi vil anføre her at vi står overfor:

Et test-bedrageri

Vi viser til paragrafene 371 og 372 i straffeloven, og ber politiet vurdere å etterforske forholdet.

 • 371.Bedrageri

Med bot eller fengsel inntil 2 år straffes den som med forsett om å skaffe seg eller andre en uberettiget vinning

 1. a) fremkaller, styrker eller utnytter en villfarelse og derved rettsstridig forleder noen til å gjøre eller unnlate noe som volder tap eller fare for tap for noen, eller
 1. b) bruker uriktig eller ufullstendig opplysning, endrer data eller datasystem, disponerer over et kredittkort eller debetkort som tilhører en annen, eller på annen måte uberettiget påvirker resultatet av en automatisert databehandling, og derved volder tap eller fare for tap for noen.
 • 372.Grovt bedrageri

Grovt bedrageri straffes med fengsel inntil 6 år. Ved avgjørelsen av om bedrageriet er grovt skal det særlig legges vekt på om

 1. a) det har hatt til følge en betydelig økonomisk skade,
 1. b) det er voldt velferdstap eller fare for liv eller helse,
 1. c) det er begått ved flere anledninger eller over lengre tid,
 1. d) det er begått av flere i fellesskap eller har et systematisk eller organisert preg,
 1. e) lovbryteren har foregitt eller misbrukt stilling, verv eller oppdrag,
 1. f) det er ført eller utarbeidet uriktige regnskaper eller uriktig regnskapsdokumentasjon, eller
 1. g) lovbryteren har forledet allmennheten eller en større krets av personer.

Vi vil videre peke på straffeprosessloven:

 • 224.

Etterforsking foretas når det som følge av anmeldelse eller andre omstendigheter er rimelig grunn til å undersøke om det foreligger straffbart forhold som forfølges av det offentlige.

Vi viser til «andre omstendigheter» og «rimelig grunn», men politiet kan naturligvis også selv gå til anmeldelse.

Politiloven er dessuten relevant:

 • 1.Ansvar og mål

Staten skal sørge for den polititjeneste som samfunnet har behov for. Polititjenesten utføres av politi- og lensmannsetaten.

Politiet skal gjennom forebyggende, håndhevende og hjelpende virksomhet være et ledd i samfunnets samlede innsats for å fremme og befeste borgernes rettssikkerhet, trygghet og alminnelige velferd for øvrig.

Kjernepunkter i bedrageriet

Nedenfor følger essensen i hvordan test-bedrageri for covid-19 er bygget opp etter vårt syn – men vi er overbevist om at en grundig gjennom av politi og påtalemyndigheter og helsevesen vil avdekke langt mer:

 1. Det er ingen bevis for at partiklene testen finner faktisk er virus.

Fra en amerikansk utgave av Folkehelseinstituttet, CDC: «En påvisning av viral RNA betyr ikke nødvendigvis at et smittende virus er til stede»

 1. Testen er en surrogat-test og villedende.

Det er ikke en gull-standard-test som er isolering, rensing og karakterisering og bevis på smitte

 1. Det er ikke bevis for at det testede materiale fra bomullsdotter er unikt i forhold til korona-virus.

Hovedtesten for covid er etter vårt kjennskap fortsatt genetisk materiale fra en bomullsdott, ofte fra innsiden av hodet.

 1. Viruset i bildet, SARS-CoV-2, er ikke isolert eller renset

Vitenskapelig skriv: «Vi kan ikke estimere graden av rensing fordi vi ikke renset eller konsentrerte virus-kulturen i cellene».

 1. Forsterkingssykluser benyttes, opptil 40, fordi det er lite å oppdage, kodebiten finnes for ofte.

En forsterkingssyklus betyr at en starter med en som matcher biten av DNA eller RNA en er på utgikk etter og dobler bitene gjentatte ganger. Hvis prøven endrer fargen på løsningen, anses testen som positiv. For få sykluser = utsnittet blir ikke funnet, falsk negativ. For mange – og en finner kodebiten for ofte fordi testen også forsterker det bakgrunnsgenetiske utdraget – «støy» – og ergo falske positive. PCR-testen finner altså «nål i en høystakk», fragmenter – et lite segment av nukleinsyren som er en del av selve viruset.

 1. En må ha enorme mengder av enhver organisme for å forårsake symptomer.
 1. PCR-testen er ikke i samsvar med smittevernloven

Den skal jo blant annet ivareta rettssikkerheten til den enkelte som blir omfattet av smitteverntiltak etter loven. En svikfull test passer da ikke inn.

 1. PCR-test kan ikke benyttes for diagnoser.

CDC og FDA har informert om det. Verdens helseorganisasjon (WHO) sier testen kun er et hjelpemiddel. Blant annet må kliniske observasjoner inngå, diagnosemedisin er byttet ut med bioteknologi eller laboratorie-resultat-medisin. WHO sa fra i januar 2021, men vi kan ikke se at myndighetene har fulgt dette opp.

 1. PCR er en produksjonsteknikk.
 1. Forstørrer materiale en milliard ganger når du dobler med 30.

Ligner HIV-testen – ulike standarder i ulike land – her ulike sykluser innen et land.

En kan dermed eksempelvis «påvise» at vaksineringen gir resultatet ved enkelt å manipulere fram et ønsket resultat, Kina gjorde det muligens i 2020.

 1. Oppfinner av testen har sagt at den ikke beviser årsakssammenheng eller kan diagnostisere sykdom.

Mannen er Kary Mullins.

 1. Noen har antistoffer for virus måneder før de har «infeksjonen».

Ingen har forklart hvordan det er mulig.

 1. Som med AIDS er det ingen spesielle nivå av antistoff (IgM) som viser immunitet.
 1. Rapportene om covid-19-tilfeller og covid-19-døde har annen årsak en SARS-CoV-2.

Det benyttes blant annet computer-programmer og upresise betegnelser som døde «med» covid-19, brukes en feilaktig test kan en egentlig påvise det meste.

 1. En har laget en pandemi-maskin, en pandemi-simulator.

Kort sagt: Fundamentet for å bruke testen har graverende feil – testen kan ikke brukes.

Informasjon er at PCR-testen viser at du er syk eller at du ikke er syk, at du er smittsom eller ikke smittsom, noen ganger er testen positiv, så negativ, så positiv, så negativ.

Det er ikke engang sikkert at virus virkelig er i bildet. Vi tviler ikke på at mange er syke, men årsaken trenger ikke å være virus, en økningen i den elektromagnetiske stråling via satellitter og 5G-teknologi, smartmålere og mobiltelefoner kan slå inn.

Det er faktisk et spørsmål om virus smitter i det hele tatt. Vi viser til boken: «Myten om smitte. Hvorfor virus (inkludert «corona-virus») ikke er årsaken til sykdom.» Det som helsemyndighetene påstår er virus kan faktisk være exosomer, som dannes for at kvittes seg med giftstoffer.

Helsemyndighetene og legemiddelindustrien kan ha snudd det hele på hodet.

Når det gjelder statistikken som kjøres i Norge nå, der prosentvis stadig flere av de smittede blir konstatert positive, er det fint om vi kunne få forklaring på hvordan dette skjer.

Viktig viten om testen

Vi legger også til informasjon fra nettstedet Viktig Viten om testen som benyttes under korona-pandemien:

(Norsk oversettelse)

«Sucharit Bhakdi – Virolog og mikrobiolog, professor emeritus ved Universitetet i Mainz og Universitet i Giessen. Han er den mest siterte mikrobiologen i tysk akademisk historie:

Pandemien er en løgn. Den var basert på en PCR-test som var skremmende unøyaktig og ga falske positive data. Dessverre ble dette tatt som det viktigste kriterium for å sette en diagnose. Jeg er lege. Før covid ble vi fortalt at når man har å gjøre med en syk person, skal man se på pasienten og undersøke ham. Hvis man trenger en laboratorietest for å få bekreftet sykdom, så går man for det. Men denne covid-saken er fullstendig galskap. Folk som ikke er syke og ikke har symptomer blir testet med en test som lyver det meste av tiden. Og hvis den slår positivt ut, blir du satt i karantene. Du blir tvunget til å gå med maske og holde avstand til andre. Dette er fullstendig tull.

Dolores Cahill – doktorgrad i immunologi & bioteknologi, professor i translasjonsvitenskap ved UCD School of Medicine:

Hele lockdown er basert på positive PCR-tester, men i den diagnostiske verden vil du aldri diagnostisere med bare en test som bare er positiv eller negativ. Du må faktiske sekvensere hva testen måler. 1500 PCR-tester ble sekvensert i oktober 2020 og alle var influensa A eller B. Ikke én var SARS-Cov-2.

Kanskje dette er grunnen til hvorfor den vanlige influensaen forsvant på verdensbasis etter mars 2020?

Jane Ruby – doktor med 20 års erfaring i farmasøytisk forskning og internasjonal helseøkonom:

PCR-testen er et bedrageri iscenesatt av Christian Drosten et al. Coronaviruset SARS-Cov-2 har aldri vært isolert. Dets proteinsekvenser har aldri blitt demonstrert eller validert. Ingen kan bevise for oss at det noen gang har eksistert. Eksisterte det noe i fjor? Flyr det noe rundt nå? Fins det mange varianter av en vanlig influensa? Ja, ja og ja. Men ingen har noen gang bevist eller vist et isolat av SARS-Cov-2 viruset.

Larry Palevsky – anerkjent barnelege, New York. Ex. president for The American Holistic Medical Association:

Diagnostiseringen av en sykdom bygger på kliniske symptomer. Den baseres ikke på en test som ikke en gang bekrefter det faktiske virus.

Mike Yeadon – ex. Pfizer visepresident og sjefsforsker:

Testen er ikke en test for virus. Den er ikke en test for levende virus. Testen ser etter en spesiell del av den genetiske koden. Og hvis den finner en liten del av et dødt virus som sitter fast i slimhinnen, så kan du fortsatt være positiv på en slik neseprøve i lang tid.

Kary Mullis – doktorgrad i biokjemi. Oppfinner av PCR-testen. Nobelprisen i kjemi i 1993:

PCR-testen sier ikke noe om du er syk og den sier ikke noe om at det du endte opp med virkelig ville gjøre deg syk. Med PCR-testen, hvis du gjør det riktig, kan du finne nesten hva som helst i hvem som helst. Den lar deg ta en mikroskopisk mengde av noe og gjøre det målbart.

Sherri Tenpenny – Osteopatisk lege og leder for nivå 2 traumesenter:

Få ditt lokale helsedepartement til å forstå at «tilfeller» betyr ingenting. Dette brukes bare for å vedlikeholde løgnen. Vi forandrer vår sosialpolitikk, vi gjør sosiale eksperimenter, vi endrer den

menneskelige rasen på grunnlag av antall «tilfeller», ikke antall syke mennesker eller antall døde. «Tilfeller» betyr ingenting. Det betyr bare at de har identifisert en bitteliten del av viruset i ditt system. Men hvis du ikke er syk betyr det ingenting. Så testen er virkelig bare tull.

Lee Merritt – kirurg og ex. president for The Association of American Physicians and Surgeons:

De har forandret på språket på mange måter også. For å skremme oss til å gjøre disse tingene, har de f. eks. redefinert «tilfeller». Et tilfelle med sykdom har helt siden Hippokrates sin tid vært en syk person. Det var ikke en positiv test. Og nå blåser vi tallene helt ut av proporsjon og dette skremmer folk. Dette er et eksempel på ren manipulasjon gjennom bruk av språk. Dette foregår på alle plan.

Scott Jensen – lege og delstatsenator i Minnesota:

Jeg tror ikke folk er klar over hvor lenge slim kan henge igjen i bihulene våre. Disse PCR-testene som vi blir fortalt er positive, har kanskje vært det, men folk er ikke lenger smittsomme. De har ikke lenger nok mengde med virus å overføre om de så hadde spyttet på deg.

Thomas Cowen – lege, ex. visepresident i Physicians’ Association for Anthroposophic Medicine:

PCR er ikke en test. Det er et produksjonsstempel. Siden ingen noensinne har vist at primer-sekvensen (på PCR-testen) faktisk kommer fra et virus, er det ikke mulig å si at denne testen har noe som helst å gjøre med noe virus.

The Lancet, 17 februar 2021:

Covid-19 gir bare smitte i 4 – 9 dager. Nesepinnetesten fortsetter å slå positivt ut på små rester av døde virus i flere måneder etterpå.

M.J. Mina, T.E. Peto, M. G. Fiñana, M. G. Semple, I. E. Buchan.

Dette er grunnlaget for maskebruk. Dette er grunnlaget for lockdown. Dette er grunnlaget for coronavaksinasjon. La dette synke inn.»

Vi understreker og legger til:

Informasjon foreligger altså om at viruset ikke er vitenskapelig isolert, ergo er det ikke bevist at viruset eksisterer.

For å kontrollere den enkelte og hele befolkningen

Vi forstår at statsapparatet, med EU på laget, ønsker strenge smitteverntiltak og korona-sertifikat, da en lettere kan kontrollere befolkningen slik de gjør i Kina, men det er maktpolitikk og ikke objektive helsetiltak. Historiske erfaringer fra kommunistregimer og fascistpartier er at det å krisemaksimere gir en maktgevinst. Dette handler også om økonomisk fortjeneste, verdens største investorer som BlackRock har eksempelvis investert i vaksineselskapet Pfizer, slik også Oljefondet har gjort det.

Vi peker kort på at verdens største investor BlackRock hadde et møte i august 2019, to måneder  før korona-pandemien startet opp i Kina.

Verdens økonomiske system så ut til å trenge en krise. Korona-pandemien kan dermed ha vært ønsket og planlagt av den økonomiske eliten. De blir rikere – vi andre blir fattigere. De får mer makt og frihet – vi andre blir kontrollert og får mindre frihet. Siden Oljefondet er i bildet, kan det ikke utelukkes at norske myndigheter og helsemyndigheter er inhabile under det som er definert av WHO som en pandemi. Er WHO kontrollert av de samme finanskreftene ledet av Bill Gates – og har WHO egne avtaler med de norske myndigheter?

Vi regner med at en etterforskning vil kunne si mer om dette.

Observasjoner i nærmiljøet

I tillegg observerer vi selv: Flere av oss og våre venner er vokst opp i ulike miljøer på Østlandet. Og vi har tilsammen tusenvis av slekt, venner og bekjente. Vi sitter igjen med det inntrykk at smittetallene oppgitt av Folkehelseinstituttet (FHI) er tatt ut av luften, fordoblet og litt til, fordi ingen av oss i det lokale miljø verken kjenner eller har hørt om en eneste smittet.

Men igjen kjernen i denne forbindelse:

Vi ber helsemyndighetene og de kommunale myndighetene og Statsforvalteren vurdere å slutte å benytte smittetall og eventuelle økning av disse til å rettferdiggjøre tiltak.

Vi ber politiet undersøke om bruk av PCR-testen og ulike former for hurtigtester er et bedragersk forsøk på å skape fortjeneste for test-produsentene og vaksine-produsenter – og at dette i tillegg er en form for politisk bedrageri knyttet til ønske om mer kontroll over den enkelte borger.

Vi utelukker heller ikke at vi også står overfor et biologisk våpen som kommer via vaksinene.

Gi oss gjerne beskjed når dere starter undersøkelse/etterforsking.

6.12.2021

Kilder:

«Positive tester (i %)»: https://www.vg.no/spesial/corona/?utm_source=coronav-new-front&utm_content=norway

PCR: http://www.globalresearch.ca/nucleic-acid-testing-technologies-use-polymerase-chain-reaction-pcr-detection-sars-cov-2/5739959

Bok: «Myten om smitte» av Thomas S. Cowan og Sally F. Morell, fra 2020

BlackRock og Pfizer: https://www.investopedia.com/articles/company-insights/082316/top-10-shareholders-pfizer-pfe.asp

Til politiet 5.11.21 – vaksineringen

b6

Til

Sør-Øst politidistrikt

Postboks 2073, 3103 Tønsberg

Kopi:

Justis- og beredskapsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet

Statsforvalteren og ulike kommuner

Arbeiderpartiet, Senterpartiet, justiskomiteen på Stortinget

TV2

Vi ber politiet vurdere om det foreligger straffbare forhold knyttet til vaksineringen som nå utføres i forbindelse med korona-pandemien.

Spesielt er vi opptatt av at barn og unge i Norge ikke blir skadelidende.

Men det handler også om situasjonen for kvinner, 1263 bivirkningsmeldinger er knyttet til menstruasjonsforstyrrelser.

Bør vaksineringen stoppes omgående?

Vi viser til straffeprossesloven:

 • 224.

Etterforsking foretas når det som følge av anmeldelse eller andre omstendigheter er rimelig grunn til å undersøke om det foreligger straffbart forhold som forfølges av det offentlige.

Vi viser til «andre omstendigheter», men politiet kan naturligvis også selv gå til anmeldelse.

Politiloven er dessuten relevant.

 • 1.Ansvar og mål

Staten skal sørge for den polititjeneste som samfunnet har behov for. Polititjenesten utføres av politi- og lensmannsetaten.

Politiet skal gjennom forebyggende, håndhevende og hjelpende virksomhet være et ledd i samfunnets samlede innsats for å fremme og befeste borgernes rettssikkerhet, trygghet og alminnelige velferd for øvrig.

Vaksinene innholder skadelige stoffer som helsemyndighetene ikke kjenner til?

Vi vedlegger en rapport som viser at vaksinene som er i bruk i vårt land, inkludert Pfizer og Moderna, innholder ingrendienser som ikke er kjente – selv ikke av våre helsemyndigheter; det vil si vaksineprodusentene har ikke informert om dette eller norske helsemyndigheter har ikke undersøker ingrediensene selv.

Med andre ord kan vi stå overfor brudd på lover og regler, inkludert folkehelseloven, smittevernloven, straffeloven og Grunnloven.

I tillegg: Informert samtykke blir umuliggjort.

Rapporten har denne konklusjonen (dataoversatt):

Pfizer-, Moderna-, Astrazeneca- og Janssen-medikamentene er IKKE «vaksiner» men komplekst grafenoksid nanopartikler aggregater av forskjellige nanoelementer knyttet til genetisk modifiserte nukleinsyrer av mRNA fra dyre- eller veroceller og aborterte humane fosterceller som sett og beskrevet ovenfor. Vi understreker: Ingrediensene i dette de kaller vaksiner virker magnetisk-toksisk, cytotoksisk og genotoksisk for planter, insekter, fugler, dyre- og menneskecellemembraner og deres genetikk og har allerede ført til alvorlige skader (anslått til over 500 millioner) og /eller uunnvikelig død (anslått til over 35 millioner).

Rapporten viser blant annet til at disse stoffene er funnet i vaksinene:

* Graphene Oxide (rGO) – knyttes til menneskelig blod etter en CoV-19-inokulasjon som forårsaker patologisk blodkoagulasjon!

* Grafenpartikler – definitiv identifikasjon av grafenoksid ved TEM-mikroskopi funnet i alle 4 CoV – 2 – 19 vaksiner

* Klynge av grafennanopartikler i en Pfizer-vaksine, de ser ut til å være samlet

* TEM-mikroskopiobservasjon der partikler av redusert grafenoksid i en Pfizer-vaksine er tilstede. Røntgendiffraktometrien avslører deres natur av krystallinske karbonbaserte nanopartikler av rGO

* Figur 11 viser skarpe mikronrester på 20 um i lengde identifisert i Pfizers såkalte «vaksine» som inneholder karbon, oksygen, krom, svovel, aluminium, klorid, nitrogen.

* En 50 mikron forlenget kropp, som vist i figur 13, er en skarp mystisk tilstedeværelse i Pfizer-vaksinen. Den fremstår og identifiseres anatomisk som en Trypanosoma cruzi-parasitt hvor flere varianter er dødelige og er en av mange årsaker til ervervet immunsviktsyndrom eller AIDS.

Et biologisk våpen, jag etter fortjeneste eller operativsystem?

For oss kan det virke som om vi står overfor biologiske våpen. Om det er fremmede makter som står bak eller omfangsrike medisinske kartell i utlandet, kan vi ikke fastslå på det nåværende tidspunkt. Det regner med vi med at en eventuell etterforskning kan avdekke.

Vi vil også opplyse at den mannen som har snakket om at alle på kloden skal vaksineres, Bill Gates, har investert i en rekke vaksineprodusenter og er den største bidragsyteren til WHO (Verdens helseorganisasjon) som erklærte pandemien 11. mars 2020. Det kan ikke utelukkes at Gates har påvirket WHOs beslutning om å erklære pandemi, for at hans vaksineinvesteringer skulle gi god avkastning. Ei heller kan det utelukkes av det hemmelige innholdet i vaksinene inngår i teknologiselskapenes ønske om å knyttet menneskene nærmere kunstig intelligens/Internet of Things, eller som selskapet Moderna skriver: å få til et operativsystem via m-RNA.

Dette er dokumentasjon som forligger en rekke steder, særlig på Internett, og som politiet med enkelhet kan finne fram (se også linker nedenfor).

Med andre ord kan vi stå overfor et bedrageri, jfr straffelovens kapittel 30: Bedrageri, skattesvik og liknende økonomisk kriminalitet.

Forholdet mellom WHO og de norske myndigheter er heller ikke klarlagt – det bør nok gjøres. Finnes det spesielle kontrakter som rammer innbyggernes helse?

Vi legger til at det ikke vitenskapelig er bevist at viruset som skal gi covid-19 eksisterer – grunnen er at det ikke er isolert etter grunnleggende vitenskapelig metoder.

PCR-testen har også av flere oppgitt å være meningsløs, da den gir et utall falske positive.

Utfordringen er at hvis vi står overfor et virus som ikke eksisterer og en test som ikke virker, så er det umulig for den enkelte borger å bevise at en ikke er smittsom, og dermed vil alle tiltak kunne gjennomføres.

Vi ber politiet så fort som praktisk mulig se på forholdet vi framlegger her – og ber om at dere holder oss orientert om utviklingen.

Slik vi ser det kan det også være snakk om å igangsette midlertid forføyning – da våre barn og unge kan være i alvorlig fare.

Med vennlig hilsen

KILDER:

Rapporten: Scanning & Transmission Electron Microscopy Reveals Graphene Oxide in CoV-19 Vaccines

TV2: Legemiddelverket har så langt behandlet 1263 bivirkningsmeldinger som er knyttet til menstruasjonsforstyrrelser i Norge. 99 av disse er klassifisert som alvorlige. Gjennom pandemien har Statens Legemiddelverk mottatt 37.859 bivirkningsmeldinger etter koronavaksinen. Av disse er fortsatt 17.000 meldinger ubehandlet.

https://www.tv2.no/nyheter/14337580/

Om Bill Gates:

Investert i åtte store vaksineprodusenter: https://newsrescue.com/follow-the-money-bill-gates-funds-uk-mhra-chair-jvci-the-agencies-advising-govt-on-vaccines-kids-to-be-jabbed-despite-high-risk-benefit-ratio/

Den største bidragsyteren til WHO (Verdens helseorganisasjon): https://timesofindia.indiatimes.com/world/us/gates-foundation-now-whos-biggest-funder/articleshow/76145069.cms

Vaksinere hele verden:

https://www.realclearpolitics.com/video/2020/04/05/bill_gates_things_wont_get_back_to_normal_until_we_have_got_a_vaccine.html#!

Moderna:

https://prayandbeready.wordpress.com/2021/02/04/moderna-admits-mrna-jabs-are-an-operating-system-designed-to-program-humans/

Befolkningen skal ta et informert valg:

https://www.fhi.no/publ/informasjonsark/vaksine-mot-koronavirus—comirnaty-biontech-og-pfizer/

Fakta om Pfizer-vaksinen:

https://legemiddelverket.no/nyheter/forste-koronavaksinegodkjent-i-europa

Preparatomtale Pfizser – det finner ikke noe om grafenoksid:

Klikk for å få tilgang til comirnaty-epar-product-information_no.pdf

Snart to år med pandemi – dette er de fatale konsekvensene for barn

9.12.2021 01:01:00 CET | UNICEF Norge

På under to år med pandemi har 100 millioner flere barn havnet i fattigdom. I beste fall vil det ta 7 – 8 år å komme tilbake på samme nivået som før covid-19. Dette er bare en av de mange alvorlige tilbakeslagene som har rammet barn i verden.

– Vi står ved et veiskille. Uten handling nå risikerer vi å få en tapt generasjon med barn og unge, sier UNICEF-direktør Henrietta Fore.

I anledning organisasjonens 75-års-jubileum utgis rapporten: Preventing a lost decade: Urgent action to reverse the devastating impact of COVID-19 on children and young people

Den slår fast at covid-19-pandemien er den verste krisen i hele UNICEFs historie, og peker på de fatale konsekvensene den har hatt for verdens barn.

Med den nye mutasjonen omikron kan de negative konsekvensene forlenges og forsterkes.

Fatale konsekvenser

100 millioner flere barn har havnet i fattigdom; en økning med 10% siden 2019.

Ni millioner flere barn står i fare for å dø som er resultat av alvorlig underernæring (wasting) innen utgangen av 2022. I dag er 50 millioner rammet.

Rundt 10 millioner flere barn kan risikere å bli giftet bort innen dette tiåret er omme på grunn av pandemien.

Antall barnearbeidere ligger an til å øke med 9 millioner innen utgangen av 2022, fra dagens 160 millioner.

23 millioner barn falt ut av ordinære vaksinasjonsprogrammer mot for eksempel polio og meslinger i 2020. Det er en økning på nesten 4 millioner fra 2019.

Mer enn 1,6 milliarder elever var uten fysisk undervisningen det første pandemiåret. Tusenvis har falt ut av skolen for godt.

Gapet mellom fattig og rike land har økt. Mens rike land greier å bygge seg opp igjen, sliter fattige land med gjeld og blir hengende etter i utviklingen.

Allerede før pandemien var en milliard barn i verden rammet av mangel på mat, vann- og sanitærtilbud, helsetjenester, skole og et sted å bo.

Verdens farligste kø

– For å ta igjen det tapte må vi begynne med de som står i verdens farligste kø: nemlig barnas foreldre, lærere, helsearbeidere og andre som fortsatt mangler vaksiner.

– Det er barna som lider mest når voksne dør eller blir syke – og samfunnet stenges ned. Uten disse omsorgspersonene kan ikke barn og unge få tilbake livene sine igjen, sier generalsekretær Camilla Viken i UNICEF Norge.

NRK I JANUAR 2022

«Slår alarm om spiseforstyrrelser: – De er sykere og yngre enn før

Barn ned i tiårsalder er innlagt med alvorlige spiseforstyrrelser. Nå slår sjefene alarm.

Ragnhild Tranøy, avdelingssjef for barne- og ungdomspsykiatrien på Sykehuset Østfold.

Vi rapporterer fra Sykehuset Østfold, Kalnes

Publisert 19. jan. kl. 16:22 Oppdatert 19. jan. kl. 16:32

– Det er flere barn og unge i behandling nå enn noen gang før, sier Ragnhild Tranøy.

Pandemien har påvirket folkehelsen, og det merker sykehusene godt. Antall henvendelser på barn og unge som sliter med spiseforstyrrelser har skutt i været.

– De unge pasientene våre har rukket å bli ganske dårlig i en ganske ung alder. De er sykere og yngre enn før, sier Tranøy.

Hun er avdelingssjef for barne- og ungdomspsykiatrien på Sykehuset Østfold. Det de opplever nå er verre enn før.

– Dette er utfordrende saker for hjelpeapparatet, og ikke minst for familiene. Man kan ikke la være å bli påvirket av det. Jeg kan ikke se for meg den lidelsen.

Avdelingssjefen sier de enn så lenge klarer å gi et forsvarlig tilbud til de som trenger behandling.

– Men vi er hele tiden er forberedt på at vi må justere tilbud og flytte på ressurser.

Bekymret

Tallene fra Sykehuset Østfold er tydelige:

Totalt 70 pasienter får nå behandling for spiseforstyrrelse

Barn ned i 10-årsalder er i behandling i avdelingen

Sammenlignet med 2019 var det 59 prosent flere unge mennesker til behandling for en eller annen form for spiseforstyrrelser i 2021

Ragnhild Tranøy, avdelingssjef for barne- og ungdomspsykiatrien på Sykehuset Østfold.

– Vår opplevelse er at det er veldig mange flere henvisninger enn før, sier Ragnhild Tranøy ved sykehuset Østfold.

Kilder

https://www.nrk.no/osloogviken/flere-sliter-med-alvorlig-spiseforstyrrelse-_-peker-pa-pandemien-som-arsak-1.15800734

https://kommunikasjon.ntb.no/pressemelding/snart-to-ar-med-pandemi-dette-er-de-fatale-konsekvensene-for-barn?publisherId=17846799&releaseId=17922189

Operasjon koronasertifikat (koronapass)

I 2014 startet WHO sin plan om helsepass, den skulle gjennom-føres uansett kostnad…

Ingen tvil om at WHO, allerede i 2014, hadde store planer om «tvunget» helsepass for alle innbyggerne i Europa.

Dette helse-passet til WHO skulle gjøre det mulig å overvåke og kontrollere alle de uvaksinerte til en hver tid. I dette helsepasset var det ingen tanker om ulovlig overvåkning eller at det skulle være rom for et fritt helsevalg. Andre demokratiske rettigheter ble heller ikke tatt hensyn til.

I deres egen video fremføres et budskap om vaksiner med deres fantastiske resultater, og at den virkningen tydeligvis er den eneste veien til helbredelse. Se bilder under:

WHO og Europa 2014 2

WHO, World Economic Forum, Bill Gates med flere aktører, har altså planlagt å innføre et verdensdiktatur hvor ulovlig overvåkning nå blir fullt lovlig i den nye styringsformen.

EU sine viktige 4 grunnpilarer har vært fri flyt av varer, tjenester, kapital og personer. Disse frihetene fjernes nå med kraftig overvåkning og kontroll akkurat slik som WHO planla det i 2014.

Er det sånn vi vil ha det?

Nei til vaksinepass! Nei til testing av Barn og unge! Ja til Frihet!

Et høringsnotat kom 11.2.2022

Folkets koronakommisjon sendt inn to høringssvar. Her er det ene, innledet med en oppfordring til kongen, politikere og organisasjoner:

Kjære dere, kongelige, politikere og organisasjoner i landet vårt

Norges frihet er i stor fare.

Vil dere redde friheten?

Da bør dere stoppe forslaget til korona-sertifikatet.

En forlengelse av dette er ute til høring. Regjering og storting har siste ord. Partiene kan handle. Det kan også organisasjonene.

Vi viser til Grunnloven hvor det står:

 • 1.

Kongeriket Norge er et fritt, selvstendig, udelelig og uavhendelig rike. Dets regjeringsform er innskrenket og arvelig monarkisk.

 • 2.

Verdigrunnlaget forblir vår kristne og humanistiske arv. Denne Grunnlov skal sikre demokratiet, rettsstaten og menneskerettighetene.

Dette står i motsetning til et korona-sertfikat (korona-pass).

Det gjør også EUs eget charter (som punkt a: «fritt samtykke»)

Artikel 3 – Ret til respekt for menneskets integritet

Enhver har ret til respekt for sin fysiske og mentale integritet.

I forbindelse med lægevidenskab og biologi skal især følgende respekteres:

 1. a) frit og informeret samtykke fra den berørte person i overensstemmelse med lovens bestemmelser
 2. b) forbud mod racehygiejnisk praksis, navnlig praksis, der har til formål at udvælge mennesker
 3. c) forbud mod kommercialisering af menneskekroppen og dele heraf som sådan

d)forbud mod reproduktiv kloning af mennesker.

Videre har vi menneskerettighetene.

Hvorfor er friheten i fare? Fordi et korona-sertifikat går på kontroll av ønskede medisiner, hvor du oppholder deg, registrert av et digital system/kunstig intelligens. Det kan åpne for sosial kredittsystem slik de har i Kina.

Kort sagt korona-sertifikat handler om innføring av et autoritært samfunn som kjører over menneskerettighetene, Grunnloven, EU-charter og menneskeverdet.

Det er smittevernstaten basert på kunstig intelligens (datamaskiner) som overtar for vårt åpne samfunn. Et stikkord er transhumanisme.

Skal vi gjøre oss selv og barna våre til digitale slaver i et teknokratisk og ikke et demokratisk system – som virker å være ønsket av elitene i World Economic Forum, WHO og BlackRock?

Vi mener svaret er nei.

Og vi mener du og dere også kan si nei.

Det handler om vår framtid.

Med vennlig hilsen Folkets koronakommisjon, en innbyggergruppering med en rekke medlemmer og støttespillere i Sør-Norge, fortrinnsvis Østlandet

Det første høringssvaret vårt er slik:

Dette må stoppes omgående

Norge må ikke gjøres om til et diktatur via korona-sertifikatet

De folkevalgte må gripe inn

Om høring forlengelse av koronapass:

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår i dette høringsnotatet å forlenge virketiden for de midlertidige bestemmelsene om koronasertifikat i lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer (smittevernloven) kapittel 4A til 30. juni 2023.

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horingsnotat-forlengelse-av-reglene-om-koronasertifikat/id2900763/

Vi anfører og viser til:

Norges grunnlov:

 • 1.

Kongeriket Norge er et fritt, selvstendig, udelelig og uavhendelig rike. Dets regjeringsform er innskrenket og arvelig monarkisk.

 • 2.

Verdigrunnlaget forblir vår kristne og humanistiske arv. Denne Grunnlov skal sikre demokratiet, rettsstaten og menneskerettighetene.

Hvordan kan da norske myndigheter komme med et høringsnotat som blant annet går på dette:

 1. Tvangsvaksinering
 2. Tvungen isolasjon, krav om vaksinasjon av små barn
 3. Smittevern framfor menneskerettighetene
 4. Vaksinepass i utelivet
 5. Uvaksinerte kan fratas lønn å få sparken

Det heter i høringsnotatet: Koronasertifikatet er et system for sikker og verifisert dokumentasjon av vaksinasjonsstatus, gjennomgått koronasykdom (covid-19) og testresultat, som bygger på EUs rammeverk «EU digital COVID Certificate».

Vi uttaler kort her – et mer omfattende høringsinnspill vil komme:

 1. Norge må ikke følge EU i dette siden Grunnloven slår fast at vi er et fritt rike.
 1. Norge kan ikke åpne for tvangsvaksinering da det bryter med vår kristne og humanistiske arv og menneskerettighetene.

Hele høringsprosessen med forslag må stoppes omgående.

Helse- og omsorgsdepartementets forslag følger ikke Grunnloven og prinsippene den legger opp til.

Hvor kommer dette forslaget med sitt grusomme innhold egentlig fra? Vil partiene på Stortinget ha det? Vil den vanlige mann og kvinne ha det?

Nei, ikke etter det vi vet.

Har Helse- og omsorgsdepartementet fått innholdet fra EU eller fra Verdens helseorganisasjon? Det virker slik. Og vi gjør da oppmerksom på at EU i så fall bryter sitt eget charter.

Dette kan ikke aksepteres. Det er ikke i overenstemmelse med demokratiske prinsipper.

Norge skal ikke styres på nåde av utenlandske organer som baserer seg på medisinske karteller.

Hva slags helse og omsorg er det?

Et korona-sertifikat åpner for diskriminering eller apartheid.

22

I tillegg vet vi nå at millioner har blitt skadet eller fått bivirkninger av den eksperimentelle vaksinen/genmodifisering. Sannsynligvis har hundretusen verden over dødd.

Skal innbyggerne framover virkelig tvinges til å bli vaksinert med slike stoffer som i siste instans kan ta livet av den enkelte, små og store?

Et korona-sertifikat, som er digitalt, kan kobles sammen med et sosialt kreditt-system a la Kina – det vil si at staten presser folk til å opptre på en spesiell måte via belønning. Statens inngripen i den enkeltes liv blir altomfattende.

Dette er diktatur – ikke demokrati. Og kan overhode ikke aksepteres i Norge.

Et korona-sertifikat er et verktøy som kan bli brukt til total kontroll over individet. På grunn av de foreslåtte vaksiner/genmodifisering koblet sammen med ny teknologi, som 5G, står vi overfor en mulighet for at mennesket ikke lenger blir et biologisk vesen, men et syntetisk (transhumanisme). Det er vold mot Guds skaperverk.

I tillegg: Skader som hevdes utløst av korona kan i praksis skyldes elektromagnetisk stråling. Husk på at viruset er oppgitt å ha oppstått i Wuhan i Kina, bare uker etter at 5G-nettet ble slått på. En retter baker for smed? At norske myndigheter ikke har tanker i den retning, men rått virker å svelge versjonen til WHO og Bill Gates, er faktisk rørende naivt og på samme tid farlig for innbyggerne.

At kjernen i dette kan være at verdens største investorer, som BlackRock, jobber for et nytt finansielt system under dekke av en konstruert korona-krise virker også fraværende for myndighetene. Uttrykt slik av World Economic Forum: «Great Reset». I så fall: Vårt land skal ikke styres av finans-oligarker.

Det kan se ut som om de norske styresmakter bør i karantene. De folkevalgte bør under alle omstendigheter gripe inn.

Myndighetene snakker kun om vaksiner – hvorfor det? Vi vet at det er en rekke andre behandlingsformer og stoffer som fungerer mot sykdommen i bildet, som C- og D-vitaminer. Kan det tenkes at myndighetene ikke vil ha en virkelig helbredelse av sykdom knyttet til pandemien gjort med lett tilgjengelige preparater, fordi da vil begrunnelsen for et autoritært korona-sertifikat ikke være til stede?

Dessuten etter grundig å ha gjennomgått korona-pandemien/covid-19, kan vi fastslå: Den er et bedrageri (se informasjon nedenfor).

Vi gjentar: Denne høringen og forslaget må droppes omgående.

Folkets koronakommisjon 22.2.2022

Kilder:

Brev til EU om korona-sertifikatet (korona-pass)

Folkets Koronakommisjon ber EU, regjeringen og stortinget stoppe vaksine-apartheid!

EU må følge sitt eget frihetsbrev og bindende juridiske dokument!

Folkets Koronakommisjon ber EU om å følge sitt eget charter om grunnleggende rettigheter og stoppe vaksinesertifikatet/koronasertifikatet

Vi ber storting og regjering stoppe prosessen i Norge om et koronsertifikat.

Oppfordringen er også sendt Riksdagen i Sverige og Folketinget i Danmark.

Innbyggerne i Norge tar altså nå saken i egne hender.

Til

EU-kommisjonen, Europa-parlamentet, Rådet for Den europeiske union

Kopi:

Helsekomiteen Stortinget, Helse- og omsorgsdepartementet i Norge med flere

Vaksinesertifikatet må stoppes – innbyggernes frihet er i fare

Vi viser til «EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om en ramme for udstedelse, kontrol og godkendelse af interoperable certifikater for vaccination, test og restitution med henblik på at fremme den frie bevægelighed under covid-19-pandemien (digitalt grønt certifikat).»

Denne forordning inngår i den norske regjerings proposisjon som nå nettopp er oversendt Stortinget: «Prop. 203 LS (2021-2021). Proposisjon til Storinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak). «Midlertidige endringer i smittevernloven mv. (koronasertifikat) og samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse av forordning (EU) om koronasertifikat i EØS-avtalen.

Vi har gjort en gjennomgang av «DEN EUROPÆISKE UNIONS CHARTER OM GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER». Det viser at «certifikater for vaccination» ikke kan gjennomføres.

Vi derfor om at EUs organ omgående avviser «certifikater for vaccination».

EU-charteret

Når EU har tatt en slik beslutning, ber vi dere om å informere det norske storting og styresmaktene i Norge.

Det er flere artikler i EUs charter som går mot planen om «certifikater for vaccination», av regjeringen i Norge omtalt som «koronasertifikat».

Vi nevner her (dansk tekst):

Artikel 3 – Ret til respekt for menneskets integritet

Enhver har ret til respekt for sin fysiske og mentale integritet.

I forbindelse med lægevidenskab og biologi skal især følgende respekteres:

 1. a) frit og informeret samtykke fra den berørte person i overensstemmelse med lovens bestemmelser
 2. b) forbud mod racehygiejnisk praksis, navnlig praksis, der har til formål at udvælge mennesker
 3. c) forbud mod kommercialisering af menneskekroppen og dele heraf som sådan

d)forbud mod reproduktiv kloning af mennesker.

Med andre ord:

Hvis kroppslig autonomi og integritet er grunnleggende, bør enhver debatt om utstedelse av vaksinepass baseres på individets informerte samtykke og ikke obligatorisk adopsjon eller tvang fra noe myndighet eller selskap.

Å peke konsekvent på vaksiner som løsning på en helsekrise, laget av gigantiske medisinske karteller som kan påvirke forskning og forskningsresultater, går mot punkt C i denne artikkel.

En annen ting er at det kan åpne for «Digital Identity Schemes & Social Credit Systems», kanskje på lik linje med kommunist-Kina som også er omtalt som et teknokrati.

Vi er klar over at World Economic Forum har slike ID-ønsker. Forumet samarbeider med Verdens helseorganisasjon (WHO) om korona-pandemien (covid-19).

Det er verdt å merke at EU i dette henseende flere ganger viser til WHO.

Men vi gjør oppmerksom på at EU må forholde seg til egne charter og egne traktater, i tillegg til menneskerettighetene, og må kunne motstå press fra andre organisasjoner – og stå opp for innbyggerne i EU-området, inkludert EØS-land som Norge.

Andre relevante artikler i EU-charter:

Artikel 1 – Den menneskelige værdighed

Den menneskelige værdighed er ukrænkelig. Den skal respekteres og beskyttes

Med andre ord:

Innbyggernes verdig må beskyttes også mot ivrige medisinske karteller, en privat enhet som FN/WHO og en stiftelse som World Economic Forum.

Artikel 4 – Forbud mod tortur og umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf

Ingen må underkastes tortur, ej heller umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf.

Med andre ord:

Ingen skal måtte bli nedverdiget ved å bli avkrevd et vaksinepass. Å innta medisiner skal ikke være et offentlig anliggende som eventuelt skal gi åpne dører, mens andre som tar medisiner som legemiddelindustrien ikke godkjenner, jfr. naturmedisin, eller stoler på kroppens eget immunforsvar – ikke skal få komme inn.

Artikel 6 – Ret til frihed og sikkerhed

Enhver har ret til frihed og personlig sikkerhed.

Med andre ord:

Friheten skal ikke innskrenkes med koronasertifikat. Å si at sertifikatet gir tilgang på bevegelsesfrihet er å snu saken på hodet. En rettighet som allerede er gitt og utformet skal ikke etterpå bli undergravd med et strengt krav – som framstilles som et gode. Det er manipulering.

Artikel 7 – Respekt for privatliv og familieliv

Enhver har ret til respekt for sit privatliv og familieliv, sit hjem og sin kommunikation.

Med andre ord:

EU og Norge og Kina og andre land må respektere innbyggernes valg uten at de skal måtte vise fram at de har tatt spesielle medisiner myndighetene/de medisinske karteller setter pris på. En vet at stater til tider har lagt opp til folkemord eller satt innbyggere i konsentrasjonsleir av ulike grunner. En kan tenke seg at myndigheter, avhengig av hvilke forskningsrapporter de velger å lytte til, kan benytte helsepass som grunnlag for slike tiltak.

Artikel 8 – Beskyttelse af personoplysninger

Enhver har ret til beskyttelse af personoplysninger, der vedrører den pågældende.

Med andre ord:

Opplysninger om den enkelte må beskyttes, det er lett å se for seg at digitale sertifikater overlates til private selskaper som benytter opplysningene de har tilgang til kommersielt.

Artikel 10 – Ret til at tænke frit og til samvittigheds- og religionsfrihed

Enhver har ret til at tænke frit og til samvittigheds- og religionsfrihed. Denne ret omfatter frihed til at skifte religion eller tro samt frihed til enten alene eller sammen med andre, offentligt eller privat at udøve sin religion eller tro gennem gudstjeneste, undervisning, andagt og overholdelse af religiøse skikke.

Med andre ord:

Religiøse årsaker kan være grunnen til at en ikke vil la seg vaksinere og dermed ikke få et eventuelt et «digitalt grønt certifikat». Det må det tas hensyn til – og det må respekteres uten diskriminerende tiltak.

Artikel 12 – Forsamlings- og foreningsfrihed

Enhver har ret til fit at deltage i fredelige forsamlinger og til foreningsfrihed på alle niveauer, navnlig i forbindelse med politiske og faglige sammenslutninger og medborgersammenslutninger, hvilket indebærer, at enhver har ret til sammen med andre at oprette fagforeninger og at slutte sig hertil for at beskytte sine interesser.

Med andre ord:

Vaksinesertifikat kan lett bli brukt som grunnlag for å nekte folk tilgang til møter og foreningsliv. Den faren må EU være seg bevisst. Og dette kan også gjelde for utdannelse (Artikel 14) og arbeid (Artikel 15).

Artikel 21 – Ikke-forskelsbehandling

1.Enhver forskelsbehandling på grund af køn, race, farve, etnisk eller social oprindelse, genetiske anlæg, sprog, religion eller tro, politiske eller andre anskuelser, tilhørsforhold til et nationalt mindretal, formueforhold, fødsel, handicap, alder, seksuel orientering eller ethvert andet forhold er forbudt

Med andre ord:

Forskjellsbehandling som et vaksinesertifikat åpner for er ikke tillatt.

Artikel 24 – Børns rettigheder

Børn har ret til den beskyttelse og omsorg, der er nødvendig for deres trivsel. De kan frit udtrykke deres synspunkter. Der tages hensyn hertil i forhold, der vedrører dem, i overensstemmelse med deres alder og modenhed.

I alle handlinger vedrørende børn, uanset om de udføres af offentlige myndigheder eller private institutioner, skal barnets tarv komme i første række.

Med andre ord:

Å skremme barn og unge med pandemi, som har en dødelighet nær vanlig influensa (tall Norge), og vaksinesertifikat, er ikke tillatt.

Artikel 25 – Ældres rettigheder

Unionen anerkender og respekterer ældres ret til et værdigt og uafhængigt liv og til at deltage i det sociale og kulturelle liv.

Med andre ord:

At de eldre skal være nødt til å dokumentere sin medisinering er ikke verdighet. Det kan fort utestenge dem fra det sosiale liv om de velger å la være å ta vaksinen, eksempelvis på grunn av bivirkninger. Når det gjelder det siste er det slående at EU ikke med et ord nevner at vaksiner kan føre til død og skader. En kunne tro at EU lar seg styre av vaksineprodusentene.

Artikel 35 – Sundhedsbeskyttelse

Enhver har ret til at få adgang til forebyggende sundhedsydelser og til at modtage lægehjælp på de betingelser, der er fastsat ved national lovgivning og praksis. Der skal sikres et højt sundhedsbeskyttelsesniveau ved fastlæggelsen og gennemførelsen af alle Unionens politikker og aktiviteter.

Med andre ord:

EU må ikke bare peke på vaksiner, men forebyggende sunnhetsytelser. Hvor blir det av informasjon om at C-vitaminer og D-vitaminer og så videre er bra for immunsystemet. Vil dere ikke ha vitamin-sertifikat?

Artikel 53 – Beskyttelsesniveau

Ingen bestemmelse i dette charter må fortolkes som en begrænsning af eller et indgreb i de grundlæggende menneskerettigheder og frihedsrettigheder, der anerkendes i EU-retten og folkeretten, i de internationale konventioner, som Unionen eller alle medlemsstaterne er parter i, herunder den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, samt i medlemsstaternes forfatninger på disses respektive anvendelsesområder.

Artikel 54 – Forbud mod misbrug af rettigheder

Intet i dette charter må fortolkes, som om det medførte ret til at indlade sig på en aktivitet eller udføre en handling med sigte på at tilintetgøre de rettigheder og friheder, der er anerkendt i dette charter, eller at begrænse disse rettigheder og friheder i videre omfang, end der er hjemmel for i dette charter.

Med andre ord:

Disse to siste artikler: Ikke rør rettighetene til innbyggerne. En pandemi definert av WHO eller andre endrer ikke på det.

Vi viser også til, slik EU selv gjør i saken:

Traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde

Artikel 21 (tidl. artikel 18 i TEF)

Enhver unionsborger har ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område med de begrænsninger og på de betingelser, der er fastsat i traktaterne og i gennemførelsesbestemmelserne hertil

Med andre ord:

Det er uforståelig at EUs organ kan finne denne artikkelen i overensstemmelse med innføring av et sertifikat, det står «oppholde seg fritt». Friheten må ikke innskrenkes av panikk eller av overdreven frykt. I Norge eksempelvis er det få innlagt på sykehus med korona-skader selv om smittetallene beskrives som til tider høye. Det peker i retning av at korona-pandemien er basert på en PCR-test, som mange er kritiske til, og ikke reell sykdom.

Det kan heller ikke være bra for helsen at en kjører inn autoritære tiltak. Frykt er ikke sundt, selv om myndighetene står bak den.

Er testen til å stole på? Er det vitenskapelig verifisert at viruset eksisterer?

Vi stiller spørsmål ved selve testen – og ved det vitenskapelige grunnlaget for covid-19-viruset: Det skal ikke være isolert etter strenge vitenskapelige metoder. Dermed: Eksisterer viruset i det hele tatt? Nummer to: Hvis viruset eksisterer – er det egentlig exosomer? Følgelig har det medisinske miljø snudd virkeligheten oppned? Viruset er der for å opprette balansen i cellene – ikke for å bryte ned?

Fritt Vaksinevalg i Norge påpeker dessuten to viktig ting: 1. Vaksinene stopper ikke smittespredning 2. Vaksinene er høyst eksperimentelle.

Vi oppfordrer EU å sette i gang med objektive undersøkelser uavhengige av andre organ.

Menneskerettighetene er vesentlig i dette bilde. EU, Norge og selv WHO må ta hensyn til dem. Vi nevner her artikkel 13:

Enhver har rett til å bevege seg fritt og til fritt å velge oppholdssted innenfor en stats grenser.

Enhver har rett til å forlate et hvilket som helst land innbefattet sitt eget og til å vende tilbake til sitt land.

Merk:

Det står ingenting om unntak i forbindelse vaksine/korona-sertifikat, eller andre sertifikat. Hvis det skulle være unntak i en slik sammenheng, vil jo selv begrepet rettighet bli utvannet og etter hvert meningsløst.

EU virker å mangle forståelse eller en analyse av hvordan makteliter påvirker eller søker å påvirke ulike sider av samfunn og helsestrategier. Det framstår dessverre svært så naivt. Skal en styre må en ha en slik forståelse, slik at ikke de svake blir offer. Hvis EU mangler politisk realisme kan det dypest sett stilles spørsmål om innbyggerne i Europa er tjent med et annet system.

Eksempel på mektige organisasjoner og påvirkningsmønstre trekker vi fram her:

Rockfeller Foundation slapp 21. april 2020 rapporten «National Covid-19 Testing Action Plan – Pragmatic steps to reopen our workplace and our communites”. WHO erklærte korona-pandemien bare uker i forkant, 11. Mars 2020. Det åpner for at pandemien faktisk var planlagt. Tre mål var i rapporten: 1. Bygge kapasitet for storeskala prøvetaking av covid-19 for befolkningen 2. Lansere helsearbeidere for å ta prøver og utføre kontaktsporing av smittede 3. Skape en digital plattform med covid-19-data

Dette innebar digital overvåkningsteknologi og kunstig intelligens (artificiell intelligence).

Et forslag dukket opp fra en amerikansk politiker også, Bobby L. Rush: «Covid-19 Testing, Reaching And Contacting Everyone (TRACE) Act». Rush og frue var på en konferanse i Afrika og diskutert kontaktsporingsprogrammer med Gates Foundation, innenfor ramme til Aspen Institutes Congressional Program. Utgiftene til ekteparet skal ha blitt dekt av Bill & Melinda Gates Foundation, Henry Luce Foundation, Rockefeller Brothers Fund, Democracy Fund og Eleanor Crook Foundation.

I 2019 kom det fram at Aspen Institute var opptatt av å sjekke om mennesker ved grenseoverganger hadde feber. Det var også snakk om å utvikle varmekamera med ansiktsgjenkjenning som kan indentifisere personer med feber på vei inn i bygninger. Hjertefrekvens og syrenivå kan også måles.

Hvis EU ikke forstår alvoret av å overse egne charter og artikler, og ser sammenhengen, er det underlig.

Vi legger til at Rockefeller Foundation samarbeidet med nazistregime i Tyskland og var opptatt av rasehygiene.

Står vi overfor noe lignende med covid-19 og «certifikater for vaccination»?

For å summere opp:

EU må trekke tilbake planen om et «digitalt grønt certifikat». Det er ikke forenelig med EUs egne charter og artikler. EU kan ikke være i strid med seg selv.

Subsidiært må EU gjennomgå dette med covid-19 på nytt og igangsette uavhengig og vitenskapelig forskning: Er covid-19-viruset isolert på en vitenskapelig objektiv måte eller er det et verktøy for de medisinske kartell og WHO – for å innføre et Kina-system/teknokrati i Vesten?

Innbyggernes rettigheter over hele Europa er i stor fare, inkludert bevegelsesfriheten.

Vi minner om at Europa for omlag 100 år siden innførte en autoritær kommunisme og etter hvert også fascisme/nazisme. Dette frister ikke til gjentagelse.

Med vennlig hilsen Folkets koronakommisjon, Norge.                                               28.5.2021

EU svarer Folkets koronakommisjon – i motsetning til norske myndigheter

EUs svar til Folkets koronakommisjon i brev 30. august følger:

Dear Madam, dear Sir,

Please find enclosed a letter to your attention.

With regards

European Commission

Directorate-General for Justice and Consumers

Interinstitutional and international coordination

Brussels  JUST.D.3/JD

To: The People’s Corona Commission

E-mail:folketskoronakommisjon@gmx.co

Dear Madam, dear Sir,

I  write  in  relation  to  your  e-mail  of  28  May  2021,  registered  under  Ares(2021)3565421 (please quote this reference in any further correspondence). As the Deputy  Head of the unit  responsible  for  free  movement,  I  have  been  asked  to  reply  to  your  e-mail.  Please accept my apologies for the delay in replying to you.

In your e-mail, you raise concerns about the EU Digital COVID Certificate1. In particular,  you  refer  to  the  EU  Charter  on  Fundamental  Rights,  and  claim  that  the  EU Digital  COVID  Certificate  would  lead  to  mandatory  vaccination,  and  would  violate, among others, the right to liberty, the right to privacy, freedom of religion, and freedom of assembly. I can provide you with the following information.

The right to move and reside freely within the territory of the Member States is enshrined

in Article 21(1) of the Treaty on the Functioning of the European Union. Any restrictions

to  the  free  movement  of  persons  within  the  Union  put  in  place  to  limit  the  spread  of COVID-19  must  be  based  on  specific  and  limited  public  interest  grounds,  including,  in particular, the protection of public health.

This means that the Member States can impose measures limiting the free movement of

persons within the EU in response to the pandemic. At the same time, the measures taken

may not go beyond what is strictly necessary or discriminate between travellers based on

their  nationality.  The  Commission  monitors  Member  States’  compliance  with  these

principles.

To  allow  for  a  gradual  lifting  of  restrictions  to  free  movement  put  in  place  to  limit  the spread  of  COVID-19,  the  European  Parliament  and  the  Council  adopted,  on  14  June 2021,  the  Regulation  on  the  EU  Digital  COVID  Certificate.  It  consists  of  a  common 1 http://data.europa.eu/eli/reg/2021/953/oj

framework  for  the  issuance,  verification  and  acceptance  of  interoperable  certificates  for COVID-19 vaccination, test or recovery certificates to facilitate free movement.

The  EU  Digital  COVID  Certificate  Regulation  is  an  important  contribution  to  getting

Europe moving again, providing a much needed boost to the economy and, in particular,

the  tourism  sector.  Freedom  of  movement  is  one  of  the  EU  citizen’s most cherished

rights,  and  the  Regulation  provides  Member  States  with  the  tools  necessary  to  facilitate the lifting of restrictions currently in place across most of the EU.

To ensure that there is no discrimination against individuals who are not vaccinated, the EU Digital COVID Certificate does not only include an interoperable vaccination certificate,  but  also  COVID-19  test  certificates  and  certificates  for  persons  who  have recovered  from  COVID-19.  That  way,  all  EU  citizens  can  benefit  from  the  EU  Digital COVID Certificate system.

The Regulation further clearly states that vaccination is not a pre-condition for exercising

free  movement  rights,  and  that  the  Regulation  cannot  be  interpreted  as  establishing  an obligation to be vaccinated.

I  also  want  to  stress  that  the  responsibility  for  vaccination  policies,  programmes  and

services lies with Member States. This also applies to legislation on vaccination, including  whether  this  should  be  mandatory  or  not.  Any  queries  regarding  Member States’  policies  in  this  regard  should  thus  be  addressed  to  the  responsible  national authorities.

It  is  also  important  to  underline  that  Regulation  (EU)  2021/953  on  the  EU  Digital

COVID  Certificate  is  based  on  Article  21(2)  of  the  Treaty  on  the  Functioning  of  the

European  Union  and  aims  to  facilitate  this  right  to  free  movement  within  the  European Union.  The  domestic  use  of  COVID-19  certificates  for  other  purposes  than  facilitating the right to free movement within the European Union, does not fall within the scope of the Regulation.

It is up to Member States to determine which health protection measures they consider most appropriated for access to e.g. public transport or restaurants.  In this context, Member States may indeed use the EU Digital COVID Certificate for domestic purposes, but are required to provide for a legal  basis in national law that must comply, among others, with data protection requirements.

Where  this  is  the  case,  the  European  Commission  indeed  encourages  Member  States  to ensure that the EU Digital COVID Certificate is also fully accepted in a non- discriminatory  manner.  This  is  to  make  sure  that  travellers  going  to  another  Member State do not have to obtain an additional national certificate.

I  can  also  confirm  that  a  very  high  level  of  data  protection  is  ensured  in  the  EU  Digital COVID Certificate Framework. The EU Digital COVID Certificate uses a decentralised system, which does not require a central EU database or the exchange of personal data among authorities. In addition, the data accessed for verifications must not be kept by the verifier following the check (e.g. when boarding a flight). The issuer (e.g. vaccination centre) may keep data for no longer than  is  necessary  for  its  purpose  and  in  no  case  longer  than  the  period  for  which  the certificates may be used to exercise the right to free movement.

In designing the system, great care was taken to minimise the amount of personal data in

For example, the list of data categories is shorter than what is in the WHO “yellow

booklet” used in some Member States to document vaccinations. Data protection by

design is also important for the technical implementation. For example, the guidelines on

technical specifications require that the verifier interface show the result of the

verification  in  such  a  way  that  only  the  minimum  required  information  is  displayed.

In case of successful verification, the information should be limited to the indication that the

certificate has been verified successfully, and minimum personal details necessary to link

the  certificate  to  the  holder.  In  case  of  a  failed  verification,  the  interface  should  only

display the reason for the failure, including details that prevent the successful verification.

I trust you will find this information useful. I wish you and those dear to you the best of

health during this difficult period.

Yours faithfully,

Monika MOSSHAMMER

Contact: just-citzenship@ec.europa.eu

Electronically signed

Kilde: https://bullotidende.wordpress.com/2021/11/26/folkets-koronakommisjon-har-igjen-skrevet-brev-til-eu/

Storjuryforhandlinger – med Fuellmich

En gruppe advokater og en dommer gjennomfører en kriminell etterforskning basert på storjuryforhandlingene for å presentere for offentligheten alle tilgjengelige bevis på tidligere forbrytelser mot menneskeheten relatert til Covid-19 til «lederne, arrangørene, initiativtakerne og medskyldige» som hjalp til med formuleringen og gjennomføring av en felles plan for en pandemi. Denne etterforskningen er av folket, av folket og for folket, så DU kan være en del av juryen.

Ved å presentere et fullstendig bilde av den faktiske situasjonen, inkludert den geopolitiske og historiske bakgrunnen, har rettssaken som mål å øke bevisstheten om sammenbruddet av det nåværende kaprede systemet og dets institusjoner.

Kilde: https://odysee.com/@GrandJury:f/Grand-Jury-Day-5-online_1:4

grand-jury.net

https://www.naturalnews.com/2022-02-25-hospitals-project-patients-dying-from-a-virus.html

Covid-relaterte forbrytelser skal etterforskes av offentlig storjury

15.02.2022 / Av Mary Villareal

«Forbrytelsene og løgnene rundt Wuhan-koronaviruset (COVID 19)-pandemien vil nå bli etterforsket av en offentlig storjury bestående av advokater fra hele verden i håp om å opprette en domstol for opinionen. Den kriminelle etterforskningen vil bli modellert etter USAs storjury.

Ben Armstrong snakket om hvordan advokater tar COVID-forbrytelser i egne hender under episoden 11. februar av «The Ben Armstrong Show».

Den store juryetterforskningen vil tjene som en modell for rettslige prosesser når det gjelder å presentere tilgjengelig bevis på COVID-19-forbrytelser begått av ledere, arrangører, pådrivere og medskyldige som deltok i utformingen og gjennomføringen av en felles plan for en pandemi. Etterforskningen er av folket, av folket og for folket, og vil tjene som folkets domstol for den offentlige opinion.

Reiner Fuellmich, en ledende tysk advokat og medlem av den tyske Corona-undersøkelseskomitéen med spesialisering i rettsforfølgelse av bedragerske selskaper, vil lede teamet av internasjonale advokater i det som vil bli verdens største globale erstatningssak angående det som nå betegnes som » COVID-skandalen.»

Pandemi planlagt av ultrarike for å kontrollere verden

Fuellmich påsto at pandemien er en lenge planlagt agenda fra en gruppe «ultrarike» mennesker og deres «finansielle mafia» basert i London og på Wall Street. Disse menneskene sies å bruke en pseudo-pandemi for å få full kontroll over mennesker. Gruppen inkluderer tusenvis av globale selskaper med minst 5 milliarder dollar i årlig omsetning, politikere, medierepresentanter og andre høyprofilerte personligheter. De møtes en gang i året for å planlegge «The Great Reset» og fremme flyttingen av verdens eiendeler til denne gruppen superrike mennesker.

Innen 2030 forventes det at vanlige mennesker ikke lenger vil tjene noe og vil være under en én-verdens regjering med digital valuta. De har som mål å redusere verdens befolkning og manipulere resten ved å endre deres DNA eller til og med gå videre mot transhumanisme.

«Deres viktigste mål er imidlertid implosjonen av det fullstendig plyndrede finanssystemet og samtidig innføring av en digital valuta utstedt av Verdensbanken, kontrollert av dem, og innføringen av en verdensregjering under FN, som har kommet under deres fulle kontroll i 2019,» sa Fuellmich.

Han sa også at denne gruppen har lagt konkrete planer for pandemien siden i det minste våren 2001, som de kalte «Operasjon Dark Winter.» Dette ble etterfulgt av nok en øvelse av Rockefeller Foundation i 2010, og til slutt «Event 201» i oktober 2019 i New York, som ble sponset av Johns Hopkins Center for Health Security og Rockefeller Foundation, World Economic Forum og Bill og Melinda Gates Foundation. (Relatert: Internasjonal kriminaljuryundersøkelse finner at globalistiske psykopater brukte covid for å begå «forbrytelser mot menneskeheten.»)

Fuellmich sa at medlemmer av juryen vil innkalle en rekke forskjellige ekspertvitner fra alle vitenskapsgrener, men det vil også være vitner som vil vitne om skaden de ble påført som et resultat av å få de eksperimentelle vaksinene.

Blant dem som juryen vil kalle er noen som deltok i «Operation Dark Winter in 2001», James Bush. Andre vil forklare den historiske og geopolitiske bakgrunnen for hva som foregår og vil vise at denne pandemien har vært planlagt i minst 20 år.

Andre eksperter vil også forklare legenden om Wuhan våtmarkedsutbruddet, og bevise at viruset ikke er farligere enn vanlig influensa fordi PCR-testen som brukes til påvisning ikke virkelig kan diagnostisere COVID.

Dessuten er vaksinene ikke bare ineffektive, men de er også farlige. Uavhengig av om COVID-viruset er naturlig eller menneskeskapt, er menneskets naturlige immunsystem i stand til å håndtere det, noe som fremgår av infeksjonsdødeligheten på mellom 0,14 og 0,15 prosent eller mindre. (Relatert: Oregon lovgivere ber om føderal storjuryundersøkelse av covid-svindel.)

Det hadde ikke vært overdødelighet noe sted før den eksperimentelle vaksinen kom. Men det ser ut til at gruppen trengte sakene for å erklære en folkehelsesituasjon av internasjonal interesse.»

«Våre regjeringer er ikke våre regjeringer lenger»

«Folkets domstol for å straffeforfølge WEF-kontrollerte globalister som brukte pandemien til å begå forbrytelser mot menneskeheten

14.02.2022 / Av Arsenio Toledo

https://pandemic.news/2022-02-14-peoples-court-to-prosecute-wef-controlled-globalists.html

En internasjonal koalisjon av advokater, dommere og andre juridiske eksperter har samlet seg for å straffeforfølge globalistiske regjeringer for forbrytelsene mot menneskeheten de har begått ved å bruke Wuhan-koronaviruset (COVID-19) som påskudd.

Gruppen av internasjonale juridiske eksperter kalles Peoples’ Court of Public Opinion. Lørdag 5. februar samlet gruppen seg i Tyskland og hadde en pressekonferanse som kunngjorde forbrytelsene mot menneskeheten som ledende regjeringer og organisasjoner påførte verden under dekke av å beskytte den mot koronaviruset.»

«Denne saken, som involverer de mest avskyelige forbrytelsene mot menneskeheten begått under dekke av en korona-pandemi på global skala, ser komplisert ut ved første øyekast,» sa Dr. Reiner Fuellmich, en tysk advokat og en av de 12 ledende juridiske ekspertene på folkedomstolen.

Fuellmich la til at folkedomstolen gjennom hele saksgangen, med hjelp fra samarbeidende menneskerettighetsforkjempere og andre anerkjente eksperter, vil avsløre omfanget av forbrytelsene som verdens regjeringer har begått de siste to årene. (Relatert: Kriminell klage inngitt i Texas anklager covid-19 vaksineprodusenter og pushere for «drap» og «forbrytelser mot menneskeheten.»)

«Det er ingen korona-pandemi, men bare en PCR-testplandemi drevet av en forseggjort psykologisk operasjon designet for å skape en konstant tilstand av panikk blant verdens befolkning,» sa Fuellmich. «Denne agendaen har vært lenge planlagt.»

«Viruset i seg selv kan behandles trygt og effektivt med vitamin C, D, sink,» fortsatte Fuellmich, som også støttet bruken av ivermectin og hydroksyklorokin. Han sa at dette ikke skulle betraktes som alternative metoder for å behandle COVID-19, men som reelle behandlingsmetoder som var forbudt under dekke av såkalt medisinsk feilinformasjon.

Forbudene mot disse effektive behandlingene mot koronaviruset tjente et formål som, som Fuellmich forklarte, var å gi folk ingen annen mulighet enn å ta de «ikke bare ineffektive, men svært farlige – ja, dødelige – eksperimentelle injeksjonene.»

Regjeringer har blitt overtatt av globalister som WEF

Fuellmich påpekte også at COVID-19-pandemien ble utviklet av «en gruppe superrike, psykopatiske og sosiopatiske mennesker som hater og frykter mennesker på samme tid, ikke har empati og er drevet av ønsket om å få full kontroll over alt. av oss.»

«De bruker våre regjeringer og mainstream media, som begge bokstavelig talt eier, for å formidle sin panikkpropaganda 24/7,» la han til.

Fuellmich mener at en av de globalistiske organisasjonene som har overtatt regjeringer over hele verden er World Economic Forum (WEF). Organisasjonen gjorde dette for å gjennomføre sin Great Reset-agenda.

 «Våre regjeringer er ikke våre regjeringer lenger, snarere har de blitt overtatt av den andre siden gjennom deres hovedplattform, World Economic Forum, som har begynt å skape sine egne globale ledere,» sa Fuellmich. Han nevnte programmet «Young Global Leaders» som et eksempel på hvordan WEF tar mennesker og gjør dem til agenter for den globalistiske agendaen.

Young Global Leaders-programmet er et femårig program som indoktrinerer mennesker med potensial til å være ledere for globalistene. Startet av WEFs styreleder Klaus Schwab tilbake i 1992 som «Global Leaders of Tomorrow»-programmet. Mange av menneskene som går gjennom programmet ender opp med å bli suksessrike politikere, næringslivsledere, journalister og kulturpåvirkere som utøvere.

Noen av programmets første kandidater inkluderer den tidligere tyske kansleren Angela Merkel, den tidligere britiske statsministeren Tony Blair, den tidligere franske presidenten Nicolas Sarkozy, den nåværende kanadiske statsministeren Justin Trudeau og multimilliardærene Bill Gates og Richard Branson.

Fuellmich forklarte at det disse WEF-agentene må gjøre er å hjelpe globalistene med å oppløse alle nasjoner og erstatte dem med en én verdensregjering med én enkelt valuta. Dette krever en massiv reduksjon av verdens nåværende befolkning, og deretter finne en måte å kontrollere og manipulere de som gjenstår «ved hjelp av for eksempel mRNA-eksperimentelle injeksjoner,» sa han.

«Men det krever også en bevisst ødeleggelse av demokratiet, av rettsstaten og av våre grunnlover gjennom kaos, slik at vi til syvende og sist vil gå med på å miste vår nasjonale og kulturelle identitet og i stedet vil akseptere en én verdensregjering.»

Finnes virus? Finnes SARS-CoV-2/Covid-19?

Det er klart at ingen virus noen gang har blitt isolert fra kroppsvesker fra en syk person.

Virus «bevises» kun indirekte og da kan «beviset» bygge på stoffer i prosessen.

SARS-CoV-2-genom eksisterer bare i en datamaskin – når du har nok av RNA-fragmenter kan datamaskiner gjenskape genomet.

Vi står overfor en mulig om at virus-teorien er en bløff, men framfor alt covid-19 er det samme.

Kan det faktisk tenkes at vi står overfor en test-pandemi basert på datamaskiner – og ikke en virkelig pandemi?

Det er riktig at folk blir syke – men kan ikke det skyldes klassisk influensa og forkjølelse osv – som som slår ut på en unøyaktig test?

Som WHO sa det mars 2020 – test test test.

Hva skjer når en tester seg for et virus som eventuelt ikke er der?

Naturligvis liker ikke faktasjekkerne denne spørsmålsstillingen – men det er vel strengt tatt et godt tegn?

Følgelig:

De fleste innbyggere og helsepersonell tror at virologer (forsker på virus) kan bevise eksistenes av virus – men er det sant?

Folk blir syke – ergo må det være virus. Men det trenger ikke være riktig, årsaken kan være en helt annet, for eksempel mangel på C-vitamin.

En vanlig antagelse blant folk flest er at når mange blir syke, vil forskerne studere kroppsvesker fra de syke og finne viruset. Dette vil viruset vil være i store mengder i den enkeltes kropp og vil ha en felles form og størrelse.

Men dette er ikke nødvendigvis korrekt, dette gjelder også for Covid-19. I medisinens historie skal det ikke være publisert en eneste studie som viser isoleringen av identiske partikler som skal representere et sykdomsfremkallende virus fra noen form for kroppsvesker fra noen syk person.

Hvis en ser på vannkommer og aids og covid-19 skal det ikke i den publiserte litteraturen noe bevis om noe virus som har vært direkte isolert fra noen kroppsvæsker fra en person som lider av disse sykdommene.

Dette skal alle helseinstitusjoner være enige i.

60 skrevne erklæringer at de ikke har noen eksempler av SARS-CoV-2 som har vært isolert direkte fra et menneske.

Det blir bekreftet av mange virologer: Et virus kan ikke isoleres fra kroppsvesker hos noen syk person. Det er ikke slik det vitenskapelig blir gjort.

Men det er teknisk mulig. Det blir gjort bakteriekulturer – og alle har eksempelvis identiske genetiske sekvenser, det kan gjøres med virus, blant annet via sentrifugering. Dette kan overføres til dyr for å se om det blir syke.

Slik skal altså vitenskapen være:

 1. En isolerer viruset
 2. Så karakteriserer en viruset
 3. Når en er sikkert på at en har et rent virus – dyr kan testes for det

Men dette har en aldri lykkes med når det gjelder virale sykdommer.

Og det er aldri blitt forsøkt i forbindelse med covid-19 og SARS-CoV-2. Ikke en eneste gang.

En forklaring fra helseekspertene: Det er ikke nok virus å finne. Oppfølger: På hva slags teori hevder vi at viruset gjør folk syke? Det kommer ikke svar.

En annen forklaring: Virus er ikke å finne på utsiden av cellene. Og når spørsmål blir: Hvordan sprer viruset seg fra person til person, svar: Det skyter opp av cellen, blir til et lite dråpe og går over til den neste personen. Med andre ord blir viruset overført når det utenfor cellen. Men hvorfor kan da ikke forskerne finne i forbindelse med denne overføring siden det er på utsiden av cellen?

Det er klart at ingen virus noen gang har blitt isolert fra kroppsvesker fra en syk person. Likvel sier virologer i tusenvis av papirer, inkludert om SARS-CoV-2, at virus har blitt isolert og skaper sykdom hos dyr.

Å forstå hvordan virologer kan hevde dette er kjernen til å forstå hvordan virologer har mistet sin vitenskapelige integritet.

Så hvordan «beviser» de at viruset eksisterer? Svaret et enkelt: En prosess de kaller «cytopathic effect» er beviset. Alle er enige om det.

Starten kom på 50-tallet da John Franklin Enders skrev hvordan en skal kunne finne virual-kulturer. Og det er standard den dag i dag. Det handler om få inn en unik partikkel og vise at den skaper ødeleggelse hos verten der den gror.

Enders tok en bomullssdott i halsen fra syv barn som har hadde symptomer på meslinger. Han blandet bomullsdotten med to milliliter melk – i seg selv en kilde med genetisk materiale. Så ble det innpodet i menneske og apenyrer-celler – som ble mikset med seks andre substanser som hadde i seg protein og genetisk materiale – disse brytes ned til partikler som har størrelse og former som på det som kalles virus. Deretter ble det tilført antibiotika som er kjent for å være gift for nyre-cellene (den gang var det streptomycin – i dag benyttes gentamicin og amphotericin). Enders observerte dette brygget noen dager. Så la de merke til at «cytopathic effect» (CPE) i cellene, som betyr at de ble forvandlet fra sunne celler til gigantiske og uorganiserte celler med hull.

Konklusjon: Dette var beviset på at virus fra bomullsdotten i halsen ødela cellen i kulturen. CEP var kjennemarke for døende celler – og dette kunne bare skje fordi viruset infiserte og ødela cellen i kulturen.

I dag starter hver eneste «viral isolasjon» med denne defekte dyrkingsprosessen. I tillegg: Hver eneste gentiske analyse av alle virus er gjørt på basins av denne cellekulturen – ikke på et isolert og renset virus.

Virologene isolerer ikke virus fra en syk person og sekvenser en spesiell partikkel. Istedet tar de en urenset prøve fra en syk person og kjører den gjennom en dyrkingsprosess og de analyserer på bakgrunn av blanding – ikke på viruset i seg selv.

Spørsmål: Hvordan kan vi være sirke på at CPE har sin årsak i virus fra en syk person og ikke er resultatet av en cellekultur som er sultet ut og forgiftet?

Hvordan kan vi være sikre på at partiklene og det genetiske materiale i den endelige kulturen, bare kom fra virus i den syke persone og ikke fra de seks substansene med protein som ble lagt til kulturen. Men tro det eller ei – den nøyaktige kontrollen blir aldri gjort.

CEP ble foråsaket av forholdene i kulturen, ikke fra et virus hos en pasient.

Partikler fra apenyrer som ikke kunne skilles fra det menneskelige virus.

For øvrig, alle vaksiner er ikke mer en delvis renset mikser av cellekulturer.

Partikler som oppstår når cellene brytes ned kalles exosomer. Disse kan isoleres fra kroppsvæsker hos syke person. Exosomer kommer fra innsiden kroppen, virus kommer fra utsiden. Men virologer klarer ikke å skille dem.

Bare en forklaring på det: Alle partikler med virus-størrelse er i virkeligheten et normalt resultat av nedbrytingen av vårt eget vev. Og nedbrytes på samme grunnlag som kulturene til Enders: sulter, forgiftes – eller begge deler. Døende vev produserer myriader av partikler, og disse har blitt feilaktig mistenkt for å være virus.

Det er på tide å oppklare denne villfarelsen.

Kilder:

«Breaking the Spell. The Scientific Evidence for Ending the Covid Delusion» av Thomas S. Cowan, MD – Bullo Forlag.

Klikk for å få tilgang til cowan-dr-tom-breaking-the-spell-PDF-for-digital-reading.pdf

Et simulert virus

Det finnes ikke isolert sertifisert referansemateriale for «covid-19» virus.

PCR-tester som finner «positive» resultater for covid er bare resultatet av forsterket instrumentbakgrunn.

FDA innrømmer at PCR-tester ble utviklet uten noen isolerte covid-19-virusprøver. Så de simulerte viruset.

Virolog Dr. Judy Mikovitz bekrefter vanlige koronavirus og apevirus er falskt merket med «covid».

Dr. Jane Ruby forklarer mangelen på et virusisolat og hvorfor pandemien er basert på koordinert vitenskapssvindel.

CDC FOIA-dokumenter avslører bevis på at CDC aldri har isolert covid-19.

Piggproteinets biovåpen er ekte, og covid-«vaksiner» er drapsskudd for å oppnå avbefolking.

CDC-direktør Walensky innrømmer at covid-vaksinen ikke stopper covid-infeksjoner.

I fjor da covid-skeptikere sa «det er ikke noe slikt som et covid-virus,» var jeg sterkt uenig. Som publisert matforsker, laboratorieeier og oppfinner av to publiserte patenter basert på massespektrometrianalyse, var jeg klar over at SARS-CoV-2 hadde blitt genomisk sekvensert.

Jeg trodde feilaktig at det hadde blitt isolert, renset og fast bestemt på å være årsaken til covid-19 sykdom.

Et år senere viser det seg at skeptikerne hadde rett. Og advarslene til folk som Dr. Thomas Cowan, Sally Fallon, Dr. Andrew Kaufman, Jon Rappoport, David Icke og andre var midt i blinken. (Jeg har siden beklaget til dem alle i en offentlig podcast.)

Hvordan innså jeg at det medisinske og vitenskapelige etablissementet har fabrikkert alt dette? Og hva er forklaringen på den virkelige sykdommen som folk opplever?

Jeg vil dele den historien her, men kort sagt, forkjølelsesvirus og fragmenter av apevirus som finnes i influensasprøyter, blir feilmerket som «covid«, og det er et våpentilsatt spikeprotein-biovåpen som distribueres via vaksineinjeksjoner. Det hele er ekte.

Men det er ikke noe som heter et ekte, fysisk, isolert covid-19-virus som har blitt høstet fra syke mennesker og vist seg å infisere andre mennesker og gjøre dem syke.

Det vi virkelig er vitne til her, ser det nå ut til, er tre forskjellige ting:

1) En cocktail av forkjølelsesvirus merket «covid» som sirkulerer og forårsaker sykdom hos noen mennesker, mest sannsynlig på grunn av mangelen på immunsystemets eksponering for villtypevirus under alle globale nedstengninger.

2) En våpenisert piggprotein giftig nanopartikkel som injiseres inn i mennesker som et «proppskudd» … og det vil sannsynligvis avgis og forårsake skadelige bivirkninger hos andre, uvaksinerte mennesker.

3) En fullstendig uredelig PCR-«kasemisk»-ordning som er designet for å flagge nesten alle som «positive» basert nesten utelukkende på hvor mange sykluser PCR-prøveprep-instrumentene er instruert til å utføre, og dermed forsterke instrumentstøy til et poeng av en «positiv» truffet. Nesten alt kan merkes som «positivt», inkludert genetiske materialefragmenter fra tidligere års influensaskudd.

Disse tre tingene – kombinert med medias massehysteriprogrammering – har oppnådd et nivå av global frykt og psykologisk terrorisme som verden aldri har sett før. Men alt er basert på løgner, viser det seg. Og her er hvordan vi vet.

Ikke sertifisert referansemateriale for isolert SARS-CoV-2 «covid-19»-virus

Som laboratorieeier, publisert vitenskapsmann og massespesifikasjonsanalytiker selv, er jeg ekstremt kjent med prosessen med å bruke sertifiserte referansematerialer (CRM) for å validere analysemetoder og instrumentkalibreringssekvenser.

Slik fungerer prosessen normalt i et legitimt vitenskapslaboratorium:

Trinn 1) Skaff deg CRM for tingen du vil teste. Dette betyr å anskaffe en renset, isolert standard med en kjent konsentrasjon, vanligvis i en bærer som vann, eller som et tørt pulver. For eksempel, når jeg tester for kvikksølv i mat, har jeg en sertifisert kvikksølvstandard med en kjent konsentrasjon av kvikksølv, oppløst i vann, salpetersyre og saltsyre.

Trinn 2) Kjør CRM som en prøve, ved forskjellige konsentrasjoner, for å bygge en «kurve» som effektivt lærer instrumentet hvordan analytten ser ut og hvordan instrumentdetektoren reagerer på forskjellige konsentrasjoner av analytten. Sluttresultatet er en «kvantkurve» som vil bli brukt i trinn 3.

MERK: Instrumenter vil «matche» tingen du leter etter med en rekke metoder og filtrere ut alle andre ting som ikke samsvarer. I massespesifikasjonsarbeid identifiseres molekyler ved deres molekylmasse, ionefragmenteringsmønstre og elueringstid på kromatografikolonner. For at et stoff skal matche, må det treffe alle disse parameterne. I PCR-testing er en «match» en genomisk sekvens laget av basepar, definert i et digitalt bibliotek som kanskje har blitt kjørt mot en ekte, fysisk standard i den virkelige verden.

Trinn 3) Kjør ukjente prøver gjennom instrumentet (av blodserum, urin, spytt, vann, matprøveekstrakter osv.) og se om den ukjente prøven inneholder noe av det du lette etter (analytten). Fordi du bygde en kvantkurve, kan du også bestemme konsentrasjonen av analytten i den opprinnelige prøven. Dette beskrives vanligvis som masse over volum, for eksempel ng / ml (nanogram per milliliter). Et nanogram er en milliarddel av et gram. Når vi tester matvarer for glyfosat, kan vi oppdage så lite som 1 nanogram per milliliter, noe som forteller deg noe om den ekstreme følsomheten til avanserte instrumenter.

Dette er prosessen for å teste noe og identifisere hvor mye av noe som finnes i noe annet. For eksempel, hvis du skulle finne ut om noen var syk med «covid», må du bestemme konsentrasjonen av covid-19-virus i blodet deres (dvs. «viral belastning»). Dette er vitenskap/biologi 101.

Så hva er problemet, da?

Du ville bli overrasket over å innse hvor dypt vitenskapssvindel egentlig går. Vurder disse kritiske punktene:

Punkt #1: Det ser ikke ut til å være isolert, renset sertifisert referansemateriale tilgjengelig for SARS-CoV-2 «covid». Jeg har sett selskaper som hevder å selge «isolater» som inneholder covid-virus, men i deres egen beskrivelse forklarer de at hetteglassene deres inneholder genetisk materiale fra «vertsceller» (menneskelige celler) så vel som bovine serumceller, noe som betyr at det er en cocktailgryte av hvem-vet-hva. Likevel kalles det et «isolering».

Eksempel: BEI Resources, som tilbyr noe de kaller et «isolat» av covid-19, som du finner på denne lenken. Som beskrivelsen sier for dette covid-19 «isolatet:»

…[D]et produkt er ikke egnet som et helcelleantigenpreparat fordi proteininnholdet i stor grad er bidratt av vertscellen og det føtale bovine serumet som brukes under virusformering.

Med andre ord, det meste av genetisk materiale i «isolatet» er faktisk fra menneskelige celler. Så det er ikke isolert i det hele tatt. Covid-viruset er ikke isolert. Faktisk inneholder dette «isolatet» viralt genetisk materiale, humant genetisk materiale og bovint genetisk materiale, pluss alle andre virus som var til stede i blodet til menneskene og kyrne. Dette kan være millioner av forskjellige nanopartikler tilstede, som hver inneholder sine egne sekvenser av genetisk materiale.

Punkt #2: Hvis du ikke har isolert, sertifisert referansemateriale, kan du ikke utvikle en legitim analysetest. Og dette er nøyaktig hva FDA innrømmer i sine egne dokumenter, som sier at siden covid-19-virus ikke var tilgjengelig for utviklingen av PCR-testen, «simulerte» de den ved å bruke menneskelige celler og genbankkoronavirusfragmenter.

Fra FDAs eget dokument:

Siden ingen kvantifiserte virusisolater av 2019-nCoV var tilgjengelige for CDC-bruk på det tidspunktet testen ble utviklet og denne studien ble utført, ble analyser designet for påvisning av 2019-nCoV-RNA testet med karakteriserte bestander av in vitro transkribert RNA i full lengde … tilsatt et fortynningsmiddel bestående av en suspensjon av humane A549-celler og viralt transportmedium (VTM) for å etterligne klinisk prøve.

Med andre ord, de forfalsket covid-viruset ved å bruke genbankceller som bevisst og feilaktig ble merket som «covid.» Slik ble PCR-testen utviklet. FDA innrømmer alt. PCR-testen er en svindel.

Punkt #3: Hvis du ikke har et CRM-isolat, kan du ikke kalibrere instrumenter mot en kjent prøve. Og dette betyr at PCR-testene ikke blir kalibrert mot noe ekte og fysisk. I stedet er de avhengige av nedlastede digitale biblioteker levert av ingen av enn CDC, den samme Big Pharma-frontgruppen som står i spissen for denne covid-svindel.

Punkt #4: PCR-instrumenter er ikke i stand til kvantitativ analyse. De «positive» treffene er ikke annet enn forsterket bakgrunnsstøy. Ingen PCR-instrumenter kan fortelle deg hvor mye av noe genetisk materiale som ble funnet i en original prøve. Den kan bare oppdage tilstedeværelsen av materiale på et ja/nei-grunnlag. I laboratorievitenskap kalles dette en «kvalitativ» analyse, ikke en kvantitativ analyse.

I kvalitativ analyse er nøkkelfaktoren «Limit of Detection» (LOD) til instrumentet. Hvor lite av prøven vil fortsatt skape en «treff» for instrumentet? I alle instrumenter, for at LOD skal være vitenskapelig gyldig, må det være noe som hever seg over bakgrunnsstøy, eller det er vitenskapelig meningsløst. Alle instrumenter produserer bakgrunnsstøy, som er «topp» eller «treff» som representerer statisk detektor, kan du si. Disse finnes på bakgrunnsnivå selv når du ikke kjører noe i instrumentet.

For å vise deg hvordan dette ser ut, vurder følgende grafikk. Den viser noen massespesifikasjonsresultater over et spekter av masser. Den horisontale aksen her er m/z (masse over ladning), som er forenklet til bare «masse» for generell diskusjon. Det er massen til molekylene eller partiklene som blir oppdaget.

Legg merke til de røde og oransje linjene langs bunnen av hvert diagram. Det er stort sett «bakgrunnsstøy» over alle massene. Legg så merke til den svært høye oransje toppen som reiser seg over bakgrunnen. Dette er massen til molekylet de leter etter. Det kan være et plantevernmiddel, eller en forurensning, eller et næringsstoff, etc.

Viktigere, hvis jeg skulle skru opp forsterkningen til detektoren, ville «bakgrunnsstøyen» nederst på skjermen utvidet seg vertikalt for å fylle skjermen. Hele skjermen ville være et «treff» på hver masse, fordi forsterkningen er skrudd opp. Det tilsvarer det PCR-instrumenter gjør når de kjører 30+ sykluser. De forsterker støy, og later som de har fått et «treff» på covid.

Men fordi de har forsterket det så mange ganger, har de utslettet enhver evne til å si med sikkerhet hva de har, eller til og med hvor mye de har. Fordi LOD (Limit of Detection) er vitenskapelig ugyldig hvis den ikke kan velge en topp ut av bakgrunnsstøyen.

Vanligvis i metodevalidering må LOD være minst tre ganger høyere enn bakgrunnsstøy, noe som betyr at en «topp» må være tre ganger høyere enn bakgrunnen. Alt mindre enn det regnes som falsk bakgrunnsstøy. Og når du gjør kvantitativt arbeid, trenger du vanligvis et signal som er minst 10 ganger høyere enn bakgrunnen.

Likevel tar PCR-instrumenter bakgrunnsstøy og forsterker den til de får et «positivt» treff. Dette «positivet» kalles da absurd en «covid-tilfelle», selv om det bokstavelig talt ikke betyr noe fra et legitimt vitenskapelig synspunkt.

Hele prosessen som brukes i dag via PCR er fullstendig søppelvitenskap som ikke ville bestått selv den mest grunnleggende vitenskapelige laboratorierevisjonen. Det er derfor de fleste av disse PCR-antrekkene ikke er ISO-akkreditert, forresten. De kunne ikke bestå en eneste revisjon.

Kilde:

Brighteon.com/a6149c85-923e-4ecb-8f77-b6c1d9e05f1c

Hva med vaksinene?

CEPI har hovedkvarteret i Norge FHIFolkehelseinstituttet skriver:

«Koronavaksine – informasjon til befolkningen

Publisert 23.10.2020 Oppdatert 08.03.2022

«Hensikten med vaksinasjon mot koronavirusinfeksjon (covid-19) er å forebygge sykdom eller å gjøre sykdomsforløpet mildere uten å bli utsatt for alvorlige bivirkninger.  På denne nettsiden kan man lese om effekt og bivirkninger, slik at alle selv kan ta et informert valg.

Vaksinering nær meg

Kommunene har ansvaret for å tilby koronavaksinasjon til personer som oppholder seg i kommunen. Se informasjon på din kommunes nettside om hvem som får tilbud om vaksine nå, hvordan vaksineringen gjennomføres lokalt og når den skjer. Finn lenken til din kommune her:

Velg kommune

Søk etter kommune

Tilbudet gjelder alle i anbefalte grupper som oppholder seg i Norge, også utenlandske statsborgere. Det gjelder også personer som har startet opp med vaksinasjon i utlandet men som trenger å få fullført vaksinasjon mens de oppholder seg i Norge. Tilbudet gjelder ikke norske statsborgere eller andre som oppholder seg i utlandet.

Koronavaksine og vaksinasjon er gratis.  All vaksinasjon i Norge er frivillig.

Slik virker mRNA-vaksinene

To av de tre godkjente koronavaksinene som brukes i koronavaksinasjonsprogrammet i Norge er såkalte mRNA-vaksiner; Comirnaty (fra BioNTech/ Pfizer) og Spikevax (fra Moderna).

Vaksinene inneholder oppskriften (budbringer-RNA) på de typiske piggene på koronaviruset innpakket i små fettbobler. Kroppen bruker oppskriften til å lage ufarlige kopier av disse piggene som immunforsvaret kan trene seg på. Slik lærer kroppen å kjenne igjen og forsvare seg mot ekte koronavirus hvis man senere blir smittet.

Budbringer-RNA fra vaksinen blir raskt brutt ned av kroppen uten å påvirke arvestoffet. 

I tillegg inneholder vaksinene stoffer som skal holde dem stabile under produksjon, lagring og transport, samt gi riktig pH som er viktig for å redusere smerte ved injeksjon. Disse stoffene er vann, salter og sukker.

Vaksinene inneholder ikke levende virus og gir ikke koronainfeksjon.

Det er ikke brukt antibiotika i produksjonsprosessen, så vaksinene inneholder ikke antibiotika eller rester av antibiotika.

Vaksinene inneholder ikke adjuvans, altså hjelpestoff som tilsettes noen vaksiner for å øke immunforsvaret sin respons. Vaksinene inneholder ikke produkter fra svin. Vaksinene inneholder heller ikke kvikksølv.

Koronavaksinene virker forebyggende. Den kan ikke kurere koronasykdom som man allerede har fått.»

På den andre siden, denne informasjonen kommer også:

Fra Derimot.no

«Skremmende data fra den britiske regjeringen

Covid-19 vaksinene skader immunsystemet.

 19 FEBRUAR 2022

«DEN BRITIISKE REGJERINGENS EGNE DATA BEVISER AT COVID 19-INJEKSJONENE SKADER DET ADAPTIVE IMMUNSYSTEMET, OG AT SKADENE FORVERRES OVER TID.

Fra The Daily Expose 11/2-22

Britiske helsedata beviser at C-19-sprøytene skader immunsystemet betydelig. Det medfører også at immunsystemet hos uvaksinerte fungerer overlegent mye bedre enn hos fullvaksinerte.

Covid-19- tallene for England blir produsert av UK Health Security Agency (se her)

De siste dataene fra dem er tilgjengelige som en nedlastbar pdf HER

Side 43 inneholder data for Covid-tilfeller i England etter vaksinasjonsstatus fra 3-30 Januar -22 som viser at størstedelen av smittede var blant de  trippelvaksinerte.

Når det gjelder antall tilfeller, har de vært høyest blant vaksinerte i alle aldersgrupper, men de trippelvaksinerte har også langt høyere smittetall enn de i den uvaksinerte delen av befolkningen. Og dette er ikke gode nyheter.

Når vi nå kjenner smittestatistikken, kan vi bruke Pfizer`s egen smitteeffektformel for å beregne vaksinenes virkelige effekt.

Uvaksinerte tilfeller – vaksinerte tilfeller/uvaksinerte tilfeller= vaksinens effektivitet, f eks hos dobbeltvaksinerte ifølge tallene i diagrammet 18-80+:1846,38-5226/1846,38=minus 183%

Dermed er den virkelige effektiviteten til vaksinen for alle voksne i England MINUS 183%. Dette betyr at fullvaksinerte voksne har større sannsynlighet for å pådra seg covid enn uvaksinerte voksne. Dette er det vaksinene har påført den engelske befokningen.

Men vaksineeffektivitet er ikke bare en måleenhet, det er egentlig et uttrykk for effektiviteten til mottageren av vaksinen.

Vaksiner lærer opp immunsystemet til å reagere på ytre fiender som virus, og når de har gjort jobben sin forsvinner de fra systemet. Hvis du overfører denne tankegangen på covid-19-viruset etter vaksinering, er det ikke vaksinen selv som går til angrep på viruset, det er ditt immunsystem etter at vaksinen har lært det opp til å gjenkjenne viruset som en fiende.

Følgelig, når helseautoriteter sier at vaksinen mister effekt over tid, så er det de egentlig mener at immunforsvaret hos de vaksinerte blir dårligere over tid.

Men for å beregne hvor godt immunforsvaret til enhver tid er, må vi endre formelen litt og dele svaret i den første formelen på enten det høyeste antallet uvaksinerte, eller det høyeste antallet vaksinerte.

Uvaksinerte tilfeller-vaksinerte tilfeller/høyeste antallet vaksinerte/uvaksinerte=Immunforsvarets effektivitet. F eks. Dobbeltvaksinerte 18-80+:1846,38-5226,1/5226= minus 65%

Det betyr at i gjennomsnitt har fullvaksinerte briter for øyeblikket 65% lavere immunrespons enn uvaksinerte overfor Covid-19, men følgende diagram viser det sanne bildet for hver enkelt aldersgruppe også:

Det betyr med andre ord at fullvaksinerte personer i England bare har 35% effekt av sitt immunsystem for å bekjempe visse klasser av virus og enkelte krefttyper etc..

Nå vet vi med sikkerhet fra britiske helsemyndigheters egne tall at Covid-19- injeksjonene skader vårt adaptive immunforsvar i en slik grad at uvaksinertes immunsystem er mye bedre  egnet til å beskytte mot en infeksjon. Kan tallene overføres til beskyttelse mot sykdom og død?

Uheldigvis viser de samme regjeringsdataene at disse vaksinene skader immunsystemet såpass at en uvaksinert persons immunforsvar gir mye bedre beskyttelse mot sykdom og død også.

Følgende diagram viser Cov-19- dødsfallrate pr 100.000 i forhold til vaksinasjonsstatus for alle aldersgrupper over 18 i England, utregnet etter antall dødsfall som ble funnet i UKHSA Vaccine Surveillance Report og størrelsen på den vaksinerte befolkningen.

Den dobbeltvaksinerte populasjonen har den høyeste dødsraten for alle aldersgrupper bortsett fra de mellom 18-29 og. 40-49 år. Basert på historiske data må vi dessverre forvente at også disse to gruppene vil vise tilsvarende utvikling som de øvrige for hver uke som går.

Når vi nå kjenner dødsfallraten, kan vi igjen bruke Pfizer`s vaksine-effektivitetsformel til å beregne vaksinenes virkelige effektivitet mot død i England.

Virkelig effektivitet av Cocid-19-vaksinene mot død i England mellom 3. Januar-30 Januar-22 var så lav som -110,24% i aldersguppen over 80.Den var -97% i gruppen fra 70-79, og 98,14 for alle voksne over 18.

Dette diagrammet viser den fullvaksinerte befolkningens immunitetsbeskyttelse mot død.

Når vi holder oss til historiske trender som viser at disse vaksinene har forårsaket skade på immunsystemet, som forverrer seg ukentlig, ser vi at den laveste immunresponsen opptrer hos de som vaksinerte seg først, med de over 80 på -52,4, og de i 70-79-gruppen med en Immunrespons på -49,2%.

I gruppen 30-39 år opptrer det en anomali: I 30-39-årsgruppen burde vi se en positiv immunrespons omtrentlig på 29%, mens den for øyeblikket er på -15,4%. Det kan foreligge ulike forklaringer på dette, men ingen av dem er positive.

For enten er tilstanden genuint verre for denne gruppen, eller alle andre aldersgrupper har mye dårligere resultater enn vi blir fortalt.

Dataene her viser et klart bilde av at vaksinene ikke bare er ineffektive, men fører til skade på vårt adaptive immunsystem til de grader at en ikke-vaksinert persons immunsystem er mye bedre til å beskytte mot død også.

Men hva betyr dette?

Det kan fremføres flere hypoteser for det som skjer, men igjen, ingen av dem er gode.

En mulighet er at vaksinene forårsaker vaksine-assosiert forsterket sykelighet som leder til tilstander som antistoff-avhengig forsterkning. (Antibody.Dependent Enhancement). Dette er en plausibel forklaring siden til og med Pfizer advarte mot en teoretisk risiko for dette i hemmelige dokumenter fra April.

En annen mulighet kan være at den vaksinerte delen av befolkningen utvikler en ny type Ervervet Immunodefisient Syndrom på grunn av selve vaksinene.

Dette syndromet medfører tap av immunceller og gjør pasienten sårbar for andre infeksjoner og utvikling av enkelte krefttyper, og medfører immunsvekkelse.

Dette betyr ikke at det er den samme tilstanden som sannsynligvis skyldes HIV-viruset; isteden kan det være en en svært sammenlignbar tilstand som blir startet opp pga de eksperimentelle vaksinene.

Videre evidens som støtter denne teorien kan også finnes i den samme UK Government data på side 52.

UKHSA fant at vaksinene ikke bare forstyrrer kroppens evne til å produsere antistoff mot piggproteinet etter en infeksjon, men også mot andre deler av viruset. Vaksinerte individer ser ikke ut til å produsere antistoff mot nucleocapsid protein, virusets kappe, noe som er en vesentlig del av immunresponsen hos uvaksinerte mennesker.

Og dette betyr igjen at vaksinerte mennesker vil være mye mer sårbare for mutasjoner av piggproteinet til og med etter forutgående infeksjon og tilfriskning.

Det er ikke mulig å fastslå nøyaktig hva som foregår siden regjeringer rundt om i verden samt vaksineselskapenes vitenskapsmenn gjør sitt ytterste for å feie dette under teppet.

Men uansett hva man måtte kalle det, er det en kjensgjerning at den britiske regjeringens data bekrefter at MRNA-vaksinene skader det adaptive immunforsvaret, og at skadene forverres uke for uke.»

Kilder:

Originalartikkel i The Expose (https://dailyexpose.uk/2022/02/11/uk-gov-data-proves-covid-jabs-damage-immune-system/)

Gjengitt i globalresearch.ca (https://www.globalresearch.ca/uk-government-data-proves-covid-19-injections-cause-damage-innate-immune-system-worsens-week/5770396)

https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/koronavaksine/

Covid-19 er egentlig en finansiell operasjon?

Bloggen til Steigan har et interessant aspekt som går på årsaken til bedrageri covid-19.

I 2019 la BlackRock fram planen for den kommende krisa: – En finansiell operasjon uten sidestykke

Av Pål Steigan -13. september 20210

«I august 2019 var det et møte i G7 i Jackson Hole, Wyoming. Der deltok også sentralbanksjefene i disse landene. På det møtet la BlackRock, som er verdens største investeringsfond, fram en rapport og en plan for den kommende økonomiske og politiske krisa.

På det tidspunktet var det klart for finanseliten at ei ny finanskrise var under oppseiling, og BlackRock mente at denne krisa ville kreve tiltak man «ikke hadde sett maken til tidligere». De la fram en plan for hvordan dette skulle gjøres.

Planen ble presentert i dokumentet Dealing with the next downturn: From unconventional monetary policy to unprecedented policy coordination.

I dokumentet ble det pekt på at ti år med «kvantitative lettelser» ikke hadde lykkes med å skape forutsetninger for en ny vekst. Sentralbankene hadde pumpet enorme mengder digitale penger inn i økonomien, men fortsatt var det ikke tegn til at den ville lette. Rentenivået fortsatte å være null eller under null. I den finanskrisa som da var under oppseiling, ville det derfor ikke være tilstrekkelig pengepolitisk rom for å takle den neste nedgangen, skrev toppene i BlackRock.

«Going direct» eller en finanspolitikk «uten sidestykke»

Forfatterne av dokumentet var Elga Bartsch, sjef for Macro Research, BlackRock Investment Institute, Jean Boivin –sjef for BlackRock Investment Institute, Stanley Fischer – seniorrådgiver, BlackRock Investment Institute og Philipp Hildebrand, nestleder i styret for BlackRock. Tre av de fire kom fra sentralbanker i USA, Canada og Sveits før de ble hyret av BlackRock.

Planen deres gikk ut på å viske ut skillelinja mellom statenes budsjettpolitikk og sentralbankenes finanspolitikk i det de kalte et tiltak «uten sidestykke».

Forfatterne skrev i hvitboka at «i den neste nedgangen er den eneste løsningen for en mer formell – og historisk uvanlig – koordinering av pengepolitikken og finanspolitikken for å gi effektiv stimulans.» De kalte dette «å gå direkte».

En måned etter møtet i Jackson Hole begynte U.S. Federal Reserve et støtteprogram der de pøste ut hundrevis av milliarder sentralbankdollar i uka til Wall Street. The Feds egne dokumenter sier at det ble overført 215 milliarder dollar om dagen eller 6.230 milliarder dollar på 29 dager!

BlackRock ble så leid inn av The Fed, The Bank of Canada, Den europeiske sentralbanken og den svenske Riksbanken til å styre denne politikken.

I USA sendte Kongressen 454 milliarder dollar av skattebetalernes penger over til The Fed, som så multipliserte dette opp til 4.540 milliarder sentralbankdollar.

Dette er å «gå direkte». Staten overleverer virkelige penger fra budsjettet til sentralbankene, som pumper dem opp og pøser dem inn i finansmarkedet. Der brukes de til å pumpe opp selskapenes aksjeverdier, noe som igjen øker papirformuen til finansfyrstene, slik vi har sett i løpet av «pandemien».

Et sammendrag av BlackRocks plan finnes.

Forfatterne skriver:

«En ekstrem form for «gå direkte» ville være en eksplisitt og permanent monetær finansiering av en finanspolitisk ekspansjon, eller såkalte helikopterpenger.«

For å begrunne en så ekstrem korporativ politikk trengtes det ei krise

BlackRocks team skriver:

«En praktisk måte å «gå direkte» på, må levere følgende. Dette kan gi følgende:

definere de uvanlige omstendighetene som krever en slik uvanlig koordinering;

under disse omstendighetene et eksplisitt inflasjonsmål som skattemessige og monetære myndigheter i fellesskap er ansvarlige for å oppnå;

en mekanisme som muliggjør en smidig implementering av produktiv finanspolitikk, og;

en klar exit -strategi. En slik mekanisme kan ha form av en stående nødskattemekanisme. Det ville være et permanent oppsett, men ville bare bli aktivert når pengepolitikken tappes ut og inflasjonen forventes å systematisk underskrive målet over politiske horisonten.»

For å få aksept for å pøse så mye offentlige penger over i finansmarkedene var det altså nødvendig å «definere de uvanlige omstendighetene som krever en slik uvanlig koordinering«, og så sannelig kom det ikke ei krise som passet ypperlig til det formålet, nemlig den såkalte «pandemien».

Og der gjorde myndigheter over hele verden noe de aldri hadde gjort før, de stengte økonomien, gjennomførte lockdown og gjennom sosial distansering og etterhvert også maskepåbud, skapte de en situasjon der den normale økonomien ikke fungerte. Det ble nødvendig å ta opp ekstremt store lån og trekke tusenvis av milliarder dollar ut av statsbudsjettene for å holde samfunnsmaskineriet noenlunde i gang.

Disse enorme overføringene – uten historisk sidestykke – havnet i finansmarkedene og gjorde dermed finanseliten til de ubestridte vinnerne av denne klassekampen ovenfra uten sidestykke.

Et finansielt kupp mot menneskeheten

Det kuppet som finanseliten med BlackRock i førersetet gjennomførte etter møtet i Jackson Hole er også uten sidestykke. Vi skrev 7. februar 2021:

Den største krisa i kapitalismens historie – kamuflert som ei helsekrise

Krisa 2020–2021 er den største krisa i kapitalismens historie, mye større enn finanskrisa i 2008 og også større enn den krisa som ble utløst i 1929. De som har fulgt med en stund har visst at kapitalismen var overmoden med ei ny krise, slik ikke minst Tollef Hovig har pekt på i en rekke artikler på steigan.no. Men det særegne var at krisa fikk form som ei helsekrise. Vi er midt oppe i den største klassekampen noensinne, og arbeiderklassen har stort sett vært forsvarsløs.

I reine penger er det overført mer enn 6.000 milliarder dollar til finansmarkedene, mens arbeiderklassen, de afttige og middelklassen er de store taperne: The Guardian: Covid-19 har kostet verdens arbeidere 3.700 milliarder dollar.

Hundrevis av millioner arbeidsplasser er gått tapt. Reallønna har falt enormt og vil fortsette å falle. Statskassene er blitt plyndret i stor stil til fordel for finanskapitalen. Dette vil føre til gigantiske nedskjæringer av offentlige budsjetter og tvinge fram en storstilt privatisering i alle sektorer, slik at ytterligere gigantformuer vil bli skyflet over til finanskapitalen.

FNs International Labour Organization (ILO) har regnet ut at antall tapte arbeidstimer for verdens arbeidere i 2020 tilsvarer et tap av 255 millioner fulltidsjobber. Det er fire ganger så mange jobber som det som gikk tapt i finanskrisa, skriver ILO.

Verdensbanken har regnet ut at lockdownpolitikken har økt antallet ekstremt fattige i verden med 150 millioner. Den hungersnøden som vil følge i kjølvannet av nedstengningene vil ramme et par hundre millioner. Verdens matvareprogram beregnet at 270 millioner mennesker ble rammet av sult i 2020, en oppgang på 70 prosent fra året før.

Stengte skoler har rammet 1,6 milliarder barn og skadevirkningene vil følge dem i årevis framover. Dette også bekreftet i en vitenskapelig studie, til alt overmål fra Harvard University, Brown University og Bill and Melinda Gates Foundation. Lockdownpolitikken har vært til drastisk skade for arbeiderklassen, mens de rike har gjort det godt.

Studien beregner hvordan forskjellige sysselsettingsgrupper har blitt påvirket i løpet av pandemien til dags dato. Funnene avslører at lockdown har vært fullstendig ødeleggende for arbeidere nederst i den økonomiske næringskjeden, men at det øverste nivået faktisk fikk det bedre. Analysen undersøkte sysselsettingsnivået i januar 2020, før koronaviruset spredte seg mye og før lockdown og andre restriksjoner på økonomien ble satt i verk. Det sammenlignet dem med sysselsettingstall fra 31. mars 2021.

Det bildet som trer fram av denne sammenligninga er et bilde av ødeleggelse av arbeiderklassen.»

Kilde:

Pfizer ser på egne bivirkninger

«Pfizer slipper dødelige bivirkninger dokumentbombe på vaksineforbrukere

Washington, DC, 3. mars 2022 – I et 55 000-siders sett med dokumenter som ble utgitt tirsdag, lar US Food and Drug Administration (FDAs) Center for Biologics Evaluation and Research (CBER) for første gang publikum få tilgang til data Pfizer har sendt til FDA fra sine kliniske studier til støtte for en covid-19-vaksinelisens. Dette følger den amerikanske distriktsdommer Mark T. Pittmans beslutning 6. januar om å avslå forespørselen fra FDA om å undertrykke dataene for de neste 75 årene som byrået hevdet var nødvendig, delvis på grunn av dets «begrensede ressurser.»

En 38-siders rapport inkludert i dokumentene inneholder et vedlegg, «LISTE OVER BIVIRKNINGER AV SPESIELL INTERESSE», som viser 1291 forskjellige uønskede hendelser etter vaksinasjon.

Listen inkluderer akutt nyreskade, akutt slapp myelitt, anti-sperm antistoff positiv, hjernestammemboli, hjernestammetrombose, hjertestans, hjertesvikt, hjerteventrikkeltrombose, kardiogent sjokk, sentralnervesystemvaskulitt, neonatal død, dyp venetrombose, encefalitt hjernestamme, encefalitt hemorragisk, frontallappens epilepsi, skum i munnen, epileptisk psykose, ansiktslammelse, føtal distress syndrom, gastrointestinal amyloidose, generalisert tonisk-klonisk anfall, Hashimotos encefalopati, hepatisk vaskulær, hepatisk vaskulær, hepatisk vaskulær, hepatisk, hepatisk, vaskulær, hepatisk interstitiell lungesykdom, halsveneemboli, juvenil myoklonisk epilepsi, leverskade, lav fødselsvekt, multisystem inflammatorisk syndrom hos barn, myokarditt, neonatalt anfall, pankreatitt, lungebetennelse, dødfødsel, takykardi, temporallappepilepsi, testikulær autoimmunitetstype, testikulær autoimmunitet 1 diabetes mellitus, venøs trombose neonatal, og vertebral arterietrombose blant 1246 andre medisinske tilstander etter vaksinasjon.

«Dette er en bombe,» sa presidenten og generalrådgiveren for barnehelseforsvaret (CHD), Mary Holland. «Nå vet vi i det minste hvorfor FDA og Pfizer ønsket å holde disse dataene skjult i 75 år. Disse funnene bør sette en umiddelbar slutt på Pfizer COVID-vaksinene. Potensialet for alvorlig skade er veldig klart, og de som er skadet av vaksinene har forbud mot å saksøke Pfizer for erstatning…»

Kilde:

https://www.globenewswire.com/en/news-release/2022/03/03/2396681/0/en/CHD-Says-Pfizer-and-FDA-Dropped-Data-Bombshell-on-COVID-Vaccine-Consumers.html

Bill Gates februar 2022: «En ny pandemi kommer»

Hvor lenge var slipper vi strenge tiltak? 30 dager så langt. En av verdens rikeste menn, Bill Gates, er på krigsstien igjen. Han er en del av eliten. Når han angir en retning, er det greit å registrere.

Nyheter:

«Bill Gates sier Covid-risikoen har «dramatisk redusert», men en ny pandemi kommer»

PUBLISERT FRE 18. FEB 20221:40 EST

Karen Gilchrist

VIKTIGE PUNKTER

Bill Gates fortalte CNBC fredag ​​at risikoen for alvorlig sykdom fra Covid-19 har «dramatisk redusert», men en annen pandemi er nesten sikker.

Gates sa på Tysklands årlige sikkerhetskonferanse i München at en potensiell ny pandemi sannsynligvis vil stamme fra et annet patogen.

Fremskritt innen medisinsk teknologi kan redusere vaksineproduksjonstiden til seks måneder, la Gates til.

Bill Gates om hvordan verden bør forberede seg på neste pandemi

Bill Gates sa fredag ​​at risikoen for alvorlig sykdom fra Covid-19 har «dramatisk redusert», men en annen pandemi er nesten sikker.

Gates, medformann for Bill & Melinda Gates Foundation, snakket med CNBCs Hadley Gamble på Tysklands årlige sikkerhetskonferanse i München, at en potensiell ny pandemi sannsynligvis vil stamme fra et annet patogen enn koronavirusfamilien.

Men han la til at fremskritt innen medisinsk teknologi burde hjelpe verden til å gjøre en bedre jobb med å bekjempe den – hvis det gjøres investeringer nå.

«Vi får en ny pandemi. Det vil være et annet patogen neste gang, sa Gates.

To år inn i koronaviruspandemien sa Gates at de verste effektene har forsvunnet ettersom store deler av den globale befolkningen har fått et visst nivå av immunitet. Alvorlighetsgraden har også avtatt med den siste omicron-varianten.

Bill Gates: Mulig å forhindre neste pandemi hvis verden gjør det Australia gjorde

Gates sa imidlertid at mange steder skyldtes dette viruset i seg selv, som skaper et nivå av immunitet, og har «gjort en bedre jobb med å komme ut til verdensbefolkningen enn vi har med vaksiner.»

«Sjansen for alvorlig sykdom, som hovedsakelig er assosiert med å være eldre og ha fedme eller diabetes, disse risikoene er nå dramatisk redusert på grunn av den infeksjonseksponeringen,» sa han.

Gates sa at det allerede var «for sent» å nå Verdens helseorganisasjons mål om å vaksinere 70 % av verdens befolkning innen midten av 2022. For tiden har 61,9 % av verdens befolkning mottatt minst én dose av en Covid-19-vaksine.

Han la til at verden bør bevege seg raskere i fremtiden for å utvikle og distribuere vaksiner, og oppfordret regjeringer til å investere nå.

«Neste gang bør vi prøve å lage det, i stedet for to år, bør vi gjøre det mer som seks måneder,» sa Gates, og la til at standardiserte plattformer, inkludert messenger RNA (mRNA) teknologi, ville gjøre det mulig.

«Kostnadene for å være klar for neste pandemi er ikke så store. Det er ikke som klimaendringer. Hvis vi er rasjonelle, ja, neste gang tar vi det tidlig.»

Gates, gjennom Bill & Melinda Gates Foundation, har inngått samarbeid med U.K.s Wellcome Trust for å donere 300 millioner dollar til Coalition for Epidemic Preparedness Innovations, som bidro til å danne Covax-programmet for å levere vaksiner til lav- og mellominntektsland.

CEPI har som mål å samle inn 3,5 milliarder dollar i et forsøk på å redusere tiden som kreves for å utvikle en ny vaksine til bare 100 dager.

Kilde:

https://www.cnbc.com/2022/02/18/bill-gates-covid-risks-have-reduced-but-another-pandemic-will-come.html

Eksponert Pfizer-vaksinebedrageri og systemet for totalt slaveri

Analyse av Dr. Joseph Mercola Fact Checked

 1. mars 2022

Kjernen:

Tidligere BlackRock-porteføljeforvalter Edward Dowd snakker ut om de virkelige motivasjonene bak pandemien, som inkluderer et globalt gjeldsproblem og en forestående global kollaps av finansnæringen

Etter den store finanskrisen ble beslutningen tatt om å øke pengemengden, men dette gjeldsbaserte finansielle systemet er uholdbart og Dowd mener det er på randen av kollaps

Restriksjoner på reiser, vaksinepass og utbredt sensur vedtatt som tiltak for å kontrollere pandemien er alle en global måte å kontrollere kollapsen og dens ettervirkninger på

Dowds venn i bioteknologiindustrien fortalte ham at endepunktet for dødelighet av alle årsaker hadde blitt savnet av Pfizer i den opprinnelige kliniske studien – dette betyr at det i jab-gruppen var flere dødsfall enn i placebogruppen

Bioteknologisjefene som så Pfizer-dataene bestemte at de ikke kom til å få boostere, og de som ennå ikke var injisert, kom ikke til å få skuddet

Å se til Wall Street kan gi noen av de største ledetrådene om at det Dowd sier er riktig – selv med COVID-19-skudd så utbredt, faller Big Pharma-aksjene; Moderna er ned 70 prosent

En annen patriot med høy integritet, tidligere BlackRock-porteføljeforvalter Edward Dowd, snakker ut om de virkelige motivasjonene bak pandemien, som han mener ikke handler om COVID i det hele tatt. I stedet handler det om penger – spesielt et globalt gjeldsproblem og en forestående global kollaps av finansnæringen.

I løpet av karrieren var Dowd vitne til to bobler – bedriftssvindel og deretter banksvindel – og nå tror han vi er i den tredje boblen, som involverer sentralbanker og regjeringer.

«Mange av reguleringsbyråene har blitt fanget av dype pengeinteresser, og derfor må vi spre ordet og bevisstheten gjennom å utdanne folk, fordi myndighetene ikke kommer til å komme og redde oss denne gangen. Vi, folket, kommer til å gjøre det, tror jeg, sier han.

Dødsfall økte etter COVID-skudd

Dowd ble tidlig mistenksom på COVID-19-skudd, da han gjennomgikk data om bivirkninger fra Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS). «Disse støtene dreper mennesker og de lemlester folk. Det er min personlige tro, og jeg tror jeg har 100 % rett, sier han.

Dowd har analysert data om dødelighetsrater før og etter at COVID-19-skudd ble utbredt, og fant at dødsratene ble verre i 2021 – etter at skuddene ble utbredte – sammenlignet med 2020, spesielt blant ikke-COVID-relaterte dødsfall blant unge mennesker.

Scott Davison, administrerende direktør i det Indiana-baserte forsikringsselskapet OneAmerica, rapporterte for eksempel at dødsraten for 18- til 64-åringer har steget 40 % sammenlignet med før pandemien.

Videre inkluderer forsikringsselskaper som nevner høyere dødelighet, Hartford Insurance Group, som kunngjorde at dødeligheten økte med 32 % fra 2019 og 20 % fra 2020 før skuddene. Lincoln National uttalte også at dødskravene har økt 13,7 % år over år og 54 % i fjerde kvartal sammenlignet med 2019.5 Dowd tweetet:

«Randy Frietag CFO forklarte nettopp at i 2021 doblet andelen unge mennesker som døde av covid seg i den bakre halvdelen av året, og det har drevet resultatet for Lincoln og jevnaldrende. Han siterte 40 % i 3. kvartal og 35 % i 4. kvartal var under 65 år … Mandater dreper folk … Dette burde ikke skje med mirakelvaksiner i en befolkningsperiode i arbeidsfør alder og en mild Omicron.”

Videre påpekte Dowd «en økning i dødelighet blant yngre individer i arbeidsfør alder falt sammen med vaksinemandater. Økningen i yngre dødsfall toppet seg i tredje kvartal 2021 da COVID-dødsfallene var ekstremt lave (men steg til slutten av september).»

Dowd rapporterte også data fra det offentlige begravelsesbyrået Carriage Services, som kunngjorde en økning på 28 % i september 2021 sammenlignet med september 2020, mens august hadde en økning på 13 %. Han twitret:

«Forretningene har vært ganske gode siden introduksjonen av vaksinene og aksjen steg 106 % i 2021. Nysgjerrig, nei? Gutter, dette er sjokkerende siden 89 % av begravelsesbyråene er private i USA. Vi ser toppen av isfjellet.»

Den globale gjeldsboblen er på topp

Pandemien var det perfekte dekket for sentralbanker for å trykke penger for en «nødsituasjon,» sa Dowd. «Under dekke av Covid var de i stand til å trykke 65 % mer penger for å holde denne tingen flytende, men vi er ved slutten dager her.» Etter den store finanskrisen ble beslutningen tatt om å øke pengemengden, men for hver dollar du oppretter, skaper du en dollar i gjeld, som deretter blir multiplisert over hele kloden.

Dette gjeldsbaserte finansielle systemet er uholdbart og Dowd mener det er på randen av kollaps. «Min overordnede tese er at vi har et globalt gjeldsproblem, og etter den store finanskrisen (2007-2008) begynte alle sentralbankene og regjeringene å pumpe penger inn i systemet.» Siden 2008 har sentralbankene samarbeidet for å holde gjeldsboblen flytende — han brukte eksemplet med negativt avkastningsobligasjoner i Europa — men den kan ikke holde seg flytende for alltid.

Restriksjoner på reise, vaksinepass og utbredt sensur vedtatt som tiltak for å kontrollere pandemien er alle en global måte å kontrollere kollapsen og dens ettervirkninger på, mener Dowd, satt på plass under dekke av medisinsk behandling:

«Hvis du vet at en gjeldsboble kommer til å sprenge, og pensjoner ikke vil kunne betales ut og folks livssparing vil bli slettet, ville det ikke vært interessant å bruke COVID som dekning for å sette opp et system for å forhindre alt det fra å skje, et medisinsk system … under dekke av medisinsk velferd eller hjelp. Det er et skjult tyrannisk system som kan byttes fra medisinsk til opprørsforebygging ganske raskt.»

«Det er det jeg ville gjort hvis jeg forutså et globalt gjeldsproblem,» la han til. På spørsmål om kollapsen er garantert, sa Dowd: «Absolutt, det er bare et spørsmål om tid.» Han ønsket ikke å spekulere i om kollapsen ville være i år, neste år eller på et annet tidspunkt i fremtiden, men tror det vil være før heller enn senere. Likevel understreket han at folk ikke skulle løpe ut for å ta investeringsbeslutninger basert på denne spådommen.

Katten er ute av sekken

Med solide data om at ikke-COVID-dødsfall har skutt i været blant unge mennesker siden introduksjonen av COVID-19-skudd, bevis på svindel i Pfizers COVID-skuddforsøk og forstyrrende data fra forsvarsdepartementet (DOD) om bivirkninger av covid-injeksjon, mener Dowd at det bare er en spørsmål om tid før de kriminelle bak denne ordningen blir holdt ansvarlige.

For eksempel har tre DOD-varslere dataminert DODs helsedatabase, og avslørte betydelige økninger i forekomsten av spontanabort, kreft, nevrologiske sykdommer og dødfødsler siden COVID-19-jabs rullet ut. Dette, kombinert med useriøse folkehelsemandater, stemmer ikke:

«Reaksjonene fra regjeringer på dette viruset som ikke dreper 99,9% av oss gir ingen mening. Og de er alle forent i sin vilje til å sette inn disse systemene – disse digitale vaksinasjons-/passsystemene. De er alle globalt synkronisert. De vil alle at vi skal få disse stikkene, og det er for enhetlig. Jeg mistenker at det er et problem som kommer nedover veien.»

Systemene, inkludert stadig voksende planer for digital valuta, vaksinepass og digitale ID-er, er på plass for kontroll og makt. Mens digitale ID-er markedsføres som praktiske og enkle, ligger under det muligheten til å spore – og skattlegge – alt du gjør.

Hvis du kjøper «feil» produkter eller matvarer, kan du for eksempel bli straffet ved å bli hardt beskattet, og det er ingen grense for hvor høy avgiften kan gå eller hvilke produkter eller aktiviteter som kan bli påvirket. Selv promotering av falskt kjøtt i stedet for ekte animalsk protein, mener Dowd, er en måte å slå folk av animalsk protein, som er nøkkelen for helse og vekst. «De vil at du skal bli syk og dø,» sa han, eller i det minste forbli fysisk svak.

«Det er et totalt slaverisystem,» sa Dowd. «Og så kan de kutte av den digitale valutaen din hvis du oppfører deg dårlig, som de gjør i Kina … digital valuta og sosial kreditt vil være bundet. Hvis du er en ‘dårlig borger’, slår de den av og du forsvinner.»18 Svaret, mener Dowd, ligger i å eliminere det gjeldsbaserte pengesystemet:

«Vi må ha et pengesystem som ikke lenger er gjeldsbasert … som tillater reelle investeringer i virkelige ting, ikke finansiell spekulasjon … jeg tror det kommer til å gå fra global tilbake til lokal. Så det er veldig viktig å skape ekte menneskelige relasjoner lokalt, utvikle et nettverk av mennesker du stoler på, som du kan stole på som vil ta vare på deg. Det handler ikke om penger. Det handler om menneskelig tilknytning og å ta vare på hverandre.»

I mellomtiden understreket han at «kontanter er bra» hvis du tror en finansiell krasj er på vei og ga disse advarselstegnene på forestående økonomisk kollaps:

Mange valutasvingninger i forhold til dollaren

Rentene på obligasjonsmarkedet stiger raskt, fordi de har blitt holdt kunstig lavt

Tegn på at tjenestemenn ikke lenger snakker offentlig

Se aksjemarkedene og prisene på gull og sølv

Pfizer-svindel avslørt

Dowd var på vakt mot å få et COVID-19-skudd fra begynnelsen. «Operasjon Warp Speed ​​høres ut som en katastrofe,» sa han, og la merke til at stoffet er eksperimentelt og det tar normalt syv til 10 år før sikkerhetsdata før skudd er effektive. Han så tidlig bivirkninger av skuddene som ble rapportert til VAERS-databasen, så han var veldig mistenksom og tok ikke skuddet.

Så, rundt november, fortalte en venn i bioteknologiindustrien ham at endepunktet for dødelighet av alle årsaker hadde blitt savnet av Pfizer i den opprinnelige kliniske studien – dette betyr at det var flere dødsfall i jab-gruppen enn i placebogruppen. Normalt, under legemiddelgodkjenningsprosessen, hvis du mislykkes i det endepunktet, blir du ikke godkjent.

sa Dowd. «Da det kom ut i november, bestemte de bioteknologiske lederne som så det at de ikke kom til å få boostere, og de som ikke ble vaxxed ville ikke bli vaxxed.»  Da vi så at vi ble villedet, startet Dowd å dele tankene sine på Twitter. Rundt den tiden bestemte FDA seg for å skjule de kliniske dataene fra studien i 75 år.

«Da jeg så det, var det da jeg ble veldig høylytt og sa at det hadde skjedd svindel. Hvordan vet jeg det? De vil ikke vise oss de kliniske dataene.» Så snakket han med Brooke Jackson, en regional direktør som tidligere var ansatt av Pfizers underleverandør Ventavia Research Group, som testet Pfizers COVID-19-vaksine.

Hun var vitne til forfalskede data, ublindede pasienter, utilstrekkelig trente vaksinatorer og mangel på riktig oppfølging av bivirkninger som ble rapportert. Etter å ha varslet Ventavia om bekymringene sine gjentatte ganger, sendte hun en klage til U.S. Food and Drug Administration – og fikk sparken samme dag.  Dowd mener denne svindelen ikke kunne ha skjedd uten hjelp fra FDA.

FDA Executive: Årlige COVID-skudd nært forestående

Hvis du trodde du var ferdig med covid-19-sprøyter etter de to eller tre første dosene, tar du feil. Sluttspillet ble avslørt i opptak publisert av Project Veritas, der FDAs leder for mottiltaksinitiativet Christopher Cole snakker om FDAs interessekonflikter.

«Du må få en årlig sprøyte [COVID-vaksine],» sa han. «Jeg mener, det har ikke blitt formelt annonsert ennå fordi de ikke ønsker å irritere alle.» Han forklarte:

«Vel, det er et pengeincentiv for Pfizer og legemiddelselskapene til å fremme ytterligere vaksinasjoner … det vil være en tilbakevendende inntektskilde. Det er kanskje ikke så mye i utgangspunktet, men det vil gjenta seg – hvis de kan – hvis de kan få hver person som kreves ved en årlig vaksine, det er en tilbakevendende avkastning av penger som går inn i selskapet deres … det er en av fordelene. De ønsker det tydeligvis også av den grunn.»

Cole uttaler også, «Biden ønsker å inokulere så mange mennesker som mulig», og når det gjelder å godkjenne COVID-19-skudd for småbarn, uttaler de: «De kommer ikke til å ikke godkjenne [nødbrukstillatelse for barn 5 år eller mindre].”

I en offisiell uttalelse svarte FDA på Coles bemerkninger ved å si: «Personen som angivelig er i videoen jobber ikke med vaksinespørsmål og representerer ikke synspunktene til FDA.»

Men slik det står, kan det å se til Wall Street gi noen av de største ledetrådene om at det Dowd sier er riktig – selv med COVID-19-skudd så utbredt, faller Big Pharma-aksjene. Moderna, for eksempel, falt nesten 70 % fra sine rekorder i 2021. «I en normal tid ville det gi mange nyheter.» Svaret, mener han, ligger i at hver person taler for frihet:

– Vi må alle engasjere oss. Vi kan ikke lenger være stille … hvis du tror på det jeg sier om hva som skjer med Pfizer-svindel, må du gjøre dine kjære oppmerksomme på det. Du må ha ubehagelige samtaler. Jeg er en annen stemme. Jeg er en Wall Street-stemme, og jeg sier svindel.

Påpek også aksjekursene til disse menneskene for å overbevise dem om at noe skjer, Wall Street vender seg mot oss. Det kan forhåpentligvis endre mening, få noen til å ta en pause. Dette er en kamp om det marginale sinnet, og du kommer ikke til å overbevise folk ved å skrike til dem. Du må komme til dem på en kjærlig måte … Alle må stå opp for frihet.»

Ukraina-krigen overtok for covid-19

«Jeg har sagt at Technocracys statskupp startet i 2020 med COVID-pandemien, og at det ville være andre «sko» å ta av i nær fremtid: Krig i Ukraina passer til kriteriene fordi en ny energiorden er i ferd med å dukke opp, så vel som en digital sikkerhetstilstand. Økte cyberangrep vil generere krav om en universell identitet for å få tilgang til Internett og grunnleggende nødvendigheter som mat, transport osv. ⁃ TN Editor

Farvel til covid

Krigen i Ukraina kan ha en langt større betydning enn det som blir fremstilt i media. Spillet er mer komplekst og rommer nøkkelspillere som spiller på sider av konflikten. Krigen har raskt flyttet fokus fra pandemien og dens ettervirkninger. Det kan også fungere som utløseren som til syvende og sist fremmer konstruksjonen av en ny internasjonal økonomisk orden og implementeringen av den fjerde industrielle revolusjonen og FNs agenda 2030. Dette gjelder innen cybersikkerhet, hvor Russland og WEF har vært nøkkelen. aktører, samt FNs bærekraftsmål nummer 7, «Bærekraftig energi for alle».

Ukraina-krisen har satt i forgrunnen min masteroppgave The Bell Tolls for Europe, som jeg skrev i 2007 (året før jeg begynte på doktorgradsstudiet). Emnet var politisk geografi (eller geopolitikk) og handlet om EUs store avhengighet av russisk energi. Jeg beskrev et europeisk kontinent som kan havne i en felle som kan resultere i en endret geopolitisk orden.

Hvis Europa fortsetter å støtte USA i fremtidige konflikter, kan Russland straffe et USA-vennlig Europa ved å stenge av energiforsyningen og forårsake alvorlige forsyningsproblemer. Det gamle vestlig dominerte systemet er alvorlig truet av den nye energisituasjonen. Energien og de nye sterke kreftene er i stedet i øst.

Russland hadde brukt denne strategien på Ukraina et par år tidligere.

Dette ble spesielt tydelig i tilfellet Ukraina og stormaktsspillet som preget presidentvalget i 2005. Da den pro-vestlige presidenten Viktor Jusjtsjenko kom til makten i den oransje revolusjonen og aktivt ønsket å søke både EU- og NATO-medlemskap, svarte Russland ved å øke naturgassprisen med 450 %.

Russland ved å bruke energiprisene som et våpen var den virkelige grunnen for EU til å investere tungt i energisparing og fornybar energi. Utad handlet imidlertid det rasjonelle om å redde klimaet. Målet satt i 2007 var 20 % fornybar og 20 % energieffektivisering innen 2020 (EUs fornybar energidirektiv, som ble slått ut i desember 2008, hadde dette som mål).

I 2018 ble målet hevet til 32 % fornybar innen 2030 og 32,5 % energieffektivitet. I 2019 ble dette en del av EUs grønne avtale, med mål om å oppnå karbondioksidnøytralitet innen år 2050.

Konsekvensen har imidlertid vært at avhengigheten av omverdenen har økt. De grønne investeringene har ikke gitt noen reell uavhengighet og nedleggelse av atom- og kullkraftverk har bare forverret situasjonen. For å produsere fornybar energi i større mengder kreves et underliggende fossilt brenselsystem (olje, naturgass eller kull).[5] Vind- og solkraft krever regulerkraft. Dette har ført til at mer enn 60 % av energien blir importert til EU i dag.

Den russiske naturgassen har i stedet blitt ryggraden i det europeiske energisystemet. Etter lobbyvirksomhet fra flere land, besluttet EU i desember 2021 å omklassifisere naturgassforbrenning i naturlige kraftverk som «bærekraftig».

Den økte avhengigheten av Russland har satt spesielt Tyskland i en prekær sikkerhetspolitisk situasjon. Europa har bare 1,5 % av de kjente naturgassressursene, mens Russland står for nesten 40 %. Dette illustrerer hva som menes med «gjensidig avhengighet».

Tyskeren Energiewende ser ut til å være basert på rene fantasier og har paret gigantiske kostnader med et middelmådig utfall. Mer enn halvparten (56 %) av Tysklands gassbehov dekkes nå av Russland, sammenlignet med en tredjedel for ti år siden.

I tillegg kjøpte russiske selskaper som Gazprom, med den tidligere tyske kansleren Gerhard Schröder i styret, strategiske gassanlegg i Tyskland.[7] Gazprom, som er verdens største naturgassleverandør, kontrolleres av den russiske staten og Vladimir Putin har utnevnt administrerende direktør Alexei Miller (han har også stillingen som Russlands viseenergiminister). Styreleder Viktor Zubkov var statsminister i Russland 2007–2009 og visestatsminister 2009–2012.

Samtidig som Russland (eller Gazprom) har Europa i en felle, er landet svært avhengig av inntekter fordi 2/3 av Russlands eksport kommer fra olje og gass. Situasjonen risikerer uansett å forårsake en europeisk energikrise med store konsekvenser for vår forsyning i Europa. Det er en helt uholdbar situasjon som ruver. Energiprisene skyter i været. Oljeprisen har allerede steget til over 100 dollar fatet og bensinprisen er nå litt over 20 SEK literen her i Sverige. Dette påvirker selvsagt også matvareprisene. Den tidligere svenske forsvarsministeren Mikael Odenberg advarer også om at utenlandske makter kan stenge Sveriges energiforsyning i lengre tid.

For min egen del er det opparbeidet mye kunnskap siden jeg skrev min geopolitiske analyse for 15 år siden. Spillet er mer komplekst enn jeg da antok. Det er nøkkelspillere som spiller på sider utenfor nasjonenes kontroll, der det eksisterer en helt annen agenda.

Konflikten har konsekvenser som påvirker dette underliggende spillet. Folks fokus har umiddelbart skiftet fra pandemi til krig. Mange erklærer nå sin forakt for Vladimir Putin og gir sin støtte til Ukraina i stedet for å snakke om hvor mange vaksinedoser de har tatt og hvor gale og farlige de som ikke har gjort det.

Det økende antallet mennesker som hadde begynt å stille spørsmål ved pandemien har også fått andre til å bekymre seg. Så godt som alle løper på den nye ballen. Det betyr at den økende bevisstheten og debatten om hva som faktisk har skjedd de siste to årene har havnet i bakevjen. Dette viser også hvor lettstyrt mange mennesker er. Det er åpenbart ikke behov for hjernebrikker og fjernkontroller når en velsmurt propagandamaskin kan være like effektiv.

Ettervirkningene og evalueringen av pandemien har nå blitt overskygget. Hva skjer for eksempel med rapporteringen av bivirkninger, eller av Justin Trudeaus imponerende maktmisbruk i Canada? Eller Jacinda Ardens på New Zealand og demonstrasjonene der? Hva skjer med Reiner Fuellmichs Corona-kommisjon (som imidlertid ikke ble tatt for ekte domstol som først lovet, men holdes som en uavhengig domstol uten utøvende makt)? Både mainstream og alternative media er nå nesten 100 % fokusert på ny krise i Ukraina.

Dette betyr også at viktige beslutninger om fremtidig pandemihåndtering ikke blir diskutert og effektivt holdt unna offentlig oppmerksomhet. I desember 2021 kom for eksempel WHO med et forslag til en internasjonal traktat om forebygging og beredskap mot pandemier. Denne forberedelsen begynte 1. mars 2022 og skal etter planen presenteres på World Health Assembly 2023 etterfulgt av en adopsjon innen 2024. Dette vil gi WHO et større mandat til å lede arbeidet for å skape en enhetlig global helserespons – One Health. Som Det europeiske råd skriver:

Virus kjenner ingen grenser. Ingen regjering eller institusjon alene kan håndtere fremtidige pandemier.

EU-kommisjonen har også foreslått å forlenge Covidpass-forordningen med 12 måneder. Dermed kan det fortsatt være nødvendig med Covidpass ved grenseoverganger i unionen.

Det er ikke usannsynlig at passet da blir permanent innslag i EU og at andre typer datakrav vil bli inkludert.

Dette kan faktisk være inngangsporten til den «digitale lommeboken» som er indikert i World Economic Forums rapporter og som det svenske byrået för digital forvaltning (DIGG) også jobber på vegne av den svenske regjeringen.

Samtidig behandles den nye svenske pandemiloven og et forslag vil bli lagt frem i mai med en sluttrapport senest i september 2023.  Dette kan godt koordineres med WHO-traktaten for å sikre at svensk lovgivning kan tillate mer vidtrekkende tiltak neste gang en pandemi rammer enn det som er konstitusjonelt tillatt under Covid-19-krisen. For eksempel vil portforbud, regionale reiseforbud og økte krav til den enkeltes forpliktelser bli ivaretatt.

Desinformasjon

WHO og EU ønsker også å «forbedre flyten av pålitelig og nøyaktig informasjon og ta globale tiltak mot feilinformasjon». Dette har fått ny fart i forbindelse med Ukraina-krisen, hvor det etterlyses strengere kontroll med internett for å håndtere russisk desinformasjon. EU, med Ursula von der Leyen i spissen, ønsker å legge ned russiske nyhetssider som Russia Today og Sputnik.

Vi utvikler verktøy for å forby giftig og skadelig desinformasjon i Europa. (Ursula von der Leyen)

Dette kan selvfølgelig snart utvides til andre systemkritiske nettsteder. Det kan også føre til at bankkontoer fryses, akkurat som under lastebildemonstrasjonene i Canada. Tidligere svensk forsvarsminister Mikael Odenberg mener også at alle russiske statsborgere bør utvises fra Sverige (!). I mellomtiden har russiske produkter som vodka begynt å bli fjernet fra butikkhyllene.

I Sverige ble det svenske myndigheten för psykologiskt försvar i januar startet med oppgaven å «identifisere, analysere, møte og forhindre utilbørlig påvirkning av informasjon og annen villedende informasjon som er rettet mot Sverige eller svenske interesser». Den svenske beredskapsmyndighetens rapport om konspirasjonsteorier gir et bilde av hva dette betyr.

«Konspirasjonsteorier som en del av påvirkningsoperasjoner rettet mot Europa, dvs. utenfra og inn, spres aktivt av regimelojal presse i Russland så vel som i Øst- og Sørøst-Europa.»

«Både Brexit og presidentvalget i USA i 2016 og 2020 ble påvirket av feilinformasjon og konspirasjonsteorier, og under covid-19-pandemien har det vært mulig å se nye koalisjoner mellom vaksinemotstandere, klimafornektere og «klassiske» konspirasjonsteoretikere som tror på en maktelite, hemmelig samfunn eller assosiasjoner.»

Anti-waxxere og andre kritikere kan nå knyttes til Russland. Flere profiler med koblinger til «sannhetsbevegelsen», som New Age-profilen Sacha Stone og «mester-of-desinformasjonen» Benjamin Fulford har i flere år spredt budskapet om at Vladimir Putin sammen med Donald Trump vil avsløre og styrte globalistenes nye verdensorden.

Jeg er en stor fan av Donald Trump. Like stor fan som jeg er av Vladimir Putin. De er den største dobbeltakten jeg kunne ha ønsket meg. Sjakken som spilles er utsøkt.

Den overdrevne retorikken og meldingene, som har blitt mye delt på sosiale medier, kan nå brukes til å nøytralisere motstanden mot den fjerde industrielle revolusjonen.

Cyberpolygon

Dette er også relatert til øvelsen «Cyber ​​Polygon». Hvert år siden 2019 har World Economic Forum praktisert cyberkrigføring med en stor andel russiske aktører som deltakere. Det første året ble øvelsen holdt i Moskva. Noen emner som dekkes er «Falske nyheter – en ny «digital» pandemi? og «Internasjonale regler på nettet – det er nødvendig, men er det mulig?».

Noen av deltakerne har vært Russlands statsminister Mikhail Mishustin, styreleder i den russiske storbanken Sberbank Herman Gref (medlem av styret i World Economic Forum 2011–2022 og tidligere Gazprom) og den russiske journalisten Vladimir Pozner, sammen med Klaus Schwab, Tony Blair, Steve Vozniak (Apple) og Jeremy Jurgens (WEF).

Dette viser hvor nære «fiender» er. I sine åpningsuttalelser 2020 berømmet Klaus Swab det gode forholdet mellom World Economic Forum og Russland.

«Jeg ønsker å takke spesielt min gode venn og engasjerte partner ved World Economic Forum Herman Gref, administrerende direktør og styreleder i Sberbank og selvfølgelig også medlem av styret i World Economic Forum. Forumet har bygget et utmerket forhold til den russiske føderasjonen. Både hos næringslivet så vel som hos det offentlige. Jeg var glad for å møte president Putin i fjor, og jeg ser frem til å utdype dette forholdet til deg, herr statsminister (Mikhail Mishustin) og din regjering.»

Schwab la samtidig vekt på endringen som har skjedd i forbindelse med pandemien og hvordan den åpner for digitaliseringen av verden.

2020 året som virkelig har forandret verden. Det er takket være teknologien at vi kan slutte oss til Cyber ​​Polygon helt eksternt. For første gang faktisk, siden andre verdenskrig, markerer koronaviruspandemien et grunnleggende vendepunkt i vår globale kurs.

Etter invasjonen av Ukraina har flere av de russiske aktørene blitt slettet fra World Economic Forums nettsider, mens Klaus Schwab og WEFs administrerende direktør Börge Brende fordømmer Russlands handlinger.

Essensen i vår organisasjon er dens tro på respekt, dialog og samarbeid og samarbeid. Vi fordømmer derfor på det sterkeste Russlands aggresjon mot Ukraina, angrepene og grusomhetene. Vår fulle solidaritet er med Ukrainas folk og alle de som lider uskyldig under denne totalt uakseptable krigen. Vi vil gjøre alt som er mulig for å hjelpe og aktivt støtte humanitær og diplomatisk innsats. Vi håper bare at – på lengre sikt – vil fornuften seire og at rommet for brobygging og forsoning igjen dukker opp.

Men er det mulig å ta denne uttalelsen seriøst? Er det ikke snarere slik at konflikten betyr neste steg på veien mot den nye digitale verdensordenen?

Så sent som i oktober lanserte Russland sitt senter for den fjerde industrielle revolusjon etter en avtale mellom WEF og den russiske regjeringen. I forbindelse med dette uttalte Evgeny Kovnir, generaldirektør for ANO «Digital Economy»,:

Organisasjonen vår samler ledende russiske teknologiselskaper. Vi vil jobbe sammen med ledere fra disse selskapene og på tvers av nettverket for å utforske og implementere de beste internasjonale AI-, IoT- og datapolitikkløsningene. Vi vil bringe Russlands fremskritt på disse områdene til det globale nettverket og bidra til å forme globale fremskritt i den fjerde industrielle revolusjonen.

WEFs portal Strategic Intelligence, som ble lansert i slutten av 2019, beskriver Russlands posisjon i det globale spillet.

Ved å forsterke globale styringsinstitusjoner kan Russland bidra til å skape en felles interesse for å takle globale problemer knyttet til energisikkerhet, matsikkerhet, cybersikkerhet, klimaendringer og miljømessig bærekraft.

Disse spørsmålene har nå blitt brakt frem på en svært brå måte gjennom krigen. Dette bør også sees i forhold til det som sies under overskriften «EUs geopolitiske oppgjør».

Energibehov knyttet til forholdet til Russland vil også teste Europas vilje til å være en samlet strategisk aktør. I en verden hvor maktpolitikk og transaksjonelle tankesett fortsatt dominerer, må Europa fortsette å gå inn for demokrati og multilateralisme, og tjene som et laboratorium (og modell) for vellykket transnasjonal styring.

EU må oppnå større enhet for å lykkes. Nå er det en felles fiende. I tillegg anses et strategisk partnerskap med Kina som «uunngåelig» dersom EUs geopolitiske ambisjoner skal gjennomføres.

Sannheten er at vi står overfor en geopolitisk endring. Den gamle verden brytes mer og mer for hver krise som oppstår. I bakgrunnen pågår marsjen mot det nye globale systemet. Den nye internasjonale økonomiske orden – der aktører som WEF, G20, OECD, IMF, Verdensbanken og FN alle spiller sentrale roller.

Verdens ledende politiske forum G20, som både EU og Russland er medlemmer av, har i år global helse, bærekraftig energiomstilling og digital transformasjon som sine prioriteringer. I det første tilfellet diskuteres det hvordan en ny Global Health Architecture bør bygges opp etter pandemien, og i det andre tilfellet er problemstillinger knyttet til den nye krisen i fokus (Sustainable Energy Transition). Sistnevnte er knyttet til FNs bærekraftsmål nummer 7, «Bærekraftig energi for alle», som FN la ut et globalt veikart til 3. november 2021.

Ukraina-krigen og dens ettervirkninger utgjør en «utløsende hendelse» som fremhever problemet. Spørsmålet om hvordan man oppnår global energisikkerhet vil sannsynligvis bli et hett tema i resten av dette året, med Russland og EU som noen av hovedaktørene.

I midten av bildet ovenfor er den sentrale søylen – den digitale transformasjonen, der fusjonen mellom mennesket og den digitale verden står i sentrum. Alt er ment å føre til den digitale karbondioksidvalutaen og det tilkoblede mennesket. På dette området ser det ut til at det ikke er noe skisma mellom lederne i øst og vest. I alle fall inkluderer WEF begge sider.

Krigen i Ukraina åpner også for innføring av krigsrett med digitale rasjoneringskort og endring av matsystemet. Salg av beredskapslager og demontering av forsvarsevner som fant sted på 1990-tallet åpner for nye gode avtaler for våpenindustrien og leverandører av verneutstyr, lagringsbar mat osv. Det motiverer også land som Sverige og Finland til raskt å bli med NATO for beskyttelse. Kriser åpner for muligheter…

Kilde

Målet er transformasjonen av selve menneskeheten til internett-tilkoblede cyborger

https://www.modernatx.com/mrna-technology/mrna-platform-enabling-drug-discovery-development

COVID Criminal Network Leads to the Gates of Hell

Analyse av Dr. Joseph MercolaFact Checked

 1. februar 2022

Last ned PDF

<Gavi: https://www.gavi.org/our-alliance/governance/gavi-board&gt;

«Kjernen:

German Club of Clear Words tar et dypdykk i nettverket av enkeltpersoner og organisasjoner som er ansvarlige for COVID-svindel

Enten det er åpenbart synlig eller ikke, kan du identifisere omtrent alle nettverk ved å koble sammen prikker mellom enkeltpersoner og organisasjoner. Hvem jobber med hvem, hvor og hvorfor? Hvem betaler hvem? Og når du først har gjort det, kan du tydeligere identifisere motivasjonen bak ulike beslutninger

Bill & Melinda Gates Foundation ser ut til å være nær toppen, eller sentrum, av dette COVID-plandemiske nettverket. Gates er også en stor finansierer av mainstream media, og nettverket hans strekker seg inn i global mat- og klimapolitikk

Gates Foundation, gjennom sin finansiering av WEF, spiller også en viktig rolle i The Great Reset, som offisielt ble avduket under et WEF-toppmøte i mai 2020

Alle tenkelige aspekter av livet og samfunnet er planlagt å bli «tilbakestilt» i henhold til planen deres. Til syvende og sist er det dit denne kriminelle COVID-bedriften prøver å ta oss

Videoen ovenfor, av den tyske klubben Der Klaren Worte, eller Club of Clear Words, tar et dypdykk inn i nettverket av enkeltpersoner og organisasjoner som er ansvarlige for COVID-svindel.

Anmeldelsen ledes av journalist og filmskaper Markus Langemann. Som bemerket av Langemann, er det ikke nødvendigvis menneskene med de beste ideene som vinner i livet. Vinnerne er heller de som er i det «riktige» nettverket – et nettverk med folk på de rette stedene. Undervurder aldri kraften til et nettverk.

Noen nettverk er synlige. Et eksempel kan være et alumninettverk som du kan bli med i og bruke til å promotere karrieren din. Andre nettverk er mer skjulte, hemmelighetsfulle og eksklusive, og kan bare inngås ved en valgt invitasjon fra et annet medlem.

Enten det er åpenbart synlig eller ikke, kan du identifisere omtrent alle nettverk ved å koble sammen prikker mellom enkeltpersoner og organisasjoner. Hvem jobber med hvem, hvor og hvorfor? Hvem betaler hvem? Og når du først har gjort det, kan du tydeligere identifisere motivasjonen bak ulike beslutninger.

Et globalt nettverk avslørt

I denne videoen presenterer Langemann «et nettverksdokument som er unikt i verden og som for første gang viser deg det komplekse nettverket av relasjoner, fra ikke-statlige organisasjoner (NGOer), selskaper, dokumenter og mennesker.

Det 170 sider lange dokumentet beskriver mer enn 7200 koblinger mellom 6500 enheter og objekter, inkludert betalingsstrømmer og investeringer.

«I tilfellet med Bill & Melinda Gates Foundation, allerede på side 4 i dokumentet, ser du at denne stiftelsen brukte 43 milliarder dollar i USA alene i perioden fra 1994 til 2001, og delte ut rundt en halv milliard dollar i Tyskland i denne perioden, sier Langemann.

Du kan lese og laste ned dokumentet her. Dokumentet er stort sett på engelsk. Det er utrolig omfattende i omfang, og beskriver et globalt nettverk som jobber bak kulissene for å påvirke global helse, finans og styring.

Som en interessant side, ble dokumentet faktisk laget ved hjelp av programvare som etterforskere og detektiver bruker for å hjelpe dem med å identifisere skjulte forbindelser mellom potensielle mistenkte. Alle datapunkter, dokumenter, betalingsdata og så videre er offentlig tilgjengelig.

Røde piler brukes gjennom hele dokumentet for å indikere pengestrømmer, som tilskudd, donasjoner og andre betalinger. Som ett eksempel, som vist på side 3 i dokumentet, er minst 21 amerikanske universiteter finansiert av og gjennom bare tre nøkkelorganisasjoner:

Bill & Melinda Gates Foundation

Open Philanthropy-prosjektet, en forsknings- og bevilgningsstiftelse, som er knyttet til WEF

Wellcome Trust, verdens nest største helsestiftelse, lokalisert i U.K.

En liten tett sammensveiset gruppe

I følge den anonyme IT-spesialisten som opprettet dokumentet, er ikke kjernen i dette «COVID-kriminelle nettverket», som det meste dreier seg om, ikke større enn 20 eller 30 personer. Flere av dem vises på side 36.

De kom sammen 8. mai 2019 på et CDU/CSU-arrangement der de diskuterte hvordan man kan styrke global helse og implementere FNs bærekraftsmål. CDU/CSU er en politisk allianse av to tyske politiske partier, Christian Democratic Union of Germany (CDU) og Christian Social Union in Bayern (CSU). Deltakere inkluderte:

Hermann Gröhe, medlem av Christian Democration Union (CDU) og tidligere helseminister

Ralph Brinkhaus, parlamentarisk leder for CDU

Dr. Angela Merkel, tidligere kansler i Tyskland og et CDU-medlem

Ilona Kickbush, Ph.

Professor Jeremy Farrar, direktør for Wellcome Trust

Dr. Georg Kippels, CDU-medlem

Jens Spahn, CDU-medlem og tidligere helseminister

Fra det møtet i mai 2019 og fremover, blir disse personene funnet igjen og igjen, i overlappende arbeidsgrupper. Du finner dem også gnir albuer tidligere.

For eksempel var Farrar, Drosten og Kickbush alle til stede på en bordøvelse 14. februar 2019 om internasjonal respons på bevisste biologiske hendelser, holdt på sikkerhetskonferansen i München, som vist på side 124. Enkeltpersoner fra Robert Koch Institute, kineserne CDC og Gates Foundation var også til stede.

I 2017 og 2018 ble Kickbush, Drosten og Farrar lagt til som medlemmer til International Advisory Board on Global Health. Farrar og Kickbush ble også med i Global Preparedness Monitoring Board, en felles arm av WHO og Verdensbanken, formelt lansert i mai 2018. (Dr. Anthony Fauci er et annet medlem av dette styret.) To andre nøkkelpersoner innenfor dette nettverket er:

Dr. Chris Elias, president for Global Development Program ved Gates Foundation. Også han sitter i både Global Preparedness Monitoring Board og International Advisory Board for Global Health, sammen med Kickbush, Drosten og Farrar.

Dr. Peter Piot, en belgisk-britisk mikrobiolog kjent for sin forskning på ebola og AIDS, professor i global helse, direktør for London School of Hygiene and Tropical Medicine, seniorstipendiat ved Gates Foundations Global Health Program, og tidligere undersekretær -general med FN.

Nøkkelorganisasjoner

På grunn av kompleksiteten til nettverkstilkoblingene, er det egentlig ingen enkel måte å oppsummere dem her. Du må ganske enkelt gå gjennom dokumentet, side for side. Når det er sagt, inkluderer nøkkelorganisasjoner, hvis nettverksforbindelser er detaljert:

Bill & Melinda Gates Foundation

The Wellcome Trust, en organisasjon finansiert av og strategisk knyttet til GlaxoSmithKline (en vaksineprodusent som Bill Gates er økonomisk investert i)

Verdens helseorganisasjon

Rockefeller Foundation

Verdensbankgruppen

Verdens økonomiske forum (WEF)

GAVI, Vaksinealliansen, grunnlagt av Gates Foundation

Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI), grunnlagt av regjeringene i Norge og India, Gates Foundation, Wellcome Trust og WEF

Det globale fondet

Forum of Young Global Leaders, grunnlagt av WEF i 2004

FIND, den globale alliansen for diagnostikk, søker å sikre rettferdig tilgang til pålitelig diagnose over hele verden

Big Pharma

Johns Hopkins University

Charité, Universitätsmedizin Berlin

Robert Koch-instituttet

EU-kommisjonen

European Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA)

Det sveitsiske byrået for terapeutiske produkter

Det tyske globale helsesenteret

Av disse ser The Bill & Melinda Gates Foundation ut til å være nær toppen, eller sentrum, av dette kriminelle nettverket, avhengig av hvordan du visualiserer det. Gates er også en stor finansiør av mainstream media, noe som selvfølgelig er viktig hvis man skal sikre ensidig god presse.

Gates’ mediekontroll

Tidligere finansierte Bill & Melinda Gates Foundation plassering av «pedagogiske» meldinger i populære TV-programmer som «ER», «Law & Order: SVU» og «Privat Practice», inkludert emner som HIV-forebygging, kirurgisk sikkerhet og spredning av infeksjonssykdommer, dvs. vaksinasjoner.2 Men det var bare begynnelsen.

Via mer enn 30 000 tilskudd har Gates bidratt med minst 319 millioner dollar til media, inkludert CNN, NBC, NPR, PBS, The Atlantic, Texas Tribune (US), BBC, The Guardian, The Financial Times, The Daily Telegraph (UK) ), Le Monde (Frankrike), Der Spiegel (Tyskland), El País (Spania) og globale kringkastere som Al-Jazeera.3

Mer enn 38 millioner dollar av Gates’ penger har også blitt kanalisert til undersøkende journalistikksentre. Størstedelen av disse pengene har gått til å utvikle og utvide medier i Afrika.4 Som du kanskje mistenker, kommer Gates donasjoner med strenger knyttet. Som rapportert av Columbia Journalism Review:5

«Når Gates gir penger til redaksjoner, begrenser det hvordan pengene brukes – ofte til temaer, som global helse og utdanning, som stiftelsen jobber med – noe som kan bidra til å heve agendaen i nyhetsmediene.

For eksempel, i 2015 ga Gates 383 000 dollar til Poynter Institute, en mye sitert autoritet på journalistikk-etikk … som øremerker midlene «for å forbedre nøyaktigheten i verdensomspennende medier av påstander relatert til global helse og utvikling.» Poynter senior visepresident Kelly McBride sa Gates’ penger ble sendt videre til medias faktasjekkingssider …

Siden 2000 har Gates Foundation gitt NPR 17,5 millioner dollar [nå opptil 24,6 millioner dollar6] gjennom 10 veldedige stipender – alle øremerket for dekning av global helse og utdanning, spesifikke saker som Gates jobber med.»

Hvem andre kontrollerer media?

Gates makt over media er enorm, men han er ikke en eneste. Andre aktører innen mediekontroll inkluderer BlackRock og Vanguard Group, de to største kapitalforvaltningsselskapene i verden, som også kontrollerer Big Pharma. De er på toppen av en pyramide som kontrollerer stort sett alt, men du hører ikke om deres skremmende monopol fordi de også eier media. Som nevnt i videoen, «The Puppet Masters Portfolios,» Vanguard og Blackrock:

«… eier nyhetene som er skapt, de eier distribusjonen av nyhetene som er skapt, de eier livene til reporterne som rapporterer nyhetene som blir distribuert som blir skapt på TV-skjermen din. CBS, FOX, ABC , det spiller ingen rolle hvilken du ser på.»

Slik det er nå, er det viktig å være klar over at konvensjonelle medier er under kontroll av kraftige påvirkninger – det være seg Bill Gates, BlackRock eller Vanguard – og deres primære hensikt er ikke å gi deg objektiv informasjon, men snarere å fremme agendaene til disse påvirkningene.

Hvem eier egentlig verden?

BlackRock og Vanguard eier også aksjer i en umulig lang liste over praktisk talt alle store selskaper i verden. Bortsett fra verdensmedier, spenner selskapene kontrollert av Blackrock og Vanguard over alt fra underholdning og flyselskaper til sosiale medier og kommunikasjon9 – bokstavelig talt alt du kan tenke deg, og mye du ikke kan.

Sammen danner de et skjult monopol på globale eiendeler, og gjennom sin innflytelse over våre sentraliserte medier har de makt til å manipulere og kontrollere mye av verdens økonomi og hendelser, og hvordan verden ser på det hele.

I alt har BlackRock og Vanguard eierskap i rundt 1600 amerikanske firmaer, som i 2015 hadde en samlet inntekt på 9,1 billioner dollar. Når du legger til den tredje største globale eieren, State Street, omfatter deres samlede eierskap nesten 90 % av alle S&P 500-firmaer.

Interessant nok har Vanguard også en stor andel av Blackrock. Blackrock har på sin side blitt kalt «den fjerde grenen av regjeringen» av Bloomberg, da de er det eneste private firmaet som har finansielle avtaler om å låne penger til sentralbanksystemet.

Eiere og aksjonærer i Vanguard inkluderer Rothschild Investment Corp, 12 Edmond De Rothschild Holding,13 den italienske Orsini-familien, den amerikanske Bush-familien, den britiske kongefamilien og du Pont-familien, familiene Morgan, Vanderbilt og Rockefeller.

Gates dikterer også global matpolitikk

I tillegg til hans grep om global helse og media, inkluderer Bill Gates nettverk også global mat- og landbrukspolitikk. Han er til og med en av de største landbrukseierne i USA. Hvis Gates var en talsmann for organiske produkter, ville hans eiendomsrett trolig bli sett på som en god ting, men han er alt annet enn.

Tvert imot, ikke bare er han en langvarig talsmann for GMO og giftige landbrukskjemikalier, han har også gått på rekord og oppfordret vestlige nasjoner til å bytte til 100 % syntetisk laboratoriedyrket imitasjon av storfekjøtt, og han har ropt mot lovforsøk for å sikre at falskt kjøtt er riktig merket, siden det vil bremse offentlig aksept.

Ikke overraskende er Gates økonomisk investert i de fleste av hans foreslåtte «løsninger» på verdens problemer, det være seg sult, sykdom, virale pandemier eller klimaendringer.

Det er denne typen selvtjenende bestrebelser som har gitt Gates den uoffisielle tittelen som den farligste filantropen i verden. Som bemerket av AGRA Watch,  Vandana Shiva, Ph.D., og andre, skaper Gates’ filantropi flere nye problemer for hver av dem han lover å løse, og kan best beskrives som «filantrokapitalisme.»

Igjen og igjen har Gates’ globalistiske tilnærming til jordbruk hatt ødeleggende konsekvenser for mat og miljømessig bærekraft generelt og lokal matsikkerhet spesielt. Det er imidlertid lønnsomt for Gates og hans allierte, og fremmer den teknokratiske planen for å kontrollere verden ved å eie alle verdens ressurser.

[The Great Reset] er en visjon for å overføre verden til en totalitær og autoritær overvåkingsstat manipulert av teknokrater for å håndtere traumatiserte befolkninger, flytte rikdom oppover og tjene interessene til elitemilliardæroligarker. ~ Forsvareren

WEF, grunnlagt av teknokraten Klaus Schwab, er bare en av de globale ikke-statlige byråene som bidrar til å fremme Gates sin destruktive landbruks- og falske matagenda.

Den store tilbakestillingen av livet slik vi kjenner det

Gates Foundation, gjennom sin finansiering av WEF, spiller også en viktig rolle i The Great Reset, som offisielt ble avduket under et WEF-toppmøte i mai 2020. Som rapportert av The Defender, The Great Reset:

«… er en visjon for å overføre verden til en totalitær og autoritær overvåkingsstat manipulert av teknokrater for å håndtere traumatiserte befolkninger, for å flytte rikdom oppover og tjene interessene til elitemilliardæroligarker.»

Alle tenkelige aspekter av livet og samfunnet er planlagt å bli «tilbakestilt» i henhold til planen deres – inkludert globale matpolitikker. Den spesifikke satsingen er en organisasjon kalt EAT Forum, medstiftet av Wellcome Trust, som beskriver seg selv som «Davos for mat».

EAT Forums største initiativ heter FReSH, som har som mål å transformere matsystemet som helhet. Prosjektpartnere i denne satsingen inkluderer Bayer, Cargill, Syngenta, Unilever og Google. EAT samarbeider også med nesten 40 bymyndigheter i Europa, Afrika, Asia, Nord-Amerika, Sør-Amerika og Australia, og hjelper det Gates-finansierte FNs barnefond (UNICEF) med å lage oppdaterte kostholdsretningslinjer.

Som du kan se, uansett hvilket nettverk du ser på, det være seg global helse, finans, media, miljøpolitikk eller mat, er Gates Foundation, WEF og Wellcome Trust der, og å binde alt sammen er The Great Reset-planen , med sin fjerde industrielle revolusjon (en annen Schwab-sammensetning), som er transformasjonen av selve menneskeheten til internett-tilkoblede cyborger.

Til syvende og sist er det dit denne kriminelle COVID-bedriften prøver å ta oss. For å forhindre at det dystopiske marerittet blir vårt lodd, må vi se de skjulte nettverkene som jobber bak kulissene.

Vi må innse at beslutninger ikke tas ved en tilfeldighet. Det er en plan, og beslutninger i tilsynelatende forskjellige områder har faktisk det samme målet. Du kan ikke se det hvis du tenker at mennesker, organisasjoner og til og med land jobber uavhengig.

De er faktisk nettverksbaserte, som er det som gjør dem så kraftige. Det som kan avbryte eller bryte den makten er offentlig innsikt i disse nettverkene, og å forstå at det endelige målet for dem alle er å «tilbakestille» og «gjenoppbygge» sivilisasjonen («Build Back Better») til en av dem selv.»

Freedom Convoy Canada

En serie av protester startet i Canada i begynnelsen av 2022 – mot tvungen covid-19-vaksinering og restriksjoner. Den ble kalt «Freedom Convoy»

«Kanadiske myndigheter tyr til FINANSIELL TERRORISME mot fredelige frihetskonvoi-demonstranter, og demonstrerer hvorfor vi folket aldri kan stole på BANKER (eller fiat)

(Natural News) Alle regjeringer tyr til slutt til terrorisme mot sine egne borgere når de ikke får den etterlevelsen de ønsker. Det er en universell regel som gjentas tusenvis av ganger gjennom historien. Og nå, mens deltakerne i frihetskonvoien i Canada oppnår reell trekkraft mot tyranniet til Justin «Castro» Trudeaus regime, har det samme regimet bestemt seg for å engasjere seg i åpenbare handlinger av finansiell terrorisme mot kanadiske borgere for å prøve å ødelegge dem.

Under Trudeau har finansminister og WEF-guvernør Chrystia Freeland kunngjort at Canada vil pålegge bankene å stjele alle pengene fra kontoene til protestdeltakere og gjøre livene deres til et slags økonomisk helvete, alt uten noen rettferdig prosess eller rettssikkerhet. Det kreves ingen garantier, og heller ingen bevis på noen forseelse. Det er en fullverdig finansiell terrorisme utført av regjeringen selv.

Hennes eksakte kunngjøring var:

«[vi vil] utvide omfanget av Canadas regler for bekjempelse av hvitvasking av penger og terrorfinansiering slik at de dekker crowdfunding-plattformer og betalingstjenesteleverandørene de bruker. Disse endringene dekker alle former for transaksjoner, inkludert digitale eiendeler som kryptovalutaer…»

Med andre ord, den kanadiske regjeringen erklærte nettopp at de vil beslaglegge alle donasjoner til enhver gruppe de ikke liker. Og de kommer til og med til å prøve å gå etter kryptovalutaer også. Heldigvis vil den desentraliserte naturen til krypto gjøre denne innsatsen ekstremt vanskelig – om ikke umulig – for den kriminelle regjeringen i Canada å gjennomføre.

I Norge ble det støtte demo for Canada, med det samme budskapet om ønske om frihet fra alle corona-restriksjonene, selvfølgelig inkludert corona-passet.

8

TD Bank har allerede beslaglagt rundt 1,4 millioner dollar i midler som ble donert til Freedom Convoy, noe som beviser at finansinstitusjoner gjerne vil gå med på statlig sponset terrorisme, tyveri og svindel når de føler for det. Som The New American rapporterer:

Den Toronto-baserte finansinstitusjonen har sagt at den handler etter en torsdagsordre fra Ontario Superior Court of Justice som forbyr utbetaling av midler knyttet til Freedom Convoy til dens rettmessige mottakere.

I mellomtiden har en annen crowdfunding-kilde, det kristne selskapet GiveSendGo, allerede bekreftet at det ikke har noen problemer med å ignorere det de anser som en urettferdig kanadisk rettskjennelse, og tvitret 10. februar: «Vit dette! Canada har absolutt NULL jurisdiksjon over hvordan vi forvalter midlene våre her hos GiveSendGo. Alle midler til HVER kampanje på GiveSendGo flyter direkte til mottakerne av disse kampanjene, ikke minst The Freedom Convoy-kampanjen.»

Som jeg har påpekt i en kort podcast publisert nedenfor, avslører hele denne fiaskoen den perfekte brukssaken for Bitcoin og andre kryptovalutaer – unnvikende finansiell terrorisme og kriminelle tyverier av regjeringer. Den desentraliserte naturen til kryptovalutaer gjør det ekstremt vanskelig for kriminelle myndigheter å stjele folks penger … og det er nettopp poenget.

Det Canada, Trudeau og TD Bank demonstrerer her for hele verden er at vi ikke kan stole på finansinstitusjonene lenger, siden de vil samarbeide med kriminelle myndigheter for å stjele penger fra uskyldige mennesker.

Med andre ord, hele covid-«plandemien» førte til at folk mistet all tro på Big Pharma, offentlige regulatorer, vitenskapelige tidsskrifter og media. Nå, gjennom disse handlingene med finansiell terrorisme, gir Canada og TD Bank folk 1,4 millioner nye grunner til å forlate enhver gjenværende tro på vanlige finansinstitusjoner.

Det kunne selvfølgelig ikke skje på et bedre tidspunkt, siden Canada, USA og andre nasjoner trykker sine egne fiat-valutaer inn i økonomisk glemsel. Alle som ikke har peiling nok til å beholde pengene sine i vanlige banker, bør forvente å oppleve en total utsletting av alle sine fiat-eiendeler om ikke lenge. De eneste sanne trygge havnene fra alt dette er gull, sølv, land og andre harde eiendeler som ikke kan forsvinne. Crypto har en rolle på grunn av portabiliteten og transaksjonshastigheten, men den er også underlagt digital pengeutskrift som blåser opp verdier over hele kryptolandskapet. Men det er en annen historie for en annen dag.

Til tross for kryptos risiko og problemer, er det den perfekte løsningen for å finansiere fredelige demonstranter og unngå finansiell terrorisme fra staten.

Civil Liberties-grupper fordømmer Trudeaus ulovlige maktovertakelse

Som rapportert av RebelNews.com, fordømmer Canadian Civil Liberties Association Trudeau-regjeringens bruk av Emergencies Act:

Tidligere i dag påkalte Justin Trudeau og hans kohorter i den føderale regjeringen Emergencies Act, som effektivt begrenser friheter for kanadiere som følger med muligheten for banker og andre finansinstitusjoner til å fryse personlige og bedriftsmidler uten rettskjennelse, målretting mot kryptovalutaer, og mange andre restriksjoner.

Noen av tiltakene er permanente.

I en serie innlegg på Twitter erklærte CCLA at Trudeau og hans regjering ikke klarte å oppfylle de nødvendige kravene for å påberope seg nødhjelpsloven, som aldri har blitt påberopt tidligere.

«Den føderale regjeringen har ikke nådd terskelen som er nødvendig for å påberope seg nødsloven. Denne loven skaper en høy og klar standard med god grunn: Loven tillater regjeringen å omgå vanlige demokratiske prosesser. Denne standarden er ikke oppfylt,» skrev CCLA.

«Nødstilstandsloven kan bare påberopes når en situasjon ‘alvorlig truer evnen til Canadas regjering til å bevare Canadas suverenitet, sikkerhet og territoriale integritet’ [og] når situasjonen ‘ikke kan håndteres effektivt under noen annen lov av Canada,» fortsatte borgerrettighetsorganisasjonen.

Velkommen til Canadas diktatur

Faktisk har Trudeau-regimet nettopp erklært seg for å være et diktatur, der kanadiske borgere ikke har noen reelle rettigheter, ingen rettferdig prosess, ingen sivile friheter og ikke noe demokrati overhodet. Er det ikke interessant hvor raskt Canadas tyranner tyr til å oppheve rettsstaten når de ikke kunne få viljen sin?

Nødloven er ment å være forbeholdt alvorlige, nasjonstruende hendelser som en fremmed makt som invaderer landet eller små grønne romvesener som lander i Ottawa. I stedet er Trudeau-regimet så patetisk og uvitende at de har påkalt det fordi de ikke liker hvor lastebilsjåfører har parkert lastebilene sine.

Og hvis Trudeau vil suspendere demokratiet over en fredelig protest, vil han suspendere det over hva som helst.

Men sannheten er at den kanadiske regjeringen ikke har makt hvis folket trekker tilbake sitt samtykke. Bare fordi Trudeau «påkaller» nødsloven, gir han ham ikke på magisk vis makt til å ødelegge folks liv og opptre som en regjeringssponset finansterrorist. Det er ingen makt i regjeringen når folket ensidig bestemmer seg for at de ikke vil anerkjenne den regjeringen som legitim. Vi folket kan rett og slett nekte å spille med på svindelen deres.

Trudeau er en kriminell tyrann, og i USA er Joe Biden en bedrager som ble ført inn i det falske (iscenesatte) Oval Office etter et rigget (stjålet) valg. Både Trudeau og Biden er falske, og de er begge skyldige i forbrytelser mot folket, mot friheten og mot menneskeheten.

Menneskeheten reiser seg mot globalt tyranni og medisinske drap

Det vi er vitne til akkurat nå er at menneskeheten reiser seg mot globalt tyranni. Verdens regjeringer prøvde å massemyrde folket med biovåpen og vaksiner, og folket har fått med seg svindelen. De har fått nok, og nå begynner prosessen med å straffeforfølge disse regjeringstyrannene og sende dem til fengsel resten av deres patetiske liv.

Hold på, medmennesker. Vi står opp for fremtiden til menneskelig sivilisasjon mot en global kabal av demoniske massemordere som er i ferd med å eskalere regjeringens terrorisme, regjeringens tvang og (til sist) regjeringens vold mot folket.

For som sagt, alle regjeringer blir til slutt terrorister. De vender alle etter hvert til folkemord – også kjent som «democid».

Nå vet du hvorfor de bygde covid-konsentrasjonsleirene … de planlegger å bruke dem til å massemyrde fredelige demonstranter

Hvorfor tror du de har bygget covid-konsentrasjonsleire i Canada, Australia, New Zealand og USA? De bygde dem fordi de planlegger å bruke dem. Og de vil bruke dem til å fengsle og massemyrde sine politiske motstandere. Dette har vært planen deres hele tiden.

Når all deres sensur, trusler, finansiell terrorisme og falske flagg-angrep mislykkes, vil de rett og slett forsøke å komme til døren din og kidnappe deg, kaste deg inn i en covid-dødsleir og utrydde deg. Vi er veldig nær det øyeblikket akkurat nå, og alle dødsleirene er på plass for nettopp dette scenariet.

Lær mer i dagens hardtslående situasjonsoppdatering, som også på en morsom måte viser meg selv som lurer noen linjer fra Barry Manilow-sanger, som ble brukt av New Zealands politi for å prøve å skremme fredelige demonstranter der. Innsatsen mislyktes. Og forresten, Barry Manilow har blitt utskjelt i flere tiår av den samme medie- og musikkindustrien som sender demoniske, perverse, skitne meldinger til barn og tenåringer. Jeg tror at verden skylder en unnskyldning til Barry Manilow, siden han er en av de sanne «rene» musikerne og sangerne som aldri tyr til skitt for å prøve å øke albumsalget hans.»

Kilde:

https://www.naturalnews.com/2022-02-15-canadian-government-resorts-to-financial-terrorism-against-peaceful-protesters.html

Pandemien koster Norge 330 milliarder kroner«Kommisjon: Coronakrisen kan koste 330 milliarder

Koronakommisjonen anslår kostnadene for coronakrisen og smitteverntiltakene til 60.000 kroner per innbygger for perioden 2020-2023, men understreker at anslagene er usikre.

Oppdatert 14. april 2021

Det kommer frem i rapporten fra Koronakommisjonen, som legges frem på en pressekonferanse onsdag.

Kommisjonen har hatt som mandat å gjøre en «grundig og helhetlig gjennomgang og evaluering av myndighetenes håndtering av pandemien». Den har vært ledet av professor emeritus Stener Kvinnsland.

– Kommisjonens vurdering er at myndighetene samlet sett har håndtert pandemien godt, men granskingen har også avdekket kritikkverdige forhold, særlig ved beredskapen, sier Kvinnsland i en melding.

Les også

Fersk rapport: Alvorlig svikt at regjeringen ikke var forberedt

Kan koste 330 milliarder

Pandemien og smitteverntiltakene brakte norsk økonomi inn i det kraftigste tilbakeslaget siden andre verdenskrig.

I forbindelse med rapporten har professor Steinar Holden ved Universitetet i Oslo og forskere i SSB beregnet hva pandemien og smitteverntiltakene kan komme til å koste det norske samfunnet.

«Målt som tapt verdiskaping i Norge kan kostnaden ved pandemien og smitteverntiltakene på usikkert grunnlag anslås til 330 milliarder kroner for årene 2020–2023 samlet», skriver Koronakommisjonen.

300 investorer bidro med seks millioner:

Dette er målt som det samlete neddiskonterte tapet i verdiskaping i perioden 2020–2023. Anslaget baserer seg på en rekke forutsetninger, og er derfor ikke noen endelig fasit.

Krisetiltakene har vært dyre, men det har vært bred enighet på Stortinget og blant økonomer om at det ville ha blitt enda dyrere å la være å innføre omfattende tiltak. Det synet støttes også av kommisjonen.

«Dersom myndighetene i mars 2020 hadde ventet med å sette inn inngripende smitteverntiltak, ville kostnaden blitt høyere», skriver kommisjonen.

Coronakommisjonens medlemmer:

Professor emeritus Stener Kvinnsland (leder), Bergen

Tingrettsdommer Astri Aas-Hansen, Asker

Professor Geir Sverre Braut, Time

Daglig leder Knut Eirik Dybdal, Harstad

Daglig leder Tone Fløtten, Oslo

Sjef Forsvarets operative hovedkvarter Rune Jakobsen, Bærum

Pensjonist Toril Johansson, Oslo

Kommunikasjonsdirektør Christine Korme, Oslo

Professor Nina Langeland, Bergen

Rådgiver Egil Matsen, Trondheim

Fylkesmann Per Arne Olsen, Tønsberg

Ordfører Pål Terje Rørby, Hemsedal

Kilde: regjeringen.no

– Svært stor usikkerhet

Anslaget over coronakostnadene tilsvarer omkring 60.000 kroner per innbygger, oppgir Koronakommisjonen.

«Det er svært stor usikkerhet om anslaget. Det illustrerer likevel at kostnadene synes å være i en helt annen størrelsesorden enn myndighetene har sett for seg ved en pandemi», skriver kommisjonen.

«Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap anslo i 2014 at de økonomiske kostnadene ved en pandemi ville bli mellom 5 og 50 milliarder kroner», legger kommisjonen til.

Kan ta år å hente inn nedturen

Koronakommisjonen påpeker også at en rekke kostnader kan vare utover tidsperioden 2020–2023.

«For eksempel kan de langsiktige kostnadene bli svært høye dersom den høye arbeidsledigheten gjennom 2020 fører til at arbeidstakere støtes varig ut av arbeidsmarkedet», heter det i rapporten.

«Stengte utdanningsinstitusjoner kan redusere andelen som fullfører utdanning

og kunnskapsnivået i befolkningen kan bli lavere enn det ellers ville blitt. Det kan bidra til en varig nedgang i andelen av befolkningen som er i jobb

og til lavere produktivitet», skriver kommisjonen.

SSB-forskerne og professor Steinar Holden anslår at coronakrisen bidro til å senke veksten (BNP Fastlands-Norge) med 4,7 prosent i 2020, særlig på grunn av lavere vekst internasjonalt, lavere oljepris og lavere olje- og gassinvesteringer.

Det betyr at coronakrisen barberte verdiskapingen på fastlandet med 145 milliarder kroner i fjor, ifølge en rapport SSB og Holden har utarbeidet.

De anslår veksten i fastlandsøkonomien til 2,8 prosent i 2021, 3,5 prosent i 2022 og 3,0 prosent i 2023. Det er lavere enn det som hadde vært tilfelle uten coronakrisen, anslår de (se figur).

«Den økonomiske veksten er anslått å bli høyere i årene framover enn prognosene før pandemien tilsa. Det vil likevel gå flere år før nedgangen i 2020 er hentet inn igjen», skriver Koronakommisjonen.

Coronakrisen har senket veksten i fastlandsøkonomien betraktelig, ifølge professor Steinar Holden og flere SSB-forskere. Denne figuren viser hvor mye epidemien har senket vekstutsiktene.

Koronakommisjonen

Les også

NHO bekymret for vaksine-utsettelse: – Åtte til tolv uker er kritisk

Verre uten krisetiltak

Brutto nasjonalprodukt på det norske fastlandet (utenom oljevirksomheten) falt med 2,5 prosent i fjor. Til sammenligning falt Sveriges BNP med 2,8 prosent og Danmarks BNP falt med 3,3 prosent, ifølge kommisjonen.

«Fallet i verdiskaping i Norge i 2020 var om lag som i Sverige og Danmark, til tross for ulike smittevernstrategier. Nedgangen var klart mer moderat enn i flere andre vestlige land», skriver kommisjonen.

Beregningene fra professor Holden og SSB-forskerne viser at nedturen hadde vært langt verre uten krisetiltakene.

«Deres beregninger indikerer at nedgangen i BNP for Fastlands-Norge i 2020 ville vært 0,7 prosentenheter større uten ekstrabevilgningene Stortinget har vedtatt gjennom 2020», skriver kommisjonen.

Rammet kultur og reiseliv

Koronakommisjonen påpeker at pandemien og smitteverntiltakene særlig gikk ut over tjenestenæringer som reiseliv og kultursektoren.

«I løpet av noen uker i mars 2020 ble den registrerte arbeidsledigheten firedoblet. Ved utgangen av 2020 var ledigheten nær dobbelt så høy som før pandemien», skriver kommisjonen.

«Økningen har vært størst blant personer med kort utdanning, lav inntekt og blant personer som er født utenfor Norge», legger den til.

Kommisjonen mener også at regjeringens omfattende økonomiske mottiltak bidro til å dempe inntektstapet for bedrifter og for dem som mistet jobben.

Den norske regjeringen har tidligere oppgitt at den så langt har satt av 202 milliarder kroner til å håndtere krisen i 2020 og 2021.

«Utgiftsveksten på statsbudsjettet har aldri vært høyere i moderne tid enn den var fra 2019 til 2020», skrev finansminister Jan Tore Sanner (H) i et skriftlig svar til Stortinget nylig.

Slik snudde regjeringens syn i mars 2020:

Koronakommisjonens rapport forteller hvordan regjeringen vurderte behovet for krisetiltak i tiden rundt nedstengningen av Norge i mars 2020.

Mandag 2. mars mente Finansdepartementet at det ikke var behov for spesielle

tiltak i finanspolitikken, ifølge et internt notat om corona og norsk økonomi.

Børsen og oljeprisen falt og kronen svekket seg, men økonomien ellers viste små utslag. Departementet var imidlertid klart til å sette i gang tiltak hvis det var utsikter til at økonomien ble nedkjølt.

 1. mars antar Finansdepartementet at veksten kan bli «merkbart redusert også i Norge i 2020».

Fredag 6. mars forbereder embetsverket en liste med «aktuelle og enkelte mindre aktuelle forslag til å håndtere de makroøkonomiske konsekvensene av koronaviruset».

Mandag 9. mars beslutter regjeringen å legge fram en proposisjon med «enkelte strakstiltak» for å lette krisebyrden for bedrifter.

Den 12. mars setter Helsedirektoratet inn «de mest inngripende tiltakene i Norge i fredstid», og den økonomiske aktiviteten settes på vent. Norges Bank kutter styringsrenten til 1 prosent.

Fredag 20. mars anslår Finansdepartementet at verdiskapingen i fastlandsøkonomien vil kunne falle med én prosent i 2020, et mildere tilbakeslag enn finanskrisen i 2008–2009.

 1. mars venter Finansdepartementet et fall på to prosent i fastlands-BNP.
 1. mai venter departementet et fall i fastlands-BNP på fire prosent.

Fasiten for 2020 blir til slutt et fall på 2,5 prosent i fastlands-BNP. Det er det kraftigste BNP-fallet som er målt fra ett år til det neste siden 1970, som er så langt tilbake Statistisk sentralbyrå (SSB) har sammenliknbare tall.

Kilde: Koronakommisjonens rapport

Nå kommer dommen over Norges coronahåndtering.»

Publisert: 14. april 2021 13:52

Kilde:

https://e24.no/norsk-oekonomi/i/1B4OpG/kommisjon-coronakrisen-kan-koste-330-milliarder

Russisk oberst uttaler: Pandemien er en global spesialoperasjon

Den 25. mars 2020 kom det fram et intervju med en russisk militær ekspert.

– Idag har vi Oberst Kvatsjkov som gjest, oberst i den militære etterretningstjeneste GRU, en offentlig kjent mann. Jeg vet at du blant annet tjenestegjorde som den ledende forsker hos Centeret for Forsvar og Strategiske studier ved Generalstaben hos de russiske militære styrker. Sett ut fra det du har opplevd og har kunnskap om, hva mener du om fenomenet koronaviruset?

-Det er akkurat fra dette perspektivet man må betrakte coronaviruset; ikke fra ståstedet til den offentlige helse eller epidemiologi. Fenomenet coronavirus som forfalsket fremstilles som en pandemi må undersøkes sett fra de globale makthaveres perspektiv, religiøst, politisk, finansiellt, økonomisk og nasjonalt. Fenomenet Koronavirus, den såkalte pandemien, og la meg understreke, det finnes ingen pandemi, det er en løgn, men må betraktes som en global, strategisk, spesialoperasjon. Det er nøyaktig slik du må iaktta dette. Dette er kommando- og stabsøvelser til de miljøer som bak sceneteppene trekker i trådene for å kontrollere menneskeheten. Det er dette som er målsettingen med koronaviruset.

-Jeg gjentar enda en gang, vi har liten tillit til Gud, men enda mindre tillit til Satans eksistens, menneskehetens fiende. Så, målsettingen til sionistene og de finansiellt styrende er å redusere verdens befolkning. Det er dette som er deres ideologi. De mener at det er for mange av oss vanlige folk i verden. De ønsker at det skal være omkring 100 millioner av deres egne og maksimalt 1 milliard av vanlige folk som skal opptre som tjenere for dem. Først da vil alle kunne leve i rikdom og overflod her på jorden. Fordi vi, de vanlige folk, jordbeboerne, vi er for mange for de som bestemmer over oss.

-Det er derfor koronakrisen, men også den finansielle krise som dukket opp omtrent samtidig, er så tett forbundet med hverandre. Det dreier seg om å stoppe den vanlige manns reiser rundt i verden og å begrense den politiske frihet. Politisk sett ville det vært omtrent umulig å få det til ad vanlige veier, fordi det er forskjeller i de forskjellige lands konstitusjoner, men det er et annet spørsmål. Imidlertid har vi noen politiske rettigheter som folk er vant til å leve med, og som de mener de skal kunne ha til evig tid.

-De første forsøk på å ta vekk disse rettigheter skjedde den 9. september 2001. Det er ikke mange som husker det, men straks etter de såkalte angrep på World Trade Center, erklærte Pentagon og det Hvite hus den evige krig mot terrorismen. La oss huske tilbake, for å forstå hva koronaviruset er til for, la oss analysere det første forsøk, å erklære krig mot menneskeheten ble gjort ved å kalle dette en krig mot terror. Det skjedde for 19 år siden.

-Det bestemmende miljø som trekker i trådene bak scenen arrangerte hendelsene den 11. september 2001. Nå trenger de en ny unnskyldning for en sterkere kontroll og strammere regi av menneskeheten. Dette er bakgrunnen til hvordan de kom på dette med koronaviruset. I grunnen er dette verken en pandemi eller en epidemi. I dag leste jeg om alle dødsfall, det dør daglig 300 over hele verden. Man kan forestille seg hva slags skala dette er. Selvfølgelig er det beklagelig at noen dør, men 300 som dør av en verdensbefolkning på 7,5 milliarder, det er i grunnen for ingenting, å regne.

-Disse kommando- og generalsstabsøvelser til verdensmakthaverne har som mål å begrense forskjellige politiske friheter, men også å gjøre folk redde. De er allerede ute å grafser til seg matvarer i butikkene, som hirse og bokhvete og så videre.

– For eksempel toalettpapir?

-Javisst, sogar toalettpapir, du gode Gud.

-Og hvorfor? Målet er å gjøre folk redde. La meg understreke; dette er kommando- og generalstabsøvelser til de sionistiske og finans-liberale makthavere, som har som mål å redusere de politiske rettigheter som folk flest har vendt seg til å leve med, særlig i Vest-Europa. Det er deres andre mål. Det første var å redusere verdensbefolkningen på jorden, det er deres satanistiske mål. Det andre politiske mål er å ta makten og det tredje er i forhold til finansene, å gripe makten over økonomien.

-Vær snill å gi meg blyanten din. La oss si at denne blyanten koster en rubel eller en dollar. La oss si en dollar. For denne blyanten ble allerede 20 ganger samme beløp betalt; i penger, lånepapirer, finansderivater og annet. Det betyr at den reelle verdien på blyanten som koster 1 dollar, er 20 ganger høyere. Det betyr også at alle verdier i det reale økonomien har blitt flyttet over i en virtuell, kunstig økonomi. I dag eksisterer dette som en finansiell boble som omfatter en kvadrillion og 200 trillioner dollar. Dette er en finansiell boble som må luftes ut. FRS, Federal Reserve System introduserte for noen dager siden, jeg mener det var i februar, en rente på null prosent på innskudd. I noen land er det allerede en negativ rente. Det betyr at du betaler inn 100 dollar og får ut 95 eller 90 dollar ut igjen. Det er verdiene som må nedskrives, reduseres (eng. deflate). Men hvordan skal dette skje? Vi får altså dette ennå utbetalt.

-Gjennom denne kunstige internasjonale tilstand, ser vi at økonomien har brutt sammen, det er tydelig, vi klarer ikke å levere alt som blir etterspurt her hjemme, slik vi gjorde før, vi må stramme inn livreimen. Så i denne situasjonen skjer det plutselig noe viktig. Tilsynelatende skjedde dette i Kina. Til og med kineserne påstår hårdnakket i sine rapporter at viruset var lagd på kunstig vis. Og det har en kunstig opprinnelse. Det er allerede vitenskapelig slått fast. Selvfølgelig forstår vi at dette, som ethvert virus, er den enkleste form for mikroorganisme, og som jeg vet, kan det mutere, forandre seg tilfeldig, på egen hånd. Og tar vi for oss RNA-molekylet og ikke DNA, og vi vet de har RNA, var det tydelig at en del av strengen var skåret ut og en annen streng stedfortredende satt inn. Dette skal ha skjedd 3 eller 4 ganger. Det var dette de kinesiske vitenskapsfolk fant ut, at viruset var kunstig skapt og spredd med hensikt, med utgangspunkt i Wuhan.

-De hadde to typer, det var to virus-stammer. OK, hva var det med Italia, hva skjedde egentlig der? Hvordan har det seg at en virusstamme som er meget farligere enn den kinesiske plutselig dukket opp i Italia? Jeg mener at så langt er omkring 5000 infisert i Italia og omkring ett tusen er allerede døde. Men, la oss ikke glemme at ca 100 ganger flere mennesker dør i Italia, av influensa, lungebetennelse, scrofula (tuberkulose) og hepatitis. Men vi snakker ikke høyt om akkurat det. Istedenfor ble vi servert en politisk utformet spesial-informasjons-propaganda, en psykologisk informasjonspropaganda. Verdens globalisteide massemedia la til rette en særlig utformet psyko-informasjonskampanje, tilegnet det vanlige folk, som en tjeneste til de venstrevridde, sionist-liberale miljøer som styrer denne terroren, akkurat nå.

-Dette er grunnen til at det er nødvendig å omgås dette fenomen som en spesialoperasjon som føres som militære kommando- og stabsøvelser. For nå iakttar de nøye hvem som adlyder og hvem som ikke adlyder. I Kina hadde de innført de strengeste forholdsregler. Men så reiste kamerat Xi til Wuhan og satte den pro-amerikanske fraksjon som hadde valgt den veien, tilbake på sin rette plass. Ikke alt går glatt i Kina. Der har de, la oss kalle dem, en pro-kinesisk, patriotisk, fraksjon, ikke ulikt det vi har i Russland, Xi-Jinping er forbundet med denne. Men det finnes åpenbart også pro-amerikanske medlemmer, tidligere komsomol (marxistiske ungdomsparti), som tenker dollar eller har sine livs tyngdepunkt på profitten, og de forsøkte selvfølgelig å bruke koronaviruset i Wuhan for å få visse økonomiske og politiske fordeler. Kamerat Xi satte dem alle på plass og konsekvensene var at det var slutt på viruset i Wuhan.

-Det var da det startet i Europa. Da vi er en militær etterretning, iakttar vi hvem som står bak og hvor dette skjer, begge deler var for oss helt tydelige. Det er også åpenbart. Både Kina og Europa er geo-økonomiske størrelser som kan true USA. Og det var her de injiserte viruset. Viruset har i tillegg også en fjerde dimensjon, en økonomisk, den første er en religiøs; ødeleggelse av jordens befolkning, faktisk å redusere jordens befolkning, den andre er å etablere den politiske kontroll over menneskeheten, den tredje er den finansielle utluftning (deflating) av den gigantisk oppblåste finansboble og den fjerde er å kvitte seg med økonomiske konkurrenter. Dette kan jeg fortelle sett fra en offisers perspektiv i De Bevæpnede Militære Styrkers Generalstab og Center for Forsvar og Strategiske Studier. Dette er min bedømmelse av den nåværende epidemi.

– De har talt som en militær offiser, de har framstilt dette tydelig og klart. Hva har De å si om den nærmeste fremtid?

-I sammenheng med Coronaviruset?

– Ja.

– Hva mener De, hvilket land kan i den nærmeste fremtid regne med å bli utsatt for politisk press?

-Vel, naturligvis kommer det til å bli Russland. Det vil sikkerhet bli Russland. Følgende; for Amerika er Russland ingen betydelig økonomisk konkurrent. Nå forsøker miljøene bak verdenssceneteppet å konsentrere seg om likevekts-forstyrrelser i Kina og Vest-Europa. Og Russland er på to måter deres mål; de ønsker å redusere antallet av vår befolkning, men også å renske ut i våre landområder. Det er det vi ennå har foran oss. Sånn er det, ja.

– Vi ville nok gjerne få høre Deres mening om hvordan vi nå kan forholde oss, en praktisk plan, en handlingsplan? Hvordan vi nå, etter Deres mening, beskytte oss selv? Hva ville de anbefale? Kan hende er dette ikke deres fagområde, men kanskje har De allikevel noe å fortelle oss? –

-Nåvel, jeg er selvfølgelig ingen epidemiolog, men man kan si at jeg er en parasittolog, det må man være for å forstå maktstrukturene i Russland. Jeg opptrer her som en slags militær lege, så og si, som en epidemiolog og parasittolog. Vi må dessverre leve med dette helt inntil vi er i stand til å kvitte oss med våre egne parasitter som hersker over oss, først da klarer vi å takle andre slags parasitter.

Kilde:

http://www.nyhetsspeilet.no/2020/05/oberst-vladimir-kvatsjkov-tidl-spetsnaz-om-coronvirus-pandemien/

Testen er misvisende

«Ny COVID-hjemmetest farlig og misvisende: men alle gjør det, så hvem bryr seg, ikke sant?

 1. desember

av Jon Rappoport

https://blog.nomorefakenews.com/2021/12/30/new-covid-at-home-test-dangerous-and-misleading-but-everybodys-doing-it-so-who-cares-right/

 1. desember 2021

Nylig har jeg skrevet skjønnlitteratur, satire, parodi for å avsløre galskapen i pandemisk svindel. Denne artikkelen er ikke det. Denne artikkelen er fakta. Spenne seg fast.

Siden begynnelsen av den såkalte pandemien har jeg angrepet verdien av den diagnostiske PCR-testen fra mange vinkler. Den primære vinkelen, som leserne mine vet, er: SARS-CoV-2 ble aldri isolert, aldri bevist å eksistere.

Imidlertid har jeg også våget meg inn i bobleverdenen der noen få milliarder mennesker blindt aksepterer eksistensen av viruset – og jeg har vist at selv innenfor den verden er det mange interne motsetninger og løgner.

En igjen, nå går jeg inn i den bobleverdenen, siden makthaverne i stor grad fremmer bruken av en hjemmetest for «viruset». Denne testen er selvadministrert. Ingen lege, sykepleier eller tekniker er til stede. Hva kan muligens gå galt når millioner av mennesker utfører testen på seg selv?

Vel, la oss starte med FARE.

Referansen er et udatert FDA-dokument med tittelen «BinaxNOWTM COVID-19 Antigen Self TEST.» Binax-testsettet er produsert av Abbott.

Her er nøkkelsitatet: «Reagensløsningen [inkludert i testsettet] inneholder et skadelig kjemikalie (se tabellen nedenfor). Hvis løsningen kommer i kontakt med huden eller øyet, skyll med rikelige mengder vann. Hvis irritasjonen vedvarer, søk lege…»

Så lister FDA-dokumentet opp det skadelige kjemikaliet: natriumazid.

Hvor skadelig er det egentlig?

For et svar, la oss se på et CDC-dokument med tittelen «Fakta om natriumazid.» Vi finner denne uttalelsen:

«Natriumazid er et raskt virkende, potensielt dødelig kjemikalie som eksisterer som et luktfritt hvitt fast stoff.»

Så er det dette: «Natriumazid hindrer kroppens celler i å bruke oksygen. Når dette skjer, dør cellene. Natriumazid er mer skadelig for hjertet og hjernen enn for andre organer, fordi hjertet og hjernen bruker mye oksygen.»

Ja, som med alle giftstoffer, avhenger graden av skade av doseringen, men du bestemmer om «potensielt dødelig», som CDC beskriver natriumazid, betyr en betydelig risiko.

Hvis du leser FDA-dokumentet jeg refererte til ovenfor, vil du se at reagenset som inneholder natriumazid er involvert i den selvadministrerte COVID-testen, og hele testprosedyren er kompleks nok til å tillate fumling og feil – for eksempel søl av «dødelig kjemikalie.»

Tro meg ikke? Prøv dette FDA-sitatet for størrelse: «For å utføre testen tas en fremre neseprøve av vattpinneprøven av pasienten, deretter tilsettes 6 dråper ekstraksjonsreagens fra en dråpeflaske i det øverste hullet i vattpinnebrønnen. Pasientprøven settes inn i testkortet gjennom det nederste hullet i vattpinnebrønnen og presses fast oppover til vattpinnespissen er synlig gjennom det øverste hullet. Pinnen roteres 3 ganger med klokken og kortet lukkes, slik at den ekstraherte prøven kommer i kontakt med teststrimmelen. Testresultatene tolkes visuelt etter 15 minutter basert på tilstedeværelsen eller fraværet av visuelt detekterbare rosa/lilla linjer.»

Ser du hva jeg mener? Lykke til.

La oss nå gå videre til det andre problemet med denne hjemme-selvutførte COVID-testen: den er grovt misvisende. Resultatene er tvetydige.

FDA-dokumentet jeg har sitert inneholder denne perlen: «BinaxNOW COVID-19 Antigen Self Test skiller ikke mellom SARS-CoV og SARS…CoV-2.»

BOM. Med andre ord, en positiv test, som indikerer infeksjon, kan ikke bety noe mer enn infeksjon med «SARS-viruset» fra 2003 – og den «epidemien» var en dud. Men vent, det er mer:

«Positive resultater utelukker ikke bakteriell infeksjon eller samtidig infeksjon med andre virus. Agenten som oppdages er kanskje ikke den definitive årsaken til sykdom.»

Dobbelt trøbbel. Personen som tester positivt kan ganske enkelt huse bakterier i kroppen hans, OG uansett hvilken bakterie testen oppdager kan ikke engang forårsake sykdom.

Bortsett fra det er hjemmetesten perfekt.

Denne Abbott BinaxNow hjemme COVID-testen er markedsleder. Omtrent 75 % av alt salg av testsett i USA kommer fra Abbott.

Tidlig på våren 2020 fortalte jeg deg at testen var nøkkelen til å forfalske pandemien. Nå vil regjeringen at befolkningen skal utføre test-forfalskning på seg selv. Med, selvfølgelig, den ekstra faren for å utsette seg selv for et svært ødeleggende kjemikalie i prosessen.

Men ikke bekymre deg, vær glad. På mange dager hver uke vil lille Tony Fauci dukke opp på TV og informere deg om at testing er nødvendig, og han vil utelate grusomme detaljer. Stol på han.

Og så marsjere fremover, trygg i vissheten om at løgner og unnlatelser holder oss trygge.»

Fra Dagbladet:

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad er gjengitt i Dagbladet 21. februar:

«To streker på en selvtest betyr ikke nødvendigvis at du har covid-19. Det finnes flere «feilkilder» som kan gi et falskt positivt resultatet.»

– For eksempel så er det påvist at dersom du har drukket brus, eller liknende, så kan du en falsk positiv test.

https://www.dagbladet.no/nyheter/unnga-disse-testtabbene/75436010

Nakstad uttaler videre:

– Du bør ikke spise eller drikke noe rett før du tester deg, spesielt ikke hvis prøven tas i halsen.

Dagbladet: «Etter at testen er tatt skal du som hovedregel vente i 15 minutter for å lese resultatet. Venter du for lenge, kan du nemlig få en falsk positiv test.»

– Det er også andre feilkilder som går på dette med tidsaspektet. Derfor er det anbefalt at man leser av testen etter 15-20 minutter. Hvis den da er negativ, så er den negativ. Hvis du først ser på den etter en halvtime eller time, så kan du ikke tolke den som positiv i utgangspunktet.

Med alle testene og de positive resultatene er økt sykefravær et naturlig utslag. Sykehus informerer om et sykefravær på 10 og 30 prosent, forrige uke.

Nakstad nevner også dette:

Gjenåpningen har også sørget for høy smitte. Norske helsemyndigheter antar at den pågående smittebølgen vil gå mot slutten når våren kommer for fult.

– Vi er usikre på hva som skjer framover. Det er en fordel at mange nå oppnår immunitet. Vi vet ikke helt sikkert hvor lett du smittes på nytt, men det er veldig lite sannsynlig at du blir smittet flere ganger denne vinteren.

Aftenposten har en artikkel datert 19. februar 2022. Innledning:

«Stor studie av korona-selvtester: Bare 17 av 46 blir anbefalt

Én av hurtigtestene oppdaget korona hos færre enn 3 av 100 som faktisk var smittet. Den beste testen hadde en treffprosent på 94.»

Avisa slår fast at myndighetene har kjøpt hurtigtester til milliarder av kroner og at mye av korona-håndteringen er basert på selvtesting. Spørsmål: Hvor gode er antigen-testene?

«En av de mest omfattende undersøkelsene av hurtigtester avdekker at enkelte nesten ikke fanger opp koronasmitte.»

Videre:

«Danske forskere har undersøkt 46 antigentester. Både i omfattende laboratorietester og med prøver samlet inn fra 3800 personer.

Kvaliteten varierer enormt. Det overrasket forskerne.

Mens de beste fanget opp smitte i 94 prosent av prøvene fra koronasmittede personer, traff den dårligste testen kun på 2,5 prosent.

– Det er en stor overraskelse. Resultatene burde være rimelig ensartet, mener avdelingslege Uffe Vest Schneider ved Amager og Hvidovre Hospital.

Den globalistiske planen

The Great Resets 5G Cyborg Ecosystem

Analyse av Dr. Joseph MercolaFact Checked

 1. mars 2022

Last ned PDF

The Great Reset er en globalistisk plan som går fremover med lyshastighet. COVID-19-pandemien var en del av den planen, men for å virkelig oppfylle teknokratenes ambisjoner, er det sannsynligvis nødvendig med en krig av noe slag

De trenger kaos, masseofre og økonomisk kaos for å skape den desperasjonen som er nødvendig for at folk skal gi opp frihetene sine og gi etter for tyrannisk kontroll

World Economic Forum (WEF) har i årevis fremmet implementeringen av digital identifikasjon, og å sikre at alle på planeten har en lovlig, digital identitet er en del av FNs 2030 bærekraftsmål

Det er stor forskjell mellom identitet og identifikasjon. Identifikasjon refererer til dokumenter som beviser at du er den du sier du er. En digital identitet er IKKE bare en form for identifikasjon. Din «identitet» er den du faktisk er, og en digital identitet vil holde en permanent oversikt over dine valg og atferd, 24/7. Disse dataene kan deretter brukes mot deg

WEF har tydelig uttalt at vår digitale identitet vil avgjøre «hvilke produkter, tjenester og informasjon vi kan få tilgang til – eller omvendt, hva som er stengt for oss»

«Enten folk innser det eller ikke, er The Great Reset en globalistisk plan som går fremover med lyshastighet. COVID-19-pandemien var en del av den planen, som beskrevet i Klaus Schwabs bok, «COVID-19: The Great Reset», men for å virkelig oppfylle teknokratenes ambisjoner, er det sannsynligvis nødvendig med en krig av noe slag. Som rapportert av Dr. Vernon Coleman med The Exposé:

«Nå som de har fått folk flest til å krype bak sofaen eller under sengen på grunn av den falske COVID-trusselen, har de introdusert to nye trusler på menyen: krig og stormer … de skulle alltid gjøre dette … For å holde oss på tærne vil noen av stormene være voldsomme. De vil sannsynligvis være de produserte.

Og det vil være hetebølger, kraftig snøfall og sannsynligvis en tsunami eller to (lett opprettet, som jeg tidligere forklarte, med en undervannseksplosjon). Du kan selvfølgelig ikke drepe milliarder med dårlig vær, men du kan presse opp prisene på mat og energi og drepe millioner gjennom ødelagte økonomier, fattigdom og sult.

De siste stormene i Storbritannia førte til umiddelbare stenginger av skoler og jernbaner («bare i tilfelle et tre faller ned og skadet noen») og stansing av supermarkedsleveranser. Alt dette var åpenbart overkill for å gjøre mer skade på samfunnet og økonomien. Vi må huske at befolkningskontroll er en av hensiktene med alt som skjer.

Kriger kommer også – som de truet for en tid siden. Vi er tydelig på vei mot nok en lang kald krig med Russland og Kina på den ene siden og Amerika og Europa på den andre.

Det er vanskelig å unngå følelsen av at Schwab er bak kulissene og trekker i trådene, og hvis Vesten, etter Russlands invasjon av Ukraina, bestemmer seg for å gripe inn militært, vil det være fordi konspiratørene vil at det skal skje og ser det som en måte å videreføre skade den globale økonomien og forårsake noen få millioner dødsfall.

Husk at å ødelegge den globale økonomien er et viktig skritt på veien til den store tilbakestillingen. Retorikken fra Washington og London antyder absolutt at både Biden og Johnson er desperate etter å forverre situasjonen, forårsake mer terror, presse opp energiprisene og skremme alle.

Når du først innser hva planen deres er, er det lett å se hva som kommer til å skje videre … Husk: COVID-svindel var bare begynnelsen. Konspiratørene har nettopp startet sin kampanje for å ta total kontroll.»

Total kontroll gjennom digitale IDer

Dessverre har han rett. Det er ingen tvil om at katastrofale værhendelser og verdenskrig har vært en del av planen fra starten. De trenger kaos, masseofre og økonomisk kaos for å skape den desperasjonen som er nødvendig for at folk skal gi opp frihetene sine og gi etter for tyrannisk kontroll.

Men pinnen er ikke det eneste verktøyet i teknokratenes verktøykasse. De bruker også gulrøtter, og oppfattet bekvemmelighet er ofte brukt. Eksempel: digitale ID-er. World Economic Forum (WEF), grunnlagt av Schwab, har i årevis fremmet implementeringen av digitale IDer, og å sikre at alle på planeten har en lovlig, digital identitet er en del av FNs 2030 Sustainable Development Goals.3

«Bekvemmelighet» er et sentralt insentiv for digitale ID-er. Med en sentral digital ID på telefonen (og til slutt en implantert brikke), vil du kunne gjøre alt fra å sjekke inn på et legekontor til å sikre et boliglån.

I en artikkel4 som argumenterer for digitale IDer, understreker WEF også at millioner av mennesker som flykter fra hjemlandet på grunn av krig eller forfølgelse, ikke kan sikre flyktningstatus på grunn av det faktum at de mistet deres identitetsdokumenter i forvirringen. Tilsynelatende vil de at vi skal tro at ingen noensinne ville flykte fra en situasjon uten at mobiltelefonen holder deres digitale identitet. Eller kanskje de hopper rett til implantater?

De hevder også at nesten en milliard mennesker ikke har noen juridisk identitet og derfor ikke kan åpne en bankkonto, få lån eller stemme. Men er det virkelig begrunnelse nok til å pådra alle digitale IDer, enten du har et reelt behov for det eller ikke? Nei, det handler ikke om behov. Det handler ikke om bekvemmelighet. Det handler om at de får kontroll over oss.

Finansiell åpenhet – hvem er det egentlig for?

I den samme artikkelen  vurderer WEF en digital ID-app med en genial «transparensmotor». Argumentet er at denne funksjonen vil gjøre det mulig for veldedige organisasjoner å «følge pengene de sender til prosjekter.» På denne måten kan de redegjøre for hvor alle donasjonene ble av.

Alle som har sett nærmere på WEFs planer for menneskeheten, vet at dette eksemplet er ren støyt. Et system med økonomisk åpenhet vil aldri bli brukt til å gi vanlig folk innsikt i en organisasjons økonomiske forhold. Den vil bli brukt til å gi det regjerende teknokratiet innsikt i våre finansielle transaksjoner – dine og mine.

Den kanadiske frihetskonvoien og statsminister Justin Trudeaus påkallelse av Emergency Act ga et sjeldent innblikk i makten de ønsker over din økonomi. De ønsker å være i stand til å skille ut hver enkelt person som bidrar til en anti-establishmentsak, selv om det bare er noen få sølle dollar, og gripe alt du har som gjengjeld. Trudeau måtte påberope seg ekstraordinære nødkrefter for å gjøre det.

I fremtiden ønsker den regjerende kabalen å kunne gjøre det automatisk og kontinuerlig. Gjør ingen feil, digitaliseringen av identiteten din og økonomien din betyr at de vil ha makten til å begrense økonomien din hvis du oppfører deg dårlig. I verste fall vil de ha makten til å gjøre deg til en ikke-enhet, og låse deg helt ute fra identitetsopplysningene dine.

Jeg kan virkelig ikke overdrive faren ved å digitalisere og koble sammen alle dine personlige poster. Som bemerket av WEF selv, bestemmer vår digitale identitet «hvilke produkter, tjenester og informasjon vi kan få tilgang til – eller omvendt, hva som er stengt for oss.» Sier ikke det deg alt du trenger å vite?

Forstå omfanget av «digital identitet»

I en artikkel om The Sociable advarer Tim Hinchliffe:

«Din digitale identitet kan brukes mot deg i tilfelle en stor tilbakestilling … [Mens digitale identiteter viser store løfter for å forbedre levebrødet til millioner, brukes de også av autoritære regjeringer til å profilere og kontrollere innbyggernes oppførsel under en sosialt kredittsystem.

Ideen bak digitale identiteter er enkel nok. All data som samles inn fra hver nettinteraksjon du gjør med privat og offentlig sektor går med til å danne din digitale identitet. Disse dataene kan inkludere dine personlige:

 • Logg
 • Interaksjoner i sosiale medier
 • Nettprofiler
 • Enhetsplassering
 • Medisinske journaler
 • Finansielle bøker
 • Juridiske dokumenter
 • Og mer

Ved å koble sammen alle dine online/offline interaksjoner, ser WEF for seg at din digitale identitet blir knyttet til:

 • Hvert klikk, kommentar og deling du gjør på sosiale medier
 • Hver økonomiske transaksjon du registrerer
 • Din plassering og hvor du reiser
 • Hva du kjøper og selger
 • Dine personlige helsedata og medisinske journaler
 • Nettstedene du besøker
 • Din deltakelse i samfunnsfunksjoner (f.eks. stemmegivning, skatter, fordeler osv.)
 • Hvor mye energi bruker du
 • Og mer

Dermed blir din digitale identitet en konto for din sosiale atferd, som kan overvåkes … [T]her vil det være et klassesystem der folk gis tilgang til privilegert informasjon, produkter og/eller tjenester basert på dataene som er registrert i deres digitale identiteter.»

Grafikken nedenfor, fra WEF, illustrerer ideen deres om hvordan din digitale identitet vil samhandle med verden. Hver siste ting du kan tenke på er å være koblet til din digitale identitet, og din oppførsel, tro og meninger vil diktere hva du kan og ikke kan gjøre i samfunnet. Det vil låse opp dører der noen som deg er velkommen, og låse de der du ikke er.

Hvis du synes ideen om vaksinepass er gal, vent til tilgangen din til kritisk infrastruktur og tjenester er avhengig av ikke bare vaksinasjonsstatusen din, men også hvilke bøker du har kjøpt, hvilke ideer du har delt og hvem du har gitt penger eller følelsesmessig støtte til.

Forskjellen mellom identifikasjon og digital identitet

Hinchliffe bemerker nøyaktig at det er en stor forskjell mellom identitet og identifikasjon. Identifikasjon refererer til dokumenter som beviser at du er den du sier du er. En digital identitet er IKKE bare en form for identifikasjon. Som du kan se fra kortlistene ovenfor, er det mye, mye mer. Din «identitet» er den du faktisk er, og en digital identitet vil holde en permanent oversikt over dine valg og atferd, 24/7.

«Identitet omfatter alt som gjør deg unik,» bemerker Hinchliffe, «og identiteten din er det WEF virkelig er interessert i. Gå ut av linjen, og hver sosiale medieinteraksjon du deltar i, hver krone du handler og hver bevegelse du lager kan brukes mot deg.»

Faktisk er det å ha tilgang til alles digitale identitet nøkkelen til vellykket manipulasjon og kontroll av den globale befolkningen. Hacker og teknologisjef Trent Lipinski, som skrev for Coin Telegraph, påpekte også at:

«Med noen få justeringer av koden kan blokkjede bli ødelagt av autoritære for å bygge sosiale kredittslavingssystemer. Hvis verdens regjeringer lovfester krypteringsteknologi for sine egne formål og perverterer konsensusmekanismer for sine egne sentraliserte slaverisystemer, vil vi ende opp med digitale valutaer som kan brukes mot verdens folk.»

Den fjerde industrielle revolusjon

Folk er ikke bare forvirret over hva digital identitet faktisk innebærer. De fleste forstår heller ikke det tiltenkte omfanget av den fjerde industrielle revolusjonen, et annet konsept oppfunnet av Schwab og fremmet gjennom WEF.

Schwab og hans teknokratiske allierte drømmer om å gjøre menneskeheten til cyborger med begrenset eller ingen kapasitet til fri vilje. Manglende evne til å forstå eller akseptere hvor forskrudde og makthungrige disse personene er, er en psykologisk hindring vi må overvinne.

Den fjerde industrielle revolusjonen er egentlig bare et annet navn for transhumanisme. Jeg antar at de bestemte at det ville være lettere å lure folk med det uttrykket enn å kalle det hva det faktisk er.

Schwab og hans teknokratiske allierte drømmer om å gjøre menneskeheten til cyborger med begrenset eller ingen kapasitet til fri vilje. Min gjetning er at det for de fleste høres mer ut som hva mareritt er laget av. Manglende evne til å forstå eller akseptere hvor forskrudde og makthungrige disse personene er, er en psykologisk hindring vi må overvinne.

Schwab har selv uttalt at «den fjerde industrielle revolusjon vil føre til en sammensmelting av våre fysiske, våre digitale og biologiske identiteter.» Utover ditt eget «forbedrede» 5G sky-tilkoblede selv, forutser WEF en nær fremtid der alles digital identitet er koblet til hverandre gjennom et Internet of Bodies (IoB).

Kroppenes internett

I sitt orienteringsdokument for 2020 om IoB14 beskriver WEF IoB som et økosystem av «et enestående antall sensorer», inkludert emosjonelle sensorer, «festet til, implantert i eller inntatt i menneskekropper for å overvåke, analysere og til og med modifisere menneskelige kropper og oppførsel.»

Se, jeg er ikke den som forutsier at de kanskje vil endre oppførselen din og kontrollere den psykologiske virkeligheten din. Det er de som sier at det er dette de har tenkt å gjøre. Hver ny teknologi, hver ny overvåkingsmulighet de bringer frem er for å fremme dette målet.

«Nå, hvem kan ha nytte av den massive konsolideringen av hver intime detalj i livet ditt?» Hinchliffe spør. «Ifølge en fersk RAND-bedriftsrapport16, kan IoB «utløse gjennombrudd i medisinsk kunnskap […] Eller det kan muliggjøre en overvåkingstilstand med enestående inntrenging og konsekvenser».

Det kinesiske kommunistpartiet (KKP) har tatt forestillingen om IoB for å opprette en orwellsk overvåkingsstat som knytter de digitale identitetene til sine ‘nettbrukere’ til et sosialt krediteringssystem.

Fra «deadbeat debitor» kontaktsporingsapper som varsler borgere med en advarsel når de kommer med 500 meter av noen som er i gjeld til DNA-fenotypingen av over 1 million uigurer sendt til «omskoleringsleire» – KKP er et levende eksempel av noen av de forferdelige måtene digitale identiteter kan utnyttes på …

Den store tilbakestillingen er ikke et mandat fra folket – Det er en produsert ideologi laget av en gruppe ikke-valgte globalister som prøver å få «interessenter» til å skape en ny økonomi og sosial struktur ut av ødeleggelsen av det gamle … Men skal samfunnets skjebne pålegges Davos-eliten?»

Den sjokkerende realiteten er at COVID-pandemien ikke var en «Guds handling.» Det var en del av planen, som alt annet. I 2018 og 2019 planla, praktiserte og koordinerte denne globale kabalen sine svar under pandemiske bordøvelser (Clade X og Event 201). Løsningene som ble laget under disse pandemiske scenariene «var i låst trinn med The Great Reset,» bemerker Hinchliffe.

Med andre ord, alle de pandemiske mottiltakene vi alle har gjennomlevd de siste to årene hadde ett mål, og det hadde ingenting å gjøre med å redde liv. Det hadde å gjøre med å fremme The Great Reset-målene, som krever styring ovenfra og ned.

Schwab har selv skrytt av å stelle og installere politiske ledere over hele verdens regjeringer, som svarer på spørsmålet om hvordan og hvorfor så mange ledere villig har gått sammen med politikk som er tydelig ødeleggende for deres egne økonomier og samfunn.

Den eneste måten dette gir mening er ved å akseptere at den teknokratiske kabalen, som i flere tiår i hemmelighet har trukket spaker bak teppet som trollmannen fra Oz, ønsker at økonomier skal svikte. De vil at de skal mislykkes slik at de kan erstatte dem med et nytt heldigitalt system der de har tilgang til lommeboken din og kan kontrollere atferden din gjennom økonomiske straffer for uønsket oppførsel.

De vil ha små bedrifter ut av veien, så monopolene deres er alt som er igjen. De vil ha massedød, fordi roboter og kunstig intelligens tar over hoveddelen av tilgjengelige jobber. Planen er å innføre en universell lønn, så jo færre folk det er, jo bedre.

De vil ha skremte, uutdannede og sosialt udugelige barn fordi de er lettere å formes til lydige ikke-tenkere som vil akseptere ting som emosjonelle sporere og AI som forteller deg når du skal ta en pille.

De bryr seg ikke om hva du vil, for for dem er du ikke engang menneske. De er mennesker; du er bare en vare, og de har funnet ut hvordan de kan tjene på hver bevegelse du gjør, og litt til.

Alt dette snakket om felles beste, rettferdighet og rettferdighet, det er bare PR. Teknokratenes idé om rettferdighet og rettferdighet er at alle har samme nivå av nødlidende. Som erklært av WEF, «innen 2030 vil du ikke eie noe.» Hvem skal da eie alt? De vil.

Er det et cyberangrep neste gang?

I en annen nyere Sociable-artikkel23 fremhever Hinchliffe nye cybersikkerhetsrisikoer og WEFs Cyber ​​Polygon24-arrangement i juli 2022, som vil fokusere på «å øke global cyberresiliens» i sektorer som bruker skytjenester, som finans, detaljhandel, helsevesen, transport og mer. I følge Schwab har «manglende nettsikkerhet blitt en klar og umiddelbar fare for samfunnet vårt over hele verden.» I 2020 uttalte han:

«Vi trenger vaksiner for å immunisere oss selv. Det samme gjelder for cyberangrep … Vi må bygge IT-infrastrukturer som har digitale antistoffer innebygd for å beskytte seg selv …

Vi vet alle, men tar fortsatt ikke tilstrekkelig hensyn til, det skremmende scenariet med et omfattende cyberangrep, som ville bringe fullstendig stans i strømforsyningen, transport, sykehustjenester, samfunnet vårt som helhet … COVID-19-krisen ville bli sett på … som en liten forstyrrelse sammenlignet med et større cyberangrep.»

Basert på hvordan andre øvelser på magisk vis har manifestert seg i den virkelige verden, er det ikke urimelig å mistenke at et stort nettangrep planlegges av de samme menneskene som hevder de ønsker å forhindre det.

Men selv om det ikke skjer, er en ting vi kan være helt sikre på at uansett hvilke cybersikkerhetstiltak de kommer med vil tjene den teknokratiske agendaen, som igjen er å slavebinde menneskeheten i et 5G cyborg-økosystem og heve seg selv til status. av guder, mikrostyrer livene til hver person gjennom bruk av algoritmer og kunstig intelligens.

Å forhindre det vil kreve et enestående nivå av enhet og solidaritet blant verdens folk. Det er milliarder av oss og kanskje bare noen få tusen av dem, men deres teknologiske og økonomiske kontroll gjør fortsatt dette til en David mot Goliat-kamp.

Forskjellen mellom vår virkelige situasjon og den bibelske versjonen er at ingen David kan vinne denne kampen alene. Vi må forene oss og stå som ett, som milliarder av maur som danner en enkelt kropp. Vi har kanskje ikke våpnene de har, men vi har fordelen av rene tall.

Jeg tror svaret er å nekte alle «løsninger» som kommer fra denne globale kabalen, i massevis, og å bygge våre egne parallelle samfunn og industrier – en «tilbakestilling», men en som vi faktisk ønsker og ikke den de har planlagt for oss. Det vil ikke være lett, men alternativet er ødeleggelsen av menneskeheten.

Patenter beviser at SARS-CoV-2 er et menneskeskapt virus

Analyse av Dr. Joseph MercolaFact Checked

 • 24. juli 2021
 • Hundrevis av patenter viser at SARS-CoV-2 er et menneskeskapt virus som har blitt puslet med i flere tiår. Mye av forskningen ble finansiert av National Institutes of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) under ledelse av Dr. Anthony Fauci, og kan ha vært en utvekst av forsøk på å utvikle en HIV-vaksine
 • I 1999 finansierte Fauci forskning ved University of North Carolina Chapel Hill for å skape «et smittsomt replikasjonsdefekt koronavirus» spesifikt rettet mot humant lungeepitel. Dette ser ut til å være viruset som ble kjent som SARS-CoV
 • U.S. Patent 7279327 viser at vi visste at ACE-reseptoren, ACE2-bindingsdomenet, S-1 spikeproteinet og andre elementer av SARS-CoV-2 ble konstruert og kunne modifiseres syntetisk ved hjelp av gensekvenseringsteknologier
 • CDC har patenter på et SARS-koronavirus som er 89 % til 99 % identisk med sekvensen identifisert som SARS-CoV-2, samt PCR-testen for å diagnostisere det
 • 120 patenter beskriver antatte «unike» egenskaper ved SARS-CoV-2: det polybasiske spaltningsstedet, spikeproteinet og ACE2-bindingen, som beviser at det ikke er et nytt virus i det hele tatt

I en forelesning i januar 2021 introduserte Jonathan Latham, Ph.D., begrepet «det pandemiske virusindustrikomplekset,» for å beskrive de akademiske, militære og kommersielle kompleksene som driver den pandemiske agendaen og skjuler fakta som indikerer SARS-CoV-2 er et menneskeskapt virus.

I videoen ovenfor introduserer David E. Martin, Ph.D., sjokkerende bevis på at SARS-CoV-2 faktisk er et menneskeskapt biovåpen, og har vært i arbeid i flere tiår. Mye av denne forskningen ble finansiert av ingen ringere enn National Institutes of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) under ledelse av Dr. Anthony Fauci.

Pandemivirus industrikompleks faktisk! Du vil ikke gå glipp av dette bombeintervjuet, utført av Reiner Fuellmich, 1 grunnleggende medlem av den tyske ekstraparlamentariske undersøkelseskomitéen for korona2,3 (Außerparlamentarischer Corona Untersuchungsausschuss eller ACU4). En transkripsjon5 er tilgjengelig hvis du foretrekker å lese den.

SARS-CoV-2 er ikke et nytt koronavirus i det hele tatt

Martin har drevet med sporing av patentsøknader og -godkjenninger siden 1998. Selskapet hans, M-Cam International Innovation Risk Management, er verdens største underwriter av immaterielle eiendeler brukt i finans i 168 land. M-Cam har også overvåket brudd på biologiske og kjemiske våpenavtaler på vegne av den amerikanske regjeringen, etter miltbrannskremselen i september 2001.

Ifølge Martin er det mer enn 4000 patenter knyttet til SARS-koronaviruset. Selskapet hans har også gjort en omfattende gjennomgang av finansieringen forskning som involverer manipulering av koronavirus som ga opphav til SARS som en undergruppe av beta-koronavirusfamilien.

I sitt vitnesbyrd til ACU gjennomgår han noen av de mest relevante patentene, og viser at SARS-CoV-2 ikke er et nytt koronavirus i det hele tatt, men snarere et menneskeskapt virus som har vært i arbeid i flere tiår.

Og det vi fant … er over 120 patenterte bevis, som tyder på at erklæringen om et «nyt koronavirus» faktisk var en feilslutning. Det var ikke noe nytt koronavirus … det har ikke vært nytt på over to tiår. ~ David Martin, Ph.D.

En omfattende liste over 120 patenter relatert til SARS-CoV-2-assosierte funksjoner finner du her. Funksjonene som er patentert er referert til i to viktige vitenskapelige artikler, «A Novel Bat Coronavirus Reveals Natural Insertions at the S1/S2 2 Cleavage Site of Spike Protein and a Possible Recombinant 3 Origin of HCoV-19,» og «The Proximal Origin of SARS-CoV-2.»

På den listen ser vi en rekke patenter som beskriver manipulering av det polybasiske spaltningsstedet for SARS-CoV, spikeproteinet, samt ACE2-binding, som alle tre er ment å være unike egenskaper ved SARS-CoV-2.

Som forklart av Martin:

«Vi tok den rapporterte gensekvensen, som angivelig ble isolert som et nytt virus, indikert som sådan av ICTV, International Committee on Taxonomy of Viruses of the World Health Organization. Vi tok de faktiske genetiske sekvensene som angivelig var nye og gjennomgikk disse. mot patentregistrene som var tilgjengelige fra våren 2020.

Og det vi fant, som du vil se i denne rapporten, er over 120 patenterte bevis, som tyder på at erklæringen om et «nytt koronavirus» faktisk var en feilslutning.

Det var ikke noe nytt koronavirus. Det er utallige, veldig subtile modifikasjoner av koronavirussekvenser som har blitt lastet opp, men det var ikke noe identifisert enkelt «nyt koronavirus» i det hele tatt.

Faktisk fant vi poster i patentregistrene, av sekvenser som tilskrives nyhet, som går til patenter som ble søkt så tidlig som i 1999. Så ikke bare var dette ikke en roman noe … det har ikke vært roman på over to tiår. »

Spike-proteinvaksine for koronavirus patentert for 22 år siden

Frem til 1999 var koronaviruspatenter alle innen veterinærvitenskapen. Den første koronavirusvaksinen som brukte S spike-proteinet ble patentert av Pfizer i januar 2000 (patent nr. 6372224). Det var en piggproteinvirusvaksine for hundekoronavirus. Du kan selv slå opp de faktiske patentene på nettstedet til United States Patent and Trademark Office7 hvis du vil.

«Ralph Barics arbeid med … kaninkardiomyopati … og deretter hundekoronavirus i Pfizers arbeid, for å identifisere hvordan man kan utvikle S-spike-proteinvaksinemålkandidater, [gir] opphav til det åpenbare beviset på at …

… verken koronaviruskonseptet om en vaksine, eller prinsippet om koronaviruset i seg selv, som et patogen av interesse med hensyn til piggproteinets oppførsel, er noe nytt i det hele tatt. Faktisk er den 22 år gammel basert på patentsøknader, sier Martin.

Fra HIV-vaksineutvikling til COVID-19

I følge Martin fant Fauci og NIAID at koronavirusets formbarhet var en potensiell kandidat for HIV-vaksiner, og i 1999 finansierte Fauci forskning ved University of North Carolina Chapel Hill (hvor Baric har et laboratorium) for å skape «en smittsom replikasjonsdefekt koronavirus» spesifikt rettet mot humant lungeepitel.

Patentet for det replikasjonsdefekte koronaviruset som angriper menneskelige lungeceller ble innlevert 19. april 2002 (patent nr. 7279327). «Vi har med andre ord laget SARS,» sier Martin. Eller kanskje mer nøyaktig, Fauci og UNC gjorde det. Flere måneder etter den patentsøkingen skjedde SARS-utbruddet i Asia.

«Det patentet, utstedt som US Patent 7279327 … legger tydelig frem i svært spesifikk gensekvensering, det faktum at vi visste at ACE-reseptoren, ACE2-bindingsdomenet, S-1-piggproteinet og andre elementer av det vi har kommet til kjent som dette plagepatogenet, ble ikke bare konstruert, men kunne modifiseres syntetisk i laboratoriet ved bruk av ikke annet enn gensekvenseringsteknologier.

Å ta datakode og gjøre den om til et patogen, eller et mellomprodukt av patogenet, og den teknologien ble utelukkende finansiert, i de første dagene, som et middel for å utnytte koronaviruset som en vektor for å distribuere HIV-vaksine.»

Coronavirus — en biologisk våpenkandidat siden 2001?

Martin har som nevnt overvåket biologiske og kjemiske traktatbrudd siden 2001, etter miltbrannangrepene. Gjennom høsten 2001 ble et «enormt antall» av bakterielle og virale patogener patentert gjennom National Institutes of Health, NIAID, U.S. Army Medical Research Institute of Infectious Diseases (USAMRIID) og deres internasjonale samarbeidspartnere.

«Vår bekymring var at koronaviruset ikke bare ble sett på som et potensielt manipulerbart middel for potensiell bruk som en vaksinevektor, men det ble også veldig tydelig ansett som en biologisk våpenkandidat,» sier Martin.

Før SARS-utbruddet i Kina rapporterte Martin om disse bekymringene offentlig. «Så, du kan forestille deg hvor skuffet jeg er over å sitte her … etter å ha 20 år tidligere påpekt at det var et problem i horisonten med hensyn til koronavirus,» sier han.

CDC har patent på SARS Coronavirus

I april 2003, etter at SARS-utbruddet i Kina hadde skjedd, forsøkte U.S. Centers for Disease Control and Prevention å inngi patent på hele gensekvensen for SARS-koronaviruset (patent nr. 7220852). Dette er et brudd på 35 U.S. Code Section 101, som sier at du ikke kan patentere et naturlig forekommende stoff.

Det CDC-patentet hadde også flere avledede patenter knyttet til seg, inkludert US-patent 46592703P og US-patent 7776521. Disse to patentene dekker gensekvensen til SARS-koronaviruset og midlene for å oppdage det ved hjelp av RT PCR-testing.

Sammen er disse patentene svært problematiske, for hvis du eier begge, så «har du en utspekulert fordel ved å kunne kontrollere 100 % av opprinnelsen til ikke bare selve viruset, men også dets påvisning, noe som betyr at du har hele vitenskapelige og budskap kontroll,» forklarer Martin.

CDC prøvde å rettferdiggjøre patentet ved å si at de ble søkt for å sikre at alle skulle stå fritt til å forske på koronavirus. Det er imidlertid løgn, sier Martin. Det amerikanske patentkontoret avviste patentet på gensekvensen som upatenterbart fordi det var 99,9 % identisk med et koronavirus som allerede var i det offentlige domene.

CDC betalte en ankebot i 2006 og igjen i 2007. De betalte også en ekstra avgift for å holde søknaden privat. Til slutt overkjørte CDC patentgranskerens avvisning og sikret patentet i 2007.

«Sist gang jeg sjekket, hvis du prøver å gjøre informasjon tilgjengelig for den offentlige forskningen, ville du ikke betale et gebyr for å holde informasjonen privat,» sier Martin.

I følge Martin er gensekvensen som ble registrert av CDC i 2003, 2005 og 2006 89% til 99% identisk med sekvensen identifisert som SARS-CoV-2.

 1. april 2003 – tre dager etter at CDC la inn patentet for SARS-koronaviruset – inngav Sequoia Pharmaceuticals patent på et antiviralt middel for behandling og kontroll av smittsomt koronavirus (patent nr. 7151163). Så, CDC tar patent på SARS-koronavirus, og tre dager senere er det en behandling?

Dette tyder sterkt på at det var et arbeidsforhold bak kulissene. Sequoia Pharmaceuticals, grunnlagt i 2002, utvikler antivirale medisiner med et spesielt fokus på medikamentresistente virus.8 Dets ledende investorer inkluderer Wellcome Trust.

Men det er enda et problem med Sequoias 2003 søknad om et antiviralt middel. Den ble faktisk utstedt og publisert før CDC-patentet på SARS-koronaviruset ble gitt, noe som ikke skjedde før i 2007, og CDC hadde betalt for å holde søknaden privat.

«Så, graden som informasjonen kunne vært kjent på andre måter enn innsideinformasjon mellom disse partene er null,» sier Martin. «Det er ikke fysisk mulig for deg å patentere en ting som behandler en ting som ikke var publisert, fordi CDC hadde betalt for å holde det hemmelig.

Dette, mine venner, er definisjonen på kriminell konspirasjon, utpressing og samarbeid. Dette er ikke en teori, dette er bevis. Du kan ikke ha informasjon i fremtiden, og danne en behandling for en ting som ikke fantes. Det er en RICO-sak …

Og RICO-mønsteret, som ble etablert i april 2003 for det første koronaviruset, ble spilt ut til nøyaktig samme tidsplan når vi ser SARS COV-2 dukke opp, når vi har Moderna som får piggproteinsekvensen på telefon fra vaksineforskningen senter ved NIAID, før definisjonen av den nye underkladden. Hvordan behandler du en ting før du faktisk har tingen?»

Sanofi har patent på nye funksjoner i SARS-CoV-2

Den neste bombeavsløringen skjedde 5. juni 2008, da Ablynx, som nå er en del av Sanofi, sendte inn en serie patenter som beskriver det vi har blitt fortalt er nye trekk ved SARS-CoV-2, nemlig det polybasiske spaltningsstedet, piggen protein og ACE2-reseptorbindende domene. Det første av disse patentene, amerikansk patent nr. 9193780, ble utstedt 24. november 2015.

Mellom 2016 og 2019 ble det utstedt en rekke patenter til Ablynx og Sanofi som dekker RNA-trådene og underkomponentene til gentrådene.

Mellom 2008 og 2017 ble det også innlevert en rekke patenter av en lang liste med aktører, inkludert Crucell, Rubeus Therapeutics, Children’s Medical Corporation, Ludwig-Maximilians-Universität i München, Protein Science Corporation, Dana-Farber Cancer Institute, University of Iowa , University of Hong Kong og Chinese National Human Genome Center i Shanghai.

Denne serien med patenter beskriver en eneste egenskap som er ment å være unik for SARS-CoV-2, ifølge avisen, «A Novel Bat Coronavirus Reveals Natural Insertion at the S1/S2 2 Cleavage Site of the Spike Protein and a Possible Recombinant 3 Opprinnelsen til HCoV-19.»

Denne artikkelen har rutinemessig blitt brukt til å identifisere det såkalte nye koronaviruset som er SARS-CoV-2. Likevel er det 73 patenter, utstedt mellom 2008 og 2019, som beskriver selve elementene som sies å være unike for SARS-CoV-2. Det er søkt patent på SARS-CoV-2s polybasiske spaltningssted, ACE2-reseptorbindingsdomenet og spikeproteinet.

«Så det var ikke noe «utbrudd» av SARS, fordi vi hadde konstruert alle elementene i det, sier Martin. Og innen 2016, da Baric publiserte et papir som advarte om at SARS-koronaviruset var «klar for menneskelig fremvekst», var det aktuelle viruset allerede patentert for kommersiell utnyttelse 73 ganger!

Det pandemiske virusindustrikomplekset svømmer i profitt

Baric er en av få personer som har tjent betydelig på denne pandemien, som han ser ut til å ha vært med på å skape. En annen er Fauci. De samme legemiddelselskapene som har patenter på ikke-så-nye SARS-CoV-2-funksjoner, henter også inn fortjeneste fra COVID-skuddene sine.

I 2015 uttalte Dr. Peter Daszak, leder av EcoHealth Alliance som drev forskningsdollar fra NIAID til Wuhan Institute of Virology for forskning på koronavirus, som har fremmet den offisielle fortellingen om at SARS-CoV-2 har en naturlig opprinnelse:

«Vi må øke offentlig forståelse for behovet for medisinske mottiltak som en pan-coronavirus-vaksine. En nøkkeldriver er media og økonomien vil følge sprøytenarkoman. Vi må bruke den hypen til vår fordel, for å komme til det virkelige Investorer vil svare hvis de ser profitt på slutten av prosessen.»

Høres veldig mye ut som det vi står overfor akkurat nå, ikke sant? På slutten av dagen har denne pandemien først og fremst handlet om profitt og flytting av rikdom, fra lavere- og middelklassen til de allerede ultra-rike. Dette er en krig mot offentligheten, ført ved bruk av biologiske våpen og informasjonskrigføring, med det endelige målet å «nullstille» liv og handel slik vi kjenner det.

Tilsiktet bevæpning av Spike Protein

Martin sier:

«Det var ingen laboratorielekkasje. Dette var en tilsiktet biovåpenisering av piggproteiner for å injisere inn i folk, for å få dem avhengige av en pan-koronavirusvaksine. Dette har ingenting å gjøre med et patogen som ble frigitt, og hver studie som noen gang har blitt lansert for å prøve å bekrefte en laboratorielekkasje, er en rød sild.

[Det er] 73 patenter på alt klinisk nytt – 73, alle utstedt før 2019. Og jeg skal gi deg den største bomben av alle for å bevise at dette faktisk ikke var en utgivelse av noe, fordi patent nr. 7279327, patent på den rekombinante naturen til det ‘lungemålrettede’ koronaviruset, ble overført på mystisk vis fra University of North Carolina Chapel Hill til National Institutes of Health i 2018.

Nå, her er problemet med det. I henhold til Bayh-Dole Act har den amerikanske regjeringen allerede det som kalles en innmarsj-rett. Det betyr at hvis den amerikanske regjeringen har betalt for forskning, har de rett til å dra nytte av den forskningen etter deres krav eller etter deres innfall.

Så forklar hvorfor, i 2017 og 2018, plutselig National Institutes of Health må ta eierskap til patentet som de allerede hadde rettigheter til, holdt av University of North Carolina Chapel Hill. Og hvordan trengte de å sende inn et rettelsessertifikat for å forsikre seg om at det var juridisk håndhevbart, fordi det var en typografisk feil i tilskuddsreferansen i den første innleveringen?

De måtte sørge for at de ikke bare fikk det riktig, men de måtte sørge for at hver typografiske feil som var inneholdt i patentet var korrekt på DET ENKELT PATENTET KREVES, for å utvikle Vaksineforskningsinstituttets mandat, som ble delt mellom University of North Carolina Chapel Hill og Moderna i november 2019, da UNC Chapel Hill, NIAID og Moderna begynte sekvenseringen av en piggproteinvaksine – en måned før et utbrudd noen gang skjedde.»

«New Normal» laget av Merck på 2004 Bioterrorism Conference

Jo mer vi lærer, jo grusommere blir det. Det er klart at planene for vår nåværende situasjon ble lagt for godt over et tiår siden. I følge Martin ble slagordet «The New Normal» laget av Merck under en konferanse 6. januar 2004 kalt «SARS and Bioterrorism, Emerging Infectious Diseases, Antimicrobial Therapeutics, and Immune Modulators.»

Dette begrepet har nå blitt en merkevarekampanje vedtatt av Verdens helseorganisasjon, Global Preparedness Monitoring Board og resten av det pandemiske virusindustrikomplekset.

Fauci sitter forresten i styret for Global Preparedness Monitoring Board, det samme er Dr. Chris Elias, president for Global Development Program ved Bill & Melinda Gates Foundation, og George Fu Gao, Ph.D., generaldirektør. av det kinesiske CDC og et kinesisk kommunistpartimedlem.

Det er et langt intervju, men det skuffer ikke. Jeg oppfordrer deg til å ta deg tid til å lytte til den, da Martin virkelig legger ut tidslinjen for når og hvordan dette pandemiske viruset oppsto. Han har også publisert et 205-siders papir  som beskriver Faucis engasjement som du kan laste ned fra archive.org.

Det virker nå tydeligere enn noen gang at alt vi opplever ble planlagt og utført med et profittmotiv i tankene. Bevæpnet med denne nye kunnskapen oppfordrer jeg deg nok en gang til å gjenvinne livet ditt, din frihet og uavhengighet, og motstå denne produserte forestillingen om en «ny normal.» En ny normal vil sikkert bli etablert hvis vi fortsetter, men det vil være det motsatte av hva industrikomplekset med pandemisk virus håper på.

Vi vil gjenopplive medisin og vitenskap fra den induserte komaen disse feltene befinner seg i, og innlede en ny æra med medisinsk frihet, personlig frihet, ansvarlig og transparent regjering, finanspolitisk stabilitet og helsehjelp som faktisk fremmer helse i stedet for langsom død. Det kan ta litt tid, men sammen kan vi klare det. For å komme dit, fortsett å dele informasjon som den Martin har gitt i dette imponerende intervjuet på alle måter du kan. Til slutt vil sannheten seire. Tro det.

Grunnen til at vitenskapen taper for autoritære massemordere

Analyse av Dr. Joseph MercolaFact Checked

 1. september 2021

Under pandemien har skepsis blitt møtt med tilbakeslag og sensur, handlinger som bare har hindret vitenskapen ytterligere, som er avhengig av sunn skepsis

John Ioannidis rapporterte at innen august 2021 hadde 330 000 vitenskapelige artikler blitt publisert om COVID-19, skrevet av rundt 1 million forskjellige mennesker; det massive vitenskapelige engasjementet knyttet til COVID-19 er enestående, men mye av arbeidet er grunnleggende feil

Sosiale og vanlige medier har spilt en rolle i å avgjøre hvem som er en «ekspert» og hvem som ikke er det, mens de som stilte spørsmål ved «ekspert»-dataene eller ba om mer bevis ble utskjelt – en «avvisende, autoritær tilnærming» til forsvar for vitenskapen. ‘»

Sluttresultatet er en endret virkelighet der sterkt konfliktfylte selskaper som Big Tech har dukket opp som regulatorer av samfunnet i stedet for å bli regulert selv

Veien til god vitenskap og sannhet avhenger av fortsatt vitenskapelig utforskning, utfordringer og skepsis – alt som har blitt sett på som anathema på grunn av den autoritære kontrollen som har tatt over under pandemien

«COVID-19-pandemien har brakt ut et enestående angrep på vitenskapen, som har akselerert feil som allerede er synlige i den vitenskapelige metoden og publisert litteratur. Selv før pandemien var mangel på åpenhet, interessekonflikter og skjevheter utbredt i de vitenskapelige og akademiske miljøene, men et fellesskap hadde dukket opp for å komme tilbake til vitenskapelig integritet og forstå og minimere skjevhet.

«Man kunne derfor ha håpet at pandemiskrisen kunne ha fremmet endring,» skrev John Ioannidis, professor i medisin og professor i epidemiologi og befolkningshelse ved Stanford University, i Tablet. «Ja, forandring skjedde – men kanskje mest til det verste.»

Skepsis blir fanget opp i politisk krigføring

Under pandemien har skepsis blitt møtt med tilbakeslag og sensur, handlinger som bare har hindret vitenskapen ytterligere. Sunn skepsis er en nødvendig del av vitenskapen, men en som ofte forveksles med fornektelse.

Mens fornektelse beskriver en tro som vedvarer selv når bevis på det motsatte er overveldende, lar skepsis, som rapportert av NASA, «forskere komme til logiske konklusjoner støttet av bevis som har blitt undersøkt og bekreftet av andre i samme felt, selv når disse bevisene bekrefter ikke absolutt sikkerhet.» De fortsetter:

«Skepsis hjelper forskere til å forbli objektive når de utfører vitenskapelige undersøkelser og forskning. Det tvinger dem til å undersøke påstander (deres egne og andres) for å være sikre på at det er tilstrekkelig bevis for å støtte dem.

Skeptikere tviler ikke på alle påstander, bare de som er støttet av utilstrekkelig bevis eller av data som er feilaktig samlet inn, er ikke relevante eller kan ikke støtte begrunnelsen som fremsettes.»

Under pandemien har skepsis blitt sett på som fienden og skeptikere stemplet som konspirasjonsteoretikere. Respekterte ledere i felt har blitt truet med disiplin og til og med tap av lisenser for å stille spørsmål ved den offisielle fortellingen.

I ett eksempel ble Dr. Jeremy Henrichs, et medlem av Mahomet-Seymour skolestyre og en lege ved University of Illinois Athletic Department, målrettet av statlige etterforskere som sa at de hadde åpnet en offisiell etterforskning på grunn av hans skepsis til obligatoriske masker i klasserom.

Det statlige byrået utstedte senere et unnskyldningsbrev til Henrichs, og støttet deres henvendelse, men mange andre «skeptikere» har ikke vært så heldige.

Mens sunn skepsis har blitt sett på som utålelig, er covid-19-vitenskapskulten – laget «av vitenskap, ekspertise, universitetssystemet, utøvende grenens «normer», «etterretningssamfunnet», utenriksdepartementet, frivillige organisasjoner, arvenyhetene media, og hierarkiet for anerkjente prestasjoner generelt” – har blitt holdt som evangeliet under pandemien.

I mellomtiden har mange troverdige omdømme blitt ødelagt i folkehelsens navn og «krigen» mot et virus:

«Dette er en skitten krig, en uten verdighet. Motstandere ble truet, misbrukt og mobbet av  kulturkampanjer i sosiale medier, hithistorier i mainstream media og bestselgere skrevet av ildsjeler. Uttalelser ble forvrengt, forvandlet til stråmenn og latterliggjort. Wikipedia-sider ble utsatt for hærverk.

Omdømmet ble systematisk ødelagt og ødelagt. Mange geniale forskere ble misbrukt og mottok trusler under pandemien, ment å gjøre dem og deres familier ulykkelige.»

Autoritær folkehelse over vitenskap

«Vitenskap» har blitt et ladet ord, et ord som brukes som grunnlag for beslutninger som berører grunnleggende friheter, selve livet og døden. Imidlertid, som Ioannidis forklarte, er vitenskapen ikke basert på fakta, men tolkninger, ofte i sammenheng med politisk krigføring:

«Organisert skepsis ble sett på som en trussel mot folkehelsen. Det var et sammenstøt mellom to tankeretninger, autoritær folkehelse versus vitenskap – og tapt vitenskap.

Ærlig, kontinuerlig avhør og utforskning av alternative veier er uunnværlig for god vitenskap. I den autoritære (i motsetning til deltakende) versjon av folkehelse ble disse aktivitetene sett på som forræderi og desertering.

Den dominerende fortellingen ble at ‘vi er i krig.’ Når man er i krig, må alle følge ordre. Hvis en tropp blir beordret til å gå til høyre og noen soldater utforsker manøvrering til venstre, blir de skutt som desertører. Vitenskapelig skepsis måtte skytes, ingen spørsmål. Ordrene var klare.»

Det som er mindre klart er hvem som ga disse «ordrene» om at meningsmotstandere må tie. Dr. Peter McCullough, en internist, kardiolog og epidemiolog, har beskrevet det som en form for psykose eller gruppenevrose.  Ioannidis mener også at en eller annen form for samfunnsdysfunksjon har skjøvet gruppetenkning foran vitenskapen under pandemien:

«Det var ikke en enkelt person, ikke en gal general eller en foraktelig politiker eller en diktator, selv om politisk innblanding i vitenskapen skjedde – massivt.

Det var oss alle, et konglomerat som ikke har noe navn og ikke noe ansikt: en maske og rot av halvkokte bevis; vanvittige og partipolitiske medier som promoterer fallskjermjournalistikk og pakkedekning; spredningen av pseudonyme og eponyme sosiale medier-personas som førte til at selv seriøse vitenskapsmenn ble uhemmede, villdyr-avatarer av seg selv, og spyttet enorme mengder galskap og tull; dårlig regulerte industri- og teknologiselskaper som flekser hjernen og markedsføringskraften; og vanlige mennesker rammet av den langvarige krisen.

Alle svømmer i en blanding av noen gode intensjoner, noen utmerket tenkning og noen fantastiske vitenskapelige suksesser, men også av konflikter, politisk polarisering, frykt, panikk, hat, splittelse, falske nyheter, sensur, ulikheter, rasisme og kroniske og akutte samfunnsforhold. dysfunksjon.»

Løgner omgir COVID-19-opprinnelsen

En av de mest opphetede vitenskapelige debattene er om COVID-19 oppsto i et laboratorium eller fra en naturlig kilde. Dr. Anthony Fauci, direktør for National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) – en del av National Institutes of Health (NIH) – har nektet finansiering av gain-of-function (GOF)-forskning ved Kinas Wuhan Institute of Virology ( WIV), selv om bevis viser at han gjorde det.

I en samtale med Newsweek sa Richard Ebright, professor i kjemi og kjemisk biologi ved Rutgers University og laboratoriedirektør ved Waksman Institute of Microbiology, at dokumenter utgitt av et FOIA-søksmål uten tvil viser at tilskudd fra NIH ble brukt til å finansiere GOF-forskning på WIV, og at Fauci løy om det:

«Dokumentene gjør det klart at påstander fra NIH-direktøren, Francis Collins, og NIAID-direktøren, Anthony Fauci, om at NIH ikke støttet forskning som oppnår funksjon eller potensiell pandemisk patogenforsterkning i Wuhan, er usanne.»

Mye av den kontroversielle forskningen ble utført av den ideelle organisasjonen EcoHealth Alliance. Fauci fortalte en House Appropriations-underkomité at mer enn $600 000 ble gitt til EcoHealth Alliance, som overførte pengene til WIV, over en femårsperiode med det formål å studere flaggermuskoronavirus og om de kunne overføres til mennesker.

FOIA-dokumentene, som ble utgitt av The Intercept,  avslører GOF-forskning ved bruk av humaniserte mus og koronavirus. Ebright fortalte The Intercept, «Virusene de konstruerte ble testet for deres evne til å infisere mus som ble konstruert for å vise reseptorer av menneskelig type på cellen deres … Mens de jobbet med SARS-relatert koronavirus, gjennomførte de et parallelt prosjekt samtidig tid på MERS-relatert koronavirus.»

Kina har også nektet å være åpen om hva som fant sted ved WIV og andre laboratorier. «Å åpne laboratoriebøkene til Wuhan Institute of Virology ville ha lindret bekymringene umiddelbart. Uten en slik åpenhet om hvilke eksperimenter som ble gjort, forblir teorier om laboratorielekkasjer fristende troverdige,» sa Ioannidis.

Tildekkingene for å hindre forskning på opprinnelsen til COVID-19 har ytterligere erodert offentlig tillit til forskere, hvis konsekvenser sannsynligvis vil merkes lenge etter pandemien.

«Hvis full offentlig datadeling ikke kan skje selv for et spørsmål som er relevant for millioners død og milliarders lidelser, hvilket håp er det for vitenskapelig åpenhet og en delingskultur?» Ioannidis la til. «Uansett hva opprinnelsen til viruset har, har nektelsen av å følge tidligere aksepterte normer gjort sin egen enorme skade.»

Hvis det viser seg at SARS-CoV-2 kom fra et laboratorium, er det den typen ting «som kan utslette troen til millioner.» For å gå fra å aktivt sensurere og latterliggjøre de som oppfordret tjenestemenn til å undersøke teorien om laboratorielekkasje. videre til å antyde at de kan ha hatt rett hele tiden, er å sette spørsmålstegn ved alle andre detaljer vi har blitt bedt om å tro om COVID-19-fortellingen, og videre.

Big Tech har blitt regulatoren i stedet for den regulerte

Vitenskapelige normer endrer seg raskt under pandemien, slik at alle plutselig er eksperter. Ioannidis rapporterte at innen august 2021 hadde 330 000 vitenskapelige artikler blitt publisert om COVID-19, skrevet av rundt 1 million forskjellige mennesker.

Det er 174 vitenskapelige underfelt, og alle hadde spesialister som publiserte artikler om COVID-19. Ioannidis og kolleger kalte «det raske og massive engasjementet til den vitenskapelige arbeidsstyrken i COVID-19-relatert arbeid» uten sidestykke21, men bemerket at mye av det er grunnleggende feil:22

«[Vi har anekdotisk bemerket at mange publiserte bidrag representerer situasjoner med epistemisk overtredelse, der forskere prøver å ta opp COVID-19 helse- og medisinske spørsmål, selv om de kommer fra ikke-relaterte felt og sannsynligvis mangler grunnleggende fagekspertise.»

Sosiale og vanlige medier har spilt en rolle i å avgjøre hvem som er en «ekspert» og hvem som ikke er det, mens de som stilte spørsmål ved «ekspert»-dataene eller ba om mer bevis ble utskjelt – en «avvisende, autoritær tilnærming» til forsvar for vitenskapen. ‘» Sluttresultatet er en endret virkelighet der sterkt konfliktfylte selskaper har dukket opp som regulatorer av samfunnet i stedet for å bli regulert selv:

«Andre potensielt konfliktfylte enheter ble de nye samfunnsregulatorene, i stedet for de som ble regulert. Big Tech-selskaper, som tjente billioner av dollar i kumulativ markedsverdi fra den virtuelle transformasjonen av menneskeliv under lockdown, utviklet kraftige sensurmaskiner som forvridd informasjonen som var tilgjengelig for brukere på deres plattformer.

Konsulenter som tjente millioner av dollar på konsultasjoner fra bedrifter og myndigheter ble gitt prestisjetunge posisjoner, makt og offentlig ros, mens ukonfliktfulle forskere som jobbet pro bono, men som våget å stille spørsmål ved dominerende fortellinger, ble utsmurt som motstridende.»

Sluttresultatet er at mange forskere selvsensurerte for å unngå å bli fanget i kryssilden, noe som representerer «et stort tap for vitenskapelig etterforskning og folkehelsearbeidet». Likevel forblir det sant at veien til god vitenskap og sannhet avhenger av fortsatt vitenskapelig utforskning, utfordringer og skepsis – alt som har blitt sett på som en forbannelse på grunn av den autoritære kontrollen som har tatt over under pandemien.»

Det fullstendige totalitære samfunn

Kroppene våre må overvåkes og kontrolleres.

 25 OKTOBER 2021

  TRANSHUMANISME – DET DIGITALISERTE MENNESKE

 «Implantert, svelget, kroppsbåret»: Verdens økonomiske forum – totalovervåkning gjennom «kroppens internett»

«Wochenblick rapporterte om skrekkpatentene på overvåkning av vaksinerte mennesker. Planene, som svart på hvitt viser hvor langt elitene er villige til å gå for å kontrollere og overvåke mennesker, er sjokkerende. Nettsidene til Verdens økonomiske forum (VØF) inneholder en rekke skrekkvisjoner, som blir framstilt som om de er i framskrittets tjeneste. Og altfor ofte går de i oppfyllelse, tenk bare på Event 201, planspillet som ble arrangert av Verdens økonomiske forum og Gates-stiftelsen, hvor «pandemien» ble simulert ikke lenge før den brøt ut. En slik visjon er det transhumane menneske – «kroppens internett» vil forandre våre liv, forklarer Verdens økonomiske forum. Kroppslige data skal samles inn av «implanterte, svelgede eller kroppsbårne» enheter. Derfor må databeskyttelsen «overvinnes».

Av Bernadette Conrads, Wochenblick

Kinesisk VØF-medlem krever en fullstendig overvåkning av mennesker

Xiao Liu fra «VØF-Senter for den fjerde industrielle revolusjon»

Påskudd: «Av hensyn til vår helse»

For å skape det gjennomsiktige menneske: Verdens økonomiske forum vil bekjempe databeskyttelsen

Transhumanisme: Mennesker skal digitaliseres gjennom «kroppens internett»

Enheter skal svelges eller implanteres

Verdens økonomiske forum: «Slik vil ‘kroppens internett’ kunne forandre våre liv»:

Implantert, svelget, kroppsbåret

Enda mer galskap fra Davos: I juni 2020 forklarte en viss Xiao Liu på engelsk og kinesisk på Verdens økonomiske forums nettsted hvordan «kroppens internett» vil forandre framtiden vår. Han er medlem i Verdens økonomiske forums senter for den «fjerde industrielle revolusjon». Merk: Kroppsovervåkningen blir begrunnet med «Covid-19 pandemien».

«Vi trer inn i æraen for «kroppens internett». Vi registrerer våre kroppsdata ved hjelp av en rekke enheter som kan implanteres, svelges eller bæres på kroppen.»

– Xiao Liu (VØF, juni 2020)

I denne «nye æraen» for den «fjerde industrielle revolusjon» vil en enorm mengde helserelaterte data bli samlet inn. Det er naturligvis bare til vårt eget beste! Verdens økonomiske forum hevder jo: Det «kan føre til at mennesker i hele verden får det bedre og vise seg avgjørende i bekjempelsen av Covid-19 pandemien».

Verdens økonomiske forum krever at databeskyttelsen «overvinnes»

Men før dette kan skje, er det fortsatt «hindre» som må overvinnes. At dette for eksempel gjelder databeskyttelsen, legger det kinesiske VØF-medlemmet ikke skjul på.

Verdens økonomiske forum ønsker derfor mindre strenge bestemmelser om databeskyttelse. For under de gjeldende betingelser kan målet – det fullstendig overvåkede menneske – ikke nås. Derfor trekker Xiao Liu fram to forskere fra Oxford. Sandra Wachter og Bernt Mittelstadt har allerede foreslått at databeskyttelsen må fokusere mer på hvordan og hvorfor data behandles og ikke bare på data i rå tilstand. «De argumenterer for en såkalt ‘rett til å trekke rimelige konklusjoner’, det vil si at dataene dine bare kan brukes til å trekke rimelige konklusjoner som er samfunnsmessig akseptable.» Det betyr ikke noe annet enn: Hvis det finnes en angivelig interesse som er viktig for samfunnet som helhet, skal databeskyttelsen tilsidesettes eller til og med oppheves. Hvor fort den enkeltes rettigheter undergraves, demonstrerer allerede nå daglig koronapolitikken på rystende vis.

VØF-forbilde: dystopisk høyteknologisk sykehus i Shanghai

Ifølge Liu bruker sykepleierne i spesialavdelingene i det kliniske senteret for offentlig helse i Shanghai «intelligente termometre (fra selskapet VivaLNK, Silicon Valley) for å sjekke temperaturen til Covid-19 pasientene». Da blir temperaturen til hver pasient registrert med en sensor for å redusere risikoen for at en infeksjon oppstår gjennom kontakt. Deretter blir dataene sendt til et «observasjonsdashbord». Hvis det nå måles en kroppstemperatur som avviker fra normalen, utløser det en advarsel til det medisinske personalet. Liu skriver ganske entusiastisk om den store datamengden som kan registreres på denne måten. Og om den kunnskapen som dette vil kunne gi legene i det dystopiske høyteknologiske sykehuset: «Ved hjelp av innsamlede data kan leger også analysere trender over tid.»

«Dashbord»: Korona gjorde oss vant til dette begrepet. Covid-dashbordene viser oss de daglige tallene over angivelige dødsfall og nye tilfeller samt antall innleggelser på intensivavdelinger. Om man setter spørsmålstegn ved måten disse tallene samles inn på, risikerer man å bli utsatt for sensur og sosial utstøtning («koronafornekter», «konspirasjonsteoretiker», etc.). Men samtidig er det for lengst allment kjent at sykehusene har økonomiske insentiver for å klassifisere så mange pasienter som mulig som «koronapasienter».

«Menneske og maskin: Verdens økonomiske forum ønsker å etablere denne koblingen, som muliggjør en total kontroll. For at dette skal kunne skje, må databeskyttelsen avskaffes.»

«Kroppens internett»

Tingenes internett finnes allerede. Nå er det på tide å innføre kroppens internett, mener Liu. Det finnes allerede forløpere til «kroppens internett», som har vist seg å fungere. VØF-medlemmet nevner smartklokker, intelligente tannbørster «og til og med hårbørster». De vil kunne registrere mønstre i din personlige hygiene og atferd. Liu viser til resultater fra spørreundersøkelser som har blitt gjennomført av det velkjente konsulentselskapet McKinsey, som skal vise at folk ønsker seg en digitalisering av helsevesenet. Eksempler som trekkes fram, er apper som kan brukes til å kontrollere ens helsetilstand, og bestilling av reseptbelagte legemidler på nett. Opptil 80% av de spurte er positivt innstilt til den slags tjenester. Men om de av den grunn straks selv ønsker å la implanterte eller svelgede enheter forvandle dem til transhumane vesener, gir undersøkelsen fra 2018 riktignok ikke noe svar på.

«Etter tingenes internett, […] er tiden nå kommet for kroppens internett»

–Xiao Liu (VØF, juni 2020)

En overgang til en ny æra for effektiv overvåkning

«For helsepersonell åpner kroppens internett porten til en ny æra for effektiv overvåkning og behandling», forklarer den kinesiske VØF-eksperten på den «fjerde industrielle revolusjon». Hvilken port «denne effektive overvåkningens æra» for det såkalte «kroppens internett» vil åpne for regjeringer og store selskaper, sier Liu selvfølgelig ingenting om. Denne «effektive overvåkningen» skal jo framstilles som en god ting, og noe som kan være til hjelp.

Liu forklarer at vi i dag ikke lenger er langt unna det som her beskrives, og at det på ingen måte er tale om konspirasjonsteorier eller virkelighetsfjerne fantasier om framtiden. For allerede i 2017 tillot legemiddelmyndighetene i USA for første gang bruk av digitale piller. Til det sier VØF-medlemmet: «Digitale piller inneholder bittesmå sensorer som kan svelges i tillegg til et medikament. Etter svelging aktiveres sensoren i pasientens mage og overfører data til smarttelefonen eller andre enheter.»

Trussel: Sosialkredittsystem i helsevesenet

Liu hevder at den store datamengden som kan samles inn ved hjelp av sliketeknologier, vil styrke vår forståelse av hvordan «menneskelig atferd, livsstil og miljøforhold påvirker vår helse». Det er åpenbart at denne flommen av innsamlede data åpner muligheten for å innføre et sosialt kredittsystem basert på den kinesiske modellen. Tenk over: Hvordan ville forsikringsselskaper forholde seg til et slikt system? Vil det være i deres interesse å gi mennesker med en usunn livsstil like gode forsikringsbetingelser som dem som tar sunne valg? De stadig sterkere kravene om å ekskludere mennesker som ikke har fått en geninjeksjon mot korona fra helsesystemet, viser allerede at vi beveger oss i en umenneskelig retning. Samholdet i samfunnet, solidariteten, må dermed i stadig større grad vike for en iskald konkurranse og polarisering mellom mennesker.

Implanterte kontrollenheter «av avgjørende betydning» mot korona

«Verdens økonomiske forum ønsker å ha total kontroll og framstiller det som noe positivt.»

I «bekjempelsen av koronaviruspandemien» vil det gjennomsiktige mennesket med implanterte kontrollenheter kunne vise seg å være avgjørende, forventer Liu: «Å overvåke symptomene vil kunne hjelpe oss å stoppe spredningen av en infeksjon og raskt å oppdage nye tilfeller. Forskerne undersøker om dataene som samles inn av smartklokker og lignende enheter, kan brukes til å advare mot virusinfeksjoner, idet de kontinuerlig registrerer hjertefrekvensen og pusten til brukeren.»

Kilde: https://derimot.no/det-fullstendig-totalitaere-samfunn-kroppene-vare-ma-overvakes-og-kontrolleres/

Er det grafenoksid i vaksinene?

 1. august 2021 publiserte Dr. Robert Young teamets funn etter å ha analysert de fire dominerende COVID-19 «vaksinene» ved bruk av fasekontrastmikroskopi, overføring og skanningelektronmikroskopi og spredning av røntgenspektroskopi. Funnene deres bekrefter og utvider den tidligere forskningen utført av Dr. Pablo Campra (Universitetet i Almería, Spania) og Dr. Juan F. Gastón Añaños (Hospital de Barbastro, Spania). Disse funnene er oppsummert i tabellen nedenfor.

Mange av disse stoffene ble funnet å være bundet til nanopartikler av grafenoksid. GO-nanopartikler er nekrotiske, i stand til å krysse eller krysse fysiologiske barrierer, inkludert (men ikke begrenset til) blod-luftbarrieren, blod-testis-barrieren, blod-hjerne-barrieren og blod-morkaken. Over en periode på flere måneder etter intramuskulær injeksjon transporteres opptil 75% av GO -nanopartikkelens «leveringsplattform», og de fleste stoffene som er oppført nedenfor, omfattende gjennom pattedyrlegemer, mot blod, hjerne og andre organer. Noen av de mange toksiske effektene av grafenoksid er myokarditt og blodpropp.

Disse funnene er konsistente i sammensetningen med noe av det påståtte innholdet i Pfizer- og Moderna -produktene. Jeg ser for meg at en ytterligere kvantitativ analyse av innholdet skulle tillate identifisering av sannsynlige kjemiske forbindelser som ikke eksplisitt har blitt identifisert av produsentene (ved bruk av massespektrometri og molare massederivasjoner). Med tanke på eksperimentet som ble utført i Kenya i 2014 (og mer her), mistenker jeg at humant koriongonadotropin (hCG) (hovedsakelig består av karbon, hydrogen, nitrogen og oksygen) muligens er en av dem.

Funnet av rustfritt stål (og uidentifiserte svarte partikler) i Moderna -vaksiner i Japan kan forklare noe av jern, karbon, nitrogen, aluminium, silisium, titan, kobber og / eller selen som er oppdaget i den aktuelle kimæren. Moderna hevder at inneslutningene i rustfritt stål var tilfeldig forurensning og var begrenset til noen partier produsert av Madrid-baserte Rovi Pharmaceutical Laboratories. Dr. Youngs team observerte fragmenter av nanoskala i rustfritt stål i AstraZeneca -vaksinen og aggregerte partikler av rustfritt stål i Janssen -vaksinen.

Nylig kommer det rapporter fra Japan som avslører tilstedeværelsen av uidentifiserte flytende hvite forurensninger i Pfizer -vaksiner, som ifølge Pfizer sannsynligvis er uoppløste vaksineingredienser. Uavhengig av den påståtte sammensetningen derav, er uoppløste faste stoffer alltid trygge når de injiseres i kroppen?

Hvordan overvinne frykt-avhengighet?

Analyse av Dr. Joseph Mercola Fact Checked

 1. januar 2022

Last ned PDF

Deler av artikkelen følger:

I sin bok «United States of Fear» diagnostiserer psykiater Mark McDonald USA som lider av massevrangpsykose, drevet av en irrasjonell frykt for det som nå er et ganske ufarlig virus

Den fryktelige overreaksjonen hadde ikke sin opprinnelse i det som skjedde i 2020

Regjeringer, selskaper og mektige individer har engasjert seg i en systematisk «grooming»-innsats mot irrasjonell fryktavhengighet i flere tiår

Uten frykt kan de ikke frarøve oss frihetene våre

Den underliggende motivasjonen for denne psykologiske kampanjen har vært et angrep på kjernestrukturer, fundamenter og institusjoner i samfunnet for å gi næring til en følelse av avhengighet av regjeringen

«For å overvinne avhengigheten av frykt, må en person fortsatt ha en følelse av nysgjerrighet og være villig til å se på ny informasjon. Hvis de ikke er det, kan de ikke behandles og kan ikke stoppes fra å bytte sin (og vår) frihet for en falsk følelse av sikkerhet. Så nøkkelen er å finne de som fortsatt er åpne og mottakelige for ny informasjon, slik at vi kan nå et vippepunkt der det er flere fryktløse mennesker enn fryktavhengige.

Dr. Mark McDonald er en psykiater i Los Angeles, California, området. Han har skrevet en bok kalt «United States of Fear: How America Fell Victim to Mass Delusional Psychosis», som er temaet for dagens diskusjon. Rundt april 2020 tok McDonald faktisk den modige avgjørelsen om å «skyte» pasienter som nektet å akseptere hans standpunkt til visse realiteter og sannheter.

«LA er et veldig politisk ladet klima,» sier han. «Mange av pasientene mine, spesielt de som ikke vil identifisere seg som enten konservative eller til og med oppriktig uavhengige, har en tendens til å reagere på en veldig følelsesladet måte når de jobber med noen som ikke deler verdisystemet deres, og da blir det vanskelig å jobbe med dem. Jeg kan ikke hjelpe dem…

Jeg la merke til at det var noe større enn bare politikk på spill med hele fremveksten av pandemien. Omtrent 10 til 20 % av pasientene mine gikk enten brått uten å si noe … eller så kranglet de med meg. Noen av dem angrep meg personlig og fordømte meg.

Noen få truet med å anmelde meg til legestyret for å si så «fæle» ting som at barn burde kunne puste uten maske i ansiktet. Det jeg konkluderte med etter å ha sett konsekvensene av dette er at de som dro, de som angrep meg, de virkelig ikke lenger er mennesker jeg kan hjelpe, fordi virkelig godt terapeutisk arbeid, i hvert fall arbeidet jeg gjør, starter fra en posisjon som sannhet og virkelighet.

Nå påstår jeg ikke å ha monopol på sannhet eller virkelighet, men jeg verdsetter det så høyt at jeg ikke er villig til å ofre det for andres følelsesmessige komfort eller velvære i øyeblikket

De som ble og de som har tatt plass har alle vært langt, langt mer forpliktet til arbeidet og til å bli bedre, til å helbrede seg selv følelsesmessig og psykologisk, enn noen av menneskene som dro.

Så jeg angrer på ingen måte på den avgjørelsen. Jeg tror det har gjort meg til en bedre kliniker, en bedre utøver. Og viktigst av alt, det har gjort meg i stand til å fortsette å snakke tydelig, offentlig og ærlig om det jeg tror er et mye viktigere problem enn bare skudd og masker, som er tilstanden til landet vårt og hvordan vi blir kontrollert og manipulert av korrupte individer og selskaper.»

Publikum har blitt motivert til å frykte

Frykt er en av de kraftigste motivatorene for atferd, og det er klart at folks oppførsel har blitt massivt manipulert gjennom bruk av frykt de siste to årene. Motivasjonen bak boka var å gi en retrospektiv analyse og forklaring på hvordan det hele skjedde.

«Ulla ble ikke trukket over øynene våre 15. mars [2020],» sier McDonald. «Det jeg mistenkte, avdekket og forklarte i den første tredjedelen av boken, er at denne prosessen faktisk begynte lenge før det.

Det vi har hatt, og har lidd av, er en langsom pleieinnsats fra regjeringen, av selskaper, av velstående, mektige individer i flere tiår … Jeg går til og med tilbake til etter andre verdenskrig i boken min med et veldig spesifikt eksempel for de som vokste opp i disse tider, på duck-and-cover-øvelsene for å beskytte mot kjernefysisk holocaust.

Å gjemme seg under skrivebordet ditt vil åpenbart ikke beskytte deg mot en atombombe. Og likevel ble vi alle bedt om å gjøre dette … Denne praksisen, etter mitt syn, innpodet barna en følelse av frykt, en følelse av sårbarhet og en avhengighet av en høyere makt – ikke Gud, men en høyere menneskelig kraft, vanligvis en autoritær makt, skolens eller tjenestemenns makt til å beskytte deg mot denne svært uspesifiserte, vage … trusselen.»

Frykten om klimaendringer og økosystemkollaps faller også inn under denne «grooming». «Jeg skal ikke si at eksistensen av forurensning ikke er reell,» sier han. «Men å si at verden vil ende om 12 år … er ikke sannferdig.» Målet er å endre folks atferd, å innpode en følelse av etterlevelse, slik at ressurser kan omfordeles.

Målet menneskelig

I boka «Samtaler med lysets hastighet», med undertittel «Konstruksjonen av det digitale dødsriket» av Ole Sverre Olsen (Paradigmeskifte forlag), blir de teknologiske framtidsplanene synliggjort.

På baksiden av boka kan en lese:

«Verden er nå nær ved å ta i bruk ny teknologi som vil gjøre det mulig å sende tanker over internett. Elon Musk og Neuralink er sentrale i denne utviklingen. Med et nytt, telepatisk internett vil det vi tenker og føler lagres i skyene. Vi aner dermed omrisset av et nytt dødsrike. Men er dette himmel? Eller helvete?

Kunstig intelligens, avatar-roboter og 5G kommer nå for fullt, og transhumanismen er på frammarsj. Vi ser konturene av et digitalt overvåkningssamfunn som truer med å frarøve menneskeheten enhver form for frihet og privatliv? Er vi på kurs mot apokalypsen?

Målet guddommelig

«Microsofts nye ‘Mark of the Beast’-teknologi er patent nr. 060606: Bill Gates»,

«26. mars 2020 ble patent WO/2020/060606 publisert. Det er et Microsoft-patent for kryptovalutateknologi som er koblet til bevegelsene til en persons kropp …»

«… det ser ut til at noen mennesker bruker Bibelen som en endetidsspillebok, og «dyrets merke» blir raskt en realitet.»

«Men seriøst, dette kan definitivt være en måte å få folk til å bli implantert med en Microsoft-brikke. Det er som fitbit møter bitcoin – FitBitcoin!

«Vi vet at Bill Gates har planlagt for implanterbare sjetonger ganske lenge med den uhyggelige ID2020, og det er nå 2020 … ID2020 blir brakt til deg av folk som ønsker å injisere deg med nervegift, kontrollere alle dataene dine og monopolisere sinnet ditt.»

Husk at den falske profeten, som jobber på vegne av Antikrist, vil tvinge folk til å ta «dyrets merke» som en del av det planlagte «planetariske initiativet» som offisielt plasserer Antikrist på verdens trone.

Videre vil folk vite at de tar dette implantatet som et symbol på deres tilbedelse av Antikrist. Ingen hemmelighet her. Lytt til planen til Eliten:

«Alle» verdens folk vil samtidig bli overrasket og begeistret av Antikrist. Denne beundring vil få ‘alle’ verdens folk til å ’tilbe’ dragen [Satan] og hans mann, udyret [Antikrist]. Mens jeg har lest mengden av materiale om New World Order Plan, innså jeg at deres #1 mål var å lykkes med å iscenesette deres New Age Kristus – Maitreya er navnet hans. Målet deres nummer 1 etter at Maitreya er vellykket iscenesatt er å lede alle verdens folk inn i en tilbedelse av ham, en tilbedelse av ham som Gud. New Age-forfatteren, David Spangler, uttalte denne delen av planen mest kortfattet.

«Ingen vil gå inn i den nye verdensordenen med mindre han eller hun vil gi et løfte om å tilbe Lucifer. Ingen vil gå inn i New Age med mindre han vil ta en Luciferian Initiation’, David Spangler, direktør for Planetary Initiative, FN.

Kommentar: Kan vi tro at covid-19/korona-pandemien har i seg okkulte eller hemmelige spirituelle aspekter? At det til slutt handler om vår sjel og vårt forhold til Gud som er truet av djevelen og de onde kreftene?

Bibelen svarer kanskje på det her:

Til slutt: Bli sterke i Herren, i hans veldige kraft! Ta på Guds fulle rustning, så dere kan stå dere mot djevelens listige knep. For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens åndehær i himmelrommet.

(Efserne 6, 10-12)

Det fikk makt til å blåse liv i dyrets bilde, så det kunne tale, og til å få drept alle som ikke tilba dyrets bilde. Det tvinger alle – små og store, rike og fattige, frie og slaver – til å ha et merke på sin høyre hånd eller på pannen. Og ingen kan kjøpe eller selge noe uten å ha dette merket: dyrets navn eller det tall som svarer til navnet. Her gjelder det å ha visdom. La den som har forstand, regne ut dyrets tall! For det er et menneskes tall, og tallet er 666. (Johannes åpenbaring 13, 15-18)

Om Folkets koronakommisjon

Den er inspirert av regjeringens koronakommisjon:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/dep/smk/pressemeldinger/2020/regjeringen-oppnevner-koronakommisjon/koronakommisjonens-mandat/id2699477/

Folkets koronakommisjon er satt sammen av innbyggere på Østlandet med ulik erfaring, alder og yrkesbakgrunn.  Omlag 50 personer av begge kjønn har deltatt fra dannelsen i 2021 og fram til i dag. Og rapporten har kommet fram via granskning av kilder, ulike treff pluss samtaler på telefon og epost-utveksling.

Målet er å forstå alle sider av korona-pandemien og gjøre disse kjent for flest mulig.

Vi mener det er viktig å engasjere seg, ja forsøke å forstå samtiden og de kreftene som er i sving. Korona-pandemien er en unik anledning til å sette seg inn i de ulike mekanismene i helsevesenet, legevitenskapen, de medisinske kartellene og internasjonale organer og makteliter.

Det kan stilles spørsmål ved om Norge er et velfungerende demokrati. Landet virker å være sterkt påvirket av internasjonale krefter. Våre ledere er tilknyttet ulike organer som FN og World Economic Forum.

Vi ser det som essensielt at den enkelte i tiden framover er seg bevisst at friheten er i fare og dermed søker å finne et fellesskap som kjemper for den og våre andre verdier. Det virker å være slik at vi står overfor autoritære krefter som ønsker mest mulig kontroll over oss, spesielt ved bruk av ny digital teknologi, og som vil eie alt – mens vi ikke skal eie noen ting.

Dette er ikke akseptabelt, for vi er naturlig og fri skapninger, skapt i Guds bilde (1. Mosebok, Johannes evangelium 1)

Vi ønsker å utvide kommisjons arbeid med nye rapport, analyser via sammenkomster – og håper også at innbyggere andre steder vil gjøre noe tilsvarende.

Menneskehetens framtid står på spill.

Folkets K b

Folkets koronakommisjon 12.3.2022

Kontakt: folketskoronakommisjon@gmx.com

Kontaktperson: Sven-Inge Johansen

Se gjerne fra tidligere:

Folkets korona-kommisjon ber EU stå opp for friheten og stoppe korona-passet!

Folkets Korona-kommisjon: Covid-19 er et bedrageri – viruset er ikke isolert – testen er juks

Folkets Koronakommisjon leverte sin første rapport !

Bullo Tidende 2

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Informasjon

Dette innlegget ble postet den mars 12, 2022 av .
%d bloggere liker dette: