BULLO TIDENDE

Tanker, meninger og sånn Nå! 5 år (2015-2020)

Pandemi-traktaten til WHO må stanses nå!!

WHOs pandemi-traktat truer friheten til nordmenn og resten av verdens innbyggere – og kan slippe løs et helsediktatur.

Folkets koronakommisjon protesterer og har skrevet til myndigheter og storting, WHO (Verdens helseorganisasjon) og EU.

Alle andre bør gjøre det samme – henvend dere til politikere, storting osv.

Dette må stoppes!!

Frihet og nestekjærlighet skal lede an – ikke følelseskalde oligarker med makt og fortjeneste som ledesnor.

Bedrageri

Les hele brevet under:

Verdens ledere kan ikke basere en internasjonal traktat på et bedrageri

Pandemi-konvensjonen må stanses – Grunnloven og EU-charter utfordres

Til norske myndigheter, politikere, organisasjon, WHO, EU,

Kopi: KS, LO, NHO, Kirkerådet, TV2

WHO og EU og andre ønsker seg:

«I en konsensusbeslutning som tar sikte på å beskytte verden mot fremtidige infeksjonskriser, ble Verdens helseforsamling i dag enige om å kickstarte en global prosess for å utarbeide og forhandle en konvensjon, avtale eller annet internasjonalt instrument under Verdens helseorganisasjons grunnlov for å styrke pandemiforebygging, beredskap og respons.»

https://www.who.int/news/item/01-12-2021-world-health-assembly-agrees-to-launch-process-to-develop-historic-global-accord-on-pandemic-prevention-preparedness-and-response

Informasjon vi har er at en slik pandemi-avtale vil bety at WHO-charteret kan bli prioritert framfor den enkelte lands grunnlov hvis det blir erklært pandemi. Med andre ord gir vi fra oss vår selvstendighet og frihet.

Vår erfaring under korona-pandemien er at dette faktisk skjedde, smittevern-regler overgikk den norske grunnloven.

Du kan være frisk uten å vite om det

Presidenten Charles Michel Det europeiske råd (E) omtalte dette i oktober 2021 som «global styring for globale løsninger». Han viste til covid-19 og EUs respons.

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/10/25/speech-by-president-charles-michel-at-the-world-health-summit/

Men våre undersøkelser, og en rekke andres undersøkelser viser av covid-19 er et bedrageri. Viruset er ikke isolert på en vitenskaplig forsvarlig måte – det er ikke bevist at det eksisterer.

Sykdommen har andre årsaker, ser det ut til. PCR-testen er juks og måler ikke virus på en forsvarlig måte (se vedlegg for mer dokumentasjon).

Det framstår som om vi står over for et globalt statskupp.

Vår budskap til WHO, EU, Norge og andre land:

En kan ikke bygge en internasjonal traktat på et bedrageri.

Hvis dere ikke er enige om at covid-19 er et bedrageri, må dere på en vitenskapelig måte forklare hvordan dette henger sammen og isolere viruset på en vitenskapelig etterprøvelig måte. Dere bør også kunne framføre hvorfor Lock Step til Rockefeller Foundation (2010) og Event 201 (bare uker før korona-pandemien skal ha oppstått) ikke inngår i en planlagt og konstruert pandemi.

Vi merker oss også at WHO har endret definisjonen av en pandemi. Hva vil skje hvis en ny konvensjon kommer i bildet?

Og hvorfor nevner dere ikke at en mann som Bill Gates har investert i vaksineselskaper samtidig som han er er den mektigste i WHO og kan være med på beslutningen om å definere en sykdomssituasjon som pandemi – og følgelig tjene milliarder? Er ikke det inhabilitet?

NRK Gates og Solberg 2017

Videre anfører vi at land som Norge må følge sin egen grunnlov, EU må følge sitt charter.

I Norges grunnlov står det eksempelvis:

 • 1.
  Kongeriket Norge er et fritt, selvstendig, udelelig og uavhendelig rike. Dets regjeringsform er innskrenket og arvelig monarkisk.
 • 2.
  Verdigrunnlaget forblir vår kristne og humanistiske arv. Denne Grunnlov skal sikre demokratiet, rettsstaten og menneskerettighetene.

Altså blant annet: Norge er fritt og kan ikke gis bort – til internasjonale organ som WHO eller underlegges WHOs traktat.

Norge må følge den kristne arv, som Bibelen og Evangeliet etter Johannes kaptittel 1, innbyggernes oppfatning må følges – har noen snakket om folkeavstemming i dette? Ikke så vidt vi vet.

Bli med på demo den 21. mai kl. 15.00. Nei til WHO sin traktat! Nei til Vaksinepass og tvangsvaksinering!

Les mer under bildet!

WWRFF 8.0 Tigeren 2

Menneskerettighetene, ett eksempel: Artikkel 5. Ingen må utsettes for tortur eller grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff. Var nedstengingene som fant sted i mange land i 2020/2021 et brudd med denne artikkel? Se også artiklene 12 og 13.

EUs charter:

Artikkel 1 – menneskelige værdighet. 

Og Artikel 3: Ret til respekt for menneskets integritet

 1.   Enhver har ret til respekt for sin fysiske og mentale integritet.
 2.   I forbindelse med lægevidenskab og biologi skal især følgende respekteres:

a)

frit og informeret samtykke fra den berørte person i overensstemmelse med lovens bestemmelser

b)

forbud mod racehygiejnisk praksis, navnlig praksis, der har til formål at udvælge mennesker

c)

forbud mod kommercialisering af menneskekroppen og dele heraf som sådan

d)

forbud mod reproduktiv kloning af mennesker.

EU har i sin covid-19 bekjempelse utfordret disse artiklene, inkludert med sitt vaksinefokus som gir de medisinske selskaper enorme inntekter og deres investorer som nevnte Bill Gates og BlackRock.

I Evangeliet etter Johannes, fra kapittel 1:

I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.

Han var i begynnelsen hos Gud.

Alt er blitt til ved ham,  uten ham er ikke noe blitt til.

Jesus Kristus, Logos, ER iboende i naturen! Naturen ble skapt gjennom ham! Rekkefølgen, prinsippene sett i naturen er et produkt av Kristus Logos. Naturen er den første åpenbaringen. Man kan ikke forkaste naturordenens lære. Og et menneske eller en sammenslutning av mennesker kan ikke eie skaperverket eller deler av skaperverket.

Stop the Threaty WHOPandemien har vist at WHO og EU ikke har forstått disse tingene, og institusjonene har kommet med forslag som korona-sertifikater og ødeleggende nedstengingstiltak. Igjen utfordres innbyggernes rettigheter, og dessverre må vi si – helse. Slike tiltak gjør en syk.

Og som vi har nevnt: Basert på et bedrageri.

Planen om en pandemi-konvensjon må stanses.

Innbyggerne i Europa og resten av verden må tas med på råd. Covid-19 må gjennomgås vitenskaplig – og under ingen omstendighet må land som Norge gi fra seg makten til WHO, det går mot demokratiet og rettssikkerheten.

I klartekst:

Vi protesterer mot planen og kan ikke godta den.

Folkets K b

Med vennlig hilsen Folkets koronakommisjon                                                       10.5.2022

Kontakt:

folketskoronakommisjon@gmx.com

Kontakpersoner: Sven-Inge Johansen

Last ned hele brevet i Pdf:

Her!

Info og artikler:

Om Folkets koronakommisjon:
Den er inspirert av regjeringens koronakommisjon:
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/dep/smk/pressemeldinger/2020/regjeringen-oppnevner-koronakommisjon/koronakommisjonens-mandat/id2699477/
Folkets koronakommisjon er satt sammen av innbyggere på Østlandet med ulik erfaring, alder og yrkesbakgrunn. Omlag 50 personer av begge kjønn har deltatt fra dannelsen i 2021 og fram til i dag. Og rapporten har kommet fram via granskning av kilder, ulike treff pluss samtaler på telefon og epost-utveksling.

Vår toårs-rapport kan dere få om dere vil – send oss en e-post: her er linken til rapporten:

https://bullotidende.wordpress.com/2022/03/12/to-ars-rapporten-fra-folkets-koronakommisjon/

Be warned: WHO’s “Pandemic Treaty” will destroy all remaining freedoms and unleash a global MEDICAL DICTATORSHIP
April 28, 2022 Ethan Huff – Natural News Editors Pick, Freedom, Government, Injection, Politics

(Natural News) The United Nations is on a mission to enslave the planet, and one way it seeks to achieve this is through the new “Pandemic Treaty” being pushed by the World Health Organization (WHO).

If adopted by WHO member nations, the Pandemic Treaty would remove all national sovereignty while granting the WHO the power and authority to mandate whatever it deems as necessary to treat a public health threat, whether real or imagined.

More than two years have passed since the Wuhan coronavirus (Covid-19) plandemic was declared by the WHO, and the time is apparently ripe for a total transformation of the global medical paradigm.

If the UN gets its way, the WHO will soon be able to mandate covid “vaccines” and associated “passports” globally. The WHO would also be allowed to do the same for any future bioweapons that “escape” from Chinese or Ukrainian laboratories.

ATTENTION: Fight back against Covid-19 by protecting and boosting your immune system with
Z-Stack – A Dr. Zelenko Formula
Negotiations for the Pandemic Treaty began on March 3, 2022, but they have received little attention due to Russia’s invasion of Ukraine, which has swept global headlines.

“Coming off the back of the Covid-19 pandemic, the World Health Organization is proposing a new pandemic treaty they’re hoping will be accepted by enough member countries to become a reality by 2024,” reported The Pulse. (Related: Sign this petition to protect America’s sovereignty against this assault by the WHO.)

If our country gives up what little national sovereignty remains to the WHO, it’s game over for health freedom
As you may recall, WHO Director-General Tedros Adhanom Ghebreyesus infamously stated that upholding individual autonomy, or even national autonomy, when it comes public health policy and interventions is selfish and gets in the way of the WHO’s global agenda.

This “me-first” approach, as he called it, “stymie[s] the global solidarity needed” to fight global health threats. The solution? Just give the WHO all power and call it a day.

“There are a number of things in the treaty that the people of the world need to consider before going down this path,” warned The Pulse.

In the featured video below, The Pulse‘s Joe Martino interviews Shabnam Palesa Mohamed, a member of the steering committee for the World Council of Health, who points out that the Pandemic Treaty gives the WHO:

“… an inordinate amount of power to make decisions in sovereign countries as to how people live and how they deal with pandemics, from lockdowns to mandates over treatment.”

As explained by Dr. Joseph Mercola, the Pandemic Treaty basically gives the WHO total authority and power to apply a one-size-fits-all approach to disease, whether real or imagined, and “without regard for all the varying situations found in individual countries.”

ATTENTION: Fight back against Covid-19 by protecting and boosting your immune system with
Z-Stack – A Dr. Zelenko Formula
“The treaty is a direct threat to a nation’s sovereignty to make decisions for itself and its citizens, and would erode democracy everywhere,” he adds.

Not only is it a threat, but the Pandemic Treaty is invalid and unlawful, Mohamed says. And there is a possibility that the WHO might try to implement it before 2024, which is not even all that far off in the first place.

All that has to happen is for the World Health Assembly to vote it in come 2023. If a majority passes it at that time, all member countries will be bound by its tenets, possibly immediately that same year.

“The proposed WHO agreement is unnecessary, and is a threat to sovereignty and inalienable rights,” Mohamed says.

“It increases the WHO’s suffocating power to declare unjustified pandemics, impose dehumanizing lockdowns, and enforce expensive, unsafe, and ineffective treatments against the will of the people.”

The latest plandemic-related news can be found at Pandemic.news.

Sources for this article include:

DailyExpose.uk

NaturalNews.com

Covid Is the Biggest Lie in The World’s History and Prof Michel Chossudovsky proves it
BY RHODA WILSON ON MAY 3, 2022 • ( 9 COMMENTS )

https://dailyexpose.uk/2022/05/03/covid-is-the-biggest-lie-in-the-worlds-history/

Print Friendly, PDF & Email
The biggest lie in World history: there never was a pandemic. The database is flawed. The Covid mandates including the “vaccine” are invalid.

Destabilising the social, political and economic structure of 190 sovereign countries cannot constitute a “solution” to combating the virus. But that was the imposed “solution” which was implemented in several stages from the very outset of the corona crisis in January 2020.  It’s the destruction of people’s lives. It is the destabilisation of civil society.

Fake science was supportive of this devastating agenda. The lies were sustained by a massive media disinformation campaign. 24/7, incessant and repetitive “Covid alerts” in the course of the last two years.

The historic 11 March 2020 lockdown triggered economic and social chaos worldwide. It was an act of “economic warfare”: a war against humanity. 

This diabolical agenda has undermined the sovereignty of nation-states.

It has contributed to a wave of bankruptcies. It has impoverished people worldwide.

It has led to a spiralling dollar-denominated global debt. 

The powerful structures of global capitalism, Big Money coupled with its intelligence and military apparatus are the driving force.

Using advanced digital and communications technologies, the lockdown and “closure” of the global economy is unprecedented in World history.

The Exposé is now censored by Facebook & Twitter. Let’s not lose touch, subscribe today to receive the latest news from The Exposé in your inbox…

EMAIL ADDRESS
Email Address

SUBSCRIBE

by Prof Michel Chossudovsky, republished from Global Research, 19 March 2022

The Central Role of the Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction Test (RT-PCR)
From the very outset, both the media and the governments have overlooked and ignored the flaws and falsehoods pertaining to the RT-PCR test as a means of detecting the spread of the virus and identifying SARS-CoV-2.

“The PCR is a Process. It does not tell you that you are sick”.

Dr. Kary Mullis, Nobel Laureate and Inventor of the RT-PCR, passed away in August 2019.

This misuse of the RT-PCR technique is applied as a relentless and intentional strategy by some governments to justify excessive measures such as the violation of a large number of constitutional rights, … under the pretext of a pandemic based on a number of positive RT-PCR tests, and not on a real number of patients. .

Dr. Pascal Sacré is a Belgian physician who specialised in critical care and renowned public health analyst.

The Entire Data Base of “Covid-19 Confirmed Cases” is Invalid
Media disinformation has prevailed for more than two years despite the fact that both the WHO and the CDC (with the usual innuendos) have confirmed what was known from the very outset in January 2020, namely that the RT-PCR test used to justify every single policy mandate including lockdowns, social distancing, the mask, confinement of the labour force, closure of economic activity, etc. was flawed and invalid. 

The WHO issued its Mea Culpa more than a year ago on 20 January 2021. A few months later, the Centers for Disease Control and Prevention (CDC)  (21 July 2021) called for the withdrawal of the PCR test as a valid method for detecting and identifying SARS-CoV-2.  Moreover, the WHO in January 2020, did not possess an isolated and purified sample of the novel 2019-nCov virus. The Berlin Virology team (headed by Drosten):

“recommended to the WHO, that in the absence of an isolate of the 2019-nCoV virus, a similar 2003-SARS-CoV should be used as a “proxy” (point of reference) of the novel virus” (See Michel Chossudovsky, E-Book, Chapter III)

As of 31 December 2021, the PCR test is no longer considered valid by the CDC in the U.S.  For more details see: CDC No Longer Recognizes the PCR Test As a Valid Method for Detecting “Confirmed Covid-19 Cases”?

The CDC has now firmly acknowledged that the PCR test does not effectively differentiate between Covid-19 and Seasonal Influenza. A PCR positive does not imply a “Covid-19 Confirmed Case”. It could be influenza or a corona common cold. The CDC called for its withdrawal effective 31 December 2021.

Click on the image below to watch the video on Studio.tv

Michel Chossudovsky – Covid-19: Engineered Destruction of Civil Society, 19 March 2022 (42 mins)
Fake Data: 465 million So-Called “Confirmed Covid-19 Cases”
If the PCR test is invalid (confirmed by numerous studies as well as WHO, CDC), the 465 million so-called “Confirmed Covid-19 Cases” (see diagram below, 18 March 2022) collected and tabulated worldwide since the outset of the Covid-19 crisis is meaningless. Click here to get the latest figures.

The Pandemic Treaty and the QR Verification Code
In early March 2022, an Intergovernmental Negotiating Body (INB) was established with a mandate to  create “A Pandemic Treaty”, i.e. a global health governance entity under WHO auspices, which would override the authority of the WHO member states:

“The INB held its first meeting to draft and negotiate an international instrument on pandemic prevention, preparedness and response under the authority of the WHO” (Mercola)

The Pandemic Treaty is tied into the WHO’s QR Verification Code project, which is intent on creating a global digital data bank of 7.9 billion people. Both initiatives are to be carried out concurrently by the WHO in liaison with ID2020 and the Gavi Alliance, both of which are funded by the Gates Foundation.

Peter Koenig describes the QR Code as “an all-electronic ID – linking everything to everything of each individual (records of health, banking, personal and private, etc.).”

According to David Scripac:  “A worldwide digital ID system is in the making. [The aim] of the WEF—and of all the central banks [is] to implement a global system in which everyone’s personal data will be incorporated into the Central Bank Digital Currency (CBDC) network.”

The QR Verification Code potentially sets the stage for the instatement of “a global police state” controlled by the financial establishment. It’s part of what the late David Rockefeller entitled “the march towards World Government”.

The legitimacy of both the Pandemic Treaty and the QR Verification Code under WHO auspices rest on the presumption that the alleged “Covid-19 Pandemic is Real” and that the “mRNA vaccine constitutes a SOLUTION to the alleged Covid-19 pandemic.”

Both initiatives are based on outright fraud and corruption. What is the evidence:

 1. The Number of “Covid-19 cumulative confirmed cases” resulting from the RT-PCR test did not justify the WHO’s decision to officially launch a pandemic on 11 March 2020. The numbers were ridiculously low. There was no evidence that SARS-CoV-2 was spreading nationally or internationally.
 2. The Lockdown instructions transmitted in March 2020 to more than 190 member states of the UN are totally invalid.
 3. The methodology using the PCR test to detect and identify the SARS-CoV2 and its alleged variants has been acknowledged by the WHO and the CDC as being totally dysfunctional as outlined above.
 4. All the data pertaining to Covid-19 cumulative confirmed cases compiled by national governments and tabulated by the WHO since January 2020 are invalid and meaningless.
 5. The Covid-19 Vaccine launched in November 2020 has resulted in an upward worldwide tide of mortality and morbidity

In this article, I will distinguish between several phases in the evolution of this crisis.

Phase I: Ridiculously Low Numbers of “Covid-19 Confirmed Cases” Used to Justify the Launching of the Covid-19 Pandemic
From the very outset, the estimates of “confirmed positive cases” have been part of a “numbers game”.

The first stage of this crisis was the launching of a Public Health Emergency of International Concern (PHEIC) by the WHO on 30 January. While officially it was not designated as a “pandemic”, it nonetheless contributed to spearheading the fear campaign. The number of “confirmed cases” based on faulty estimates (PCR) used to justify this far-reaching decision was ridiculously low.

The Worldwide population outside China is of the order of 6.4 billion. On 30 January 2020 outside China, there were 83 cases in 18 countries, and only 7 of them had no history of travel in China. (see WHO, 30 January 2020).

83 Cases outside China: There was no “scientific basis” to justify the launching of a Worldwide Public Health Emergency of International Concern.

Screenshot of WHO table, 29 January 2020
On the following day, 31 January 2020:  President Trump suspends air travel with China, which contributed to the broader crisis in air travel and commodity trade. The five so-called “confirmed cases” in the US were sufficient to “justify” President Trump’s 31 January 2020 decision.

20 February 2020: At a press conference on Thursday the afternoon of 20 February (CET Time) in a briefing in Geneva, the WHO Director-General, Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, said that he was “concerned that the chance to contain the coronavirus outbreak was “closing” … I believe the window of opportunity is still there, but that the window is narrowing.”

Those statements were based on 1,076 “confirmed cases” outside China for a population of 6.4 billion

These “shock and awe” statements contributed to heightening the fear campaign, despite the fact that the number of confirmed cases outside China was exceedingly low.

20-21 February 2020 marks the beginning of the 2020 Financial Crash which was Spearheaded by Dr. Tedros’ Statement.

11 March 2020: The Lockdown. 44,729 “Confirmed Cases” As a Justification to Close Down 190 National Economies
A pandemic is broadly defined as:

“An outbreak of a disease occurring over a wide geographic area (such as multiple countries or continents) and typically affecting a significant proportion of the population” (Webster-Merriam, emphasis added)

Assuming that the PCR test is valid (which it is not), the number of cumulative confirmed cases on 11 March was ridiculously low. 44,279 PCR positive cases Worldwide out of China.

IT’S A FRAUD. THERE WAS NO PANDEMIC ON 11 MARCH 2020.

The WHO Director-General had already set the stage in his: “the world should do more to prepare for a possible coronavirus pandemic”. The WHO had called upon countries to be “in a phase of preparedness.”

The WHO officially declared a worldwide pandemic at a time when the number of confirmed cases outside China (6.4 billion population) was of the order of  44,279 and 1,440 deaths (figures recorded by the WHO for 11 March (on March 12) (see table above). These are the figures used to justify the lockdown and the closing down of 190 national economies.

(The number of deaths outside China mentioned in Tedros’s press conference was 4291).

In the US, recorded on 11 March 2020, there were according to John Hopkins: 1,335 “cases” and 29 deaths (“presumptive” plus PCR confirmed).

According to the WHO, On March 9 there were 3,457 cases in the US.

In the US on 9 March 2020, there were 3,457 “confirmed cases” out of a population of 329.5 million people.

Screenshot of WHO graph Interactive WHO graph
In Canada on 9 March 2020, there were 125 “confirmed cases” out of a population of 38.5 million people.

Screenshot of WHO graph Interactive WHO graph
In Germany on 9 March 2020, there were 2,948 “confirmed cases” out of a population of 83.2 million people.

WWRFF 8.0 Tigeren 2

Bullo Tidende 2

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Informasjon

Dette innlegget ble postet den mai 14, 2022 av .
%d bloggere liker dette: