BULLO TIDENDE

Tanker, meninger og sånn Nå! 5 år (2015-2020)

c19fakta

Mange høyt utdannede leger og forskere er kritiske til måten denne krisen blir håndtert på. Vi ønsker å finne sanne svar på kritiske spørsmål som blir stilt og vi ønsker å spre fakta og vitenskap. 

Mange av disse høyt utdannede leger, forskere og (andre som stiller kritiske spørsmål) og snakker ut om sine meninger blir sensurert av facebook, youtube, twitter osv. De store norske nyhetskanalene og aviser dekker minimalt med slike saker, så vi ønsker å hjelpe de med å spre denne informasjonen.

Egen side om c19fakta : Her!

c19fakta

%d bloggere liker dette: